Wednesday, February 25, 2015

မၿပီးေသးေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးပန္းခ်ီကားတစ္ခ်ပ္


၁၉၄၇ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၂ ရက္တြင္ ျမန္မာ့လြတ္လပ္ေရးဖခင္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ဆန္းသည္ ရွမ္း၊ ခ်င္း၊ ကခ်င္ တိုင္းရင္းသား ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ပင္လံုသေဘာတူညီခ်က္စာခ်ဳပ္ကို လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့သည္။

(ရွမ္း၊ ခ်င္း၊ ကခ်င္တို႔မွာ ယေန႔ ျမန္မာ့လူဦးေရ ၏ ငါးပံု ႏွစ္ပံုခန္႔မွ်ရွိေသာ၊ ဗမာ မဟုတ္ေသာ တိုင္းရင္းသား လူမ်ဳိး အဖြဲ႕မ်ားစြာအနက္ အႀကီးဆံုးတိုင္းရင္းသား လူမ်ဳိးစု သံုးခုျဖစ္သည္။) ထိုသေဘာတူစာခ်ဳပ္၌ ‘နယ္စပ္ေဒသမ်ားအတြက္ နယ္တြင္းအုပ္ခ်ဳပ္ေရးတြင္ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးရာခိုင္ႏႈန္းအျပည့္ရွိေစရမည္ ဟူေသာမူကို သဘာတူညီၾကသည္။

ပူးေပါင္းထားၿပီးသည့္ ျမန္မာျပည္အတြင္း သီးသန္႔ကခ်င္ျပည္နယ္တစ္ခု နယ္နိမိတ္သတ္မွတ္၍ တည္ေထာင္ရန္ ျပႆနာမွာ တိုင္းျပဳျပည္ျပဳလႊတ္ေတာ္က ဆံုးျဖတ္ရန္ျဖစ္ေသာ္လည္း ဤကဲ့သို႔သီးျခားျပည္ နယ္ တစ္ခုထားရွိသင့္ေၾကာင္းကို သေဘာတူညီၾကသည္ ’ အစရွိသည့္အခ်က္မ်ားပါရွိခဲ့သည္။

ပင္လံုစာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုၿပီးေနာက္ ငါးလေက်ာ္ အၾကာမွာပင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းလုပ္ႀကံခံခဲ့ရသည္။ ယင္းေနာက္ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးသာမ်ားခဲ့ေသာ ႏွစ္ေပါင္း ၆၀ ေက်ာ္ကာလ တစ္ေလွ်ာက္ ပင္လံုသေဘာတူညီခ်က္၏ အသက္ ၀ိညာဥ္ကို တစ္ခါဖူးမွ်အေကာင္ အထည္ေဖာ္ အသက္သြင္းမႈမရွိေပ။

ေခတ္ဆန္ေၾကာ့ေမာ့ေသာ ဘားမ်ား၊ စားေသာက္ဆိုင္မ်ား ဖြင့္လွစ္ေနရာ ႀကီးပြားတိုးတက္လ်က္ ရွိေသာ စီးပြားေရးၿမိဳ႕ေတာ္ ရန္ ကုန္၏ ယံုၾကည္ေမွ်ာ္လင့္အ ေကာင္းျမင္ျခင္းမ်ားႏွင့္ ဆိုလွ်င္ ေတာ့ျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ သည္ ကမၻာ့ သက္တမ္းအရွည္ဆံုး ျပည္တြင္း စစ္မ်ား နက္နက္႐ိႈင္း႐ိႈင္းျဖစ္ပြား ေနေသာ အေျခအေနတြင္ သာ ရွိ ေနဆဲျဖစ္ေၾကာင္း ေမ့ေပ်ာက္ပစ္ ဖို႔ လြယ္ကူလွပါသည္။ ဤႏွစ္မ်ား အတြင္း တိုင္းရင္းသားျပည္သူ႕ စစ္အဖြဲ႕ ႏွစ္ဆယ္ခန္႔တည္ရွိေနပါ ၿပီ။ အစိုးရသည္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အမ်ားအျပား ႏွင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးသ ေဘာတူညီခ်က္မ်ား လက္မွတ္ ေရးထိုးထားၿပီးျဖစ္ေသာ္လည္း အ ခ်ဳိ႕မွာ စာခ်ဳပ္ က်ဳိးေပါက္ကုန္ၾက ၿပီ။ လြန္ခဲ့သည့္ အႏွစ္ ၂၀ ေက်ာ္ က ရွမ္းျပည္နယ္၊ ကိုးကန္႔ေဒသရွိ ျမန္မာအမ်ဳိးသားဒီမို ကရက္တစ္မဟာမိတ္တပ္မေတာ္ (MNDAA) ႏွင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးတစ္ခု သေဘာတူညီခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္ ၿပီးခဲ့သည့္ သီတင္းတစ္ပတ္အတြင္း ထိုအဖြဲ႕ႏွင့္ ျပင္းထန္ေသာ တိုက္ခိုက္မႈေၾကာင့္ လူေပါင္း ၁၀၀ ေက်ာ္အသက္ဆံုး႐ႈံးခဲ့ရၿပီး အရပ္သား ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာ အိုးအိမ္စြန္႔ခြာထြက္ေျပးခဲ့ၾကရသကဲ့သို႔ ယင္းတို႔အနက္ အမ်ားအျပားမွာ နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္၍ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံအတြင္း ထြက္ေျပးခဲ့ၾကသည္။

ကိုးကန္႔အျပင္ အျခားေဒသတြင္လည္း ျမန္မာအစိုးရတပ္မေတာ္ႏွင့္ ကခ်င္လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ေကအိုင္ေအ အၾကား ထိေတြ႕တိုက္ပြဲေလးမ်ား ျဖစ္ပြားေနဆဲျဖစ္၏။ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ ႏိုင္ငံအေနာက္ပိုင္း ရခိုင္ျပည္ နယ္ရွိ ပဋိပကၡကလည္း ေနာက္ထပ္ ပဋိပကၡမ်ားျဖစ္ရန္ ၫႊန္ျပေနျပန္သည္။

မၾကာေသးမီႏွစ္မ်ားအတြင္း အစိုးရသည္ ဖိအားေပးကန္႔သတ္ တားျမစ္ျခင္းထက္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈဘက္ ကို ပိုပံုစံေဖာ္ထားသည္။ ၂၀၁၀ တြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ၏ သမီးျဖစ္သူ ေဒၚေအာင္ဆန္းစု ၾကည္ ကို ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာေနအိမ္ အက်ယ္ခ်ဳပ္ခ်ခဲ့ရာမွ လႊတ္ေပး ခဲ့သည္။ အေမရိကန္ကလည္း ျမန္မာကို မစြမ္းမသန္ျဖစ္ေစေသာ ပိတ္ဆို႔မႈမ်ား ႐ုပ္သိမ္းခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ ဘားရက္အိုဘားမား သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ အလည္အ ပတ္လာေရာက္သည့္ ပထမဆံုး (တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ဆဲ)အေမရိကန္သမၼတျဖစ္လာခဲ့သည္။

၂ ႏွစ္ၾကာၿပီးေနာက္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (NLD) ပါတီသည္ လႊတ္ေတာ္ေနရာ ၄၄ ေနရာအတြက္ ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့သည္။ ယင္းအနက္ ၄၃ ေနရာ အႏုိင္ရရွိခဲ့သည္။ ယခုအခ်ိန္တြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ လႊတ္ေတာ္တြင္ ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးအျဖစ္ တက္ေရာက္ေနၿပီ။ ေအာက္တိုဘာေႏွာင္းပိုင္း (သို႔မဟုတ္) ႏို၀င္ဘာလအစ တြင္ က်င္းပမည့္ ေရြးေကာက္ပြဲ၌ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ သမၼတျဖစ္ေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍မူ ႏိုင္ငံျခား သားျဖစ္ေသာ သားသမီးရွိသူကို သမၼတျဖစ္ခြင့္မွ ပိတ္ပင္ထားေသာ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာ ပုဒ္မတစ္ခုေၾကာင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တစ္ေယာက္ သမၼတျဖစ္ခြင့္မရွိ ျဖစ္ေနဆဲပင္။ (ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္၏ သားႏွစ္ဦးစလံုးမွာ ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံသားမ်ားျဖစ္ေနသည္။ ယင္းပုဒ္မမွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ရည္ရြယ္ေရးဆြဲခဲ့ျခင္းသာျဖစ္သည္ဟု အမ်ားအျပားက ယံုၾကည္ၾကသည္။)

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေဟာင္းတစ္ဦးျဖစ္ေသာ သမၼတဦးသိန္းစိန္က ေရြးေကာက္ပြဲရာသီစတင္ခ်ိန္ကာလမွာပင္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးတစ္ခု သေဘာတူညီခ်က္ျပဳလုပ္ရန္ႏွင့္ ႏိုင္ ငံေရးေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးပြဲျပဳလုပ္ရန္ ဆႏၵရွိသည္။

၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္က စတင္ခဲ့သည့္ ႏိုင္ငံေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈအရွိန္အဟုန္မွာ ေႏွးေကြးသြားသည္(သို႔မဟုတ္) ရပ္ပင္ရပ္တန္႔သြားၿပီဟု အမ်ားအျပားက ေစာဒက တက္ေနၾကသည္။သို႔ေသာ္ယင္း မွာ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံ မႈ စီးဆင္း ၀င္ေရာက္ေနျခင္းကိုမူ မရပ္တန္႔ေပ။ ၂၀၁၀ မွ ၂၀၁၃ အၾကား ျမန္မာ၏ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမွာ သံုးဆခန္႔ျမင့္တက္ခဲ့ၿပီး ယင္း မွာ ဖိလစ္ပိုင္ကလြဲလွ်င္ အျခား မည္သည့္အာဆီယံႏိုင္ငံထက္မ ဆို ပိုႀကီး မားသည့္ ႏႈန္းတစ္ခုျဖစ္ သည္။ ထိုသို႔ဘာေၾကာင့္ျဖစ္သလဲ ဆိုသည္ကို သိရန္မခက္ခဲပါ။

တ႐ုတ္ႏွင့္ အိႏိၵယဆိုေသာ ကမၻာ ေပၚတြင္ လူဦးေရအမ်ားဆံုးႏိုင္ငံ ႏွစ္ႏိုင္ငံ၏ ေစ်းကြက္မ်ားအၾကား တြင္ ျမန္မာတည္ရွိေနသည္။ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ ထုတ္လုပ္ေရးဆိုင္ရာအင္အားႀကီးႏုိင္ငံတစ္ႏိုင္ ငံျဖစ္ေသာ အိမ္နီးခ်င္း ထိုင္းႏိုင္ငံ မွ လုပ္သားရင္းျမစ္က အရြယ္လြန္အိုမင္းလာေနသလို လုပ္အားခ ေစ်း လည္း ပိုႀကီးျမင့္လာေနသည္။ ၅၁ သန္းရွိေသာ ျမန္မာ့လူဦးေရ မွာ ပ်ဳိမ်စ္ၾကသကဲ့သို႔ လုပ္အားခ လည္း သက္သာသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ေရႊ၊ ေက်ာက္စိမ္း၊ သစ္၊ ပတၱျမား၊ ေရနံႏွင့္ သဘာ၀ဓာတ္ ေငြ႕အပါအ၀င္ သဘာ၀သယံဇာ တ ရင္းျမစ္မ်ားႏွင့္ ေပါႂကြယ္၀လွ ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ထိုရင္းျမစ္အ မ်ားအျပားမွာ တိုင္းရင္း သားလက္ နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားက ထိန္းခ်ဳပ္ ထားေသာ နယ္ေျမမ်ားတြင္ တည္ရွိသည္။

ယင္းမွာ ျမန္မာအမ်ားအ ျပား ဘာေၾကာင့္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလို ခ်င္သလဲဆိုတာ၏ ေနာက္ထပ္ အေၾကာင္းျပခ်က္ တစ္ရပ္ ျဖစ္ ေလသည္။

(The Economist မွ Myanmar ingraphics : An Unfinished peace ကိုၿငိမ္းၿငိမ္းျပည့္ ဘာသာျပန္ ဆိုသည္။)
7Day News Journal

No comments:

Post a Comment

My Blog List