Friday, February 27, 2015

Font ျပႆနာႏွင့္ ဘာသာျပန္စနစ္အဆင့္ျမႇင့္ရန္ လိုအပ္ေနေသးသည့္ ဂူးဂဲလ္ဘာသာျပန္ဝန္ေဆာင္မႈ


Google Translate ဝန္ ေဆာင္မႈတြင္ ျမန္မာဘာသာသို႔ ျပန္ဆုိရာ၌ အဆင္မေျပမႈမ်ား ရွိေနသည့္ကိစၥမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဂူးဂဲလ္မွ ထုတ္ကုန္ဆိုင္ရာ တာဝန္ခံမ်ားႏွင့္ ျမန္မာဘာသာ စကားေဖာင္ေဒးရွင္းတုိ႔မွ ပညာ ရွင္မ်ားက ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၅ ရက္တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၌ ရွင္းလင္းပြဲတစ္ ခုျပဳလုပ္ခဲ့သည္။
ဂူးဂဲလ္သည္ ၎တို႔၏ ဘာသာျပန္ဝန္ေဆာင္မႈတြင္ ျမန္မာဘာသာစကားျဖင့္ အသံုးျပဳႏုိင္ရန္ ၂၀၁၄ ဒီဇင္ဘာအတြင္း ဂူးဂဲလ္က စတင္ေထာက္ပံ့ေပးခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္လည္း လက္ရွိအခ်ိန္ထိ ဝန္ေဆာင္မႈ ရွိၿပီး ႏွစ္လေက်ာ္ ကာလအတြင္း၌ ျမန္မာဘာသာ သို႔ ျပန္ဆုိမႈမ်ားတြင္ အခ်ိဳ႕ေသာစကားလံုးမ်ားမွာ အဓိပၸာယ္ကြဲလြဲ မႈမ်ားရွိေနျခင္း၊ ေရွ႕ေနာက္ဆီေလ်ာ္မႈမရွိျခင္း၊ အသံုးမ်ားေသာ စကားလံုးမ်ားကိုသာ မွန္ကန္စြာ ဘာသာျပန္ေပးႏုိင္ျခင္းတို႔ျဖစ္ေန သည့္အတြက္ ဘာသာျပန္ထားေသာစာမ်ားဖတ္႐ႈရာတြင္ အဆင္ မေျပမႈမ်ားရွိေနဆဲျဖစ္သည္။

‘‘အခုေလာေလာဆယ္မွာ ဂူးဂဲလ္ရဲ႕ ျပန္ဆိုမႈေတြက အဆီ အေငၚမတည့္ တာေတြရွိတယ္။ တခ်ိဳ႕ဟာေတြ ဆုိရင္ မူရင္း အဓိပၸာယ္နဲ႔ကြဲလြဲၿပီး ရယ္စရာလို မ်ိဳးေတြျဖစ္ေနတာကိုေတြ႕ရပါ တယ္’’ဟု ျမန္မာဘာသာ စကား ေဖာင္ေဒးရွင္း မွ တာဝန္ခံေဒါက္ တာျမင့္ၾကည္က အဆင္မေျပမႈ မ်ားကို ရွင္းျပသည္။

အထက္ပါ အဆင္မေျပမႈ မ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ဂူးဂဲလ္၏ ဘာသာျပန္ဆုိမႈ စနစ္အလုပ္လုပ္ပံုႏွင့္ ဘာသာျပန္ ဆိုမႈပို၍ အဆင္ ေျပေစရန္ ထပ္မံ၍အဆင့္ျမႇင့္ရ မည့္လုပ္ငန္းမ်ားစြာရွိေနေသး သည္။

Google Translate ၏ ဘာ သာျပန္မႈစနစ္ပံုစံမွာ သဒၵါသတ္ ပံုစာလံုး မ်ားႏွင့္ယွဥ္၍ ဘာသာ ျပန္သည့္စနစ္ကို အသံုးျပဳထား၍အျခားဘာသာ စကားမ်ားမွ ျမန္မာဘာသာသို႔ ျပန္ဆုိပါက သဒၵါနည္းက်ပံုေသနည္းမ်ား အတုိင္း ျပန္ဆုိေပးသည့္အတြက္ အဆင္မေျပမႈမ်ား ရွိေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ဂူးဂဲလ္ကဆုိသည္။

‘‘စက္နဲ႔ ဘာသာျပန္တဲ့အခါ သဒၵါစာလံုးေတြနဲ႔ယွဥ္ၿပီး ဘာသာ ျပန္တဲ့အတြက္ အတိအက်ျပန္ဖို႔ ဆုိတာ အရမ္းကိုခက္ခဲပါတယ္။ ဘာလုိ႔လဲဆုိေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ကိုယ္တိုင္က သဒၵါနည္းက်သင္ ထားတဲ့အ တိုင္း ေျပာေလ့မရွိ တဲ့ အတြက္ပါ’’ဟု ဂူးဂဲလ္မွ ထုတ္ ကုန္ဆိုင္ရာ မန္ေနဂ်ာ မစၥတာ Divon Lan က ဆုိသည္။

ဂူးဂဲလ္သည္ ဘာသာျပန္ ဝန္ေဆာင္မႈကို တိက်ေစရန္ သဒၵါ စာလံုးမ်ားျဖင့္ ယွဥ္၍ ျပန္ဆုိသည့္ စနစ္အျပင္ တိုက္ဆုိင္မႈရွိေသာ စာလံုးမ်ားကိုရွာေဖြကာ ဘာသာ ျပန္ဆုိေပးသည့္ စနစ္တစ္ခုကို ထည့္သြင္းေပးထား သည္။

အဆိုပါစနစ္ကို အသံုးျပဳ မည္ဆုိပါက ျမန္မာစကားလံုးမ်ား ၏ အထားအသိုႏွင့္ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ ဆုိမႈမ်ား ကိုႏိႈင္းယွဥ္၍ အနီးစပ္ ဆံုးျပန္ဆိုႏုိင္မည္ျဖစ္ၿပီး အင္တာ နက္ေပၚတြင္ ျမန္မာဘာသာ စကားျဖင့္ ေရးသား ထားသည့္ ေလ့လာစရာမ်ား၊ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား အမ်ားအျပားရွိရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း ဂူးဂဲလ္က ဆုိ သည္။

‘‘ျမန္မာစာနဲ႔ေရးထားတဲ့ အခ်က္အလက္ေတြဟာ အြန္လိုင္းမွ အရမ္းနည္းေနေသးတယ္။ ျမန္မာစာ အြန္ လိုင္းေပၚ ပိုေရာက္ ေလေလ ဂူးဂဲလ္ရဲ႕ ဘာသာျပန္ စြမ္းရည္က ပိုျမင့္ေလပါပဲ’’ဟု မစၥတာ Divon Lan က ေျပာသည္။ျမန္မာစကားသည္ ဂူးဂဲလ္မွ၉၀ ခုေျမာက္ ဘာသာစကား ျဖင္ ၎တို႔ဝန္ေဆာင္မႈတြင္ ထည့္ သြင္းေပးခဲ့ၿပီး ဘာသာျပန္ဆုိမႈ တြင္ ေဝါဟာရမ်ားျပားသည့္ အတြက္ အခက္အခဲဆံုးေသာ ဘာသာစကား တစ္ခုလည္းျဖစ္ ေၾကာင္း မစၥတာ Divon Lan က ဆုိသည္။

အထက္ပါအခက္အခဲမ်ား ႏွင့္ ျမန္မာဘာသာျပန္ဆုိမႈအရည္ အေသြးမ်ား ျမင့္တက္လာေစရန္ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၈ ရက္တြင္ ျမန္မာ ဘာသာစကားေဖာင္ေဒးရွင္းမွ ျမန္မာစာသဒၵါကြၽမ္္းက်င္သူမ်ား၊ ပညာရွင္မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ ဆံုကာ လက္ေတြ႕ဘာသာျပန္၍ ျပဳျပင္မႈ မ်ားျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

‘‘ျမန္မာစကားမွာ အရပ္သံုး စကားနဲ႔ ႐ံုးသံုးစကားဆုိၿပီးေတာ့ ရွိတယ္။ လက္ရွိမွာေတာ့ ႐ံုးသံုး စကားကိုပဲ ပိုၿပီးေတာ့ ျပည့္စံု ေအာင္လုပ္ေပး သြားမယ္။ ေနာက္ပိုင္းက်ရင္ေတာ့ အရပ္သံုးစကား ေတြကိုပါ ထည့္ေပး သြားပါမယ္’’ ဟု Myanmar Language Foundation မွ တာဝန္ခံေဒါက္ တာျမင့္ၾကည္က ဆုိသည္။

ဂူးဂဲလ္၏ ဘာသာျပန္ဝန္ ေဆာင္မႈတြင္ ထပ္မံႀကံဳေတြ႕ရ မည့္ျပႆနာ မွာ ျမန္မာစာေဖာင့္ ျပႆနာျဖစ္ၿပီး လက္ရွိ တြင္ ျပည္ တြငး္မွ အသံုးျပဳသူ အမ်ားစုမွာ ေဇာ္ဂ်ီေဖာင့္ကို အသံုးျပဳေနၿပီး အဆုိပါဝန္ေဆာင္မႈကို ယူနီ ကုတ္ ေဖာင့္ျဖင့္သာ အသံုးျပဳႏုိင္မည္ ျဖစ္၍ ေဇာ္ဂ်ီေဖာင့္ျဖင့္သံုးမည္ဆိုပါက ျမန္မာစာလံုးမ်ား ဖတ္မရ သည့္ျပႆနာ ႀကံဳေတြ႕ရမည္ ျဖစ္သည္။

‘‘ကြၽန္ေတာ္တုိ႔က စံစနစ္ျဖစ္ တဲ့ ယူနီကုတ္ကိုပဲ ဦးစားေပးသြား ပါမယ္။ Google Translate ကို ေဇာ္ဂ်ီနဲ႔ လည္း႐ိုက္ၿပီးရွာလုိ႔ရေပမယ့္ ဘာသာျပန္ ၿပီးထြက္လာတဲ့ဟာကိုေတာ့ ယူနီကုတ္နဲ႔ပဲ ေဖာ္ ျပေပးသြားမွာျဖစ္ တာေၾကာင့္ ယူနီကုတ္သံုးတဲ့လူေတြအတြက္ ပိုၿပီးအဆင္ေျပႏုိင္ပါမယ္’’ဟု မစၥတာ Divon Lan က ေျပာ သည္။

လက္ရွိတြင္ ျပည္တြင္း၌ ေဇာ္ဂ်ီေဖာင့္ကို အမ်ားဆံုးအသံုး ျပဳေနေသာ္လည္း ႏိုင္ငံတကာတြင္ စံစနစ္ျဖစ္သည့္ ယူနီကုတ္ကိုသာ အသိအမွတ္ျပဳ အသံုးျပဳ ေနသည့္အတြက္ ကမၻာေပၚရွိ ဘာသာစကားမ်ားအားလံုးႏွင့္ ဆက္သြယ္မည္ဆုိပါက ျမန္မာ ႏုိင္ငံတြင္လည္း ယူနီကုတ္ကိုသာ အသံုးျပဳရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ဆုိသည္။

Google Translate ဝန္ ေဆာင္မႈတြင္ ကီးဘုတ္ျဖင့္စာ ႐ိုက္ကာ ဘာသာျပန္ဆုိျခင္း၊ လက္ေရးျဖင့္ေရး ကာ ျပန္ဆုိျခင္း၊ အသံျဖင့္ဘာသာျပန္ျခင္းႏွင့္ ဘာ သာျပန္လိုေသာစာလံုးကို စမတ္ ဖုန္းကင္မရာ မ်ားျဖင့္႐ိုက္ကာ ဘာသာျပန္ျခင္း စသည့္ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား အသံုးျပဳႏုိင္သည္။

သို႔ေသာ္ ျမန္မာဘာသာ အတြက္ ကီးဘုတ္ျဖင့္စာ႐ိုက္ကာ ျပန္ဆုိသည့္ ဝန္ေဆာင္မႈတစ္ခုကို သာ အသံုးျပဳႏုိင္ေသးေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

လက္ရွိတြင္ ကမၻာတစ္ဝန္း ၌ Google Translate ကို အသံုး ျပဳသူဦးေရ သန္းငါးရာေက်ာ္ရွိေန ၿပီး ေန႔စဥ္ ဘာသာျပန္ဆုိမႈေပါင္း တစ္ဘီလီယံ ခန္႔ ျပဳလုပ္လ်က္ရွိ ကာ ဘာသာစကားေပါင္း ကိုး ဆယ္အတြက္ အျပန္အလွန္ဘာ သာျပန္ဆိုမႈကို ေထာက္ပံ့ေပး ထားသည္။

ဂူးဂဲလ္ထုတ္ကုန္ဆုိင္ရာတာ၀န္ခံမ်ား ရွင္းလင္းပြဲျပဳလုပ္ေနစဥ္ (ဓာတ္ပုံ−ထက္အာကာ)
7Day Daily

No comments:

Post a Comment

My Blog List