Wednesday, February 25, 2015

ဝိႈက္ကတ္ကို မဲေပးခြင့္ျပဳသည့္ဥပေဒ ေလးခုကို ျပန္ျပင္ရန္ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ အတည္ျပဳ


 ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္၊ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္၊ တိုင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္တို႔ ၏ ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒမ်ားႏွင့္ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံ ဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒၾကမ္းအတည္ျပဳေရး ျပည္ လုံးကြၽတ္ ဆႏၵခံယူပြဲ ဥပေဒတို႔တြင္ ပါဝင္သည့္ ''ယာယီသက္ေသခံ လက္မွတ္ကိုင္ေဆာင္ထားသူ'' ဟူေသာ စကားရပ္မ်ားကိုပယ္ဖ်က္၍ ျပင္ဆင္မည့္ဥပေဒၾကမ္းမ်ားကို ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္သို ့တင္သြင္း ရန္ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၄ ရက္က ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးက ဆုံးျဖတ္လိုက္သည္။

''ယာယီသက္ေသခံ လက္မွတ္ကိုင္ ေဆာင္ထားသူဆိုသည့္ စကားရပ္မ်ားကို ပယ္ဖ်က္၍ ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒၾကမ္းမ်ားကို လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ တစ္ဦးခ်င္းက ျဖစ္ေစ၊ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ အဖြဲ႔အစည္း က ျဖစ္ေစ တည္ဆဲဥပေဒမ်ားႏွင့္အညီ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သို႔ တင္သြင္းရန္ လိုအပ္ပါမည္'' ဟု ျပည္ လုံးကြၽတ္ ဆႏၵခံယူပြဲတြင္ ယာယီသက္ေသခံ လက္မွတ္မဲေပးခြင့္ကို ဥပေဒႏွင့္အညီ ပယ္ဖ်က္ႏိုင္ရန္ ယခင္ က ခြင့္ျပဳခဲ့ေသာ ဥပေဒေလးခုတြင္ ပယ္ဖ်က္ႏိုင္ရန္ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီ၏ ေလ့ လာေတြ႔ရွိခ်က္ အစီရင္ခံစာကို ထိုေကာ္မတီဝင္ အမရပူရအမတ္ ဦးသိန္းထြန္းဦး က လႊတ္ေတာ္၌ဖတ္ ၾကား ခဲ့သည္။

လႊတ္ေတာ္၏ အတည္ျပဳခ်က္အရဖြဲ႕ စည္းပုံအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒၾကမ္း အတည္ျပဳေရး ျပည္ လုံးကြၽတ္ဆႏၵခံယူပြဲ ဥပေဒ ပုဒ္မ ၁၁ (က) ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ေရြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒ ပုဒ္မ ၆ (က)၊ ပုဒ္မ ၁၄ (က) ႏွင့္ ပုဒ္မ ၁၅ (က)၊ အမ်ဳိးသား လႊတ္ေတာ္ေရြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒ ပုဒ္မ ၆ (က)၊ ပုဒ္မ ၁၄ (က) ႏွင့္ ပုဒ္မ ၁၅ (က)၊ တိုင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ေရြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒ ပုဒ္မ ၆ (က)၊ ပုဒ္မ ၁၄ (က) ႏွင့္ ပုဒ္မ ၁၅ (က) တို႔တြင္ ျပ႒ာန္းထားသည့္ ''ယာယီသက္ ေသခံ လက္မွတ္ကိုင္ေဆာင္ထားသူ'' ဟူသည့္ စကားရပ္မ်ားကို ပယ္ဖ်က္ကာထိုသို႔ ပယ္ဖ်က္ထားၿပီး ဥပေဒၾကမ္းေလးမ်ဳိး စလုံးကို ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္သို႔ ျပန္တင္သြင္းၿပီး အတည္ျပဳသြားၾကမည္္။

ျပည္လုံးကြၽတ္ဆႏၵခံယူပြဲတြင္ ဝိႈက္ကတ္ကိုင္သူမ်ားမဲေပးခြင့္ကို လႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳခဲ့ျခင္းသည္ အေျခခံဥပေဒႏွင့္ ညီ၊ မညီ ဆုံးျဖတ္ေပးရန္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ရခိုင္တိုင္းရင္းသားအ မတ္ ေဒါက္တာ ေအးေမာင္ ဦးေဆာင္သည့္ တိုင္းရင္းသား အမတ္အခ်ဳိ႕က ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာ ခုံ႐ုံးသို႔ ၿပီးခဲ့သည့္ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၁ ရက္က တင္သြင္းခဲ့ၾကၿပီး အေျခခံဥပေဒႏွင့္ မညီေၾကာင္း ခုံ႐ုံးဥကၠ႒ က ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၆ ရက္တြင္ အေၾကာင္းျပန္ခဲ့သည္။

ထိုသို႔ အေၾကာင္းျပန္ၿပီးေနာက္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ နာယကက လိုအပ္သည္မ်ား ျပင္ဆင္ေဆာင္ ရြက္နိုင္ရန္ ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီသို႔ တာဝန္ေပးအပ္ခဲ့သည့္အတြက္ ယခုအေျခအေနသို႔ ေရာက္လာ ရေၾကာင္းလည္း ဦးသန္းထြန္းဦးက ေျပာသည္။


No comments:

Post a Comment

My Blog List