Friday, December 12, 2014

ဗိုလ္မွဴးေက်ာ္စြာ၀င္းအား ေထာင္ဒဏ္အျပစ္ေပးျခင္းသည္ လူ့အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္ျခင္းႏွင့္ လူသားတရပ္လံုးအား ၿခိမ္းေျခာက္ျခင္းဟု ဒါ႐ုိက္တာေအာင္မ်ဳိးမင္းဆို


ဖြဲ႕စည္းပံုျပင္ဆင္ေရး လက္မွတ္ ေရးထုိးခဲ့ေသာ ဗိုလ္မွဴးေက်ာ္စြာ၀င္းအား ေထာင္ဒဏ္အျပစ္ေပးျခင္းသည္ လူ႔အခြင့္ အေရးခ်ဳိးေဖာက္ျခင္းျဖစ္ၿပီး လူသားတရပ္လံုးအား ၿခိမ္းေျခာက္ျခင္းျဖစ္သည္ဟု လူ႔အခြင့္အေရး လႈပ္ရွားသူ Equal Myanmar မွ ဒါ႐ုိက္တာဦးေအာင္မ်ဳိးမင္းက ဒီဇင္ဘာ ၉ ရက္တြင္New Watch သုိ႔ ေျပာသည္။

““ဗိုလ္ႀကီးပဲျဖစ္ျဖစ္၊ ဗုိလ္မွဴးပဲျဖစ္ ျဖစ္၊ ဆုိက္ၠားသမားပဲျဖစ္ျဖစ္၊ လမ္းေဘး ေစ်းေရာင္းသူပဲျဖစ္ျဖစ္ ကုိယ့္ ယံုၾကည္ခ်က္ ကို လြတ္လပ္စြာထုတ္ေဖာ္ေျပာ ဆိုခြင့္ရွိပါ တယ္။ ေနာက္တခုကေတာ့ ႏုိင္ငံရဲ႕အေရးမွာ ႏုိင္ငံသားတိုင္း ပါ၀င္ခြင့္ရွိပါတယ္။ အခု လိုမ်ဳိး ကုိယ့္ရဲ႕ယံုၾကည္တဲ့အခ်က္ကို ၿငိမ္း ခ်မ္းစြာတင္ျပျခင္းေၾကာင့္ အေရးယူမႈဟာ တကယ္မျဖစ္သင့္ပါဘူး။ ဒီလိုလုပ္ေဆာင္ တာက အဲဒီလူတဦးတေယာက္အေပၚမွာပဲ ထိခုိက္တာ၊ သက္ေရာက္တာ မဟုတ္ဘူး။ တုိင္းျပည္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈေတြျဖစ္ဖုိ႔လုပ္ တဲ့လူအားလံုးကုိ စိန္ေခၚျခင္းျဖစ္တယ္။ ၿပီးေတာ့ လူတဦးတေယာက္ကုိ လူ႔အခြင့္ အေရးက်င့္သံုးမႈေၾကာင့္ အေရးယူျခင္းဟာ လူသားတရပ္လံုးအေပၚမွာ ၿခိမ္းေျခာက္ ျခင္းျဖစ္လုိ႔ ဒါမ်ဳိးဘယ္လိုမွ လက္ခံလို႔မရ ဘူး””ဟု ယင္းက ေျပာသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ လူ႔အခြင့္အေရးအေျခအေနသည္ တဖက္တြင္တုိးတက္မႈရွိသလို တဖက္တြင္လည္း အသြင္ေျပာင္းလာေသာ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈ မ်ားႏွင့္ပတ္ သက္၍ စုိးရိမ္စရာမ်ား ဆက္လက္ရွိေန ေၾကာင္း အသြင္ေျပာင္း လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈကုိ စစ္မက္ျဖစ္ပြားေနေသာ တုိင္းရင္းသားေဒသ မ်ားတြင္ေတြ႕ရေၾကာင္း၊ တုိင္းရင္းသားအမ်ဳိးသမီးမ်ား လံုၿခံဳမႈမရွိ ေၾကာင္း၊ ဘာသာေရး၊ လူမ်ဳိးေရးကုိ အေျခခံၿပီး အၾကမ္းဖက္ဆူပူလႈံ႔ေဆာ္မႈမ်ား ေၾကာင့္ ရပ္ရြာမ်ားတြင္ ပဋိပက္ၡျဖစ္မႈ ပုိမို မ်ားျပားလာၿပီး ေနအိမ္ဖ်က္ဆီးခံရမႈမ်ား မည္သည့္အခ်ိန္တြင္ ထပ္မံျဖစ္ပြားမည္ဆို သည့္ စိုးရိမ္စိတ္ႏွင့္ လူတဦးတေယာက္ ခ်င္း၏ လံုၿခံဳမႈထိခိုက္ေသာအရာမ်ားျဖစ္ ေနသည္မွာ စိုးရိမ္စရာေတြ႕ေနရေၾကာင္း ၎က ဆက္ေျပာသည္။

ဗိုလ္မွဴးေက်ာ္စြာ၀င္းအား အေရးယူသည့္လုပ္ရပ္သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲေရး အမွန္တကယ္ျဖစ္ ေနၿပီလား ဆိုေသာ ေမးခြန္းထုတ္စရာျဖစ္ ေနေၾကာင္း ဗိုလ္မွဴးေက်ာ္စြာ၀င္းသည္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥ ပေဒျပင္ဆင္ ေရးတြင္ စစ္တပ္၏အခန္း က႑ေလွ်ာ့ခ်ရန္ ေထာက္ခံခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ၎င္းအခ်က္သည္ စစ္တပ္ႏွင့္ အစိုးရကုိယ္ တုိင္ေျပာဆိုေနေသာအခ်က္ သာျဖစ္ေၾကာင္း ယခုကဲ့သုိ႔ ဖိႏွိပ္မႈသည္ စစ္အာဏာရွင္ အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ေသာ လြန္ခဲ့သည့္ ႏွစ္ ၅၀ ကတည္းကရွိခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး စစ္တပ္သည္ ႏုိင္ငံေရး ကစားေနသည္ေလာ သုိ႔မဟုတ္ အေရးယူပိတ္ဆို႔မႈမ်ား ႐ုပ္သိမ္းေပးရန္ႏွင့္ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား ႏုိင္ငံတကာ အလွဴရွင္မ်ားအား ဆြဲေဆာင္ရန္ လွည့္ျဖား ခ်က္မ်ားကို ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိရွိလုပ္ေနသည္ ေလာဆိုသည့္ ေမးခြန္းထုတ္စရာရွိေၾကာင္း နယူးေယာက္အေျခစိုက္ လူ႕အခြင့္အေရး ေစာင့္ၾကည့္အဖြဲ႕ (HRW) ၏ အာရွေရးရာ တာ၀န္ခံ Brad Adams က VOA သို႔ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၄၃၆ ျပင္ဆင္ေရးအတြက္ NLD ဦးေဆာင္ၿပီး ျပည္သူလူထုထံ ဆႏၵျပဳလက္မွတ္မ်ားေကာက္ယူလႈပ္ရွားမႈတြင္ ဗိုလ္မွဴး ေက်ာ္စြာ၀င္းသည္ ျပင္ဦးလြင္ၿမိဳ႕တြင္ ပါ၀င္ လက္မွတ္ထုိးခဲ့သည္။ ၎င္းကို ဧၿပီလတြင္ ဖမ္းဆီးခဲ့ၿပီး ငါးလအၾကာတြင္ စစ္ခံု႐ံုးက ပုဒ္မ (၄၁) အမိန္႔မနာခံမႈႏွင့္ ပုဒ္မ (၆၅) စစ္စည္းကမ္းေဖာက္ဖ်က္မႈျဖင့္ ေထာင္ ဒဏ္ ၂ ႏွစ္ ခ်မွတ္ခဲ့ၿပီး ယခုအခါ မႏ္ၱေလး အိုးဘိုေထာင္တြင္ အက်ဥ္းခ်ထားသည္ဟု သိရသည္။

ဗိုလ္မွဴးေက်ာ္စြာ၀င္းအား NLD မွ လူမႈအေထာက္အကူျပဳ အကူအညီမ်ား ေပးအပ္သြားျဖစ္ေၾကာင္း NLD လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဦးမင္းသူကေျပာ ၾကားခဲ့ၿပီး NLD လူမႈအေထာက္အကူျပဳ အဖြဲ႕သည္ ႏုိင္ငံေရး အက်ဥ္းသားမ်ားႏွင့္ ၎င္းတို႔၏ သားသမီးမ်ားအတြက္ က်န္းမာ ေရး၊ ပညာေရး ေငြေၾကး အေထာက္အပံ့ ေပးလ်က္ရွိေၾကာင္း ထုိအဖြဲ႕မွ သိရသည္။

ၿပီးခဲ့ေသာလက အသတ္ခံခဲ့ရေသာ ကုိပါႀကီးအမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ အမႈမွန္ေပၚ ေပါက္ေရးအတြက္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အမ်ဳိးသားလူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္၏ စံုစမ္း စစ္ေဆးမႈထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ကြဲလြဲမႈရွိေန ေၾကာင္း၊ ပြင့္လင္းျမင္သာၿပီး တိက်ခုိင္မာ သည့္ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈ ထပ္မံျပဳလုပ္ေပး ရန္ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ ထံသုိ႔ စာေရးသား ေပးပုိ႔တုိင္ၾကားသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဇနီး ျဖစ္သူ မသႏၲာက ေျပာခဲ့သည္။ 

MCDF ေခါင္းေဆာင္ ကိုထင္ ေက်ာ္ကိုလည္း ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ စုေပါင္းတန္းစီ လွည့္လည္ခြင့္ ပုဒ္မ(၁၈)၊ ႏုိင္ငံေတာ္ အၾကည္ညိဳပ်က္ေစမႈ ပုဒ္မ ၅၀၅(ခ)/၃၄ အရ ၿမိဳ႕နယ္ ၁၂ ၿမိဳ႕နယ္မွ စုစုေပါင္း ေထာင္ဒဏ္ ၁၃ ႏွစ္ ၄ လခ်မွတ္ခဲ့ ေၾကာင္း အေရးယူေသာပုဒ္မမ်ားသည္ လြဲမွားေနၿပီး ဒီမုိကေရစီလမ္းေၾကာင္း သြား ေနေသာ ႏုိင္ငံတြင္ ျပန္လည္သံုးသပ္ဖုိ႔ လိုအပ္ေနေသာ ျပစ္ဒဏ္မ်ားျဖစ္ ေၾကာင္း၊ အေသအခ်ာ ျပန္လည္သံုးသပ္ၿပီး တရား ဥပေဒစိုးမိုးေရးကို ျပန္လည္တည့္မတ္ဖုိ႔ လုိေၾကာင္း၊ ခ်မွတ္ေသာျပစ္ဒဏ္ မ်ားသည္ လံုး၀တရားမွ်တမႈမရွိေၾကာင္း ေရွ႕ေနမ်ား က သံုးသပ္ေ၀ဖန္ၾကသည္။ 

ကုိပါႀကီးႏွင့္ ကုိထင္ေက်ာ္မိသားစု အပါအ၀င္ အက်ဥ္းက်ခံ သတင္း ေထာက္ မ်ားအား ႏုိ၀င္ဘာ ၁၂ ရက္က ေတာ္၀င္ႏွင္းဆီတြင္ ဟံသာ၀တီဦး၀င္းတင္ ေဖာင္ေဒးရွင္း၏ ၁၇ ႀကိမ္ေျမာက္ ေထာက္ပံ့ေငြေပး အပ္ခဲ့ၿပီး NLD လူမႈအေထာက္ အကူျပဳအဖြဲ႕ကလည္း ကူညီမႈမ်ားေပးအပ္ ခဲ့သည္ဟု သိရသည္။ ယခုအခါ ဗိုလ္မွဴး ေက်ာ္စြာ၀င္းအား ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသား တဦးအျဖစ္ သတ္မွတ္ကာ ႏွစ္လတႀကိမ္ က်င္းပေသာ ဟံသာ၀တီဦး၀င္းတင္ေဖာင္ ေဒးရွင္းက ၎င္း၏မိသားစု၀င္မ်ားကုိဖိတ္ ေခၚ၍ ေထာက္ပံ့ေငြေပးအပ္ သြားမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း သိရသည္။

ကိုဗညား
News Watch(ေစာင့္ၾကည့္သတင္းဂ်ာနယ္)

No comments:

Post a Comment

My Blog List