Wednesday, December 10, 2014

နာဂေဒသအား ဥပေဒျပဳေရး၊ တရားစီရင္ေရး၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး မ႑ဳိင္သုံးရပ္ ပါ၀င္သည့္ ေဒသအျဖစ္ ႏုိင္ငံေရးရပုိင္ခြင့္ အသိအမွတ္ျပဳေပးရန္ နာဂအမ်ဳိးသားညီလာခံ ေတာင္းဆုိ


နာဂေဒသအား ဥပေဒျပဳေရး၊ တရားစီရင္ေရး၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမ႑ဳိင္ သုံးရပ္ပါ ၀င္သည့္ ေဒသအျဖစ္ ႏုိင္ငံေရး ရပုိင္ခြင့္ကုိ အသိအမွတ္ျပဳေပးရန္ ဒီဇင္ဘာ ၉ ရက္က ထုတ္ျပန္သည့္ နာဂအမ်ဳိးသားညီလာခံဆုိင္ရာ ေတာင္းဆုိခ်က္မ်ားတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

စစ္ကုိင္းတုိင္းေဒသႀကီး ဇဂၤလိန္းခႏၲီးၿမိဳ႕တြင္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ႏုိ၀င္ဘာ ၂၇ ရက္မွ ဒီဇင္ဘာ ၁ ရက္ထိ ျပဳလုပ္ ခဲ့ေသာ နာဂအမ်ဳိးသား ညီလာခံႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဒီဇင္ဘာ ၉ ရက္က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၌ နာဂအမ်ဳိးသားညီလာခံ က်င္းပေရး ဦးစီးေကာ္ မတီက ျပဳလုပ္သည့္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ အဆုိပါေၾကညာခ်က္အား ထုတ္ျပန္ ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

သမုိင္းေၾကာင္းအရ နာဂနယ္ေျမဟု အသိအမွတ္ျပဳခဲ့ေသာ နယ္ေျမမ်ားကုိ အေျခခံကာ နာဂတုိ႔၏ နယ္ေျမအျဖစ္ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ သတ္မွတ္ေပးရန္၊ နာဂနယ္နိမိတ္ ပဋိပကၡမ်ားကို ကုိလုိနီေခတ္အလြန္ တာ၀န္ယူမႈျဖင့္ ေျဖရွင္းေပးရန္၊ ဌာေနလူမ်ဳိးမ်ား၏ ရပုိင္ခြင့္၊ အခြင့္အေရးႏွင့္ နာဂလူမ်ဳိးတုိ႔၏ ေရခံေျမခံကုိ အေျခခံေသာ ဥပေဒျပဳေရး၊ တရားစီရင္ေရး၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမ႑ဳိင္ သုံးရပ္လုံးအျပင္ ျပည္ေထာင္စုအစုိးရႏွင့္ တုိက္႐ုိက္ဆက္ဆံႏုိင္သည့္ ႏိုင္ငံေရးရပုိင္ခြင့္ကုိ အသိအမွတ္ျပဳေပးရန္ ထုတ္ျပန္ခ်က္၌ ေတာင္းဆုိထား သည္။

“ေသခ်ာပါတယ္။ အျခားေသာ တုိင္းေတြ၊ ျပည္နယ္ေတြမွာ ယႏၲရားသုံးခုစလုံး ေပးထားသကဲ့သုိ႔ပဲ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ နာဂေဒသအတြက္ နယ္ေျမအပုိင္းအျခား သစ္တစ္ခု ေပၚေပါက္ခဲ့မယ္ဆုိရင္ အဲဒီအတြက္ က႑သုံးရပ္ပါတဲ့ ေဒသတစ္ခုေပါ့ေလ။ ျပည္နယ္နဲ႔လုိ႔ စိတ္ကူးနဲ႔ စဥ္းစားၾကည့္မယ္ ဆုိရင္လည္း ျပည္နယ္ေပါ့။ ဒါေပမဲ့ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔က အဲဒါကုိ ျပည္နယ္ပါလုိ႔ မေျပာပါဘူး” ဟု နာဂအမ်ဳိးသားညီလာခံ က်င္းပေရး ဦးစီးေကာ္မတီ အတြင္းေရးမွဴး ဦး႐ႈေမာင္က ေျပာၾကားသည္။

လက္ရွိတြင္ စစ္ကုိင္းတုိင္းေဒသႀကီး ေလရွီးၿမိဳ႕နယ္၊ လဟယ္ၿမိဳ႕နယ္၊ နန္းယြန္းၿမိဳ႕နယ္တုိ႔ကုိ နာဂကုိယ္ပုိင္ အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ ေဒသအျဖစ္ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒအရ သတ္မွတ္ထားၿပီး နာဂေဒသမွာ အဆုိပါ သုံးၿမိဳ႕နယ္အျပင္ နဂိုမူလရွိခဲ့ေသာ ဆက္စပ္ေဒသမ်ားကုိ စုစည္း၍ နယ္နိမိတ္ သတ္မွတ္ေပးရန္ ေတာင္း ဆုိျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ဦး႐ႈေမာင္က ေျပာၾကားသည္။

“နာဂေတြရဲ႕ အစဥ္အလာအရ ရွိထားတဲ့ နယ္နိမိတ္က အဲဒါတင္ မဟုတ္ဘူး။ သုံးၿမိဳ႕နယ္တည္းပဲ မဟုတ္ ဘူး။ အျပင္မွာရွိေနတဲ့ နာဂနယ္ေျမေတြ ရွိတယ္။ ရွိေနတဲ့ အေနအထားက သမုိင္းေၾကာင္းအရ ရွိတာ လည္း ရွိတယ္။ တရား၀င္ သတ္မွတ္ေပးခဲ့တာလည္း တစ္ခ်ိန္တုန္းက ရွိခဲ့တာေတြရွိေတာ့ အဲဒါေတြ ျပန္ ပါႏုိင္တဲ့ နယ္ေျမအပုိင္းအျခားတစ္ခုကုိ ျပန္သတ္မွတ္တဲ့အခါမွာ ဘယ္နယ္ေတြ ျပန္ပါရင္ေတာ့ သတ္မွတ္ရင္ေကာင္းမလဲ။ ဘယ္ဟာေတြ ထပ္ပါဖုိ႔ လုိမလဲဆုိတာ စဥ္းစားဖုိ႔က်ေတာ့ ဘယ္ၿမိဳ႕ပါေစ။ ဘယ္ၿမိဳ႕နယ္ပါေစဆုိတာ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ေျပာဖုိ႔ နည္းနည္းေလးေစာေသးတဲ့ အပုိင္းေပါ့။ လက္ေတြ႕က်မႈနဲ႔ အျဖစ္သင့္ဆုံးတစ္ခုကုိ နည္းနည္းေလ့လာရမွာ ျဖစ္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္မုိ႔ မေျပာႏိုင္ေသးတာေပါ့” ဟု ဦး႐ႈေမာင္က ေျပာၾကားသည္။

ထုိ႔ျပင္ နာဂလူမ်ဳိးမ်ားသည္ အိႏိၵယ-ျမန္မာ ႏွစ္ႏုိင္ငံလုံးတြင္ ေနထုိင္ၾကၿပီး အထူး၀ိေသသႏွင့္ ျပည့္စုံသည့္ သီးျခားလူမ်ဳိးႀကီး တစ္မ်ဳိးျဖစ္ေသာေၾကာင့္ သန္းေခါင္စာရင္းတြင္ ခ်င္းလူမ်ဳိးေအာက္၌ ထည့္သြင္းထားသည့္ နာဂလူမ်ဳိး ကုတ္နံပါတ္ (၄၃၁)ႏွင့္ နာဂမ်ဳိးႏြယ္စုမ်ားျဖစ္သည့္ ကုတ္နံပါတ္ (၄၃၂) တန္ကြန္၊ ကုတ္နံပါတ္ (၄၃၃) မလင္၊ ကုတ္နံပါတ္ (၄၄၉) အနန္လူမ်ဳိးစုမ်ားကုိ ခ်င္းမ်ဳိးႏြယ္စုစာရင္းတြင္ ထည့္သြင္းထားျခင္းကုိ အျမန္ဆုံးခြဲထုတ္ေပးကာ ကုတ္နံပါတ္အသစ္ သတ္မွတ္ေပးရန္လည္း ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေတာင္းဆုိထား သည္။

ထုိ႔အတူ ယဥ္ေက်းမႈ ထုံးတမ္းအစဥ္အလာအရ က်င့္သုံးေသာ ေျမယာစီမံခန္႔ခြဲမႈ စနစ္ႏွင့္ တရားစီရင္ထုံး တို႔ကုိ အသိအမွတ္ျပဳေပးရန္ႏွင့္ စီရင္ပုိင္ခြင့္ျပဳရန္ႏွင့္ ေျမယာအေျချပဳ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ စီမံကိန္းမ်ား၏ အက်ဳိးအျမတ္ကုိ ေဒသခံလူထုဖြံ႕ၿဖိဳး တုိးတက္ေရးအတြက္ ေဒသအစုိးရသုိ႔ မွ်ေ၀ေပးရန္ အမ်ဳိးသားေျမ အသုံးခ်မႈ မူ၀ါဒတြင္ ျပ႒ာန္းေပးရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ နာဂေဒသရွိ ေျမေပၚ၊ ေျမေအာက္ သယံဇာတမ်ားအား အျပည့္အ၀ စီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင့္ ခံစားပုိင္ခြင့္ကုိ အသိအမွတ္ျပဳေပးရန္ႏွင့္ အိႏိၵယ-ျမန္မာ ႏုိင္ငံႏွစ္ခုလုံးတြင္ ေနထုိင္ၾကေသာ နာဂလူမ်ဳိးမ်ားႏွင့္ နာဂေဒသမ်ားအတြင္း အတားအဆီးမရွိ လြတ္လပ္စြာ ကူးလူးဆက္ဆံ သြားလာခြင့္ႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ခြင့္တုိ႔ကုိ အသိအမွတ္ျပဳေပးရန္တုိ႔ကုိလည္း ညီလာခံက ေတာင္းဆို သည္။

Eleven Media Group

No comments:

Post a Comment

My Blog List