Friday, December 12, 2014

ယခင္ ရန္သူေဟာင္းမ်ားျဖင့္ အပတ္စဥ္ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးသည္မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ သတင္းေကာင္းျဖစ္သည္ဟု ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးခင္ရီ ေျပာ


ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ နယ္စပ္ေဒသမ်ား ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ေရးအတြက္ အကူအညီ ေပးရန္ ဩစေၾတးလ်ႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ တုိ႔ၾကား နားလည္မႈ စာခၽြန္လႊာတစ္ေစာင္ကုိ ႏုိ၀င္ဘာလ က လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ၾကသည္။ ႏုိ၀င္ဘာလက ဘရစၥဘိန္း၌ က်င္းပခဲ့သည့္ ဂ်ီ ၂၀ ထိပ္သီးအစည္းအေဝးတြင္ ဩစေၾတးလ် လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးဝန္ႀကီး စေကာ့ေမာ္ရစ္ဆင္က ဩစေၾတးလ် ၏ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးမူဝါဒမွာ ကမၻာေပၚတြင္ အေအာင္ျမင္ဆုံးျဖစ္ သည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။ 

ဩစ ေၾတးလ်၏ နယ္ျခားကာကြယ္မူဝါဒအား ေဝဖန္ေနသည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားရွိေနရာ ဩစေၾတးလ် လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရး မူ၀ါဒမွာ အေမရိကန္ႏွင့္ ဥေရာပႏိုင္ငံမ်ားထက္ ပိုမိုေအာင္ျမင္သည္ဟု ေမာ္ရစ္ဆင္ က ဆိုသည္။

ဩစေၾတးလ်သည္ ကမၻာေပၚတြင္ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းေနထိုင္သူ အမ်ားဆုံးရွိရာ ႏိုင္ငံ တစ္ခုျဖစ္သည္။ လြန္ခဲ့သည့္ ၁၀ ႏွစ္က ဩစေၾတးလ် ႏိုင္ငံသား ထက္ဝက္ သည္ ႏိုင္ငံျခားတြင္ ေမြးဖြားခဲ့သူ (သို႔) ႏိုင္ငံျခားတြင္ ေမြးဖြားသူ၏ သားသမီးျဖစ္သည္။ ဩစေၾတးလ်သို႔ ေျပာင္းေ႐ႊ႕ ေနထိုင္သူမ်ားမွာ ကမၻာ အႏွံ႔မွျဖစ္ သည္။ ဩစေၾတးလ်သို႔ ေလွျဖင့္ တရားမဝင္ ဝင္ေရာက္လာသူမ်ား အား တားဆီးႏိုင္ခဲ့ျခင္းမွာ လက္ရွိဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ တိုနီအေဘာ့ အစိုးရ၏ အႀကီးမားဆုံးေအာင္ျမင္မႈျဖစ္သည္ဟု ေမာ္ရစ္ဆင္ က ဆိုသည္။ 

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ နယ္စပ္မ်ားအား စီမံခန္႔ခြဲရာတြင္ ဩစေၾတးလ်က အဆင့္ျမင့္ အေထာက္အကူမ်ား ေရရွည္ ေပးအပ္သြားရန္ နားလည္မႈစာခၽြန္လႊာ ကို ျမန္မာႏိုင္ငံ လူဝန္မႈႀကီးၾကပ္ ေရးဝန္ႀကီး ဦးခင္ရီႏွင့္ မစၥတာေမာ္ရစ္ဆင္ တို႔ သေဘာတူလက္မွတ္ေရး ထိုးခဲ့ၾကျခင္ ျဖစ္သည္ဟု ဆုိသည္။ 

ဩစေၾတးလ်က ထိုကဲ့သို႔ အကူအညီမ်ားအား ကေမၻာဒီး ယားႏွင့္ အင္ဒိုနီးရွား သို႔ ေပးအပ္ခဲ့ ၿပီးျဖစ္သည္။ ထိုအကူအညီမွာ လူေမွာင္ခိုကူးျခင္းႏွင့္ မူးယစ္ေဆးႏွင့္ လက္နက္ေမွာင္ခိုျခင္းကဲ့သို႔ အာရွပစိဖိတ္ ေဒသ၏ အက်ိဳးစီးပြားႏွင့္ တိုက္႐ိုက္သက္ဆိုင္သည့္ ရာဇဝတ္မႈမ်ားကို ဦးတည္သည္ဟု ဆိုသည္

ေမာ္ရစ္ဆင္က "ေဒသတြင္းက နယ္စပ္ ေတြ ခိုင္မာရင္ ဩစေၾတးလ်ရဲ႕ နယ္စပ္လည္း ပိုမိုခိုင္မာလာမွာပါ" ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။ 

ကေမၻာဒီးယားသို႔ ေပးအပ္ခဲ့သည့္ အကူအညီတြင္ ခရီးသြားခြင့္မျပဳသင့္သည့္ ရာဇဝတ္ ေကာင္မ်ားစာရင္း အား သတိေပးႏိုင္ မည့္ ကြန္ပ်ဴတာစနစ္ပါဝင္သည္။ ကေမၻာဒီးယားတြင္ ထိုစာရင္းမ်ိဳး ယခင္ကတည္းက ရွိေသာ္လည္း စာ႐ြက္မ်ား အသုံးျပဳေဆာင္႐ြက္ရသျဖင့္ ထိေရာက္မႈမရွိခဲ့ေၾကာင္း ေမာ္ရစ္ဆင္က ဆုိသည္။

ေမာ္ရစ္ဆင္က “ျမန္မာႏိုင္ငံဟာ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးလာေနတဲ့ ႏိုင္ငံျဖစ္ပါတယ္။ ရာဇဝတ္ေကာင္ေတြက စီး ပြားေရးသမားေတြ၊ ကမၻာလွည့္ခရီးသည္ေတြ နဲ႔ ေလယာဥ္တစ္စီးတည္း၊ သေဘၤာတစ္စီးတည္း အသုံးျပဳ ခရီး သြားႏိုင္ပါ တယ္” ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ေဒသတြင္း စံျပဳႏိုင္ငံမွာ စင္ ကာပူျဖစ္ၿပီး စင္ကာပူအား ျဖတ္ေက်ာ္ ဝင္ေရာက္လာသူ အနည္းငယ္သာရွိ သည္ဟုဆိုသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ စိတ္ႂကြေဆးႏွင့္ အျခားမူးယစ္ ေဆးမ်ားအတြက္ အဓိကေနရာျဖစ္ လာသျဖင့္ အဓိက စိုးရိမ္ စရာျဖစ္လာ သည္ဟု ေမာ္ရစ္ဆင္ကဆိုသည္။ ယခု သေဘာတူညီခ်က္ က ျမန္မာအစိုးရအား ကိုယ္ပိုင္မူ ဝါဒမ်ား ခ်မွတ္သြားႏိုင္ရန္ ကူညီသြားမည္ဟု ဆိုသည္။

သို႔ေသာ္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဒုကၡသည္၊ တိုင္းျပည္မွ တိမ္းေရွာင္ေနသူႏွင့္ လူမ်ိဳးစု မ်ားႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ျပႆနာမ်ားရွိေနသည္။ သိန္းႏွင့္ခ်ီသည့္ ႏိုင္ငံသားမ်ားမွာ အိမ္နီးခ်င္း ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ေနထိုင္ေနရၿပီး ထိုင္း ႏွင့္ မေလးရွားတြင္ အမ်ားစု ရွိေန သည္။

ဦးခင္ရီက “ျမန္မာႏိုင္ငံက လူေတြထြက္ခြာသြားရတဲ့အေၾကာင္း ရင္း ႏွစ္ခု ရွိပါတယ္။ ပဋိပကၡေတြေၾကာင့္နဲ႔ အလုပ္အကိုင္အတြက္ႏွင့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဟာ တိုင္းရင္းသားလူ နည္းစုေတြနဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရဖို႔ ႀကိဳး စား
ေဆာင္႐ြက္ေနၿပီး ၁၆ ဖြဲ႕အနက္ ၁၄ ဖြဲ႕နဲ႔ သေဘာတူလက္မွတ္ထိုး ထားပါတယ္။ က်န္ ၂ ဖြဲ႕နဲ႔လည္း မၾကာမီ လက္မွတ္ေရးထိုးႏိုင္မွာပါ” ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ျပည့္စုံမႈမရွိေသာ္လည္း ေရွ႕ဆက္သြားေနသည့္ ဒီမိုကေရစီျပဳျပင္ေျပာင္း လဲေရးႏွင့္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္မ်ားႏွင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာ တူညီခ်က္မ်ားက လူေတြ ဒီႏိုင္ငံက ထြက္သြားဖို႔ မလိုေတာ့ ဘူးလို႔ ခံစားလာ ရတဲ့ အထိ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲမႈ အမ်ားႀကီးလုပ္ခဲ့တဲ့ အျပင္ ႏိုင္ငံျခား ေရာက္ေန သူေတြအေနနဲ႔ ျပန္လာဖို႔ အခြင့္အလမ္းရွိေနၿပီလို႔ ခံ စားမိေစမွာပါ ဟု ဦးခင္ရီ က ဆို သည္။

ထိုင္းရွိ ျမန္မာ ၃ သန္းႏွင့္ မေလးရွား သို႔ ျမန္မာ ၂၀၀,၀၀၀ အနက္ အမ်ားစု မွာ တရားဝင္စာ႐ြက္စာတမ္း မ်ားမရွိဘဲ လူကုန္ကူးသူမ်ားႏွင့္ ရာဇဝတ္သားမ်ား ၏ အသုံးခ်မႈခံေနရ သည္ဟုဆိုသည္။ထိုႏိုင္ငံမ်ားရွိျမန္ မာႏိုင္ငံသားမ်ား အား ျမန္မာသံ႐ုံးက ပတ္စ္ပို႔ထုတ္ေပးကာ သက္ဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံက အလုပ္ လုပ္ခြင့္ ပါမစ္ ထုတ္ ေပးျခင္းျဖင့္ တရားဝင္အလုပ္လုပ္ခြင့္ ရရွိေစရန္ ျမန္မာအစိုးရက ေဆြးေႏြး လ်က္ရွိသည္ဟု ၀န္ႀကီး ဦးခင္ရီက ဆုိသည္။

ႏိုင္ငံျခားသို႔ေရာက္ရွိကာ ႏိုင္ငံျခားသားခံယူထားသူ ျမန္မာမ်ားအတြက္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ျပန္လာ လိုပါက အၿမဲတမ္းေနထိုင္ခြင့္ ဗီဇာ ေပးမည့္ စနစ္တစ္ခုကို ျပဳလုပ္ထားသည္။ ထိုသူမ်ားအေနျဖင့္ ႏိုင္ငံျခား ပတ္စ္ပို႔စ္ ကိုင္ေဆာင္ထားလ်က္ ျမန္ မာႏိုင္ငံတြင္ ေနထိုင္အလုပ္လုပ္ခြင့္ ရရွိ မည္ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံအ တြက္ အထိမခံသည့္ ျပႆနာမွာ ဘဂၤါလီျပႆနာျဖစ္သည္။ 

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ဗီဇာရရွိရန္ လြယ္ကူမႈ အဆင့္မွ ေဝးကြာေနေသးေသာ္လည္း စီးပြားေရးသမားမ်ား အတြက္ ဆိုက္ေရာက္ဗီဇာႏွင့္ ခရီးသြားမ်ားအတြက္ အီး-ဗီဇာ စနစ္မ်ား အသုံးျပဳႏိုင္ရန္ ေဆာင္႐ြက္ခဲ့သည္။ စက္တင္ဘာတြင္ စတင္မိတ္ဆက္ခဲ့သည့္ အီး-ဗီဇာစနစ္အား အသုံးျပဳ သူ ၇၀,၀၀၀ ခန္႔ ရွိၿပီျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရးျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားအား ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ေဆာင္ ႐ြက္ႏိုင္ရန္မွာ အက်ိဳးအျမတ္ မ်ားအား တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုမ်ား အားလုံး ခံစားႏိုင္ မွသာ အေကာင္ အထည္ေဖာ္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

ျမန္ မာအစိုးရတြင္ အေရးပါသူတစ္ဦးျဖစ္ သည့္ ယခင္ န.အ.ဖ လက္ထက္မွ ဗုိလ္မႈးခ် ဳပ္ တစ္၀တ္လဲ ရဲခ် ဳပ္ေဟာင္း ဦးတင္ရီက စစ္တပ္တြင္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ အမႈထမ္းခဲ့ၿပီး ကရင္လက္နက္ကိုင္မ်ားႏွင့္ တိုက္ခိုက္ခဲ့ ရသူျဖစ္သည္။ တိုက္ပြဲတစ္ခုတြင္ က်ည္ဆံမွန္သည့္ ဒဏ္ရာ ၁၇ ခုရ ခဲ့ၿပီး ေဆး႐ုံတြင္ ၄ လ ခြဲၾကာေနခဲ့ရ သည္ဟု ဦးခင္ရီ က ဆိုသည္။ ထို တိုက္ပြဲတြင္ ကရင္ တပ္ဖြဲ႕ အား ေခါင္းေဆာင္သူမွာ လက္ရွိ ကရင္ေခါင္း ေဆာင္ တစ္ဦးျဖစ္ေနၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးရန္ႏွင့္ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရး ကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ ပူး ေပါင္း ေဆာင္႐ြက္ေနသူျဖစ္သည္ ဦးခင္ရီက ေမာ္ရစ္စင္သုိ႔ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ယခင္ ရန္သူေဟာင္း ႏွစ္ဦးမွာ ယခုအခါ တစ္ပတ္လၽွင္ တစ္ႀကိမ္ခန္႔ ေတြ႕ဆုံ ေဆြးေႏြးၿပီး ညီရင္းအစ္ကို သဖြယ္ ျဖစ္ေနသည္က ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာအတြင္း သတင္းေကာင္းမ်ားပင္ ျဖစ္သည္ဟု ျပည္ေထာင္စု ၀န္ႀကီး ဦးခင္ရီက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

အေရွ႕ ေတာင္အာရွေဒသတြင္း ျပႆနာအစစ္အမွန္မ်ားကို ေျဖရွင္းရာတြင္ ဩစေၾတးလ်သည္ ေသးငယ္ေသာ္ လည္း အသုံးဝင္သည့္ က႑မွ ပါဝင္ရန္ ေမာ္ရစ္စင္က ကတိျပဳ စကားေျပာၾကားခဲ့သည္။

KHTun
Ref - The Australian
Baby steps as Myanmar seeks help on ethnic integration
The Ladies News Journal

No comments:

Post a Comment

My Blog List