Tuesday, December 09, 2014

လက္ရွိ က်င့္သံုးေနသည့္ ရပ္/ေက်း အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဥပေဒ ျပဳျပင္ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း ACDD ထုတ္ျပန္


ရပ္ကြက္ သို႔မဟုတ္ ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဥပေဒတြင္ ျပဌာန္းထားေသာ အခ်က္မ်ားသည္ လက္ရွိက်င့္သံုးေန သည္ဟုဆို ေသာ ဒီမိုကေရစီနည္းလမ္း မ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီမႈမရွိေၾကာင္းႏွင့္ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၂၈၈ ႏွင့္ ၂၈၉ တို႔ကို ျပဳျပင္ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း ဒီမိုကေရစီ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး လႈပ္ရွားေဆာင္ ရြက္မႈေကာ္မတီ (Action Committee for Democracy Development- ACDD) အဖြဲ႕က ထုတ္ျပန္လိုက္ သည္။

ရပ္ကြက္ သို႔မဟုတ္ ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉး မ်ားသည္ တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္မွ ခန္႔အပ္ထား သည့္ ျပည္ထဲေရး ၀န္ႀကီးဌာန လက္ေအာက္ရွိ အဆင့္ဆင့္ေသာ အရာရွိမ်ား၏ လက္ေအာက္တြင္ ခန္႔အပ္ျခင္းခံထားရ သကဲ့သို႔ ၎ အရာရွိမ်ား၏ သေဘာတူညီခ်က္ရမွသာ ျပည္သူမ်ားက ေရြးခ်ယ္ထား ေသာသူကို ခန္႔အပ္ခြင့္ရွိေနျခင္းက လံုး၀ မျဖစ္သင့္ေသာ အခ်က္တခ်က္ ျဖစ္ေၾကာင္း ACDD အဖြဲ႕မွ ကြန္ရက္ ေခါင္းေဆာင္တဦးျဖစ္သူ ဦးရဲေက်ာ္သူက ေျပာသည္။

“လက္ရွိ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနၾကတဲ့ ရပ္ေက်း အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉးေတြက ျပည္သူက တိုက္ရိုက္ေရြးတဲ့သူေတြ ကုိ ခန္႔အပ္ခြင့္ မရတာမ်ားေနတယ္။ အေရးအႀကီးဆံုး အဓိကအခ်က္က ေရြးခ်ယ္မႈပံုစံပဲ။ ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး မႉးက ခန္႔အပ္ထားတဲ့ ႀကီးၾကပ္ေရးမႉး ၅ ဦးကအစ၊ ျပည္သူေရြးလိုက္တယ္ ဆိုတဲ့သူေတြကလည္း ၿမိဳ႕နယ္၊ ခရိုင္အဆင့္ဆင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉး ေတြရဲ႕ ခြင့္ျပဳခ်က္ရမွ ခန္႔အပ္ခြင့္ရတယ္ဆုိတာ မျဖစ္သင့္ဘူး။ သူတို႔နဲ႔ သေဘာထား မတိုက္ဆိုင္ရင္ ျဖဳတ္ခ်ခြင့္ရွိတယ္” ဟု ၎က ဆိုသည္။

ထို႔အျပင္ ရပ္/ ေက်း အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉးမ်ား၏ အရည္အခ်င္း သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား တြင္ အၿငိမ္းစား အစိုးရ ၀န္ထမ္း ဆိုပါက ေလွ်ာ့ေပ့ါ စဥ္းစားမည္ဟု ဥပေဒတြင္ ထည့္သြင္းထားျခင္းက အရပ္သားႏွင့္ အစိုးရ ၀န္ထမ္းမ်ား အၾကား ခြဲျခားထားသည့္ အခ်က္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ဆက္ေျပာသည္။

ACDD အဖြဲ႕သည္ လူမႈေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္ေနေသာ ကြန္ရက္ ၁၈ ခုျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထား သည့္  အဖြဲ႕ျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီလက ျပဌာန္းထားသည့္ ရပ္ေက်းအုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဥပေဒအတြက္ လူထုစစ္တမ္း ေကာက္ယူခဲ့ေသာ အဖြဲ႕ျဖစ္သည္။

၎အဖြဲ႕သည္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ဇြန္လႏွင့္ ၾသဂုတ္လအတြင္း ျပည္နယ္ ၃ ခု၊ တိုင္းေဒသႀကီး ၆ ခုအတြင္းရွိ ၿမိဳ႕နယ္ ၇၂ ၿမိဳ႕နယ္ မွ လူထု ၁၆၀၀ ေက်ာ္ကို ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းၿပီး ျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ ၎တို႔တြင္ ေရြးခ်ယ္ ပိုင္ခြင့္ ရွိမရွိႏွင့္ ရပ္ေက်း အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉး ေရြးခ်ယ္ရာတြင္ ႏိုင္ငံသားအခြင့္အေရး အျပည့္အ၀ အသံုးျပဳႏိုင္ခြင့္ ရွိမရွိကို စစ္တမ္း ေကာက္ယူခဲ့သည္။

၎တို႔ စစ္တမ္းေကာက္ယူရာတြင္ ေမးျမန္းခဲ့ေသာ ျပည္သူမ်ားအနက္ အဆိုပါ ဥပေဒ ျပဌာန္းထားသည္ကို မသိရွိၾက သည့္ ျပည္သူ ၇၅ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ ရွိေနသည္ကို ေတြ႕ရွိရေၾကာင္း၊ အဆိုပါ ဥပေဒကို ေလ့လာ ဖူးသည့္ ျပည္သူမွာ ၉ ရာခိုင္ႏႈန္းသာ ရွိေၾကာင္း စစ္တမ္းေကာက္ယူေရးတြင္ ပါ၀င္ခဲ့သည့္ ဦးေအာင္ျမင္က ေျပာသည္။

“လူထုရဲ႕ေျဖဆိုခ်က္ေတြအရ အဓိက သိရတာက ေရြးခ်ယ္မႈပံုစံမွာ တရားမွ်တမႈမရွိ ဆိုတဲ့အခ်က္ကို ေတြ႕ ရတယ္။ ေနာက္ ၿပီးေတာ့ လူေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက ဒီဥပေဒဆိုတာ လံုး၀မသိၾကဘူး။ ေနာက္ဆံုး တခ်က္က ေရြးခ်ယ္ ခန္႔အပ္လိုက္တဲ့ သူေတြကလည္း ျပည္ထဲေရးဌာန ေအာက္မွာပဲ ရွိေနေတာ့ စစ္တပ္ရဲ႕ အုပ္ခ်ဳပ္ ေရး ေအာက္မွာ ရွိေနတဲ့သေဘာ သက္ေရာက္ ေနတယ္။ ေျဖၾကတဲ့သူေတြ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကလည္း ဒီအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉး ေရြးတာမွာ လူတိုင္းက မဲေပးပိုင္ခြင့္ မရွိတဲ့အခ်က္ေတြကို ေျဖၾကတယ္” ဟု ၎က ဆို သည္။

ထုိ႔အျပင္ ရပ္ေက်းအုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဥပေဒ၏ အေထြေထြအခန္းတြင္ ျပဌာန္းထားေသာ ျပည္ထဲေရးဌာနမွ လိုအပ္သည့္အခ်ိန္ တြင္ ညႊန္ၾကားသည့္ အခ်က္မ်ားကို လိုက္နာရမည္ဟူေသာ ေဖာ္ျပခ်က္သည္ ျပည္သူ႔ အက်ိဳးကို ေဆာင္ရန္ထက္ အစိုးရ၏ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားကိုသာ လုပ္ေဆာင္ရမည့္ သေဘာမ်ိဳး ျဖစ္ေနေသာ ေၾကာင့္ ျပဳျပင္သင့္ေသာ အခ်က္တခ်က္ ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း သူက ဆက္ေျပာသည္။

မိမိတို႔ ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉးမ်ား အေနျဖင့္ လခယူထားရသည့္ ၀န္ထမ္းတဦးပမာ ျဖစ္လာသည့္အတြက္ အထက္မွ ညႊန္ၾကား ေသာ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားကို လိုက္နာရမည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း တခ်ိဳ႕ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ား သည္ ရပ္ကြက္အက်ိဳး လံုး၀မရွိသည့္ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ား ျဖစ္ေနသည္ကို ေတြ႕ႀကံဳရေၾကာင္း သဃၤန္းကၽြန္း ၿမိဳ႕နယ္ရွိ ရပ္ကြက္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉး တဦးက ဆုိသည္။

တိုင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္ အစိုးရတို႔မွတဆင့္ အဆင့္ဆင့္ ညႊန္ၾကားခဲ့ေသာ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားကို ၎တို႔ ရပ္/ ေက်း အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉး မ်ားက လိုက္ပါ ေဖာ္ေဆာင္ေနရေသာ္လည္း ဟန္ျပလုိက္လုပ္ေနရသည္သာ ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ဆက္ေျပာသည္။

“ဥပမာေျပာရရင္ ညဘက္ ယာဥ္စစ္တို႔၊ လံုၿခံဳေရးတို႔ေပါ့။ အဲဒီဟာေတြကို က်ေနာ္တုိ႔ လိုက္လုပ္ရတာ ရပ္ကြက္အက်ိဳး အတြက္ ဘာတခုမွမပါဘူး။ တခုခုျဖစ္ရင္ တရားရံုးမွာ အသိသက္ေသအျဖစ္ ပါေအာင္လို႔ လိုက္လုပ္ရသလိုပဲ။

လုပ္ေနတဲ့ဟာေတြ ၾကည့္ရင္လည္း ဟန္ျပလုပ္ေနၾကတာ။ ဘာမွ ထိေရာက္မႈမရွိဘူး။ က်ေနာ္တုိ႔က လခစားဆိုေတာ့ ထားပါ။ က်ေနာ္တို႔နဲ႔ အတူတူလိုက္ရတဲ့ ဆယ္အိမ္မႉး၊ ရာအိမ္မႉးေတြဆိုရင္ သူတို႔မွာ ဘာအက်ိဳးခံစားခြင့္မွ မရွိသလို၊ သူတို႔ရဲ႕ အလုပ္အကိုင္ပါ ပ်က္ၾကရတယ္။ ဆိုင္ကယ္ဖမ္းတာမွာ ဆိုရင္ လည္း ဟိုက ဓားနဲ႔ထိုးသြားရင္ ဘယ္လိုလုပ္မလဲ ဆိုတဲ့ ေမးခြန္းေတြကို က်ေနာ္ တို႔မၾကာခဏ အေမးခံၾက ရတယ္။ တကယ္ ထိေရာက္တဲ့ အလုပ္မဟုတ္ဘူး” ဟု သူက ရွင္းျပသည္။

ဧရာဝတီ

No comments:

Post a Comment

My Blog List