Wednesday, December 10, 2014

၁၀ သိန္းတန္ အမွန္ျဖစ္ရန္ တာ၀န္


ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈအနိမ့္က်ဆံုး တိုင္းျပည္အျဖစ္ စာရင္း၀င္ဆဲ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လူတစ္ေယာက္၏ တစ္ေန႔၀င္ေငြ က်ပ္ တစ္ေထာင္ေအာက္ရွိေနခ်ိန္၌ ေနျပည္ေတာ္တြင္ လစာေကာင္းသည့္ အလုပ္ေနရာမ်ား မၾကာမီ ထြက္ေပၚ လာေတာ့မည္ျဖစ္သည္။

ထိုအလုပ္မွာ လစာခ်ီးျမႇင့္ေငြ တစ္လက်ပ္ဆယ္သိန္း၊ ေန႔တြက္စရိတ္ ႏွစ္ေသာင္းျဖင့္ တစ္လဆယ့္ေျခာက္ သိန္းခန္႔ရရွိမည့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အလုပ္ပင္ ျဖစ္သည္။

လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦး၏ လစာေၾကာင့္ ယခင္က ကိုယ့္ၿမိဳ႕နယ္က ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္လိုက္ သည့္ ကိုယ္စားလွယ္ဘယ္္သူဘယ္၀ါမွန္းေတာင္ ေရေရရာရာမသိထားသည့္ ျပည္သူမ်ားၾကား လႈပ္လႈပ္ ရွားရွားျဖစ္ကုန္သည္။ ဘြဲ႕ရပညာတတ္တစ္ဦး အေျခခံလစာက်ပ္တစ္သိန္းျဖင့္ အလုပ္တစ္ခုရရန္ ခက္ခက္ ခဲခဲရွာေဖြေနရခ်ိန္တြင္ ေန႔တြက္စရိတ္လည္း ႏွစ္ေသာင္းရမည္၊ တစ္လလွ်င္ လစာဆယ္သိန္းရၿပီး လူရာ၀င္ မည့္အလုပ္က ႏိုင္ငံေရးအသိုင္းအ၀ိုင္းအတြင္းရွိ ပညာတတ္လူလတ္ပိုင္းမ်ားအတြက္ စိတ္ကူးယဥ္စရာျဖစ္ လာၿပီ ျဖစ္သည္။

အထူးသျဖင့္ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပရန္ နီးကပ္လာခ်ိန္တြင္ လႊတ္ေတာ္အတြင္းရွိ ကိုယ္ေပ်ာက္အမတ္ မ်ား အပါအ၀င္ ပါတီအသီးသီးမွာ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားအျဖစ္ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခြင့္ရေရး အမတ္ေလာင္းအိပ္မက္မ်ား မက္ေကာင္းေနၾကခ်ိန္ျဖစ္သည္။

ႏိုင္ငံတကာက ေစာင့္ၾကည့္ေနသည္ဟု ေျပာၾကားထားသည့္ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲသည္ လြတ္လပ္ၿပီး တရားမွ်တခဲ့ပါက လႊတ္ေတာ္ထဲသို႔ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္အပါအ၀င္ ဒီမိုကေရစီအင္အားစုမ်ား ေရာက္ရွိလာမည္ ျဖစ္သည္။ ထိုကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားျဖင့္ စတင္မည့္ ဒုတိယအႀကိမ္ လႊတ္ေတာ္ သက္တမ္းတြင္ တစ္လဆယ္သိန္းတန္ အမတ္ေလာင္းကို ျပည္သူမ်ားက သတိရွိရွိ၊ မွန္မွန္ကန္ကန္ ေရြးခ်ယ္ေပးရန္လိုသလို ပါတီေတြကိုယ္တိုင္ကလည္း အရည္အခ်င္းရွိသည့္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ရွာေဖြထား ရမည့္အခ်ိန္လည္း ျဖစ္သည္။

၂၀၁၅ တြင္ မဲဆႏၵနယ္အမ်ားစု၌ အႏိုင္ရမည္ဟု အားလံုးက ခန္႔မွန္းထားသည့္ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ ခ်ဳပ္ဥကၠ႒ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က အရည္အခ်င္း ရွိၿပီး အဆင့္အတန္းရွိသည့္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ကို ခက္ခက္ခဲခဲရွာေဖြရ မည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ပထမအႀကိမ္ လႊတ္ေတာ္သက္တမ္းအတြင္း ျပည္သူကို တိုက္႐ိုက္အက်ဳိးျပဳလႈပ္ခတ္သြားေစသည့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ဳိးကို သိပ္မေတြ႕ခဲ့ရဟု မ်က္ေမွာက္ေရးရာ ေဆာင္းပါးရွင္ စည္သူေအာင္ျမင့္ ကေျပာသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ လာမည့္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ျပည္သူ႕ဆႏၵကို အမွန္အက်ဳိးျပဳမည့္ ဆယ္သိန္းတန္ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို ေရြးခ်ယ္ရန္ ပါတီမ်ားက ေသခ်ာျပင္ဆင္ရေတာ့မည္ဟု သတင္းစာဆရာ စည္သူေအာင္ျမင့္က ေျပာသည္။

‘‘ဒီမိုကေရစီနည္းလမ္းက်တဲ့ ပါတီဆိုရင္ ပါတီကလည္း သူ႕မူနဲ႔သူေရြးေပါ့။ ဒုတိယတစ္ခ်က္က သူတို႔ပါတီထဲက လူေတြကိုယ္တိုင္ အဆိုျပဳတာမ်ဳိးကိုလည္း လက္ခံဖို႔လိုတယ္။ ဥပမာ ဗဟန္းဆို အမတ္ေလာင္းေရြးခ်ယ္ထားတာရွိသလို ပါတီထဲက ေနာက္တစ္ေယာက္ကို အဆိုျပဳတာကိုလည္း လက္ခံရမယ္။ ပါတီတြင္းေရြးေကာက္ပြဲေလး ျပန္လုပ္ၿပီးတင္တာေပါ့’’ဟု ၎ကေျပာသည္။

လစာဆယ္သိန္းႏွင့္ ထိုက္တန္သည့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မွာ လက္ခ်ဳိးေရတြက္၍ပင္ လက္ႏွစ္ဖက္ မျပည့္ျခင္းေၾကာင့္ လက္တစ္ဆုပ္စာလူနည္းစုအတြက္ ျပည္သူ႕ပိုက္ဆံမ်ားစြာ မသံုးသင့္ေၾကာင္း ရန္ကုန္ တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒါက္တာညိဳညိဳသင္းက ေျပာသည္။

ဇန္န၀ါရီတြင္ ျပန္လည္က်င္းပမည့္ လြႊတ္ေတာ္၌ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ တိုးျမႇင့္လစာမ်ားအပါ အ၀င္ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘ႑ာေရးႏွစ္အတြက္ ဘတ္ဂ်က္မ်ားကို ေဆြးေႏြးၾကမည္ျဖစ္သည္။ ထို႔ျပင္ ၁၄ သိန္းခန္႔ရွိသည့္ ၀န္ထမ္းမ်ား၏ လစာကိုလည္း တိုးျမႇင့္သင့္ေၾကာင္းအဆိုကို ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳထား၍ ၀န္ထမ္းလစာတိုးေရးကိုလည္း ေဆြးေႏြးၾက မည္ျဖစ္သည္။

၀န္ထမ္းမ်ားလစာတိုးရန္မွာ တိုင္းျပည္၀င္ေငြ၊ လည္ပတ္ေနသည့္ ေငြေၾကး ပမာဏ၊ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈတို႔ ကိုပါ ထည့္တြက္ရမည္ျဖစ္ၿပီး ၀န္ထမ္းမ ဟုတ္သည့္ က်န္ေတာင္သူလယ္သမား၊ အေျခခံလူတန္းစား၊ ျပင္ပပုဂၢလိက ၀န္ထမ္းမ်ား ရင္ဆိုင္ၾကရမည့္ ကုန္ေစ်းႏႈန္းႀကီးျမင့္မႈဒဏ္ကိုလည္း ထည့္သြင္းစဥ္းစားေပးေစ လိုေၾကာင္း ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဦး၀င္းရွိန္က လႊတ္ေတာ္သို႔ လာေရာက္ရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

‘‘အစိုးရလူႀကီးေတြကလည္း လစာ၀င္ေငြေတြ ေကာင္းၾကတယ္။ လႊတ္ေတာ္အမတ္မင္းေတြလည္း လစာေတြတိုးဖို႔ အတည္ျပဳလုိက္ၿပီ။ အစိုးရ၀န္ထမ္းေတြလည္း မၾကာခင္မွာ လခတိုးေတာ့မယ္။ ကြၽန္မတို႔ လို ျပင္ပ၀န္ထမ္းလခစားနဲ႔ ေန႔စားအလုပ္သမားေတြ လယ္သမားေတြအတြက္ ကေတာ့ တိုးလာတဲ့ ကုန္ေစ်းႏႈန္း၊ အခြန္၊ ေနထိုင္မႈစရိတ္ျမင့္မားတာနဲ႔ စိတ္ဖိစီးမႈေတြပဲ တိုးလာတယ္။ နည္းနည္းပါးပါးလည္း စဥ္းစားသင့္ပါတယ္’’ဟု အသက္(၂၈)ႏွစ္အရြယ္ ပုဂၢလိက၀န္ထမ္းတစ္ဦးျဖစ္သည့္ မေအးခ်မ္းမိုး ကေျပာသည္။

လႊြတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ လစာတိုးျမႇင့္ေတာင္းခံျခင္းတြင္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက သမၼတ၊ ၀န္ႀကီး၊ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒တို႔၏ လစာႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ေျပာေနၾကျခင္းျဖစ္သည္။ ထိုသူတို႔၏လစာကို စစ္အစိုးရ လက္ထက္ကတည္းက ေရးဆြဲျပ႒ာန္းခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး လႊတ္ေတာ္အေနျဖင့္ ထိုလစာတို႔ႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ျခင္းထက္ တိုင္းျပည္ႏွင့္ လိုက္ေလ်ာညီေထြျဖစ္သည့္ လစာစနစ္ကိုသာ ေျပာသင့္ေၾကာင္း စည္သူေအာင္ျမင့္က ေျပာၾကားသည္။

‘‘လႊတ္ေတာ္အမတ္ေတြမွ လစာမေလာက္တာမဟုတ္ဘူး။ တျခားသူေတြလည္း မေလာက္ဘူး။ တျခားျပည္ သူေတြကိစၥကို စဥ္းစားတဲ့ေနရာမွာလည္း လစာတိုးတာတစ္ခုတည္းကိုပဲ အေရးတယူလုပ္ေနတာလည္း သိပ္ေတာ့မွန္တယ္မထင္ဘူး’’ဟု ၎ကေျပာသည္။

ေဘာဂေဗဒသေဘာအရ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈႏႈန္း၊ ဘတ္ဂ်က္လိုေငြျပမႈ၊ အခြန္ေငြေကာက္ခံရရွိမႈႏွင့္ တိုင္းျပည္၀င္ေငြတိုးေရး စသည့္အခ်က္မ်ားကို မစီစဥ္ဘဲ လစာတိုးပါက တကယ္တမ္းလစာတိုးခံစားခြင့္ကို မည္သူမွ်အက်ဳိးခံစားရမည္ မထင္ေၾကာင္း စည္သူေအာင္ျမင့္က ေျပာၾကားသည္။

တိုင္းျပည္၏ အျမင့္ဆံုးဥပေဒျပဳအဖြဲ႕အစည္းအေနျဖင့္ အစိုးရအဖြဲ႕၏ ခံစားမႈႏွင့္ တန္းညႇိေတာင္းဆိုျခင္းကို လက္ခံေသာ္လည္း တိုင္းျပည္ကို အဆင့္တစ္ခုတြင္ မထားႏိုင္ေသးခ်ိန္၌ အစိုးရေရာ လႊတ္ေတာ္ကိုုယ္စား လွယ္မ်ားပါ မ်ားျပားသည့္ လစာေငြကို မခံစားသင့္ေၾကာင္း ပူတာအိုသိပၸံႏွင့္နည္းပညာသင္တန္းေက်ာင္း ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး ဦး၀င္းမင္းစန္းကေျပာသည္။

‘‘တိုင္းျပည္က ဆင္းရဲေနလို႔ ဒီလစာေတြမစားသင့္ဘူး။ လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ဆက္ေလာက္ တိုင္းျပည္အတြက္ အနစ္နာခံၿပီးမွ ေလွ်ာ့ေပါ့ခံစားသင့္ပါတယ္။ ေနာက္ ၀န္ထမ္းလစာတိုးတဲ့ကိစၥ။ ေအာက္ေျခ၀န္ထမ္းနဲ႔ ေတာ္တန္႐ုံ၀န္ထမ္းေတြ ဘ၀ျမႇင့္တင္ဖို႔က လစာတိုးေပး႐ုံနဲ႔ မသင့္ေတာ္ဘူး။ ၀န္ထမ္းေတြရဲ႕ အေျခခံလို အပ္ခ်က္ေတြကို မျဖည့္ဆည္းဘဲ လစာတိုးေပး႐ုံနဲ႔ ေျဖရွင္းရင္ သူတို႔ဘ၀က တက္လာတဲ့ ကုန္ေစ်းႏႈန္းနဲ႔ပဲ ခ်ာလပတ္ရမ္းေနမွာပဲ’’ဟု ၎ကေျပာသည္။

ဆယ္သိန္းတန္ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ ထိုက္တန္ေၾကာင္း ျပည္သူအသိအမွတ္ျပဳမိေစရန္ အလုပ္ပိုလုပ္ရန္လို အပ္ေၾကာင္း ၎ကဆက္လက္ေျပာသည္။

‘‘ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈေႏွးေကြးတဲ့ နယ္ေတြက လႊတ္ေတာ္အမတ္ေတြဆိုရင္ ပိုၿပီးေတာ့ အလုပ္လုပ္ျပသင့္ပါတယ္။ လႊတ္ေတာ္တစ္ဆက္သာ ၿပီးသြားေတာ့မယ္။ ကြၽန္ေတာ့္ပူတာအိုက အရင္အတိုင္းပဲ။ လမ္းပန္းဆက္ သြယ္ေရး ခက္ခဲၿမဲခက္ခဲေနဆဲ၊ တယ္လီဖုန္းဆက္သြယ္ေရး ခက္ခဲၿမဲခက္ခဲေနဆဲပဲ။ အစိုးရအဖြဲ႕ကလည္း ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္မႈ အားနည္းတာလည္းပါတာေပါ့’’ဟု ေက်ာင္းအုပ္ႀကီးက ၎တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ ရသည့္ ပူတာအိုေဒသႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ေျပာၾကားသည္။

လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ အဆင့္အတန္းႏွင့္ အေဆာင္အေယာင္အတြက္ ယခုလစာမွာ ထိုက္ တန္ၿပီး လႊတ္ေတာ္အမတ္လစာမွာလည္း ဘတ္ဂ်က္တြင္ တျခားေသာစီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ယွဥ္ပါက ေျပာပ ေလာက္စရာပမာဏပင္ မရွိေၾကာင္း ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ လႊတ္ေတာ္အခြင့္အေရးေကာ္မတီအတြင္း ေရးမွဴး ေဒါက္တာစိုးရင္ကေျပာသည္။

ထို႔အျပင္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ကိုယ္ရမည့္လစာကို ဥပေဒေရးဆြဲ တင္ျပရန္ မသင့္ေၾကာင္းႏွင့္ ျပည္သူ႕အတြက္ အေရးႀကီးသည့္ ဥပမာ၊ ဥပေဒျပင္ဆင္ျပ႒ာန္းေရးမ်ားကို လ်င္ျမန္ေအာင္လုပ္သင့္ေၾကာင္း ေ၀ဖန္မႈမ်ားအေပၚ ယင္းက ‘‘လႊတ္ေတာ္ဆိုတာ ဥပေဒျပဳေရးေလ။ ဥပေဒကို လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေတြကမဆြဲလို႔ ဘယ္သူကဆြဲမွာလဲ။ ဥပေဒျပင္တယ္ဆိုတာ ျမန္ေအာင္လုပ္ရင္ အမွားပါသြားမယ္။ ၿပီးေတာ့ လူအင္အားနဲ႔မမွ်တတာေၾကာင့္လည္း ၾကန္႔ၾကာတာရွိတယ္။ ဒါေတာင္ ဒီလႊတ္ေတာ္သက္တမ္းမွာ ဥပေဒ ေတြမနည္းဘူးေလ။ ျပင္ဆင္ျပ႒ာန္းခဲ့တာပဲ’’ဟု ၎ကေျပာသည္။

လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားတြင္လည္း လစာမေလာက္ငျခင္းကို လက္ခံနားလည္ႏိုင္သည္။ သို႔ေသာ္ ရယူမႈတိုင္းအတြက္ ထိေရာက္သည့္ ေပးဆပ္မႈမ်ား ျပန္ေပးရန္လည္း လိုအပ္ေၾကာင္း အဂၤပူၿမိဳ႕နယ္မွ ဆရာ၀န္ေဒါက္တာ နႏၵ၀င္း (ေဆး-၁) ကေျပာသည္။

‘‘ရတဲ့ေထာက္ပံ့ေငြကို ေခါက္ဆြဲျပဳတ္စားစုၿပီး ေဆးေက်ာင္းတက္ေနတဲ့သားကို ေထာက္ပံ့ေနရတဲ့ ဆရာ၀န္ အမတ္တစ္ေယာက္ကို ေတြ႕ဖူးပါတယ္။ အမတ္ေတြ ဘက္ကလည္း ထိုက္တန္တဲ့အမတ္ေတြျဖစ္ေအာင္ ႀကိဳးစားေဆာက္တည္ဖို႔ လုိသလို ျပည္သူေတြက အရည္အခ်င္းျပည့္အမတ္ေတြကို ေရြးခ်ယ္မိေစဖို႔ အမွန္တကယ္ ေရြးေကာက္ပြဲ Process မွာ စိတ္၀င္စားရန္ လိုအပ္ပါတယ္’’ဟု ၎ကေျပာသည္။

လစာႏွင့္ ခံစားခြင့္တို႔ကို တိုးျမႇင့္ေတာင္းဆိုလိုက္သည့္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္၊ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္၊ တိုင္းေဒ သႀကီး (သို႔မဟုတ္) ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ အပါအ၀င္ တိုင္းဦးစီးအဖြဲ႕၀င္ ကိုယ္စားလွယ္တို႔ ၂၀၁၅ ဧၿပီတြင္ စတင္ခံစား ရမည့္ လစာႏွင့္ အေဆာင္အေယာင္တို႔ အမွန္တကယ္ ထိုက္တန္မႈ ရွိ၊ မရွိကို အလုပ္ႏွင့္ျပ ရမည့္အခ်ိန္လည္းျဖစ္သည္။

7Day News Journal 

No comments:

Post a Comment

My Blog List