Monday, October 06, 2014

ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား၊ တုိက္ပြဲမ်ားနဲ႔ မေသခ်ာေသးတဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးၿပီးခဲ့တဲ့ စက္တင္ဘာလအတြင္းက ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွာ ငါးရက္ၾကာျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့ ႏုိင္ငံလုံးဆုိင္ရာအပစ္ရပ္စဲေရးညိႇႏႈိင္းမႈ ေဆြးေႏြးပြဲမွာ တုိးတက္တဲ့ရလဒ္ မထြက္ေပၚခဲ့ပါဘူး။ အဲဒီေဆြးေႏြးပြဲ အၿပီးမွာေတာ့ တပ္မေတာ္နဲ႔ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႔ေတြျဖစ္တဲ့ ကရင္အက်ဳိးျပဳ ဒီမုိကေရစီတပ္မေတာ္ (DKBA)၊ တအာင္းအမ်ဳိးသား လြတ္ေျမာက္ေရး တပ္မေတာ္ (TNLA)၊ ရွမ္းျပည္တုိးတက္ေရးပါတီ (SSPP)၊ ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္ (KIA) တုိ႔အၾကား တုိက္ပြဲမ်ား ျဖစ္ပြားခဲ့ပါတယ္။ လက္ရွိအခ်ိန္အထိလည္း စစ္ေရးတင္းမာမႈမ်ား ရွိေနဆဲ အေျခအေန ျဖစ္ပါတယ္။
အစိုးရနဲ႔ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႕ေတြအၾကား တစ္ႏုိင္ငံလုံး အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး ေဆာင္ရြက္ဖုိ႔ ေဆြးေႏြး ညိႇႏႈိင္းေနတာ တစ္ႏွစ္နီးပါး ၾကာျမင့္ခဲ့ပါၿပီ။ အစိုးရဘက္က အစိုးရအဖြဲ႔၊ လႊတ္ေတာ္နဲ႔ တပ္မေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား ပါဝင္တဲ့ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္ေရး လုပ္ငန္းေကာ္မတီ (UPWC) နဲ႔ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႕အစည္း ၁၆ ဖြဲ႕မွ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားပါတဲ့ တစ္ႏုိင္ငံလုံး အပစ္ရပ္စဲေရးဆုိင္ရာ ညိႇႏႈိင္းေရးအဖြဲ႕ (NCCT) တို႔ဟာ တရားဝင္ေဆြးေႏြးပြဲ ေျခာက္ႀကိမ္ျပဳလုပ္ထားၿပီး အလြတ္သေဘာ ေတြ႔ဆုံမႈေတြ မ်ားစြာျပဳလုပ္ထားပါတယ္။

တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႔မ်ားရဲ႕ တတိယအႀကိမ္ေျမာက္ ထိပ္သီးေခါင္းေဆာင္မ်ား အစည္းအေဝးအၿပီး ျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့ UPWC နဲ႔ NCCT တို႔ရဲ႕ ဩဂုတ္လေဆြးေႏြးပြဲဟာ တုိးတက္မႈရလဒ္မ်ားစြာ ျဖစ္ေပၚခဲ့ပါတယ္။ NCCT ဘက္က အဆုိျပဳတဲ့ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္ေရးမူကို အစုိးရဘက္က လက္ခံေပးခဲ့သလို တည္ဆဲ ဥပေဒနဲ႔ ၂ဝဝ၈ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒေအာက္က ေဆြးေႏြးရမယ္ဆိုတဲ့ အခ်က္ကိုလည္း အစိုးရဘက္က ပယ္ဖ်က္ေပး ခဲ့တယ္လို႔ NCCT ေခါင္းေဆာင္မ်ားက ေျပာပါတယ္။ ဩဂုတ္ေဆြးေႏြးပြဲ အၿပီးမွာေတာ့ ေဆြးေႏြးရန္အခ်က္ အနည္း ငယ္သာ က်န္ရွိေတာ့ၿပီး ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္အတြင္း တစ္ႏိုင္ငံလုံး အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး ေဆာင္ရြက္ႏုိင္မယ္လုိ႔ ႏွစ္ဖက္ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားက ဆုိပါတယ္။

အပစ္ရပ္စာခ်ဳပ္မူၾကမ္းပါ အခ်က္ေတြအားလုံး အၿပီးသတ္ သေဘာတူညီမႈ ရရွိမယ္လို႔ အမ်ားကေမွ်ာ္လင့္ထားတဲ့ UPWC နဲ႔ NCCT တုိ႔ရဲ႕ စက္တင္ဘာေဆြးေႏြးပြဲမွာေတာ့ ႏွစ္ဖက္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားဟာ ေျပာေနက်ျဖစ္တဲ့ ႏွစ္ဖက္အၾကား ေဆြးေႏြးမႈအားေကာင္းတယ္၊ ေဆြးေႏြးရတာ အဆင္ေျပတယ္ ဆုိတာမ်ဳိးေတာင္ မေျပာႏုိင္တဲ့အထိ မေျပလည္မႈေတြ ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။

UNFC ရဲ႕လႈပ္ရွားမႈမ်ားနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ထြက္ေပၚလာတဲ့ ေကာလာဟလမ်ားအေပၚ တပ္မေတာ္ဘက္က စုိးရိမ္မႈမ်ား ရွိခဲ့ျခင္းသည္ ေဆြးေႏြးပြဲ အဆင္မေျပျဖစ္ရျခင္းရဲ႕ အေၾကာင္းရင္းတစ္ခုျဖစ္တယ္လုိ႔ အစိုးရနဲ႔နီးစပ္တဲ့ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးက ေျပာျပပါတယ္။

ညီၫြတ္ေသာ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား ဖက္ဒရယ္ေကာင္စီ (UNFC) ရဲ႕ ညီလာခံကို ဩဂုတ္ ၂၅ ရက္ကေန စက္တင္ ဘာ ၂ ရက္အထိ ျမန္မာ-ထုိင္း နယ္စပ္တစ္ေနရာမွာ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။ ယင္းညီလာခံသို႔ UNFC အဖြဲ႕ဝင္ တုိင္းရင္း သားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႔ ၁၂ ဖြဲ႔၊ အဖြဲ႔ဝင္မဟုတ္တဲ့ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔ငါးဖြဲ႔တုိ႔ တက္ေရာက္ခဲ့တဲ့အျပင္ ညီလာခံက်င္းပေနစဥ္ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္၊ ၈၈ မ်ဳိးဆက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ပြင့္လင္းလူ႔အဖြဲ႔အစည္း အပါအဝင္ ျပည္တြင္းအဖြဲ႔အစည္းမ်ားလည္း တက္ေရာက္ခဲ့ပါတယ္။ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႔မ်ားနဲ႔ ျပည္တြင္းအဖြဲ႕ အစည္းမ်ားရဲ႕ ပူးတြဲေၾကညာခ်က္တစ္ေစာင္လည္း ထုတ္ျပန္ခဲ့ပါတယ္။ UNFC အဖြဲ႕ဝင္ျဖစ္တဲ့ ကရင္အမ်ဳိးသားအစည္း အ႐ုံး (KNU) ဟာ ညီလာခံက်င္းပေနစဥ္ အတြင္းမွာပဲ UNFC အဖြဲ႔ဝင္အျဖစ္ပါဝင္မႈ ယာယီရပ္ဆုိင္းေၾကာင္း ေၾကညာ ခ်က္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ပါတယ္။ ညီလာခံအၿပီးမွာ UNFC က ညီလာခံေၾကညာခ်က္တစ္ေစာင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့တယ္။

UPWC နဲ႔ NCCT တို႔ရဲ႕ စက္တင္ဘာေဆြးေႏြးပြဲ မက်င္းပမီ ရက္အနည္းငယ္အလို စက္တင္ဘာ ၁၉ ရက္ေန႔မွာ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္က ႏုိင္ငံေတာ္ကာကြယ္ေရး တကၠသိုလ္မွာ မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားခဲ့ရာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို အေၾကာင္းျပဳ၍ ျပည္ပႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ နယ္စပ္ေဒသမ်ားမွ လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႔အခ်ဳိ႕ ျပည္တြင္းကို ျပန္လည္ဝင္ေရာက္၍ ရွင္သန္ရပ္တည္ လႈပ္ရွားခြင့္မ်ား ရရွိခဲ့ေၾကာင္း၊ အခ်ဳိ႕အဖြဲ႕မ်ားအေနျဖင့္ ျပည္တြင္းျပည္ပႏွင့္ အဖြဲ႔အစည္းအခ်ဳိ႕၏ အကူအညီ အေထာက္အပံ့ ရယူ၍ ႏုိင္ငံေရးႏွင့္ အျခားအင္အား တည္ေဆာက္မႈမ်ား၊ ေတာင္းဆုိမႈမ်ား ျပဳလုပ္လာသည္ကို ေတြ႕ျမင္ရေၾကာင္း၊ မၾကာေသးမီက ေၾကညာခ်က္မ်ား ထုတ္ျပန္ခဲ့သည့္ UNFC ၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အခက္အခဲမ်ား ျဖစ္လာႏုိင္သည္ကို သတိထားရန္လုိေၾကာင္း ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

UNFC အဖြဲ႕ ဒုတိယဥကၠ႒(၁)ျဖစ္ၿပီး NCCT အဖြဲ႔ေခါင္းေဆာင္လည္းျဖစ္တဲ့ ႏုိင္ဟံသာက UNFC အေနနဲ႔ အပစ္ရပ္စဲေရးနဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲကို ထိခုိက္ေစလုိသည့္ သေဘာထား လုံးဝမရွိဘူးဆုိၿပီး တုံ႔ျပန္ခဲ့ပါတယ္။

တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ရဲ႕ မိန္႔ခြန္းဟာ ႏုိင္ငံလံုးဆုိင္ရာ အပစ္ရပ္စဲေရး ေဆြးေႏြးမႈကို သက္ေရာက္မႈရွိခဲ့တယ္လုိ႔ NCCT ေခါင္းေဆာင္မ်ားက ဆိုပါတယ္။ NCCT အဖြဲ႔မွာ UNFC အဖြဲ႔ဝင္ လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႔အစည္း အားလုံးက ကုိယ္စားလွယ္မ်ား ပါဝင္ေနပါတယ္။

UPWC နဲ႔ NCCT တို႔ရဲ႕ ေျခာက္ႀကိမ္ေျမာက္ေဆြးေႏြးပြဲဟာ မေျပလည္မႈမ်ားနဲ႔ စတင္ခဲ့သလုိ ယခင္သေဘာတူညီၿပီးသား အခ်က္မ်ားကို ျပန္လည္ေဆြးေႏြးခဲ့ရၿပီး ေဆြးေႏြးပြဲအၿပီးမွာ ႏွစ္ဖက္သေဘာတူညီမႈရရွိဖို႔ က်န္ေနတဲ့ အခ်က္ေတြ ယခင္ကထက္ ပုိမ်ားလာပါတယ္။

ေအာက္တုိဘာ ၁ ရက္က ျပည္သူမ်ားကို ေျပာၾကားခဲ့တဲ့ သမၼတရဲ႕ ေရဒီယုိမိန္႔ခြန္းမွာ တစ္ႏုိင္ငံလုံး အတုိင္းအတာ ပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္မႈ ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီခ်က္စာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆုိႏုိင္ေရး ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္မႈကို ပုိမုိအားထည့္ေဆာင္ရြက္ဖုိ႔၊ ႏုိင္ငံေရးအင္အားစုမ်ား၏ သေဘာထားႀကီးမႈ၊ စိတ္ရွည္သည္းခံမႈနဲ႔ အေလးအနက္ထား ပါဝင္ႀကိဳးပမ္း အားထုတ္မႈတုိ႔ အထူးလုိအပ္တယ္ဆုိၿပီး ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့သလုိ တစ္ႏုိင္ငံလုံး အတုိင္းအတာ အပစ္ရပ္စဲေရးေဆာင္ရြက္ၿပီး ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ား စတင္ႏုိင္မွသာ ၂ဝ၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲ ေအာင္ျမင္စြာ က်င္းပႏုိင္မႈႏွင့္ ညင္သာသည့္ ႏုိင္ငံေရးအသြင္ကူးေျပာင္းမႈမ်ားကုိ ေသခ်ာေစမည္ဆုိၿပီးေတာ့လည္း ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတက သတိေပးစကား ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။ ႏွစ္ေပါင္းရွည္ၾကာစြာ ျဖစ္ပြားခဲ့တဲ့ လက္နက္ကုိင္ပဋိပကၡမ်ားေၾကာင့္ တုိင္းျပည္ဟာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈ ေနာက္က်ေနၿပီး . . . . . 
ေဆြးေႏြးပြဲအၿပီး ျဖစ္ပြားခဲ့တဲ့ တုိက္ပြဲေတြဟာ ေဆြးေႏြးပြဲရလဒ္နဲ႔ သက္ဆုိင္ေနသလားဆုိၿပီး ေမးခြန္းေတြရွိလာတယ္။ တကယ္ေတာ့ ႏွစ္ဖက္တပ္ေတြ ေရာေထြးေနတဲ့ နယ္ေျမမွာ ထိေတြ႕ပစ္ခတ္မႈေတြျဖစ္တာ မဆန္းပါဘူး။ ဒါေပမဲ့ တုိက္ပြဲေတြျဖစ္တုိင္း ႏွစ္ဖက္တပ္သားေတြ၊ ေဒသခံေတြ အထိနာပါတယ္။ တုိက္ပြဲျဖစ္ပြားရတဲ့ အေၾကာင္းအရင္းေတြ၊ ေသဆုံးဒဏ္ရာရရတဲ့ သတင္းေတြကို တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႕ေတြဘက္က သတင္းထုတ္ျပန္မႈေတြ ရွိေပမယ့္ တပ္မေတာ္ဘက္ကေတာ့ သတင္းထုတ္ျပန္တာ မေတြ႕ရပါဘူး။ တပ္မေတာ္ဘက္က ထုိးစစ္ဆင္မႈေတြေၾကာင့္ တုိက္ပြဲေတြျဖစ္တာလုိ႔ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႕မ်ားရဲ႕ ေျပာၾကားမႈနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး တပ္မေတာ္ဘက္ကို ေမးျမန္းဖုိ႔ ဆက္သြယ္ခဲ့ေသာ္လည္း အဆက္အသြယ္ မရခဲ့ပါဘူး။

ေအာက္တုိဘာ ၂ ရက္က ရွမ္းျပည္ေတာင္ပုိင္း ေက်းသီးၿမိဳ႕နယ္ တာ့ဖာေဆာင္ေဒသမွာ ျဖစ္ပြားခဲ့တဲ့ တပ္မေတာ္နဲ႔ ရွမ္းျပည္တုိးတက္ေရးပါတီ/ရွမ္းျပည္တပ္မေတာ္ (SSPP/SSA) တို႔ရဲ႕ တုိက္ပြဲဟာ ျပင္းထန္မႈရွိၿပီး ႏွစ္ဖက္တပ္သားမ်ား ထိခုိက္ေသဆုံးမႈ မ်ားျပားခဲ့ပါတယ္။ SSPP/SSA ေခါင္းေဆာင္မ်ားဟာ ၿပီးခဲ့တဲ့ ဩဂုတ္လကုန္ပုိင္းက ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ၊ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္တုိ႔နဲ႔ ေနျပည္ေတာ္မွာ ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးမႈ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီလိုေဆြးေႏြးအၿပီး တစ္လေက်ာ္ေလာက္ကာလမွာ ႏွစ္ဖက္အၾကား ျပင္းထန္တဲ့တုိက္ပြဲေတြ ျဖစ္တယ္ဆုိတာကေတာ့ သိပ္မေကာင္းလွဘူး။

တပ္မေတာ္နဲ႔ SSPP/SSA တို႔ရဲ႕ တုိက္ပြဲကိစၥနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ရွမ္းျပည္ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးေကာင္စီ/ရွမ္းျပည္တပ္မေတာ္ (RCSS/SSA) က တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႕မ်ားအေနျဖင့္ ယေန႔လက္ရွိ တပ္မေတာ္၏ စစ္မက္လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအေပၚ ျပန္လည္သုံးသပ္သင့္ေၾကာင္း သေဘာထားထုတ္ျပန္ခဲ့သလုိ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္မႈလုပ္ငန္းစဥ္ ေအာင္ျမင္ေရး ႀကိဳးပမ္းေနခ်ိန္မွာ မလုိလားအပ္ေသာ ပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္မႈမ်ား အျမန္ဆုံး ရပ္တန္႔ေစႏုိင္ေရးနဲ႔ ႏုိင္ငံေရးျပႆနာကို ႏုိင္ငံေရးနည္းလမ္းအားျဖင့္ ေျဖရွင္းႏုိင္ေရးအတြက္ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတက တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္ေပးရန္လည္း ရွမ္းတုိင္းရင္းသားမ်ား ဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (SNLD)၊ ရွမ္းတုိင္းရင္းသားမ်ား ဒီမုိကရက္တစ္ပါတီ (SNDP), RCSS, SSPP တို႔က ပူးေပါင္းတုိက္တြန္းခဲ့ပါတယ္။

ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရွိေရးအတြက္ အင္အားစုအားလုံး ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ဖုိ႔ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးသိန္းစိန္က ၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္ ဩဂုတ္လက ဖိတ္ေခၚခဲ့တာပါ။ သမၼတရဲ႕ ဖိတ္ေခၚမႈ သုံးႏွစ္ျပည့္တဲ့အခ်ိန္မွာ စစ္မွန္တဲ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ေဖာ္ေဆာင္ႏုိင္ဖုိ႔ အစျပဳတဲ့ ႏုိင္ငံလုံးဆုိင္ရာ အပစ္ရပ္စဲေရး ေဆြးေႏြးညိႇႏႈိင္းမႈ အဆင့္တစ္ခုကို ေရာက္ရွိေနၿပီျဖစ္ေပမယ့္ ေအာင္ျမင္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ဖုိ႔ဆုိတာကေတာ့ မေသခ်ာေသးပါဘူး။ 

ေအာက္တုိဘာ ၁ ရက္က ျပည္သူမ်ားကို ေျပာၾကားခဲ့တဲ့ သမၼတရဲ႕ ေရဒီယုိမိန္႔ခြန္းမွာ တစ္ႏုိင္ငံလုံး အတုိင္းအတာ ပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္မႈ ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီခ်က္စာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆုိႏုိင္ေရး ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္မႈကို ပုိမုိအားထည့္ေဆာင္ရြက္ဖုိ႔၊ ႏုိင္ငံေရးအင္အားစုမ်ား၏ သေဘာထားႀကီးမႈ၊ စိတ္ရွည္သည္းခံမႈနဲ႔ အေလးအနက္ထား ပါဝင္ႀကိဳးပမ္း အားထုတ္မႈတုိ႔ အထူးလုိအပ္တယ္ဆုိၿပီး ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့သလုိ တစ္ႏုိင္ငံလုံး အတုိင္းအတာ အပစ္ရပ္စဲေရးေဆာင္ရြက္ၿပီး ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ား စတင္ႏုိင္မွသာ ၂ဝ၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲ ေအာင္ျမင္စြာ က်င္းပႏုိင္မႈႏွင့္ ညင္သာသည့္ ႏုိင္ငံေရးအသြင္ကူးေျပာင္းမႈမ်ားကုိ ေသခ်ာေစမည္ဆုိၿပီးေတာ့လည္း ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတက သတိေပးစကား ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

ႏွစ္ေပါင္းရွည္ၾကာစြာ ျဖစ္ပြားခဲ့တဲ့ လက္နက္ကုိင္ပဋိပကၡမ်ားေၾကာင့္ တုိင္းျပည္ဟာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈ ေနာက္က်ေနၿပီး ႏုိင္ငံသားတစ္ဦးခ်င္းစီရဲ႕ဘဝကို သက္ေရာက္မႈရွိေနတယ္ဆုိတာ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတေရာ၊ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ေရာ၊ လႊတ္ေတာ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားေရာ၊ ႏုိင္ငံေရးပါတီ ေခါင္းေဆာင္မ်ားေရာ၊ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႔ေခါင္းေဆာင္မ်ားပါ သိရွိထားၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို အမွန္တကယ္ ရခ်င္ပါတယ္လို႔ ေျပာၾကားထားၾကေပမယ့္ လက္ရွိအခ်ိန္အထိ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္မႈ လုပ္ငန္းစဥ္ ေအာင္ျမင္မႈရရွိဖို႔ဆုိတာ ေသခ်ာတဲ့အေျခအေန မဟုတ္ပါဘူး။

ဒီေအာက္တုိဘာလထဲမွာ ျပဳလုပ္ဖုိ႔ စီစဥ္ထားတဲ့ UPWC နဲ႔ NCCT တို႔ရဲ႕ေဆြးေႏြးပြဲမွာ အပစ္ရပ္မူၾကမ္းကုိ အၿပီးသတ္ သေဘာတူညီမႈရရွိေအာင္ ႀကိဳးစားသြားၿပီး တစ္ႏုိင္ငံလုံး အပစ္ရပ္စဲေရး အျမန္ဆုံးေဆာင္ရြက္သြားမယ္လုိ႔ UPWC အဖြဲ႔ဝင္ေခါင္းေဆာင္မ်ားက ေျပာၾကားထားေပမယ့္ ႏွစ္ဖက္အၾကားမွာ သံသယေတြ မယုံၾကည္မႈေတြ အသာစီးရယူလုိမႈေတြ ရွိေနသ၍ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ဟာ ေအာင္ျမင္မႈမရ ျဖစ္ေနဦးမွာပါ။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္မႈ လုပ္ငန္းစဥ္ေတြျဖစ္တဲ့ တစ္ႏုိင္ငံလုံး အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးနဲ႔ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ေအာင္ျမင္စြာ ျဖစ္ေပၚလာဖုိ႔ဆုိတာ အစိုးရ၊ လႊတ္ေတာ္၊ တပ္မေတာ္၊ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႕မ်ားနဲ႔ ႏုိင္ငံေရးပါတီ ေခါင္းေဆာင္မ်ားရဲ႕ သေဘာထားမ်ားအေပၚ မူတည္ေနပါတယ္။

စစ္ပြဲေတြေၾကာင့္ ဒုကၡသည္စခန္းေတြမွာ ေနထုိင္ေနၾကရဆဲျဖစ္တဲ့ သိန္းခ်ီတဲ့ျပည္သူေတြ အပါအဝင္ သန္း ၅ဝ ေက်ာ္ေသာ ျမန္မာျပည္သူမ်ားကေတာ့ မေသခ်ာေသးတဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ေမွ်ာ္လင့္ေနရင္း ေခါင္းေဆာင္အသီးသီးရဲ႕ ျပည္သူမ်ားအေပၚထားတဲ့ စိတ္ရင္းေစတနာ၊ ဥာဏ္အေျမႇာ္အျမင္ႀကီးမႈ၊ တုိင္းျပည္ရဲ႕ အနာဂတ္ကို ၾကည့္မႈေတြကို ေစာင့္ၾကည္အကဲျဖတ္ၾကပါစုိ႔။

eleven

No comments:

Post a Comment

My Blog List