Wednesday, May 20, 2015

NCA လက္မွတ္ထိုးရန္ အစိုးရ အသင့္ရွိေၾကာင္း သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ ေျပာ


တိုင္းရင္းသား ေခါင္းေဆာင္မ်ားဘက္မွ အဆင္သင့္ျဖစ္သည္ႏွင့္တၿပိဳင္နက္ တႏုိင္ငံလုံး အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ (NCA)ကို အၿပီးသတ္ လက္မွတ္ေရးထိုးရန္ အစိုးရက အဆင္သင့္ရွိေၾကာင္း သမၼတ ဦးသိန္းစိန္က ေမလ ၁၈ ရက္က ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံရာတြင္ ေျပာၾကားသည္။
သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ က“NCA မူၾကမ္းတြင္ အစိုးရအေနျဖင့္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ ေခါင္းေဆာင္ မ်ားဘက္မွ အဆင္သင့္ျဖစ္သည္ႏွင့္ တၿပိဳင္နက္ လက္မွတ္ထိုးရန္ အဆင္သင့္ရွိေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း” ဟု ေမလ ၁၈ ရက္က ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ တြင္ ျပဳလုပ္သည့္ ႏိုင္ငံေရးပါတီ ၇၁ ပါတီမွ ကိုယ္စားလွယ္ ၁၃၇ ဦး ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံရာတြင္ ေျပာၾကားလိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။

ထို႔အျပင္ အားလုံးပါဝင္မည့္ ႏုိ္င္ငံေရးေဆြးေႏြးပဲြမ်ား ျဖစ္ရန္ ႀကိဳးပမ္းေနသည့္အတြက္ ဖဲြ႕စည္းပုံအေျခခံ ဥပေဒ ျပင္ဆင္ရမည့္ အခ်က္မ်ားသည္လည္း အခက္အခဲမရွိႏုိင္ေၾကာင္း၊ သန္႔ရွင္း၍ လြတ္လပ္မွ်တ သည့္ ေရြးေကာက္ပဲြမ်ားျဖစ္ေရးအတြက္လည္း အုပ္ခ်ဳပ္ ေရးနည္းလမ္းမွ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္သည့္ အတုိင္းအတာအတြင္းမွ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ဦးသိန္းစိန္ က ေျပာသည္။

ဦးသိန္းစိန္က ဆက္လက္၍ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား၏ ေတာင္းဆိုမႈမ်ားကို မွတ္သားထားၿပီး ေလးေလးနက္နက္ စဥ္းစားေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ ေၾကာင္းလည္း ကတိေပး ေျပာဆိုသည္။

ထိုေတြ႔ဆုံပဲြတြင္ ၂၀၀၈ ဖဲြ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရး၊ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ က်င္းပမည့္ ေရြးေကာက္ပဲြ ပြင့္လင္းျမင္သာၿပီးတရား မွ်တမႈရွိေရး၊ တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ားရွိ အစိုးရအဖဲြ႔မ်ား၏ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္ မႈစနစ္ ေလွ်ာ့ခ်ေရး၊ လယ္ယာေျမ သိမ္းဆည္း ခံရမႈမ်ားကို ျမန္ဆန္စြာ ေဆာင္ရြက္ေရးႏွင့္ NCA မူၾကမ္း အျမန္ဆုံး လက္မွတ္ထိုးေရးမ်ားကို တက္ေရာက္လာၾကသည့္ ႏိုင္ငံေရး ပါတီမ်ား၏ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက တဦးလွ်င္ ၅ မိနစ္ခန္႔ ေဆြးေႏြး တင္ျပခဲ့ၾကသည္။

ေတြ႔ဆံုပြဲသို႔ တက္ေရာက္လာသည့္ ရွမ္း တိုင္းရင္းသားမ်ား ဒီမိုကရက္တစ္ ပါတီမွ ဦးစို္င္းအိုက္ေပါင္းက “ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လက္မွတ္ အျမန္ ထိုးႏုိင္မွ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပဲြဟာ လြတ္လပ္ၿပီး တရားမွ်တမႈ ရွိလိမ့္မယ္လုိ႔ ျမင္တယ္။ တုိင္းေဒသႀကီးနဲ႔ ျပည္နယ္ေတြက အစိုးရရဲ႕ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ စနစ္ကို ေလွ်ာ့ခ် ဖို႔ ေတာင္းဆိုပါတယ္”ဟု ေျပာသည္။

ျပည္ေထာင္စု ႀကံံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး ပါတီက လာမည့္ေရြးေကာက္ပဲြ၌ ျပည္သူမ်ား မဲေပးရာတြင္ အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႔စြာ ေပးႏုိင္ေရး ႏွင့္ မဲ႐ုံမ်ား တိုးျမႇင့္ေပးေရး၊ တုိင္းရင္းသား စည္းလုံးညီညႊတ္ေရး ပါတီႏွင့္ ဗမာျပည္သူ႔ ပါတီတို႔က ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား၏ လယ္ယာေျမမ်ား သိမ္းဆည္းခံေနရၿပီး လယ္သမား မ်ား အေနျဖင့္ တရားရင္ဆုိင္ေနရသည့္ အေပၚ အေရးယူေဆာင္ရြက္ ေပးေရး၊ ရခိုင္အမ်ိဳးသား ပါတီက ႏိုင္ ငံျခားေငြေစ်း ေဖာင္းပြေနမႈ၊ ရွမ္းတိုင္းရင္းသားမ်ား ဒီမိုကေရစီ အဖဲြ႔ခ်ဳပ္က ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ျဖစ္စဥ္ႏွင့္ အပစ္ အခတ္ ရပ္စဲေရး ဆိုင္ရာမ်ားကို ေဆြးေႏြး တင္ျပခဲ့ၾကသည္။

“သမၼတကိုေတာ့ ေတာင္သူလယ္သမားေတြရဲ႕ လယ္ယာၿခံေျမ ကိစၥနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး တင္ျပခ်င္တယ္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ကိစၥက တိုးတက္ သင့္သေလာက္ တိုးတက္လာတယ္ ဆိုေပမယ့္ အဆုံးမသတ္ႏုိင္ဘူး။ အဲဒီလိုပဲ ျမင္တယ္။ ၅ မိနစ္ေလာက္ပဲ ေျပာခြင့္ ရတာ ဆိုေတာ့ ျပည့္ျပည့္စုံစုံ မဟုတ္ေပမယ့္ လိုရင္းေတာ့ တင္ျပရတာေပါ့”ဟု ျပည္ေထာင္စု ပအို႔၀္ အမ်ိဳးသား အဖဲြ႔ခ်ဳပ္မွ ဦးခြန္ သိန္းေအာင္ က ဧရာ၀တီကို ေျပာ သည္။

သမၼတႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး ပါတီမ်ား ေတြ႔ဆုံပဲြကို အပိုင္း ၂ ပိုင္း ခဲြျခား ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ပထမပိုင္း အစီအစဥ္တြင္ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ ကို ပါတီ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားက ေဆြးေႏြးရွင္းျပခဲ့ၾကၿပီး ဒုတိယပိုင္း အစီအစဥ္ တြင္ ေရြးေကာက္ပဲြ ေကာ္မရွင္ ဥကၠ႒ ဦးတင္ေအးႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး ပါတီမ်ား ဆက္လက္ေဆြးေႏြး ခဲ့ၾကသည္။

ဗမာ့ျပည္သူပါတီ ကုိယ္စားလွယ္က “လယ္သမားေတြ လယ္သိမ္းခံေနရလို႔ လယ္ယာမဲ့ေတြ မ်ားေနတယ္။ လယ္ယာေျမေတြ ျပန္ရၿပီး အတည္ျဖစ္ေအာင္ ျမန္ျမန္ ဆန္ဆန္ ေဆာင္ရြက္ေစခ်င္တယ္။ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပဲြ အတြက္ စီမံခန္႔ခဲြမႈ ေကာ္မတီကလည္း ထင္သာျမင္သာရွိဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္”ဟု ထိုေတြ႔ဆုံပဲြတြင္ ေျပာသည္။

သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ႏွင့္ ႏုိ္င္ငံေရးပါတီမ်ားမွ ပုဂၢိဳလ္မ်ား မၾကာခဏ ဆိုသလို ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးျခင္း၊ တင္ျပျခင္း မ်ား ျပဳလုပ္ေလ့ရွိေသာ္ လည္း ၂၀၀၈ ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံ ဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရး၊ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပဲြ တရား မွ်တေရး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ဆိုင္ရာမ်ားကို ေဆြးေႏြးတင္ျပမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ္လည္း အတည္ျပဳ ဆုံးျဖတ္ လိုက္ႏိုင္သည့္ ရလဒ္ ယေန႔အခ်ိန္အထိ ထြက္ေပၚလာျခင္း မရွိေသးေၾကာင္း ႏိုင္ငံေရး လႈပ္ရွားသူမ်ား က ေျပာဆိုၾကသည္။

သမၼတဦးသိန္းစိန္ႏွင့္ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား ယခုေတြ႕ဆုံမႈသည္ တတိယအႀကိမ္ျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၄ခုႏွစ္ ေအာက္တို ဘာလႏွင့္ ႏိုဝင္ဘာလ အတြင္းက ၂ ႀကိမ္ ေတြ႕ဆုံ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကေသးသည္။

ဧရာ၀တီ


No comments:

Post a Comment

My Blog List