Wednesday, May 20, 2015

ျခေသ့ၤပါတီ ေနာက္တစ္ခ်ီ အာဏာရခဲ့ေသာ္


မၾကာမီ က်င္းပေတာ့မည့္ အေထြေထြေရြး ေကာက္ပြဲတြင္ အစိုးရတစ္ရပ္ ဖြဲ႕ႏိုင္ေလာက္သည့္ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္အေရအတြက္ကို ျပည္ ခိုင္ၿဖိဳးပါတီက ရရွိခဲ့သည္ ဆိုၾကပါစို႔။ထိုသို႔ဆိုလွ်င္ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး ပါတီ သည္ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ ၅ ႏွစ္သက္တမ္း အာဏာရသြားကာ ၂ဝဝ၈ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒပါ သမၼတ၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္အရ ျပည္ေ ထာင္စုဝန္ႀကီးမ်ား၊ ဒုတိယဝန္ႀကီးမ်ားႏွင့္ ျပည္နယ္တိုင္းဝန္ႀကီးခ်ဳပ္တို႔ ႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္ အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ တိုင္းႏွင့္ ေဒသအဖြဲ႕တို႔ ကို ၎တို႔ စိတ္ႀကိဳက္ဖြဲ႕ စည္းျခင္းျဖင့္ ႏိုင္ငံကို စီမံအုပ္ခ်ဳပ္သြားေတာ့ မည္ျဖစ္သည္။ထိုအခါတြင္ ………………
ျမန္မာႏိုင္ငံ ေရွ႕ေနမ်ားကြန္ရက္မွ ဦးႀကီးျမင့္က ”လႊတ္ေတာ္ေတြကို အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္နဲ႔ တိုင္း ရင္းသားအမတ္ေတြက အုပ္စိုးၾကမယ္၊ အစိုးရကို ႀက့ံခိုင္ေရးက ႀကီးစိုးမယ္။ ဒီ ပံုစံျဖစ္သြားမယ္”ဟု အထက္ပါသံုးသပ္ခ်က္အေပၚ မွတ္ခ်က္ျပဳသည္။ ထိုသို႔ျဖစ္ေစရန္မွာလည္း ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီမွ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးက သမၼတေနရာ ရယူႏိုင္မွသာ ထိုပံုစံအတိုင္းျဖစ္လာမည္ဟု ၎ကဆက္ေျပာသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီအတြက္ ၂ဝ၁၅အလြန္ ႏိုင္ငံေရးအခင္းအက်င္းသည္ ၂ဝ၁ဝ အခင္းအ က်င္းေလာက္ အရာရာကိုအသာစီး ျဖင့္ အႏိုင္ယူသြားရလိမ့္မည္ မဟုတ္ဟု ႏိုင္ငံေရး ေလ့လာေနသူတို႔က တူညီစြာခန္႔မွန္းလိုက္ၾကသည္။

ပြတ္တိုက္မႈသာရွိေနရာမွ ထိပ္တိုက္ရင္ဆိုင္မႈမ်ား ရွိလာမည္႕ေနရာ
၂ဝဝ၈ခုႏွစ္ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအရ ေပၚလာေသာ ေနျပည္ေတာ္ရွိ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၊ ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ တို႔သည္ ယခုကာလ ထက္ပိုကာ စိတ္ဝင္စား စရာျဖစ္လာမည္ဟု လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္တို႔ ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးေလ့လာေနသူတို႔က ေျပာၾကသည္။ ၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ ၃၁ ရက္ေန႔မွ စကာ က်င္းပခဲ့ေသာ ယခုပါတီစံုလႊတ္ေတာ္တို႔ သည္ ႏွစ္ေပါင္း ၅ဝ ေက်ာ္ ေပ်ာက္ကြယ္ေန ရာမွ ျပန္ေပၚလာေသာ လႊတ္ေတာ္မ်ားျဖစ္ခဲ့ရာ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား အေတြ႕အႀကံဳမရွိျခင္း၊သင္ ယူေနၾကဆဲကာလျဖစ္ေနျခင္းတို႔ေၾကာင့္ အ စိုးရ၊ ျပည္သူတို႔၏ အေလးထားမႈကို အစပထမပိုင္းတြင္ မခံရေသာလႊတ္ေတာ္ တို႔ျဖစ္ခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္လည္းေနာက္ပိုင္းတြင္မူ အေလးထားခံရမႈကို အနည္းငယ္ရရွိလာသည္။ ထိုအေျခ အေနထက္ ၂ဝ၁၅-၂ဝ၂ဝ ကာလက ပိုသာလိမ့္ မည္ဟုစည္း လံုးညီၫြ တ္ေရးႏွင့္ဒီမိုကေရစီပါတီ ဥကၠ႒ ဦးခက္ထိန္နန္
ကမွတ္ခ်က္ျပဳသည္။

”ႀကံ့ခိုင္ေရးအစိုးရအဖို႔ လႊတ္ေတာ္ထံကေန အခုထက္ေတာ့ သေဘာတူမႈလြယ္လြယ္ရမွာ မဟုတ္ဘူး။ ႀကံ့ခိုင္ေရးဦးစီးတဲ့ အခုလႊတ္ေတာ္ ေတာင္သူျဖစ္ခ်င္တာထက္ အစိုးရအလိုအတိုင္း လိုက္ေလ်ာလိုက္ရ တာေတြ ရွိတယ္။ ဥပမာေျပာ ရရင္ NLD  အမတ္ေတြ ကန္႔ကြက္တဲ့ အတိုးမ်ားတဲ့ တ႐ုတ္က သန္း ၃ဝဝ ေခ်း မယ့္ ကိစၥ၊ ေနာက္ သူတို႔ ႀက့ံခိုင္ေရးကပဲ အတြင္းဝန္ဆိုတာကို မလိုဘူးေျပာၿပီး ကန္႔ကြက္ေပ မယ့္ ေနာက္ဆံုးေတာ့ အစိုးရကို ခြင့္ျပဳလိုက္ရတာပဲေလ။ ဒီသေဘာကိုေျပာတာ”ဟု ၎ က ေျပာသည္။
ယင္းအျပင္ အစိုးရကိုယ္၌ကပင္ လႊတ္ေတာ္၏စီမံမႈတို႔ကို (ဥပမာ အသံုးစရိတ္ ျဖတ္ေတာက္မႈ စသည္ တို႕ျဖစ္သည္)ကို လိုက္နာရေတာ့မည္ဟု ဦးခက္ထိန္နန္က ဆက္ေျပာသည္။ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရး ေလ့လာသူႏွင့္ လယ္ယာေျမအေရးေဆာင္ရြက္သူ ဦးမန္းသိန္းလွက”သိမ္းဆည္းခံလယ္ယာေျမေတြကို ျပန္ေပးပါဆိုရင္ အခုလို မ်ဳိးေန႔ေရြ႕ညေရြ႕လုပ္လို႔မရေတာ့ဘူး”ဟု ေျပာသည္။ ထိုထက္ပို၍အေရးႀကီးသည္က အစိုးရ အေန ျဖင့္ အလုပ္ေကာင္းစြာမလုပ္လွ်င္ လႊတ္ေတာ္သည္ ယခုအတိုင္းၿငိမ္ေန မည္မဟုတ္ဟု ဥပေဒ ေရး ရာကြၽမ္းက်င္သူတို႔က သံုးသပ္ျပန္သည္။ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒေလ့လာသံုးသပ္သူတစ္ဦးက ”သူတို႔ႀကိဳးနဲ႔ သူတို႔ျပန္ၿငိမွာေပါ့”ဟုေျပာသည္။

ႏိုင္ငံေတာ္၏ ေက်းဇူးသစၥာကိုေဖာက္ဖ်က္ျခင္း၊ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကို ေဖာက္ဖ်က္ျခင္း၊ အက်င့္သိကၡာပ်က္ျပားျခင္း၊ ဥပေဒအရေပး အပ္ေသာ တာဝန္မ်ားကို ေက်ပြန္စြာ မေဆာင္ရြက္ျခင္း တစ္ခုခုႏွင့္ၿငိလွ်င္ သမၼတကို ပင္စြပ္စြဲျပစ္တင္ကာ တာဝန္မွရပ္စဲႏိုင္သည့္ ၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၇၁(က)၊ ပုဒ္မ၂၃၃(က)စေသာ ပုဒ္မတို႔ အသက္ဝင္လာလိမ့္မည္ဟု ၎ကေျပာသည္။ ထိုသို႔လုပ္ႏိုင္ရန္ အမတ္ ေလးပံုပံုတစ္ပံုက လက္မွတ္ထိုး၊ သုံးပံုႏွစ္ပံုက ေထာက္ ခံလွ်င္ ရ သည့္အတြက္ ထိုပမာဏရွိေနသည့္ အတိုက္အခံအင္ အားေၾကာင့္ ႀကံ့ခိုင္ေရးအစိုးရ ေခါင္းႀကိမ္းေနရမည္ဟု ၎ကဆက္ေျပာသည္။

ယင္းအျပင္ လူထုၾကားထဲ စိတ္ဝင္စားမႈ အနည္းပါးဆံုးျဖစ္ေသာ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္ တို႔သည္လည္း ထိုသို႔ျဖစ္လာပါက လူထုၾကားထဲ စိတ္ဝင္စားစရာ တစ္ခုျဖစ္လာလိမ့္မည္ဟု ျမန္မာ့ႏိုင္ ငံေရးေလ့လာသူတို႔က ေျပာၾက ျပန္သည္။ ”ၿပီးခဲ့တဲ့ ၂ဝ၁၂ တုန္းက အခုေထာင္က်ေနတဲ့ ဦးဆန္းဆင့္ ဦးေဆာင္တဲ့ ဧရာဝတီတိုင္း လႊတ္ေတာ္က ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ဦးသိန္းေအာင္တို႔ကို စြပ္စြဲျပစ္တင္ ၿပီးျဖဳတ္ခ်ဖို႔ႀကိဳးပမ္း ခဲ့သလိုပံုစံမ်ဳိးေတြ လႊတ္ေတာ္ငယ္ေတြမွာလည္း ရွိလာႏိုင္မွာပါေလ” ဟု ၁၉၉ဝ ေရြးေ ကာက္ခံ NLD အမတ္ေဟာင္း ေဒါက္တာေဇာ္ျမင့္က သံုးသပ္သည္။ ေဒါက္တာေဇာ္ျမင့္ကေတာ့ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ တို႔ထက္ တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ တို႔က ပို၍ ပင္ၾကည့္ေကာင္းမည္ဟု မွတ္ခ်က္ျပဳျပန္သည္။

စီးပြားေရးအေျခအေနေကာ ဘယ္လိုရွိလာမလဲ

ႀကီးႀကီးမားမားေမွ်ာ္လင့္ မထားေၾကာင္း စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္အမ်ားစုက ေျပာၾကသည္။ သို႔ရာတြင္ အဆိုးဘက္သို႔ မေရာက္သြားႏိုင္သည္ဟု ကုန္သည္စက္မႈလုပ္ငန္းအ သင္းခ်ဳပ္မွ အဆင့္ ျမင့္ ပုဂၢိဳလ္ အခ်ဳိ႕ကေတာ့ သံုးသပ္မႈရွိၾကသလို တခ်ဳိ႕ကလည္း စီးပြားေရးအေျခအေနက ယခုထက္ပို၍ ေကာင္း သြားလိမ့္မည္ဟု မွတ္ခ်က္ျပဳသံ ကလည္း ရွိေနသည္။မတူညီေသာအျမင္မ်ား ထြက္ေပၚလာမႈကလည္း အေၾကာင္းမဲ့ေတာ့မဟုတ္။ စီးပြားေရးအေျခအေနက အုပ္ခ်ဳပ္သူ၊ ႏိုင္ငံေရးအေျခ အေန၊ ျပည္ပ သေဘာ ထားထိုအရာတို႔ေပၚတြင္ အေျခခံျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္ဟု ၎တို႔က ေျပာ ၾကသည္။ ကုန္သည္စက္မႈ လုပ္ငန္းအသင္းခ်ဳပ္ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ဦးေအး လြင္ ကေတာ့ ”ပြင့္လင္းျမင္သာမႈမရွိရင္ ဘာမွ တိုးတက္မွာမဟုတ္ ဘူး” ဟုေျပာသည္။ ထိုသို႕ဆိုလွ်င္ ႀက့ံခိုင္ေရးအစိုးရသည္ စီးပြားေရးေပၚလစီကို ယခုထက္ပိုေကာင္း သည့္ ေပၚလစီျဖစ္ေအာင္ လုပ္မွရမည့္အျပင္၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းတို႔အားလည္း နီးစပ္ရာခ်ထားေပးျခင္းကို ေရွာင္ကာပြင့္လင္းျမင္သာမႈတို႔ျဖင့္ သက္ေသျပမွသာ စီးပြားေရး အေျခအေနက ပိုေကာင္းသည့္ဘက္ေရာက္လာလိမ့္မည္ဟု ပို႔ကုန္သြင္းကုန္လုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦးက ေျပာသည္။အလုပ္လက္ မဲ့ျပႆနာ၊ ဆင္းရဲမြဲေတမႈ အၫႊန္း ကိန္းစ သည့္ျပႆနာအရပ္ရပ္ကို ေနာင္လာမည့္ ၅ ႏွစ္အတြင္း ေျပ လည္ေအာင္ေဆာင္ရြက္ ႏိုင္ဖို႔မွာလည္း ႀကံ့ခိုင္ေရးအစိုးရအတြက္ႀကီးမားေသာစိန္ေခၚမႈတို႔ျဖစ္သည္ဟု ၎ ကေျပာသည္။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအလားအလာ
ျမန္မာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရးစင္တာ အႀကီးတန္းအႀကံေပးအခ်ဳိ႕ကေတာ့ ”ေတာ္ေတာ္မလြယ္တဲ့ကိစၥပဲ”ဟု သံုးသပ္ၾက သည္။ ျမန္မာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရးစင္တာမွ ေဒါက္တာအင္ဒ႐ူးက ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္အေပၚ မွတ္ခ်က္ျပဳရာ တြင္ ယခုကဲ့သို႔ေသာ (ႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးစာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုႏိုင္ရန္ စီစဥ္ႏိုင္သည္အထိ) အေျခ အေနမ်ိဳးေရာက္ လာမႈကို သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ အစိုးရအေနျဖင့္ လုပ္လာႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ယင္းအေျခအေနကို ထိန္းသိမ္းၿပီး ရလဒ္ေကာင္းမ်ား ထြက္ေပၚေအာင္ ဆက္လုပ္ႏိုင္မည္ဆိုပါလွ်င္ အေကာင္းဘက္သို႔ ဦးတည္ သြားလိမ့္မည္ဟု ေျပာသည္။ DKBA ဆက္ဆံေရးအရာရွိျဖစ္သူ ဦးေစာေမာင္ေလးကေတာ့ လူထုယံုၾကည္ မူကို မတည္ေဆာက္ႏိုင္ေသးသမွ် ႀကံ့ခိုင္ေရးအစိုးရအတြက္ အခက္အခဲဆက္ရွိေန ဦးမည္ဟု ေျပာ သည္။”ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းေတြကို ေဆာင္ရြက္ေနေပမယ့္ လူထုယံုၾကည္မႈကို ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ျခင္း မရွိေသးတဲ့အတြက္ အဲဒီကေနတစ္ဆင့္ နယ္ေျမမ တည္ၿငိမ္မႈေတြ ျဖစ္ေနမွာပဲ။ အဲဒီလိုျဖစ္ရင္ တိုင္းရင္း သားလက္နက္ကိုင္ မဲဆႏၵနယ္ေတြက ငါတို႔နယ္ေတြမွာ ခြင့္မျပဳႏိုင္ဘူးဆိုၿပီး ကန္႔သတ္ႏိုင္တယ္။ ဒါက သိပ္ၿပီး မႀကီးက်ယ္ေပမယ့္ အခက္အခဲေတြပဲ”ဟု ၎က ဆက္ေျပာသည္။ အၿငိမ္းစား တပ္မေတာ္အရာရွိ တစ္ဦးကေတာ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအေပၚသံုးသပ္ရာတြင္ လက္ရွိအခ်ိန္အထိ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္မ်ား လက္မွတ္မထိုးေသးျခင္း သည္ ေနာင္တက္လာ မည့္အစိုးရကို ေစာင့္ေနျခင္းလည္းျဖစ္ရာ၊ အစိုးရေျပာင္း လဲမႈအေပၚမူတည္ကာ လိုက္ပါေျပာင္းလဲသြားဖို႔လည္း ရွိႏိုင္ေၾကာင္း ဆိုသည္။ ရွမ္းတိုင္းရင္းသားမ်ား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္အတြင္းေရးမွဴး ဦးစိုင္းၫြန္႔လြင္ကေတာ့ ”ကိစၥေတြအားလံုးက အစိုးရနဲ႔ပဲဆိုင္တယ္၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးခဲ့တဲ့ ၁ ႏွစ္နဲ႔ ၅ လမွာ ပါတီေတြ ကဝင္ စြက္ဖက္တာမရွိခဲ့ဘူး။ အခုက တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ေတြကလည္း အင္အားေတာင့္တင္းလာၿပီ၊ အစိုးရက ၿပီးစလြယ္ေတာ့ မလုပ္ေတာ့ပါ ဘူး”ဟုေျပာ သည္။

တိုင္းရင္းသားနယ္ေျမမ်ားတြင္လည္း အစိုးရအတြက္ ေခါင္းခဲစရာမ်ားရွိလာႏိုင္ၿပီး ဆက္တိုက္ဆိုသလို ျပည္ နယ္အဆင့္ေပးရန္ ေတာင္းဆိုေန ေသာ ‘ဝ’အေရးကို ေနာင္ တက္လာမည့္အစိုးရက မျဖစ္မေနေျဖရွင္း ရမည္ျဖစ္ရာ အစိုးရအတြက္ ကိုင္တြယ္ရခက္ေသာျပႆနာႏွင့္ ရင္ဆိုင္ရမည္ဟု တိုင္းရင္းသားလက္နက္ ကိုင္အဖြဲ႕အခ်ဳိ႕ က ဆို သည္။    DKBA ဆက္ဆံေရးအရာရွိျဖစ္သူ ဦးေစာေမာင္ေလးက”နယ္ေျမေတာင္း ဆိုမႈေတြျဖစ္ေနတဲ့ ‘ဝ’ ေဒသအေရး။ ဒီလိုအေရးေတြကလည္း ကိုင္တြယ္ရခက္ မွာ ပဲ။ ေတာင္းဆိုတဲ့သူ ကို ေပးလိုက္ ရင္လည္း တျခားတုိင္းရင္းသားေတြကလည္း ေတာင္းဆိုဖို႔ အသင့္ျဖစ္ေနမွာပဲ။ ၂ဝဝ၈ ဖြဲ႕ စည္း ပံုအရ ဒါေတြကို ခြဲေပးႏိုင္ဖို႔ အင္ အား ကလည္း နည္းပါ တယ္”ဟုေျပာ သည္။ ဦးစိုင္းၫြ န္႔လြင္ ကေတာ့ နယ္ေျမေတာင္းဆိုမႈ ကိစၥတို႔သည့္ ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ဆိုင္ေသာ ကိစၥျဖစ္ေနသည့္အတြက္ အားလံုး ပူးေပါင္းကာ အေျဖရွာ ရမည္ဟုေျပာသည္။

အဆံုးအျဖတ္ေပးရေတာ႕မည္႕ ႏိုင္ငံေတာ္၏စီမံကိန္းမ်ား
ေဆြမ်ဳိး-ေပါက္ေဖာ္ဆက္ဆံေရးျဖင့္ ဆက္ဆံေနေသာတ႐ုတ္ႏိုင္ငံႏွင့္ေဆာင္ရြက္ထားသည့္ ျမစ္ဆံု ကိစ ၥ၊ ေက်ာက္ျဖဴ-ကူမင္းရထားလမ္းတို႔အတြက္ ႀကံ့ခိုင္ေရးအစိုးရအဖို႔ မျဖစ္မေနအေျဖ ထပ္ထုတ္ေပးရေတာ့ မည့္ကိစၥက အေရးႀကီး အေျခအေနတြင္ရွိလာလိမ့္မည္ဟု ႏိုင္ငံေရးကြၽမ္းက်င္သူတို႔က ေျပာၾက သည္ ။ ေရျဖဴၿမိဳ ့နယ္ ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ဦးဝင္းဦးက”မၿပီးဆုံးေသးတဲ့ ျပႆနာျဖစ္တဲ့ျမစ္ဆုံစီမံကိန္း၊ လတ္တေလာပူပူေႏြးေႏြးျဖစ္ပြား ခဲ့တဲ့ လက္ပံေတာင္းေတာင္လို အေရးကိစၥမ်ိဳး။ ဒါေတြကလည္းေမ့ထားလို႔ မရတဲ့ ျပႆနာေတြ။ ႀကံ့ခိုင္ေရးမွမဟုတ္ပါဘူး ဘယ္ပါတီပဲတက္တက္ ရင္ဆုိင္ရမွာပဲ။ ဒီစီမံကိန္းေတြကုိ ရပ္ၿပီးေတာ့ တုိင္းျပည္မ်က္ႏွာကုိ ၾကည့္မယ္ဆုိရင္ တ႐ုတ္နဲ႔ ခ်ဳပ္ထားတဲ့ စာခ်ဳပ္ကုိေတာ့ရင္ဆုိင္ရမယ္။ စီမံ ကိန္းေတြလုပ္ဖို႔ကေတာ့ ဘယ္လိုမွမျဖစ္သင့္ဘူး။ ၿခံဳၿပီးေျပာ႐င္ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ပါတီရဲ႕ အႀကီး မားဆုံး အခက္အခဲက ျပည္သူလူထုရဲ႕ယုံၾကည္မႈကုိ မရ တာပဲ။ ကြၽန္ေတာ္ေျပာခ်င္တာက ႀကံ့ခိုင္ေရးမွာ လည္း အားလုံးမေကာင္းတာမဟုတ္ပါဘူး။ တုိင္းျပည္အတြက္ တ ကယ္ေစတနာရွိတဲ့သူေတြ အမ်ားႀကီးရွိပါ တယ္။ ဒါေပမဲ့ ထင္သေလာက္လုပ္ လို႔မရဘူး”ဟု မွတ္ခ်က္ျပဳသည္။ ယင္းအျပင္ ေက်ာက္ျဖဴ၊ သီလဝါ၊ ထားဝယ္ အစရွိသည္ တို႔ကို ေကာင္းမြန္စြာကိုင္တြယ္ရန္မွာ လည္းအေရးႀကီးေၾကာင္း ၎က ဆက္ေျပာ သည္။ထိုကိစၥတြင္သာမက ပုဂၢလိကထံလုပ္ပိုင္ခြင့္ မ်ားခ်ထားေပးထားမႈ ကိစၥတို႔ အေပၚ လႊတ္ေတာ္ ၏ စံုစမ္းေမးျမန္းမႈကိုပါ ခံရဦးမည္ဟု လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးက ေျပာသည္။

အားသာခ်က္မ်ားလည္း မနည္း
ႏိုင္ငံတြင္ အျမင့္ဆံုးအဖြဲ႕အစည္းတစ္ရပ္ျဖစ္သည့္ အမ်ဳိးသားကာကြယ္ေရးႏွင့္ လံုၿခံဳေရးေကာင္စီတြင္ ႀကံ့ခိုင္ေရးအစိုးရအႀကီးအကဲကေတာ့ ၾသဇာဆက္လက္ႀကီး မားေန ဦးမည္ဟု ႀကံ့ခိုင္ေရး အမတ္တို႔ ကေျပာၾကသည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆို ေသာ္ တပ္မေတာ္မွ အမ်ားစုဆင္းသက္လာသည့္ ႀကံ့ခိုင္ေရးျဖစ္ေန၍ တပ္မေတာ္မွ ကာခ်ဳပ္၊ ဒုကာခ်ဳပ္၊ ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီး၊ နယ္စပ္ေရးရာ ဝန္ႀကီး၊ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးတို႔ႏွင့္ ရင္းႏွီးမႈရွိေနရာ မဲခြဲဆံုးျဖတ္မႈတို႔ရွိလာလွ်င္ အရပ္ဘက္မွတက္ လာမည့္ ဒုတိယသမၼတ၊ လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ ႏွစ္ဦး အစရွိသည္တို႔ကို အလိုလို လႊမ္းမိုးႏိုင္ေသာေၾကာင့္ဟု ၎တို႔က ဆိုသည္။ ယင္းအျပင္ တပ္မေတာ္ႏွင့္လည္း မူလအတိုင္း ရင္းႏွီးကြၽမ္း ဝင္ေန မည္သာျဖစ္၍ တပ္ဘက္မွအာဏာသိမ္းျခင္းစသည့္ တပ္ႏွင့္အဆင္မေျပမႈ တို႔သည္လည္း ရွိလာမည္မဟုတ္ဟု အထက္ပါအမတ္အခ်ဳိ႕က သံုးသပ္ၾကေသး သည္။

ႏိုင္ငံတကာဆက္ဆံေရး
လတ္တေလာကာလတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ အေမရိကန္ ဆက္ဆံေရးကို အေရးေပၚအဆင့္တြင္ ဆက္ထားေၾကာင္းႏွင့္ ပိတ္ဆို႔မႈကို တစ္ႏွစ္ထပ္ တိုးေၾကာင္း အေမ ရိကန္ သမၼတ အိမ္ျဖဴေတာ္က ထုတ္ျပန္ထားခဲ့ေသာ္လည္း ျမန္မာ၏ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲမႈေကာင္းပံုကို ထည့္သြင္းေဖာ္ျပျခင္းကို ၾကည့္ျခင္းျဖင့္ ေနာင္ကာလ၏ႏိုင္ ငံတ ကာဆက္ ဆံေရးက အဆုိးရြားဆံုးအေျခအေန မေရာက္ႏိုင္ ဟု ႏိုင္ငံတကာေရးရာကြၽမ္းက်င္သူတို႔က ေကာက္ခ်က္ခ်သည္။ ယခုအစိုးရအဖြဲ႕ကာလထဲမွာပင္ စီးပြားေရး ပိတ္ဆို႔မႈ အပါအဝင္ ရပ္ဆိုင္းထားေသာအကူအ ညီေပးေရးတို႔ကို ျပည္ပႏိုင္ငံေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက ျပန္ လုပ္ေပးျခင္းကို အေျချပဳကာ ၎တို႔က ေျပာၾကသည္။ ျမန္ မာႏိုင္ငံေရး ေလ့လာေနသူ ေဒါက္တာ ေဇာ္ျမင့္ က ”ဘယ္အစိုးရပဲတက္တက္ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲမႈလုပ္ႏိုင္ရင္၊ ဒီမိုကေရစီစံႏႈန္းနဲ႔ လူ႕အ ခြင့္အေရး ေလး စား လိုက္နာ ရင္ ျပည္ ပႏိုင္ငံေတြက  ဆက္ဆံၾကမွာပဲ။ ကိုယ့္ႏိုင္ငံက ပထဝီႏိုင္ငံေရးအရ အေရးပါေနတဲ့ႏိုင္ငံ တစ္ခုဆိုတာကို အင္ အားႀကီးႏိုင္ငံေတြ သေဘာေပါက္ၾက လို႔ပဲ” ဟု ေျပာသည္။

အဂတိလိုက္စားမႈမ်ား၊ အ႐ိုးစြဲယႏၱရားမွ ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင္႕ ျပည္သူ့ယံုၾကည္မႈ
အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈအျမင့္ဆံုးေသာ ႏိုင္ငံစာရင္းထဲမွ ျမန္မာကို ၄ ႏွစ္ေက်ာ္ၾကာသည္အထိ ႀကံ့ခိုင္ေရးအစိုးရ အေနျဖင့္ ဆြဲမထုတ္ႏိုင္ေသးသည္ကို ၾကည့္ျခင္းျဖင့္ ၂ဝ၁၅ အ လြန္ကိုလည္း စိတ္ခ်ယံုၾကည္ထား၍ မရပါဟု တက္ၾကြလႈပ္ရွား သူတို႔က ေျပာၾကသည္။ ေဒါက္တာေဇာ္ျမင့္က ”ဦးသိန္းစိန္က ႐ိုးတယ္၊ ဒါ့ေၾကာင့္ သူ႔လက္ထက္မွာ အ က်င့္ပ်က္ ျခစားမႈကို ႏွိမ္နင္းေတာ့မွာပဲဆိုၿပီး အားလံုးက ေစာင့္ ၾကည့္ေနေပမယ့္လည္း သိသာတာေတြ မျဖစ္လာေတာ့ အားမရဘူး။ ေနာင္ဆိုရင္လည္း  ဒီအ တိုင္းပဲဆိုရင္ ဘာလုပ္မွာလဲ”ဟု ေျပာသည္။လူကုန္တားရဲတပ္ဖြဲ႕မွအၿငိမ္းစား ဒုတိယ ရဲဲမွဴးႀကီး ဦးၫြန္႔လိႈင္က လက္ရွိဦးသိန္းစိန္အစိုးရ၏ သက္တမ္းေလးႏွစ္ အ တြင္း ျပဳျပ င္ေျပာင္း လဲမႈ တို႔ကိုႀကိဳဆိုခဲ့ေသာ္လည္း တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး ႏွင့္ပတ္သက္သည့္အပိုင္း ကိုမူလိုအပ္ခ်က္ရွိေနေသးေၾကာင္း ေထာက္ျပသည္။

”ဘယ္ေလာက္လုပ္တယ္ေျပာေျပာ ဒီေန႔အခ်ိန္ထိ ရဲတပ္ဖြဲ႕ေတြေရာ တရား႐ံုးေတြေရာ အစိုးရဌာန႐ံုးေတြအားလံုးမွာ လာဘ္စားမႈေတြ မကင္းဘူးဆိုတဲ့အသံေတြ ညံေန တုန္းပဲ။ ဒီအေပၚမွာ ဘယ္လိုေဆာင္ရြက္မွာလဲ။ ျပည္သူလူထုရဲ႕ ယံု ၾကည္မႈကို ဘယ္လိုရယူမွာလဲဆိုတာ စကားေျပာ ရေတာ့မယ္။ ပါတီရဲ႕မူဝါဒေတြ၊ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒအတိုင္းမွာ ျပည္ထဲေရးက ပုဂၢိဳလ္ေတြက စစ္တပ္ကလာေနမွာပဲ။ ဒီမွာလူထုလိုလားတဲ့ပံုစံကို ေရာက္ဖို႔ ခဲယဥ္းေနဦးမယ္။ ဟိုတစ္ခါျဖစ္သြားခဲ့ သလို လက္ ပတ္ နီေတြေခၚၿပီး ႐ိုက္ခိုင္းတာေတြလုပ္လို႔မရေတာ့ဘူးေလ။ ဒီကိစၥကလည္း ရဲတပ္ဖြဲ႕ ကလုပ္တာ မဟုတ္ဘူးေလ။ အဲဒီေတာ့ ဒီလိုကိစၥေတြ ကိစၥေတြမ်ားစြာနဲ႔ တရား ဥပေဒစိုးမိုမႈ ရွိမရွိ ဆိုတဲ့အေပၚမွာ ယံုၾကည္မူပ်က္ယြင္းေနတဲ့ေနရာ မွာ ဒီပ်က္ယြင္းသြားတဲ့ယံုၾကည္မႈေတြကို ဘယ္လို ျပန္လည္တည္ေဆာက္ မလဲဆိုတာ အႀကီးမား ဆံုး ေသာ စိန္ေခၚမႈပဲ။ တရား႐ံုးေတြမွာ စားပြဲတစ္ခုနဲ႔ တစ္ခုေျပာင္းဖို႔ ပိုက္ဆံေပးမွ ရတယ္။ 

အစြဲေဟာင္းေတြပါေနတဲ့ ျခေသၤ့ေတြထဲမွာ ေစတနာေကာင္းတဲ့ သူေတြ လည္း ပါတယ္။ အဲဒီလူေတြေန ရာေကာင္း ရဖို႔ လိုတယ္”ဟုေျပာသည္။အၿငိမ္းစား ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ျမင့္ေဆြ (တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္(ေလ)-ၿငိမ္း) ကေတာ့ ေနာင္ကာလ၌ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးအစိုးရ တက္လာလွ်င္ အခက္အခဲတို႔ရွိလိမ့္မည္ ဟု ေဟာကိန္း ထုတ္သည္။

”ဒါေတြကို စိတ္ရွည္သီးခံမႈ၊ အခ်ိန္ကုိအက်ိဳး ရွိေအာင္ အသုံးခ်ႏုိင္မႈစတာေတြနဲ႔ ေရရွည္ေျဖ ရွင္းရမယ္။ ႀကံဳလာမယ့္ျပႆနာေတြက တျဖည္းျဖည္းခ်င္းျဖစ္ လာ ခဲ့တဲ့ ျပႆနာေတြျဖစ္တဲ့အတြက္ ေျဖရွင္းရတာေတာ့ လြယ္မွာမဟုတ္ဘူး။ စည္းကမ္းတက်ေနထိုင္ျခင္း၊ ေစတနာ ထားဆုံး ျဖတ္ျခင္းေတြအေပၚမွာ တုိင္းျပည္ တုိး တက္ မႈက မူတည္သြားမွာ။ ဒါေပမဲ့ အေကာင္းဆုံးအေျခ အေနတစ္ရပ္ျဖစ္လာမယ္လို့ေတာ့ ထင္ပါ တယ္”ဟု ၎ကေျပာသည္။ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားတို႔ကို အခမဲ့ေရွ႕ေနလိုက္ေပးသူ ဦးေရာဘတ္စန္းေအာင္ ၏ ႀကံ့ခိုင္ ေရးအစိုးရတက္လာမည့္အေပၚယူဆေျပာၾကားပံုကလည္း ပစ္ပယ္မထားသင့္ေပ။

”၂ဝ၁၅ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ႀကံ့ခိုင္ေရးႏုိင္ခဲ့ရင္ က်န္တဲ့အခက္အခဲေတြ ခဏထား။ ႏုိင္ၿပီဆုိတာနဲ႔ ပထမ ဆုံးႀကံဳရမယ့္အခက္အခဲက သံသယမ်က္လုံးေတြနဲ႔ၾကည့္တာကို ရင္ဆုိင္ရမယ္။ သူတုိ႔ႏုိင္ တဲ့အေပၚ မယုံၾကည္တဲ့သူတုိ႔ေတြရွိလာမယ္။ အဲဒီသည္ေတာ့ တကယ္ႏုိင္ခဲ့ရင္ေတာင္ ႀကံ့ခိုင္ ေရးအတြက္ကေတာ့ မလြယ္ဘူး၊ လယ္ ယာေျမ ျ ပႆနာ၊ အလုပ္သမားျပႆနာ၊ ေဖာ္ထုတ္ႏုိင္ ျခင္းမရွိေသးတဲ့မႈခင္းေတြ ဥပမာ ငါးေလာင္းၿပိဳင္ ျပႆနာဒါေတြကလည္း သူတုိ႔အေပၚသက္ ေရာက္ လာမယ့္ အခက္ အ ခဲေတြပဲ။ ဒါေတြ ကုိ ေျဖရွင္းေနရင္းနဲ႔ပဲ စီးပြားေရးနဲ႔ ႏုိင္ငံေရးက တစ္လမ္းစီျဖစ္ေနဦးမွာပဲ။ ျပည္သူေတြလို လားတဲ့ ေခါင္းေဆာင္ တက္လာမွ ေတာ္ေ တာ္ သက္ သာ မွာ”ဟုေျပာသည္။

Popular Myanmar News Journal

No comments:

Post a Comment

My Blog List