Tuesday, November 25, 2014

ဆန္႔က်င္မႈၾကားက အမ်ိဳးသားပညာေရး ဥပေဒ


ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ပညာေရးစနစ္သည္ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈပံုစံႏွင့္ ႏွစ္ေပါင္း ၅၀ ေက်ာ္ ကိုင္တြယ္လာ ၿပီးေနာက္ ပညာေရးစနစ္ကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရန္ ႀကိဳးစား သည့္အေနႏွင့္ ပညာေရးစနစ္ တခုလံုးကို ေျပာင္းလဲႏိုင္ေရး အမ်ိဳးသားပညာေရး ဥပေဒတရပ္ကို ေက်ာင္းသားသမဂၢမ်ားႏွင့္ ပညာေရးဆိုင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက ကန္႔ကြက္ေနသည့္ၾကားမွ စက္တင္ဘာလ ၃၀ ရက္ေန႔ တြင္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳ ျပ႒ာန္းလိုက္သည္။

အတည္ျပဳ ျပ႒ာန္းလိုက္သည့္ အမ်ိဳးသား ပညာေရး ဥပေဒသည္ ပညာေရး လြတ္လပ္ခြင့္ အျပည့္အဝ ေပးႏိုင္ေၾကာင္း အစိုးရပိုင္းက ကတိျပဳ ေထာက္ခံခ်က္မ်ား ေပးေနေသာ္လည္း ေက်ာင္းသား မ်ား၊ ဆရာမ်ား၊ ပညာရွင္မ်ားႏွင့္ ျပည္သူ လူထုၾကားတြင္ ယခုျပ႒ာန္းလိုက္သည့္ အမ်ိဳးသားပညာေရး ဥပေဒသည္ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ အျပည့္အဝ ပါဝင္ေနသည္ဟု ေဝဖန္ကန္႔ကြက္ေနၾကသည္။

ယင္းကန္႔ကြက္မႈမ်ားထဲတြင္ မၾကာေသးမီ ရက္ပိုင္းက ေက်ာင္းသားထုတရပ္လံုး၏ အမ်ိဳးသား ပညာေရး ဥပေဒအေပၚ ကန္႔ကြက္ဆန္႔က်င္မႈက အျမင့္ဆံုးျဖစ္လာခဲ့ၿပီး ပညာေရးလြတ္လပ္ခြင့္ လံုးဝ မရွိေသာ၊ ဒီမိုကေရစီနည္းစနစ္မက်ေသာ အမ်ိဳးသား ပညာေရး ဥပေဒကို ျပန္လည္ ျပင္ဆင္ေပးရန္ ေက်ာင္းသားမ်ားက ေတာင္းဆိုၾကသည္။

ႏိုဝင္ဘာ လ ၁၄ ရက္မွ ၁၇ ရက္ေန႔အထိ တကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူ ၃၀ဝ နီးပါးက ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၏ အထင္ကရ ေနရာမ်ားစြာကို သြားေရာက္ၿပီး ေလးရက္ၾကာ ေက်ာင္းသားသပိတ္ကို ဆင္ႏြဲခဲ့ၾကသည္။ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ သပိတ္ ေမွာက္ ဆႏၵျပ ေတာင္းဆို မႈကို ပရဟိတ လူငယ္အဖြဲ႕အစည္းေပါင္း ေလးဆယ္ ေက်ာ္ႏွင့္ ဆရာ၊ ဆရာမ သမဂၢ အဖြဲ႕ အစည္းမ်ား၊ အရပ္ဘက္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက ေထာက္ခံအားေပးၾကသည္။

အမ်ိဳးသားပညာေရး ဥပေဒသည္ စစ္အာဏာရွင္ အဆက္ဆက္က ဥပေဒမရွိဘဲ က်င့္သံုးခဲ့သည့္ ၫႊန္ ၾကားခ်က္မ်ားကို ျပန္လည္အသက္သြင္းေနသည္ဟု ယူဆရသည့္အတြက္ ေက်ာင္းသားမ်ားမွာ လက္မခံႏိုင္ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း မၿဖိဳးၿဖိဳးေအာင္ က ေျပာသည္။

သို႔ေသာ္လည္း အစိုးရဘက္မွ တာဝန္ရွိသူမ်ားကေတာ့ ယခုေရးဆြဲသည့္ အမ်ိဳးသားပညာေရး ဥပေဒသည္ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ လံုးဝမပါဝင္ေၾကာင္း ရဲရဲဝံ့ဝံ့ ေခ်ပေျပာဆိုေနၾကသည္။

“ဒီဥပေဒအတိုင္း က်င့္သံုးတယ္ဆိုရင္ အမ်ိဳးသား ပညာေရး ဥပေဒဟာ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈစနစ္ လံုးဝ မပါဘူးလို႔ ေျပာရဲတယ္။ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ မလိုခ်င္လို႔ ဒီဟာကိုေရးဆြဲတာ။ သို႔ေသာ္ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈဆိုတာ ဒီေန႔၊ မနက္ျဖန္ တခါတည္း ေလွ်ာ့ခ် လိုက္လို႔ မရဘူး။ အခ်ိန္ယူၿပီး ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈကို အဆင့္ဆင့္ ေလွ်ာ့ခ်သြားရမယ္” ဟု ပညာရွင္ အႀကံေပးအဖြဲ႕ နာယက ဆရာႀကီး ဦးသန္းဦးက အဆင့္ျမင့္ပညာ ေရးဦးစီးဌာနတြင္ က်င္းပသည့္ သတင္းစာရွင္းလင္း ပြဲတခုတြင္ ထုတ္ေဖာ္ ေျပာဆိုခဲ့သည္။

အမ်ိဳးသားပညာေရး ဥပေဒသည္ တကၠသိုလ္ ပညာေရး တခုတည္းကို ရည္ရြယ္ေရးဆြဲထားျခင္း မဟုတ္ဘဲ  မူႀကိဳအရြယ္၊ ဘုန္းေတာ္ႀကီးသင္ ပညာေရး၊ မူလတန္းအဆင့္၊ အလယ္တန္းအဆင့္၊ အထက္တန္း အဆင့္၊ အသက္ေမြး ဝမ္းေက်ာင္း ပညာေရး၊ ဆရာ အတတ္သင္ပညာေရး၊ နည္းပညာ၊ ေဆးပညာ၊ ပါရဂူအဆင့္  အပါအဝင္ ပညာေရးစနစ္ တခုလံုးအတြက္ ရည္ရြယ္ေရးဆြဲထားျခင္းျဖစ္သည္။

အမ်ိဳးသားပညာေရး ဥပေဒအရ အမ်ိဳးသား ပညာေရး ေကာ္မရွင္တရပ္ကို အရင္ဆံုး ဖြဲ႕စည္းရမည္ျဖစ္ၿပီး ယင္းေကာ္မရွင္တြင္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ပုဂၢိဳလ္တဦးဦးက ဥကၠ႒အျဖစ္ေဆာင္ရြက္ၿပီး ပညာေရး ဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားမွ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးမ်ား၊ တိုင္းရင္းသား ပညာရွင္မ်ားႏွင့္ အျခားသင့္ေလ်ာ္ေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ားက အဖြဲ႕ ဝင္မ်ားအျဖစ္ ပါဝင္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပ႒ာန္းထားသည္။ ယင္းေကာ္မရွင္ဖြဲ႕စည္းမႈတြင္ အစိုးရဝန္ႀကီးမ်ား ဥကၠ႒ႏွင့္အဖြဲ႕ဝင္အျဖစ္ ပါဝင္ေနျခင္းကပင္ မလြတ္လပ္ေသာ ပညာေရးေကာ္မရွင္အဖြဲ႕အျဖစ္ ေက်ာင္းသားမ်ားက ေထာက္ျပေျပာဆိုေနၾကသည္။

“Mother Law ဥပေဒမွာေတာ့ ဘယ္လိုဖြဲ႕ရ မလဲပဲပါမယ္။ ေနာက္ထြက္လာမယ့္ နည္းဥပေဒမွာ အေသးစိတ္ ေရးဆြဲထားႏိုင္တယ္။ ဒါေပမယ့္ အခု ေကာ္မရွင္တို႔၊ ေကာ္မတီတို႔ ဖြဲ႕ရမယ္လို႔ ဆိုထားတဲ့ ဥပေဒတိုင္းကေတာ့ တကယ္ဖြဲ႕ၿပီဆို အစိုးရဘက္ေတာ္သားေတြ မ်ားေနတာပဲ။ အခု ဒီဥပေဒက ဆိုထားတာကို ၾကည့္မယ္ဆိုရင္လည္း  အစိုးရဘက္အပိုင္းက လူဦးေရမ်ားႏိုင္တယ္” ဟု တရားလႊတ္ေတာ္ ေရွ႕ေနတဦးက ဆိုသည္။

အမ်ိဳးသားပညာေရး ဥပေဒအရ  အစိုးရဝန္ႀကီး အမ်ားစုပါဝင္ေသာ အမ်ိဳးသားပညာေရး ေကာ္မရွင္သည္ ေပးအပ္ ထား ေသာ လုပ္ပိုင္ခြင့္ျဖင့္ ပညာေရးစနစ္ႀကီး တခုလံုးကို အစိုးရက လိုသလို စိတ္ႀကိဳက္ ဖန္တီးႏိုင္ေသာ အာဏာ ရွိေနသည္။ ထိုအခ်က္ကလည္း ေက်ာင္းသားအမ်ားစု ဆန္႔က်င္ကန္႔ကြက္ ေနေသာ အဓိကအခ်က္ႀကီး တခုပင္ျဖစ္သည္။

ထို႔ျပင္ အမ်ိဳးသားပညာေရး ဥပေဒအရ အမ်ိဳး သားပညာေရး ေကာ္မရွင္သည္ ပညာေရးမူဝါဒမ်ား ေရးဆြဲ႐ံုသာမက ပညာေရးအတြက္ ဘ႑ာေငြခြဲေဝ သံုးစြဲမႈမ်ားတြင္ပါ အဓိက ဝင္ေရာက္ ကိုင္တြယ္ႏိုင္ေသာ အခြင့္အေရးရွိေနၿပီး ျပည္တြင္း ၊ ျပည္ပ ေက်ာင္းမ်ား ဖြင့္လွစ္ျခင္း၊ ဖြင့္လွစ္ခြင့္ ရပ္ဆိုင္းျခင္း ႏွင့္ ပိတ္သိမ္းျခင္း ဆိုင္ရာမူဝါဒမ်ား ခ်မွတ္ျခင္းဟု ေဖာ္ျပ ထားသည့္အတြက္ ပုဂၢလိကေက်ာင္းမ်ား ဖြင့္လွစ္ျခင္း၊ ပိတ္သိမ္းျခင္း အပါအဝင္ ပုဂၢလိပညာေရး စနစ္တခုလံုးကို ေကာ္မရွင္ ၏ အာဏာတြင္ ထားရွိထားသည္။

အမ်ိဳးသားပညာေရး ဥပေဒ အခန္း ၃ အမ်ိဳးသား ပညာေရးဆိုင္ရာ အေျခခံမူမ်ား၏ ပုဒ္မ ၄၊ အပိုဒ္ခြဲ (ဆ) တြင္ “တကၠသိုလ္ ႏွင့္ ေကာလိပ္မ်ားသည္ လြတ္လပ္ေသာ ကိုယ္ပိုင္စီမံခန္႔ခြဲခြင့္ျဖင့္ ရပ္တည္ ေရး” ဟု လည္းေကာင္း၊ အခန္း ၅၊ အမ်ိဳးသား ပညာေရးစနစ္၊ ပုဒ္မ ၂၆ တြင္ “အဆင့္ျမႇင့္ပညာေရး ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္သည့္ ေက်ာင္းမ်ားတြင္ လြတ္လပ္သည့္ သင္ၾကားသင္ယူမႈႏွင့္ လြတ္လပ္စြာ စီမံခန္႔ခြဲေရး စနစ္ကို က်င့္သံုးရမည္” ဟု လည္း ေကာင္း ျပ႒ာန္း ထားေသာ္လည္း ပုဒ္မ ၂၇ တြင္ အဆင့္ျမႇင့္ပညာေရးႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ ကိစၥရပ္မ်ားကို လိုအပ္သလို ညႇိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ ႏိုင္ရန္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ားျဖင့္ လြတ္လပ္စြာ ရပ္တည္ေသာ အဆင့္ျမင့္ပညာ ေပါင္းစပ္ညႇိႏိႈင္းေရး ေကာ္မတီကို အမ်ိဳးသားပညာေရး ေကာ္မရွင္က ဖြဲ႕စည္းေပးရမည္ဟုလည္း ျပ႒ာန္းထားသည္။ ဥပေဒေရွ႕ပိုင္းတြင္ တကၠသိုလ္ပညာေရး ကို လြတ္လပ္ခြင့္ ေပးထားသေယာင္ တကၠသိုလ္မ်ားကို  လြတ္လပ္စြာ စီမံခန္႔ခြဲခြင့္ အျပည့္အဝေပးမည္ဟု ဆိုထားေသာ္ လည္း ဥပေဒေနာက္ပိုင္းတြင္ အဆင့္ျမင့္ပညာ သင္ၾကားမည့္ တကၠသိုလ္၊ ေကာလိပ္မ်ားကို အဆင့္ျမင့္ပညာ ေပါင္းစပ္ ညႇိႏိႈင္းေရး ေကာ္မတီ ဖြဲ႕စည္းျခင္းျဖင့္ ျပန္လည္ခ်ဳပ္ကိုင္ထားသည္။

ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ ပါေမာကၡခ်ဳပ္ ေဒါက္တာ ေအာင္သူက “ဗဟိုထိန္းခ်ဳပ္မႈပါသလား၊ မပါဘူးလားဆိုတာထက္ က်ေနာ့္ အေနနဲ႔ဆို ပုဒ္မ ၂၆ တခု တည္းနဲ႔ကို ေက်နပ္ေနတာ။ ပုဒ္မ ၂၆ က ဘာလဲဆို တကၠသိုလ္မွာ လြတ္လပ္စြာ ကိုယ္ပိုင္ စီမံခန္႔ခြဲခြင့္ က်င့္သံုးေရးဆိုတဲ့ တခ်က္တည္းကို ေက်နပ္ေနၿပီ။ ေရွ႕ဆက္တဲ့ အဆင့္ျမင့္ပညာေရး ဥပေဒေတြမွာ ေပးဖို႔ပဲ က်န္ေတာ့တယ္။ အဲဒီအေပၚမွာ ေပးတယ္၊ မေပးတယ္ ၾကည့္ၿပီးမွ ထိန္းခ်ဳပ္တယ္၊ မထိန္းခ်ဳပ္ ဘူးဆိုတာကို ေျပာခ်င္ တယ္” ဟု ဆိုသည္။

ေက်ာင္းသားမ်ားက အမ်ိဳးသားပညာေရးအရ ဖြဲ႕စည္းမည့္ အမ်ိဳးသားပညာေရး ေကာ္မရွင္၊ အဆင့္ျမင့္ပညာ ေပါင္းစပ္ ညႇိႏိႈင္းေရး ေကာ္မတီမ်ားကို အယံုအၾကည္ မရွိေၾကာင္း၊ အမ်ိဳးသားပညာေရး ဥပေဒကိုလည္း လံုးဝလက္မခံဟု ဆိုၾက သည္။

“ေကာ္မရွင္က ဖြဲ႕စည္းေပးမယ့္ အဆင့္ျမင့္ပညာ ေပါင္းစပ္ညႇိႏိႈင္းေရး ေကာ္မတီဟာ တကၠသိုလ္ေတြကို တိုက္႐ိုက္ ထိန္းခ်ဳပ္ဖို႔အတြက္ပါ။ အဲဒီေကာ္မတီ ကေန မူဝါဒေတြ ခ်မွတ္ပါလိမ့္မယ္။ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းေတြ ထုတ္ျပန္ပါလိမ့္မယ္။ အမိန္႔ ေၾကညာစာ ေတြထုတ္ျပန္ပါလိမ့္မယ္။ က်ေနာ္တို႔ အဲဒီလို အမိန္႔ေၾကညာစာေတြ၊ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းေတြ၊ မူဝါဒေတြ ကို အေပၚစည္းက ခ်မွတ္တာေတြကို မလိုအပ္ပါဘူး။ အဲဒါသည္ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈပါ” ဟု စီးပြားေရး တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသား ကိုေဇယ်ာလြင္က ေျပာသည္။

အမ်ိဳးသားပညာေရး ဥပေဒ၊ အခန္း ၇ သင္႐ိုး ၫႊန္းတမ္းႏွင့္ သင္႐ိုးၫႊန္းတမ္းစံ သတ္မွတ္ျခင္း ျပ႒ာန္းခ်က္တြင္လည္း အမ်ိဳးသားပညာေရး ေကာ္ မရွင္သည္ သင္႐ိုးၫႊန္းတမ္းမ်ား ေရးဆြဲရာတြင္ ၾကပ္မတ္ေဆာင္ရြက္ခြင့္ ရွိသည္ဟု လည္း ေကာင္း ၊ ပုဒ္မ ၄၁၊ အပိုဒ္ခြဲ (က) တြင္ “ဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ သက္ ဆိုင္ရာဝန္ႀကီးဌာနမ်ားသည္ အေျခခံပညာေရးစနစ္ ၏အဆင့္ တိုင္းအတြက္ အမ်ိဳးသားပညာေရး သင္႐ိုး ၫႊန္းတမ္းစံမ်ားကို ေကာ္မရွင္၏ အတည္ျပဳခ်က္ျဖင့္ ျပ႒ာန္းေပး ရမည္” ဟု လည္းေကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။

“သင္႐ိုးၫႊန္းတမ္းေတြကို ဗဟိုက ခ်ဳပ္ကိုင္ထား တယ္။ ဖတ္စာအုပ္ေတြကိုလည္း ဗဟိုက ခ်ဳပ္ကိုင္ ထားတယ္။ ဒါေၾကာင့္ တိုင္းရင္းသားေတြနဲ႔ မကိုက္ညီဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ျပဳျပင္ဖို႔လိုတယ္။ သင္႐ိုးၫႊန္းတမ္းက သူ႔ေဒသအလိုက္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတဲ့ သူ႔ေက်ာင္း အလိုက္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတဲ့ သင္႐ိုးၫႊန္းတမ္းမ်ိဳး ျဖစ္သင့္တယ္” ဟု ပညာေရးစနစ္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ကြန္ရက္ မွ ကိုယ္စားလွယ္ ေဒါက္တာ သိန္းလြင္က ဧရာဝတီႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈတြင္ ေျပာၾကားသည္။

ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ား၏ သင္ၾကားခြင့္ ႏွင့္ ပတ္သက္၍ အခန္း ၃၊ ပုဒ္မ ၄၊ အပိုဒ္ခြဲ (ဃ) တြင္ “ႏိုင္ငံသားတိုင္း ပညာသင္ယူခြင့္ရရွိၿပီး ဘဝ တေလွ်ာက္ စဥ္ဆက္မျပတ္ ေလ့လာသင္ယူႏိုင္ေသာ ပညာေရး အခြင့္အလမ္းမ်ား ဖန္းတီး ေပးေရး” ဟု ေဖာ္ျပထားၿပီး အပိုဒ္ခြဲ (ဇ) တြင္ “သင္ယူလိုသူ၏ ဆႏၵကိုအေျခခံၿပီး သက္ဆိုင္ရာ တကၠသိုလ္၊ ေကာလိပ္ မ်ား၏ သတ္မွတ္ထားေသာ အရည္အခ်င္း ျပည့္မီမႈ အရ ေရြးခ်ယ္ႏိုင္ခြင့္ရွိေသာ တကၠသိုလ္ဝင္ခြင့္စနစ္ကို က်င့္သံုး ေစ ေရး” ဟု ဆိုထားျပန္ရာ  ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ား၏ ပညာေရးဆိုင္ရာ ေရြးခ်ယ္မႈကို လြတ္လပ္ခြင့္ မေပးထားဘဲ အရည္ အခ်င္း သတ္မွတ္ ခ်က္ႏွင့္သြားသည့္ လက္ရွိက်င့္သံုးေနေသာ စနစ္ကို သာ ျပန္လည္အသက္သြင္း ျခင္းဟု ေက်ာင္းသားမ်ား ကဆိုၾကသည္။

“ဒီမိုကေရစီစနစ္လည္း မကိုက္ညီဘူး။ ေက်ာင္း သား အခြင့္အေရးေတြလည္း ဆံုး႐ံႈးေနတဲ့ ဒီလို ဥပေဒမ်ိဳးကို ပညာေရး လြတ္လပ္ခြင့္ အျပည့္အဝ ရွိေနတယ္လို႔ေျပာတာ က်ေနာ္ ေတာ္ေတာ္နားမလည္ ေတာ့ဘူး။ ဒီလိုပံုစံအတိုင္းသြား က်ေနာ္ တို႔ ျမန္မာ ႏိုင္ငံရဲ႕ ပညာေရးဟာ ေနာက္ႏွစ္ ၁၀ဝ လည္း အစမ္းသပ္ခံပညာေရးပဲျဖစ္ေနဦးမွာပဲ” ဟု ေက်ာင္း ဆရာ ေဟာင္း တဦးက ေျပာသည္။

အမ်ိဳးသားပညာေရး ဥပေဒတြင္ ပညာေရး အရည္အခ်င္းစစ္ေဆးမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျပ႒ာန္း ခ်က္မ်ားလည္း ပါဝင္ၿပီး “အရည္အေသြး အကဲျဖတ္ မႈႏွင့္ အရည္အေသြးအာမခံမႈ” ကို ေဖာ္ျပထားသည့္ ဥပေဒျပ႒ာန္းခ်က္ အခန္း ၁၀၊ ပုဒ္မ ၅၅ တြင္    “ေကာ္မရွင္သည္ ပုဒ္မ ၅၄ ပါ လုပ္ငန္းမ်ားကို လုပ္ ကိုင္ေဆာင္ရြက္ရန္ အမ်ိဳးသားပညာေရး အဆင့္ အတန္းႏွင့္ အရည္အေသြးအာမခံမႈ အကဲျဖတ္ ေကာ္မတီကို လြတ္လပ္သည့္ အဖြဲ႕အစည္းတရပ္ အျဖစ္ သင့္ေလ်ာ္ေသာပုဂၢိဳလ္မ်ားျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းေပးရ မည္” ဟု ဆိုထားကာ ပုဒ္မ ၅၄၊ အပိုဒ္ခြဲ (ဂ) တြင္ “ေကာ္မရွင္သည္ အရည္အေသြး ခိုင္မာမႈအတြက္ စစ္ေဆး အကဲျဖတ္ရမည့္ စံခ်ိန္စံၫႊန္းႏွင့္ နည္း လမ္းမ်ားကို သတ္မွတ္ေပးရမည္” ဟု ျပ႒ာန္းထား သည္။

ပညာေရး အရည္အခ်င္းစစ္ေဆးမႈ စာေမးပြဲ မ်ားကိုလည္း ေကာ္မရွင္၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္ႏွင့္သာ လုပ္ ေဆာင္ရမည့္အေျခအေန ရွိေနရာ ယင္းအခ်က္ကို လည္း ေက်ာင္းသားမ်ားက မလိုလားၾကေပ။

ဗမာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ေက်ာင္းသားသမဂၢမ်ား အဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွ မၿဖိဳးၿဖိဳးေအာင္က “စာေမးပြဲစနစ္ရဲ႕ ဆိုးဝါးမႈေၾကာင့္ ေက်ာင္းသား ေတြ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ သတ္ေသတဲ့အထိ ျဖစ္လာပါၿပီ။ အဲဒါဟာ ပညာေရး ရဲ႕ဆိုးဝါးမႈကို ေထာက္ျပေနတာပါ။ က်မတို႔ ပညာေရး စနစ္က လူ႔အသက္ေရာ လူ႔ဘဝကိုပါ ေသဆံုးႏိုင္ ေအာင္ ျပဳလုပ္ထားတဲ့ ပညာေရးစနစ္မ်ိဳး ျဖစ္ေန တယ္။ အဲဒီလို ပညာေရးစနစ္မ်ိဳးကို က်မတို႔က ဒီလို ဥပေဒနဲ႔ အသက္သြင္းဖို႔ကို လက္ခံမွာလားဆိုတဲ့ ဘက္ကို ျပန္ၿပီးေတာ့ ေမးခြန္းထုတ္ခ်င္ပါတယ္” ဟု  ဆိုသည္။

အမ်ိဳးသားပညာေရး ဥပေဒကို ေက်ာင္းသား မ်ား အဓိကဆန္႔က်င္ေနေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ား အနက္ တခုမွာ  ေက်ာင္းသား သမဂၢ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ဖြဲ႕စည္းခြင့္ျပဳသည္ဆိုေသာ ျပ႒ာန္းခ်က္ လံုးဝ ထည့္ သြင္းမထားျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

အစိုးရကမူ အမ်ိဳးသားပညာေရး ဥပေဒတြင္ ျပ႒ာန္းထားျခင္း မရွိေသာ္လည္း ေက်ာင္းသားသမဂၢ ဖြဲ႕စည္းခြင့္ျပဳသည္ဟု ဆိုသည္။

“ေက်ာင္းသားအသင္းအဖြဲ႕ကို ဖြဲ႕ေပးဖို႔အတြက္ ဥပေဒမ်ိဳး အာမခံခ်က္မရွိတဲ့ အေျခအေနမ်ိဳးမွာ ဖြဲ႕ခြင့္ေပးမယ္ဆိုတာ သံသယရွိဖို႔ ေကာင္းပါတယ္။ ဒါသည္ သူတို႔ေျပာတဲ့ဥပေဒနဲ႔ လံုးဝ အေရွ႕အေနာက္ မညီတဲ့ စကားရပ္ပါ။ေနာက္ၿပီးေတာ့ တကယ္လို႔ ဒီေက်ာင္းသား အသင္းအဖြဲ႕ကို ဖြဲ႕ခြင့္ေပးမယ္ဆို က်ေနာ္တို႔သမဂၢ ကိုလည္း ဖြဲ႕ခြင့္ေပးပါ။ ညႇိႏိႈင္းေဆာင္ ရြက္ေပးပါ” ဟု စီးပြားေရးတကၠသိုလ္ေက်ာင္းသား ကိုေဇယ်ာလြင္က ဆိုသည္။

အမ်ိဳးသားပညာေရး ဥပေဒ၊ အခန္း ၃၊  ပုဒ္မ ၄၊ အပိုဒ္ခြဲ(ဍ) တြင္ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားႏွင့္ ပတ္ သက္၍ “ပညာေရးဝန္ထမ္း အားလံုး၏ အရည္ အေသြးႏွင့္ လူမႈဘဝျမႇင့္တင္ေရးကို အေလးထား ေဆာင္ရြက္ေစျခင္းျဖင့္ ကိုယ္က်င့္တရား ေကာင္းမြန္ ကာ ကိုယ္ပိုင္ဆံုးျဖတ္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မႈႏွင့္ ကိုယ္ တိုင္တာဝန္ယူတတ္မႈကို ဖြံ႕ၿဖိဳးလာမႈအေပၚ မူတည္၍ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ ေလွ်ာ့ခ်သည့္စနစ္ကို က်င့္သံုးေရး” ဟု ျပ႒ာန္းထားရာ ယင္းျပ႒ာန္းခ်က္ကို ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားက ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ကန္႔ကြက္ ၾကသည္။

“က်ေနာ္တို႔ ဆရာေတြကို ကိုယ္က်င့္တရား မေကာင္းဘူးလို႔ သံုးႏႈန္းလိုက္တာပဲ။ ဥပေဒအတည္ မျပဳခင္ မူၾကမ္းမွာ ကတည္းက က်ေနာ္တို႔ ဆရာ၊ ဆရာမေတြက အဲဒီအသံုးအႏႈန္းစာပိုဒ္ကို ကန္႔ကြက္ ခဲ့ၾကတယ္။ ဒါေပမယ့္ က်ေနာ္တို႔ရဲ႕ သေဘာထားကို အေလးမထားတဲ့ သေဘာပဲ။ က်ေနာ္တို႔ကေတာ့ အခု အမ်ိဳးသားပညာေရး ဥပေဒအေပၚ သပိတ္ ေမွာက္ ေနတာကို ေထာက္ခံတယ္။ ဒီဥပေဒမွာ ေက်ာင္းသား၊ ဆရာ၊ ျပည္သူေတြရဲ႕ သေဘာထား ေတြကို လ်စ္လွ်ဴ ႐ႈ ထားတယ္” ဟု တကၠသိုလ္ ဆရာ မ်ားအသင္း၏ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ေဒါက္တာ အာကာမိုးသူက ဧရာဝတီသို႔ ေျပာသည္။

ႏိုင္ငံသား အားလံုးအတြက္ ရည္ရြယ္ေသာ အမ်ိဳးသားပညာေရးဥပေဒဟု ဆိုေသာ္လည္း မသန္ စြမ္းသူမ်ား၏ ပညာေရး အတြက္မူ တစံုတရာျပ႒ာန္း ထားျခင္းမရွိေၾကာင္း၊ မသန္စြမ္းသူမ်ား ပညာသင္ ၾကားခြင့္ ရႏိုင္ရန္အတြက္ မသန္စြမ္းသူမ်ား ၏ ခႏၶာကိုယ္ အစိတ္အပိုင္းမ်ားကို ေကာင္းမြန္လာရန္ ျပဳလုပ္စရာ မလိုဘဲ ေက်ာင္းတြင္းတည္ေဆာက္ပံုမ်ား၊ ဆရာ၊ ဆရာမ မ်ားႏွင့္ သင္ၾကားေရးစနစ္မ်ားကို ျပဳျပင္ေပး ေရး စသည့္ မသန္စြမ္းသူမ်ား၏ ပညာသင္ၾကားခြင့္ အခြင့္အေရးမ်ား ယင္းဥပေဒတြင္ ျပ႒ာန္းႏိုင္ရန္ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားက ေတာင္းဆိုေဆြးေႏြးခဲ့ေသာ္ လည္း  ယင္းေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားမွာ အရာမထင္ခဲ့ဟု လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားက ဆိုၾကသည္။

“က်ေနာ္တို႔ ေတာင္းဆိုထားတဲ့ အခ်က္ေတြက ဥပေဒေရးဆြဲရာမွာ ေနာက္က်ေနၿပီဆိုလို႔ မထည့္ သြင္းခဲ့ရပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ အစိုးရ ဘက္ကေတာ့ နည္းဥပေဒမွာ အားလံုးထည့္သြင္း ေရးဆြဲေပးမယ္လို႔ ကတိေပးတယ္” ဟု မသန္စြမ္းသူမ်ား ေရွ႕ေဆာင္ အဖြဲ႕ အစီအစဥ္ဒါ႐ိုက္တာ ဦးေနလင္းစိုးက ေျပာသည္။

အမ်ိဳးသားပညာေရးဥပေဒ ျပ႒ာန္းေပၚေပါက္ လာရာတြင္လည္း အစိုးရႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ၾကား ၿပိဳင္ ဆိုင္မႈျဖင့္ ေပၚေပါက္ လာျခင္းျဖစ္ၿပီး လႊတ္ေတာ္က ဖြဲ႕စည္းထားေသာ “အမ်ိဳးသားပညာေရး ဥပေဒ မူၾကမ္း ေရးဆြဲေရးေကာ္မတီ” ႏွင့္ သမၼတ႐ံုးက ဖြဲ႕စည္းထားေသာ “လက္ေတြ႕က်ေသာ ပညာေရး ျမႇင့္တင္မႈ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး ေကာ္မတီ” တို႔က အမ်ိဳးသားပညာေရး ဥပေဒ ျဖစ္လာမည့္ ဥပေဒၾကမ္း ၂ ခုကို အၿပိဳင္အဆိုင္ ေရးဆြဲတင္သြင္း ခဲ့ၾကသည္။

လႊတ္ေတာ္တြင္ အမ်ိဳးသားပညာေရး ဥပေဒ ေရးဆြဲၿပီး မူၾကမ္းအေပၚ ေဆြးေႏြးေနစဥ္အခ်ိန္တြင္း မွာပင္ အစိုးရက အမ်ိဳးသား ပညာေရးဥပေဒ ေရးဆြဲ ေနေၾကာင္း အသိမေပးထားဘဲ အမ်ိဳးသားပညာေရး ဥပေဒမူၾကမ္းတခုကို တင္သြင္း လာခဲ့ရာ ႐ႈပ္ေထြးမႈ မ်ားစြာျဖင့္ အမ်ိဳးသားပညာေရးဥပေဒ ေပၚေပါက္ လာျခင္းဟု ဆိုရေပမည္။

“ပညာေရးဥပေဒ မူၾကမ္းႏွစ္ခု ထြက္လာတယ္။ အစိုးရဘက္ကတခု၊ လႊတ္ေတာ္ဘက္ကတခု ထြက္ လာပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ အဲဒီမူၾကမ္း ႏွစ္ခုထဲမွာ အတည္ျပဳသြားတာက လႊတ္ေတာ္ဘက္က တင္ျပတဲ့ အခ်က္ အနည္းငယ္ေလာက္သာ ျပင္ဆင္ၿပီးေတာ့ အစိုးရဘက္က ဥပေဒကို အတည္ျပဳသြားတာပါ။ ဒီအစိုးရနဲ႔ လႊတ္ေတာ္ၾကားမွာ အင္အားၿပိဳင္ဆိုင္မႈကို ၾကည့္မယ္ဆိုရင္ ဘယ္သူက၊ ဘယ္သူ႔ကို လႊမ္းမိုးႏိုင္ တယ္ဆိုတာကို ေတြ႕ရမွာျဖစ္ပါတယ္” ဟု ဗမာႏိုင္ငံ လံုးဆိုင္ရာ ေက်ာင္းသား သမဂၢမ်ား အဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွ မၿဖိဳးၿဖိဳးေအာင္က ေျပာသည္။

လႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳ ျပ႒ာန္းလိုက္သည့္ အမ်ိဳးသားပညာေရး ဥပေဒ အပါအဝင္ ဥပေဒ အမ်ားစုတြင္ အစိုးရ၏ ခ်ဳပ္ကိုင္မႈ မ်ားစြာ ပါဝင္ေန ေၾကာင္း ေဒါက္တာသိန္းလြင္က ဆိုသည္။

“အစိုးရရဲ႕ သေဘာထားက ပညာေရးဥပေဒမွ မဟုတ္ဘူး၊ အသစ္ေပၚထြက္လာတဲ့ ေျမယာဥပေဒ၊ မီဒီယာဥပေဒ၊ အလုပ္သမား ဥပေဒ၊ အသင္းအဖြဲ႕ ဆိုင္ရာ ဥပေဒေတြ အားလံုးဟာ ခ်ဳပ္ကိုင္တဲ့ ဥပေဒ ေတြသာျဖစ္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ အစိုးရရဲ႕သေဘာထား က က႑တိုင္း၊ က႑တိုင္းမွာ သူတို႔ခ်ဳပ္ကိုင္မယ္ ဆိုတာကို က်ေနာ္တို႔ ျမင္ေနရပါတယ္” ဟု ၄င္းက ေျပာသည္။

လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ေက်ာင္းသားမ်ားက အမ်ိဳး သားပညာေရး ဥပေဒကို ဖ်က္သိမ္းေရး ရက္ေပါင္း ၆၀ အတြင္း အစိုးရပိုင္း ႏွင့္ ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုညႇိႏိႈင္းသြားရန္၊ ဒီမိုကေရစီ ပညာေရး လႈပ္ရွားမႈ ဦးေဆာင္ေကာ္မတီ၊ ပညာေရးစနစ္ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲမႈ ႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ကြန္ရက္ NNER၊ အစိုးရ၊ လႊတ္ေတာ္တို႔ႏွင့္ ေလးပြင့္ဆိုင္ ေတြ႕ဆံုေရး ဆႏၵျပမႈမ်ားျဖင့္ ေတာင္းဆိုလ်က္ရွိသည္။

အစိုးရက ေက်ာင္းသားမ်ား၏ ေတာင္းဆိုခ်က္ အေပၚ တစံုတရာ တရားဝင္ ျပန္လည္အေၾကာင္းျပန္ ျခင္းမရွိေသာ္လည္း အမ်ိဳးသားပညာေရး ဥပေဒႏွင့္ ပတ္သက္၍ အထူးေကာင္းမြန္ေသာ ဥပေဒတခု အျဖစ္ အစိုးရပိုင္ သတင္းမီဒီယာ မ်ားမွ တဆင့္ ပံုေဖာ္တင္ဆက္လ်က္ရွိသည္။

ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူမ်ား၊ ဆရာ၊ ဆရာမ မ်ားႏွင့္ ပညာေရးဝန္ထမ္းမ်ား၏ ဆန္႔က်င္မႈရွိေန ေသာ အမ်ိဳးသားပညာေရး ဥပေဒကို လႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳထားၿပီး ေက်ာင္းသားမ်ားက ဥပေဒ ျပင္ ဆင္ေပးျခင္းမျပဳလွ်င္ ႏိုင္ငံတဝန္း သပိတ္ ေမွာက္ မည္ဟု ရာဇသံေပးထားရာ အမ်ိဳးသားပညာေရး ဥပေဒသည္ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ျပန္လည္အသက္ဝင္ေစ မည့္ မီးပြား မျဖစ္ေစေရး အစိုးရ၊ လႊတ္ေတာ္၊ ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ ပညာေရး အဖြဲ႕အစည္းမ်ားစြာ ပါဝင္ေသာ ေဆြးေႏြးပြဲတခု မျဖစ္ မေန လိုအပ္ေန သည္မွာ အေသအခ်ာျဖစ္ သည္ဟု ျပည္တြင္းႏိုင္ငံ ေရး အသိုင္းအဝိုင္းက သံုးသပ္ေျပာဆိုသည္။

ဧရာ၀တီ

No comments:

Post a Comment

My Blog List