Wednesday, November 26, 2014

အမ်ဳိးသမီးမ်ားကို အၾကမ္းဖက္မႈပေပ်ာက္ေရး လႈပ္ရွားမႈ စတင္


အမ်ဳိးသမီးအေရး တက္ႂကြလႈပ္ရွားေသာ အရပ္ဘက္လူမႈ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ ကြန္ရက္မ်ားႏွင့္ အျပည္ျပည္ ဆုိင္ရာ အစုိးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႔အစည္း စုစုေပါင္း ၂၂ ခုတုိ႔ ပူးေပါင္း ျပဳလုပ္မည့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအေပၚ အၾကမ္းဖက္မႈ ပေပ်ာက္ေရး ၁၆ ရက္တာ လႈပ္ရွားမႈကို ႏို၀င္ဘာ ၂၅ ရက္က စတင္ လုိက္ၿပီျဖစ္သည္။

အဆိုပါ လႈပ္ရွားမႈကို ႏို၀င္ဘာ ၂၅ ရက္တြင္ က်ေရာက္ေသာ အျပည္ျပည္ ဆုိင္ရာ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအေပၚ အၾကမ္းဖက္မႈ ပေပ်ာက္ေရးေန႔ (ဖဲႀကိဳးျဖဴေန႔) က စတင္၍ လႈပ္ရွားျခင္းျဖစ္ကာ ဒီဇင္ဘာ ၁၀ ရက္ အထိ ျပဳလုပ္သြား မည္ျဖစ္ၿပီး ျပည္ နယ္ႏွင့္တုိင္းေဒသႀကီး ၁၁ ခုမွ ၿမိဳ႕နယ္ ၂၀ တြင္ အသိပညာေပး ေဟာေျပာ မႈမ်ား ျပဳလုပ္သြားမည္ ျဖစ္သည္။

အဆိုပါ လႈပ္ရွားမႈကာလအတြင္း တစ္မိနစ္စာ ပညာေပးဗီဒီယိုအစီအစဥ္မ်ား ႏွင့္သီခ်င္းမ်ားကို ႐ုပ္ျမင္ သံၾကားအစီ အစဥ္မ်ားႏွင့္ ေရဒီယိုမ်ား တြင္ ထုတ္လႊင့္သြားမည္ ျဖစ္သည္။

ယင္းလႈပ္ရွားမႈသည္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအေပၚ အၾကမ္းဖက္မႈပေပ်ာက္ေရးႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး လူထုအတြင္း အသိပညာ ျမႇင့္ တင္ရန္၊ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအေပၚ အၾကမ္းဖက္မႈ တားဆီးကာကြယ္ရာတြင္ အမ်ဳိးသားမ်ား၏ ပူးေပါင္းပါ၀င္မႈကုိ ျမႇင့္တင္ရန္၊ က်ား/မ အေျချပဳအၾကမ္းဖက္မႈသည္ လူ႔ အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ ျပႆနာတစ္ခုျဖစ္ ေၾကာင္းကုိ ေဒသတြင္းႏွင့္ ႏုိင္ငံေတာ္ အဆင့္အထိ အသိပညာျမႇင့္တင္ေပးႏုိင္ရန္ ရည္ရြယ္၍ ျပဳလုပ္ျခင္းျဖစ္သည္။

အမ်ဳိးသမီးမ်ားအေပၚ အၾကမ္းဖက္ခံရ ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ျမန္မာႏိုင္ငံအမ်ဳိးသမီးမ်ားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (WLB)မွ အဖြဲ႔၀င္ မေကာ ေကာက “အမ်ဳိးသမီးေတြကို အၾကမ္းဖက္တာက ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာတင္ မဟုတ္ဘူး။ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာလည္း ပါတယ္။ အမ်ဳိး သမီးေတြ ကို ေနရာမေပးတာကလည္း စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ အၾကမ္းဖက္တာပါပဲ” ဟုဆိုသည္။

ယင္းအျပင္ WLB က တုိင္းရင္းသား ျပည္နယ္မ်ားအတြင္း ဆက္လက္ ျဖစ္ပြားေနေသာ လိင္ပုိင္းဆုိင္ရာ အၾကမ္းဖက္မႈ မ်ားကုိေဖာ္ျပထားေသာ “တရားမွ်တမႈအတြက္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္သာေပးပါ”ဟူေသာ အစီရင္ခံစာကုိ ႏုိ၀င္ဘာ ၂၅ ရက္က ထုတ္ျပန္လုိက္ၿပီး ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ျမန္မာဂ်ာနယ္လစ္ ကြန္ရက္တြင္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

စာမ်က္ႏွာ ၃၃ မ်က္ႏွာပါ အဆိုပါ အစီရင္ခံစာကုိ WLB ႏွင့္ အဖြဲ႔၀င္ အဖြဲ႔ အစည္းမ်ားက ကခ်င္၊ ကရင္၊ မြန္၊ ခ်င္း၊ ရွမ္း၊ ကရင္နီ ျပည္နယ္မ်ား အတြင္း အုပ္စုလုိက္ အဓမၼျပဳက်င့္ျခင္း၊ လိင္ပုိင္းဆုိင္ရာ အၾကမ္းဖက္ မႈျပဳလုပ္ရန္ ႀကိဳးပမ္းမႈအခ်က္ အလက္မ်ား စုေဆာင္းခဲ့သည္ ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။

အမ်ဳိးသမီးမ်ား အၾကမ္းဖက္မႈခံေနရဆဲအဆိုပါ အစီရင္ခံစာတြင္ အစိုးရသစ္ လက္ထက္အတြင္း တိုင္းရင္း သားေဒသႏွင့္ အပစ္ခတ္ မရပ္ေသးသည့္ တိုင္းရင္းသား ေဒသမ်ားအတြင္း အုပ္စုဖြဲ႔ အဓမၼျပဳက်င့္မႈ၊ မုဒိန္းမႈႏွင့္ လိင္အၾကမ္းဖက္ရန္ ႀကိဳးစားမႈ ၁၁၈ ႀကိမ္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္ဟုလည္း ေဖာ္ျပထားသည္။

Mizzima - News in Burmese

No comments:

Post a Comment

My Blog List