Thursday, November 27, 2014

ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ အားလုံးတြင္တာ၀န္ ရွိေၾကာင္း သမၼတဦးသိန္းစိန္ေျပာၾကားဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ အားလုံးတြင္တာ၀န္ ရွိေၾကာင္း သမၼတဦးသိန္းစိန္က ရန္ကုန္တုိင္းေဒ သႀကီး အစုိးရအဖြဲ႔႐ုံး မဂၤလာခန္းမ၌ ႏုိ၀င္ဘာ ၂၆ ရက္ မြန္းလြဲပုိင္းကျပဳလုပ္ေသာ ျပည္ေထာင္စု အစုိးရအဖြဲ႔ႏွင့္ ႏုိင္ငံေရး ပါတီေခါင္းေဆာင္မ်ားေတြ႕ဆုံပြဲတြင္ အဖြင့္မိန္႔ခြန္း ေျပာၾကားရာ၌ ေျပာၾကားသည္။
"လက္ရွိေဆာင္ရြက္ေနတဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ေတြကေန ေပၚထြက္လာမယ့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးမႈမ်ားကေန တုိင္းရင္းသား ႏိုင္ငံေရးအင္အားစုအားလုံးရဲ႕ ႏုိင္ငံေရးသေဘာတူညီခ်က္ေတြထင္ဟပ္မယ့္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒျပင္ ဆင္ေရးဆုိင္ရာ ကိစၥေတြပါ၀င္လာဖုိ႔လုိပါတယ္။ 

ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးနဲ႔စပ္လ်ဥ္းလုိ႔ အားလုံးမွာတာ၀န္ရွိတယ္ ဆုိတာမွန္ပါတယ္။ ဒါအထူးသျဖင့္ေတာ့ ဥပေဒျပဳေရးရဲ႕ အဓိကေမာင္းႏွင္ အားျဖစ္တဲ့ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားရဲ႕အခန္းက႑က အထူးပဲအေရး ႀကီးတယ္လုိ႔ ကြၽန္ေတာ္အေနနဲ႔ယူဆပါတယ္။ အဲဒီေတာ့ တုိင္းျပည္နဲ႔ ျပည္သူ လူထုရဲ႕အနာဂတ္အတြက္ အလြန္အေရးႀကီးတဲ့ကိစၥေတြျဖစ္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားအေနနဲ႔ ဒီကိစၥမွာ ႏုိင္ငံေရးေစတနာအျပည့္နဲ႔ အေျမာ္အျမင္ႀကီးႀကီးထားၿပီးေတာ့မွ အားသြန္ခြန္စုိက္ ေဆာင္ရြက္ေပးၾကဖုိ႔ လုိအပ္တယ္လုိ႔ ဒီလုိျမင္ပါတယ္" ဟု သမၼတဦးသိန္းစိန္ကေျပာၾကားသည္။

မိမိ၏ရပ္တည္ခ်က္မွာ ႏုိင္ငံေရးဦးေဆာင္မႈက႑မ်ားတြင္ ႏုိင္ငံသား၊ တုိင္းရင္းသား မည္သူ႔ကုိမဆုိ ကန္႔သတ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္ထားမႈ မ်ားကုိ မလုိလား ေၾကာင္း သမၼတကေျပာၾကားသည္။

သုိ႔ရာတြင္ တုိင္းျပည္တစ္ျပည္တည္တံ့ခုိင္ျမဲရန္ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာတည္တံ့ ခုိင္ျမဲရန္ ထုိက္သင့္သည့္မူ၀ါဒရွိရမည္ျဖစ္ၿပီး မိမိတုိ႔ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံတည္းတြင္ မဟုတ္ဘဲ က်န္သည့္ႏုိင္ငံမ်ားတြင္လည္း အလားတူျဖစ္ေၾကာင္း သမၼတက ဆုိသည္။

ထုိ႔အတူ ေနျပည္ေတာ္၌ ေအာက္တုိဘာ ၃၁ ရက္ကေတြ႔ဆုံခဲ့သည့္ ထိပ္သီးႏုိင္ငံ ေရးေဆြးေႏြးပြဲကဲ့သုိ႔ ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြး မႈမ်ားဆက္လက္ျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး အားလုံးပါ၀င္ႏုိင္ေအာင္ ဂ႐ုျပဳေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၂၀၁၅ အေထြ ေထြေရြးေကာက္ပြဲသည္ တုိင္းျပည္၏ ဒီမုိကေရစီအသြင္ကူးေျပာင္း ေရးအတြက္ အဓိကက်သည့္ အလွည့္အေျပာင္း တစ္ခုျဖစ္သျဖင့္ ေရြးေကာက္ ပြဲမ်ား ေအာင္ျမင္စြာက်င္းပၿပီး ျပည္သူကုိကုိယ္စားျပဳသည့္ အစုိးရတစ္ရပ္ ေပၚလာေရး အတြက္ လုိအပ္သည့္ၾကားကာလႏုိင္ငံေရးတည္ၿငိမ္ မႈအတြက္ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားမွ အေျမာ္အျမင္ႀကီးႀကီးျဖင့္ ျပည္သူ မ်ား၏ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားကုိ လက္ရွိအရွိတရားမ်ားျဖစ္ေအာင္ ၀ုိင္း၀န္းေဆာင္ရြက္ေပးရန္ သမၼတက တုိက္တြန္းေျပာၾကား သည္။

ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားမွ အစုိးရအားအၾကံေပးႏုိင္ရန္၊ အသိေပးႏုိင္ရန္၊ ၀ုိင္း၀န္းအေျဖရွာရန္အတြက္ ယႏၲရားတစ္ခုထူေထာင္ သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ ပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္မႈမ်ားေလ်ာ့နည္းေစရန္ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့ လာေရးအဖြဲ႕မ်ား တုိးျမႇင့္ဖြဲ႕စည္းၿပီး ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြး အေျဖရွာရန္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း စသည္ျဖင့္ သမၼတ ကေျပာ ၾကားသည္။

အဆုိပါျပည္ေထာင္စုအစုိးရအဖြဲ႕ႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးပါတီေခါင္းေဆာင္မ်ားေတြ႔ဆုံပြဲကုိ ႏုိင္ငံေရးပါတီ ၆၉ ပါတီအနက္ ၆၇ ပါတီ တက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး ပါတီတစ္ပါတီလွ်င္ ငါးမိနစ္စီေဆြးေႏြးခြင့္ေပးခဲ့သည္။

Eleven Media Group

No comments:

Post a Comment

My Blog List