Thursday, November 27, 2014

စစ္တပ္သေဘာထားတင္းမာမႈေၾကာင့္ ၆ ပြင့္ဆိုင္သည့္တိုင္ ဖြဲ႕စည္းပုံ ျပင္ေရး မလြယ္ဟုဆိုစစ္အစိုးရ စိတ္ႀကိဳက္ေရးဆြဲ ျပ႒ာန္းခဲ့တဲ့ ၂၀ဝ၈ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးအတြက္ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ၂ ဦး၊ သမၼတဦးသိန္းစိန္၊ ကာခ်ဳပ္၊ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ တိုင္းရင္းသား ကိုယ္စားျပဳ ေခါင္းေဆာင္ ၁ ဦးပါဝင္ေသာ ၆ ပြင့္ ဆိုင္ ေတြ႕ဆံုရန္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က ႏိုဝင္ဘာလ ၂၅ ရက္ေန႔တြင္ ေတာင္းဆိုလိုက္ေသာ္လည္း တပ္မေတာ္၏ သေဘာထားတင္းမာမႈေၾကာင့္ ၆ ပြင့္ဆိုင္သည့္တိုင္ အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ရန္ မလြယ္ကူေၾကာင္း ႏိုင္ငံေရး အသိုင္း အဝိုင္းက သံုးသပ္သည္။
ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က ေတာင္းဆိုလိုက္ ေသာ ၆ ပြင့္ဆိုင္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးေရးအတြက္ တိုင္းရင္းသားလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးအသိုင္းအဝိုင္းက ေထာက္ခံႀကိဳလိုက္ေသာ္လည္း လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ တပ္မေတာ္၏ ဖြဲ႕ စည္းပံု အေျခခံဥပေဒကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မည္ဆိုေသာ သေဘာထားခံယူခ်က္ေၾကာင့္ ပုဒ္မ ၄၃၆ ျပင္ဆင္ ေရး အပါအဝင္အဓိကက် အေရးႀကီးေသာ အေျခခံဥပေဒ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား ျပင္ဆင္ရန္မလြယ္ကူဟု လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စား လွယ္ တခ်ိဳ႕က သံုးသပ္သည္။

အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးဖုန္း ျမင့္ေအာင္က တပ္မေတာ္က အေျခခံဥပေဒတြင္ ပုဒ္မ ၄၃၆၊ ၅၉ (စ) ကဲ့သို႔ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကို မျပင္ ဆင္လိုဘဲအျခားေသာ တိုင္းျပည္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုး တက္ေရးအတြက္ လိုအပ္သည့္ အခ်က္ကိုသာ ကြက္ ၍ ျပင္လို သည့္ သေဘာမ်ိဳးရွိေၾကာင္း သံုးသပ္ေျပာဆိုသည္။

“သိပ္ထူးမယ္ မထင္ဘူး ကာခ်ဳပ္ကို ႀကံ့ခိုင္ေရး က ၃ ေယာက္ျဖစ္တဲ့ သမၼတနဲ႔ လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ ၂ ေယာက္က ဩဇာ လႊမ္းႏိုင္မယ္မထင္ဘူး။ လႊမ္း လည္း မလႊမ္းႏိုင္ဘူး။ ကာခ်ဳပ္ကလည္းသူ႕ရပ္တည္ ရမယ့္ ကိစၥေတြမွာ ဘယ္ေလွ်ာ့ ေပး မလဲ။ ၄၃၆ ျပင္ လိုက္မယ္ဆိုရင္ တပ္ပိုင္းဆိုင္ရာကိစၥေတြပါ ျပင္ေပး ရမွာေပါ့” ဟု ဦးဖုန္းျမင့္ေအာင္က ေျပာသည္။

ရွမ္းတိုင္းရင္းသားမ်ားဒီမိုကရက္တစ္ပါတီမွ သီေပါၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးရဲထြန္းကလည္း ၆ ပြင့္ ဆိုင္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးျဖစ္လာ သည့္အတိုင္ အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးအတြက္ အေပးအယူေျမာက္ျမားစြာလုပ္ရမည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ေၾကာင္း၊ ဥပမာအားျဖင့္ သမၼတသည္ လႊတ္ေတာ္ကို ထိန္းခ်ဳပ္လိုေသာ ကိစၥမ်ိဳးနဲ႔ အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ ေရး အေပးအယူလုပ္ႏိုင္ေၾကာင္း၊ ေယဘုယ်အားျဖင့္ ၆ ပြင့္ဆိုင္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးေရးမွ အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ႏိုင္မည္ဟု မေမွ်ာ္လင့္ေၾကာင္းသံုးသပ္သည္။

“က်ေနာ္ေတာ့ မထင္ဘူး။ ဒီကိစၥမတိုင္ခင္ လႊတ္ေတာ္ထဲမွာ ေဆြးေႏြးေနတဲ့ အခ်ိန္တုန္းကလည္း သမၼတကေရာ၊ ကာခ်ဳပ္ကေရာ ဒါေတြျပင္ဖို႔အတြက္က လႊတ္ေတာ္ထဲမွာပဲ တာဝန္ရွိပါတယ္လို႔ေျပာတာ။ သူတို႔နဲ႔ မဆိုင္ပါဘူးလို႔ ေျပာထားတာရွိတယ္။ ၆ ပြင့္ဆိုင္ေတြ႕ရင္ ျဖစ္ႏိုင္ေခ် ၂ ခု ရွိတယ္။ တခုက စစ္တပ္ကသူတို႔ အရင္ေျပာတဲ့အတိုင္းပဲ ရပ္ခံေနၿပီးေတာ့ အေျဖတခု မရေအာင္ ေရွာင္ေနလိုက္တာမ်ိဳး ျဖစ္ႏိုင္တယ္။ ေနာက္တခု သူတို႔တပ္က တင္ျပထားတဲ့ လႊတ္ေတာ္ကို သမၼတကေန ထိန္းခ်ဳပ္မယ္ဆိုတဲ့ ကိစၥနဲ႔ အေပးအယူ လုပ္ႏိုင္တယ္။

လက္ရွိ အခ်ိန္တြင္ သမၼတမွာ လႊတ္ေတာ္အေပၚ တြင္ ဩဇာလႊမ္းမိုးႏိုင္မႈ လံုးဝမရွိဘဲ သမၼတသေဘာ မတူသည့္ ဥပေဒၾကမ္းတခ်ိဳ႕ကိုပင္ လႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳ ျပ႒ာန္းႏိုင္ခဲ့သျဖင့္ သမၼတႏွင့္လႊတ္ေတာ္ ၾကားတြင္လည္း အေပး အယူတခု ရွိလာႏိုင္တယ္” ဟု ဦးရဲထြန္းက ဆိုသည္။

ႏိုင္ငံေရးေလ့လာသံုးသပ္သူ ေဒါက္တာ ရန္မ်ိဳးသိမ္းကမူ တပ္မေတာ္၏ သေဘာထားတင္းမာမႈေၾကာင့္ အေျခခံ ဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရး မျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း သံုးသပ္သည္။

“အေရးႀကီးတဲ့ အေျခခံဥပေဒျပ႒ာန္းခ်က္ ၉၅ ခုကို ျပင္ေပးဖို႔ေတာ့ တပ္ဘက္က အေလွ်ာ့ေပးမွာ မဟုတ္ဘူး။ ၄၃၆ လည္း ျပင္လို႔ရမွာ မဟုတ္ဘူး။ ျဖစ္ႏိုင္တာက ဒီ ၆ ပြင့္ဆိုင္မွာ ဖြဲ႕စည္းပံုျပင္ဖို႔ေရရွည္ အျမင္မ်ိဳးနဲ႔ လမ္းျပေျမပံုတခုပံုစံနဲ႔ သေဘာ တူ လာႏိုင္တယ္။ လႊတ္ေတာ္မွာတပ္မေတာ္သား ပါဝင္ေနမႈကို ဘယ္အခ်ိန္မွာ ျပင္ေပးမယ္ဆိုတဲ့ ပံုစံမ်ိဳးလည္း ျဖစ္လာ ႏိုင္ တယ္။ ဒီ ၆ ပြင့္ဆိုင္႐ံုနဲ႔ ဖြဲ႕စည္းပံုျပင္ႏိုင္ဖို႔ကေတာ့ မျဖစ္ႏိုင္ေသးဘူး။ က်ေနာ္ကေတာ့ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ကို မထားဘူး” ဟု ေဒါက္တာရန္မ်ိဳးသိမ္းက ေျပာသည္။

၂၀ဝ၈ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒတြင္ တပ္မေတာ္ သည္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ တရားစီရင္ေရး၊ ဥပေဒျပဳေရး က႑မ်ားတြင္ အထူး အခြင့္ အာဏာမ်ား ရရွိထားၿပီး တရားဝင္ စစ္အာဏာသိမ္းပိုင္ခြင့္ရွိသည္ဟုလည္း ျပ႒ာန္းထားသည္။

ဧရာ၀တီ

No comments:

Post a Comment

My Blog List