Thursday, November 27, 2014

လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားကုိ သတိျပဳရန္ ေနာ္ေဝဘုရင္ကို အေဝးေရာက္ျမန္မာမ်ား အိတ္ဖြင့္ေပးစာပို႕


ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ သြားေရာက္လည္ပတ္မည့္ ေနာ္ေ၀ဘုရင္ အေနျဖင့္ သမၼတဦးသိန္းစိန္ အစုိးရႏွင့္ တပ္မေတာ္အား ၎တုိ႔ က်ဴးလြန္ေနသည့္ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားကုိ အထူးစုိးရိမ္ပူပန္မႈရွိေၾကာင္း ေျပာၾကားရန္ ေနာ္ေ၀ေရာက္ ျမန္မာလူ မ်ဳိး ၁၀၀ ေက်ာ္က အိတ္ဖြင့္ေပးစာေပးပုိ႔၍ တုိက္တြန္းလုိက္သည္။

ေနာ္ေ၀ဘုရင္ Harald V ႏွင့္ ၾကင္ယာေတာ္တုိ႔ လာမည့္ ဒီဇင္ဘာလဆန္းတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ သြားေရာက္မည္ျဖစ္ရာ ေနာ္ေဝ ႏုိင္ငံေရာက္ ျမန္မာမ်ာအေနျဖင့္ ထုိသို႔ သတိေပးလုိက္ျခင္းျဖစ္သည္။

ထုိ႔အျပင္ ေနာ္ေ၀ႏုိင္ငံမွ ျမန္မာႏုိင္ငံသို႔ ေပးေနသည့္ လူသားခ်င္းစာနာမႈ ဆုိင္ရာ အကူအညီမ်ား အမွန္တကယ္ လိုအပ္ေန သူမ်ားထံ ေရာက္ရွိေရး၊ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ေရြးေကာက္ပြဲအား လြတ္လပ္ၿပီး တရားမွ်တေစရန္ တာ၀န္ရွိသူမ်ားအား ဘုရင္ မင္းျမတ္အေနျဖင့္ တုိက္တြန္းေပးပါရန္ႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲ ရလာဒ္ ေၾကညာအၿပီး ရက္ေပါင္း ၆၀ အတြင္း အာဏာလႊဲေျပာင္း ရန္ အထူးတုိက္တြန္းေပးေစလုိေၾကာင္း ေပးစာက ဆုိသည္။

အဆုိပါ အိပ္ဖြင့္ေပးစာပုိ႔ျခင္းသည္ ေနာ္ေ၀ဘုရင္၏ ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ အလည္အပတ္ခရီးစဥ္မတုိင္ခင္ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ လက္ရွိ အေျခအေနမ်ားအား ဘုရင္အေနျဖင့္ သတိရွိေစရန္ အိတ္ဖြင့္ ေပးစာေပးျခင္းျဖစ္ ေၾကာင္း ေနာ္ေ၀ႏုိင္ငံ ေအာ္စလိုၿမိဳ႕ေန ကိုညိဳက ဧရာ၀တီ ကို ေျပာသည္။

“ေနာ္ေ၀ႏုိင္ငံထဲမွာ ေခါင္းေဆာင္ေတြ၊ အဖြဲ႔အစည္းေတြက ျမန္မာႏုိင္ငံက လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈေတြ ရွိေနတယ္၊ ေရွ႕ ဆက္ၿပီး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးက တုိးတက္မႈမရွိဘူးဆိုတာ ျပန္သံုးသပ္ေနတာေတြရွိတယ္။ ေနာ္ေ၀ႏုိင္ငံက အကူအညီေပး ေနတဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ကိစၥ အကူအညီေတြအပါအ၀င္ေပါ့။ အခု အိပ္ဖြင့္ ေပးစာေၾကာင့္ ေနာ္ေ၀ ေခါင္းေဆာင္ေတြ ျပန္သံုး သပ္ဖုိ႔ သတိေပးတာ၊ တြန္းအားတခုျဖစ္မယ္လုိ႔ေတာ့ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္” ဟု ကိုညိဳက ဆုိသည္။

ေနာ္ေ၀ဘုရင္ထံသုိ႔ အိပ္ဖြင့္ ေပးစာတြင္ ေနာ္ေ၀ ဘုရင္၏ ျမန္မာႏုိင္ငံခရီးစဥ္ကို ႀကိဳဆုိေသာ္လည္း ျမန္မာႏုိင္ငံ အတြင္း လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားအား အခ်က္ ၁၀ ခ်က္ႏွင့္တကြ ေထာက္ျပထား သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ၌ တရားဥပေဒ စိုးမုိးေရး လံုး၀မရွိျခင္း၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္ေနသည္ ဟု ေျပာဆုိေသာ္လည္း လက္ေတြ႔ တြင္ မၾကာေသးခင္က ကခ်င္ျပည္နယ္ လိုင္ဇာတြင္ အစိုးရစစ္တပ္မွ လက္နက္ႀကီးႏွင့္ ပစ္ခတ္၍ တုိင္းရင္းသား လူငယ္ ၂၃ ဦး ေသဆံုးၿပီး အမ်ားအျပား ဒဏ္ရာရခဲ့ျခင္း အပါအ၀င္ စစ္ပြဲမ်ားတုိးပြားလာကာ စစ္ ေျပး ဒုကၡသည္မ်ား ပိုမုိမ်ားျပား လာျခင္း၊ အစုိးရစစ္တပ္ က လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ား ဆက္လက္ က်ဴးလြန္ေနျခင္း၊ ဘာသာေရး ပဋိပကၡျဖစ္ေစရန္ လံႈ႔ေဆာ္ သူမ်ားအား အစုိးရက အေရးမယူျခင္း၊ ေျမယာသိမ္းမႈႏွင့္ အလုပ္သမားအခြင့္အေရး မ်ား ခ်ိဳးေဖာက္ခံေနရဆဲျဖစ္ သည္မ်ားကို ေဖာ္ျပထားသည္။

၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးအတြက္ ျမန္မာႏုိင္ငံသား ၅ သန္းေက်ာ္ လက္မွတ္ေရးထုိးေတာင္းဆိုခဲ့ေသာ္ လည္း ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒က လတ္တေလာ ျပင္ဆင္မည္မဟုတ္ဟု ေျပာဆုိခဲ့ျခင္း မီဒီယာလြတ္လပ္ခြင့္မ်ား အား အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးျပ ႏွိပ္ကြပ္ေနမႈႏွင့္ ေက်ာင္းသား သမဂၢဖြဲ႔စည္းခြင့္ မေပးသည့္ အမ်ိဳးသား ပညာေရးဥပေဒကို ကန္႔ကြက္ သည့္ ေက်ာင္းသား ဆႏၵျပမႈမ်ားလည္း ရွိေနသည္ဟု ေနာ္ေ၀ေရာက္ ျမန္မာမ်ားက ဆိုထားသည္။

“အလြတ္သတင္းေထာက္ ကိုပါႀကီး အသတ္ခံရတဲ့ ကိစၥတုန္းကလည္း ေနာ္ေ၀ေခါင္းေဆာင္ေတြ သတိထားႏုိင္ဖုိ႔ အိပ္ဖြင့္ ေပးစာေပးခဲ့တယ္”ဟု ကုိညိဳက ဆုိသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား ႏုိဘဲလ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ဆုေပးကာ ကမာၻ႔မ်က္ႏွာစာတြင္ ျမန္မာ့ဒီမုိကေရစီအေရး အေလးေပးခံရ ေစေရးႏွင့္ ဒီမုိကရက္တစ္ ျမန္မာ့ အသံ DVB သတင္းဌာနတုိ႔အား ထူေထာင္ခြင့္ ေပးခဲ့ျခင္းသည္ ေနာ္ေ၀ႏုိင္ငံအား ျမန္မာ ျပည္သူမ်ားက အစဥ္အမွတ္ရေနမည္ဟုလည္း အိပ္ဖြင့္ ေပးစာတြင္ ေဖာ္ျပသည္။

ေနာ္ေ၀ႏုိင္ငံအေနျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ေပးရန္ရွိသည့္ ေဒၚလာ ဘီလ်ံႏွင့္ ခ်ီသည့္ ေၾကြးၿမီမ်ားကို ေလွ်ာ္ပစ္ျခင္း၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ျဖစ္ေပၚရန္ ဘ႑ာေရးႏွင့္တကြ တုိက္တြန္း ေျပာဆုိမႈမ်ားကိုလည္း အသိအမွတ္ျပဳေၾကာင္းလည္း ေဖာ္ျပ ထားသည္။

ေနာ္ေ၀ဘုရင္ Harald V သည္ ရန္ကုန္ တကၠသိုလ္တြင္ မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားရန္ရွိၿပီး ေနာ္ေ၀ဘုရင္ႏွင့္ အတူပါလာမည့္ ေနာ္ေ၀ အစိုးရေခါင္းေဆာင္မ်ားကလည္း ျမန္မာအစုိးရႏွင့္ အကူအညီေပးေရး နားလည္မႈ စာခြ်န္လႊာမ်ား လက္မွတ္ ေရးထုိး ရန္ ရွိသည္။

ေနာ္ေ၀ဘုရင္ႏွင့္ ေနာ္ေ၀အစုိးရေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ ျမန္မာႏုိင္ငံခရီးစဥ္မစတင္ခင္ ယခုရက္ပိုင္း အတြင္း၌ပင္ ေနာ္ေ၀ႏုိင္ငံ သား ခံယူထားသူ ျမန္မာတခ်ိဳ႕အား ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ျပည္၀င္ခြင့္ ဗီဇာ ျငင္းပယ္ခဲ့သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံသားေဟာင္း လက္ရွိ ေနာ္ေ၀ႏုိင္ငံသားအျဖစ္ခံယူထားၾကသူ အဆုိေတာ္ ကိုမြန္းေအာင္ႏွင့္ ၄င္း၏ ဇနီး၊ ကဗ်ာ ဆရာ ကိုခ်ိဳစိမ့္တုိ႔သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ျပည္၀င္ခြင့္ ဗီဇာကို ထုိင္းႏုိင္ငံ ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕ရွိ ျမန္မာသံ႐ံုးတြင္ ေလွ်ာက္ထားခဲ့ ေသာ္လည္း ၄င္းတုိ႔အား အထက္ညႊန္ၾကားခ်က္အရ ဗီဇာ မေပးႏုိင္ဟု ေျပာဆုိျငင္းပယ္ခဲ့သည္။

အဆုိပါကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ ေနာ္ေ၀ႏုိင္ငံျခားေရး ၀န္ႀကီးဌာနက ၄င္းတုိ႔၏ ႏုိင္ငံသားအား ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ဗီဇာ မေပးခဲ့သည့္ အေပၚ မည္သုိ႔ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္သြားရန္ရွိမည္ကို သိလုိ၍ ဧရာ၀တီက ဆက္သြယ္ခဲ့ေသာ္လည္း ယခုထိ အေၾကာင္း မျပန္ၾကားေသးေပ။

ဧရာ၀တီ

No comments:

Post a Comment

My Blog List