Tuesday, June 09, 2015

ဒုတိယကမၻာစစ္အတြင္း လုပ္ရပ္မ်ားအတြက္ ေနာင္တရမိေၾကာင္း ဂ်ပန္ဘုရင္ အာခိဟိတို ဖိလစ္ပိုင္သမၼတသို႔ ေျပာၾကား


ဒုတိယကမၻာစစ္အတြင္း လုပ္ရပ္မ်ားအတြက္ မိမိတို႔ႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ေနာင္တရမိေၾကာင္း ဂ်ပန္ဘုရင္ အာခိဟိတိုက ဖိလစ္ပိုင္သမၼတ ဘဲနစ္ႏို အာကြီႏိုအား ေျပာၾကားလိုက္သည္။ထိုေျပာၾကားခ်က္သည္ အမ်ိဳးသားေရးဝါဒီတစ္ဦးျဖစ္သူ လက္ရွိဂ်ပန္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ရွင္ဇိုအာေဘးအတြက္ ထိုးႏွက္ခ်က္တစ္ရပ္ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းေဆာင္းပါးအစီရင္ခံသူက ဆိုသည္။

ဘုရင္အာခိဟိတို၏ အခန္းက႑သည္ အေရးပါမႈနည္းေသာ္လည္း အျငင္းပြားမႈမ်ားအထက္တြင္ ရွိေနသူအျဖစ္ ေမၽွာ္လင့္ရသည္။ ၎၏ ႏိုင္ငံေရးမွတ္ခ်က္မ်ားကို ႏိုင္ငံေရးကိစၥမ်ား ဆုံးျဖစ္ရာတြင္ ျဖစ္ႏိုင္ဖြယ္ရာ နည္း လမ္းတစ္ခုအျဖစ္ အနည္းႏွင့္အမ်ား ဆိုသလို ထည့္တြက္သုံးသပ္ရ သည္။

ဇြန္ ၃ ဗုဒၶဟူးေန႔က ေတာ္ဝင္ဂုဏ္ျပဳညစာစားပြဲသို႔ မစၥတာအာကြီႏိုအား ဖိတ္ၾကားေၾကာင္း၊ ၂၀ ရာစုမွ အစျပဳ၍ တိုက်ိဳႏွင့္ မနီလာအၾကား တက္ႂကြရင္းႏွီးသည့္ ဆက္ဆံေရးမ်ား ရွိခဲ့ေၾကာင္း အာခိဟိတိုက ထည့္သြင္းေျပာဆိုခဲ့သည္။

ဒုတိယကမၻာစစ္ကာလတြင္ ဂ်ပန္ႏွင့္ အေမရိကန္တို႔အၾကား ျပင္းထန္သည့္တိုက္ပြဲမ်ား ဖိလစ္ပိုင္ေျမ ေပၚတြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ရာမွာ ဖိလစ္ပိုင္ျပည္ သူမ်ားစြာ အသက္ဆုံး႐ႈံးခဲ့ရသည္။

ဤအခ်က္မွာ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ဂ်ပန္ မ်ားက အသည္းႏွလုံးထဲတြင္ ေနာင္တ တရားျဖင့္ ကာလရွည္ၾကာ အမွတ္ရ ေနမည္ျဖစ္ပါသည္ဟု ေတာ္ဝင္အိမ္ ေတာ္ထိန္းအဖြဲ႕၏ တရားဝင္အဂၤလိပ္ ဘာသာသို႔ ဘာသာျပန္ဆိုခ်က္မ်ား အရ ဘုရင္ကထိုသို႔ေျပာဆိုသြားသည္။

အထူးသျဖင့္ ဒုတိယကမၻာစစ္ ႀကီး ၿပီးဆုံးေၾကာင္း ႏွစ္ ၇၀ ျပည့္ သည့္ ယခုႏွစ္တြင္ ထိုကာလက အသက္အိုးအိမ္ ဆုံး႐ႈံးသြားသူအားလုံးအတြက္ ကိုယ္ခ်င္းစာေၾကာင္း၊ ဝမ္းနည္းေၾကာင္း ကၽြႏ္ုပ္က အေလးအနက္ေျပာၾကား လိုပါသည္ဟု ဆိုသည။္ ဂ်ပန္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ အာေဘးက ဩဂုတ္လတြင္ေျပာ ၾကားမည္ဟု ေမၽွာ္လင့္ခံ ထားရသည့္လူတကာ အာ႐ုံစိုက္ေဝ ဖန္ေစမည့္ ေတာင္းပန္စာျပင္ဆင္ေန ခ်ိန္တြင္ ဂ်ပန္ဘုရင္က ယခုကဲ့သို႔ မွတ္ခ်က္ေပး ေျပာၾကားလိုက္ျခင္းျဖစ္ သည္။

ယခင္အစိုးရအဖြဲ႕ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္မ်ားသည္ နယ္ခ်ဲ႕က်ဴးေက်ာ္မႈႏွင့္ အၾကမ္း ဖက္ၫွဥ္းဆဲမႈ လုပ္ရပ္မ်ားအတြက္ စစ္ႀကီးအၿပီး ႏွစ္ ၅၀ ျပည့္ႏွစ္ႏွင့္ ႏွစ္ ၆၀ ျပည့္ႏွစ္မ်ားတြင္ ေတာင္းပန္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ္လည္း မစၥတာအာေဘး အေနျဖင့္ ယခင္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္မ်ားကဲ့သို႔ လုပ္ေဆာင္ဖြယ္မရွိေၾကာင္း ေတာင္းပန္မႈအစား ေရွ႕တိုးေဆာင္႐ြက္မႈအျဖစ္ ေၾကညာခ်က္သာ ထုတ္ျပန္ခ်င္သေဘာကို အရိပ္အႁမြက္ေျပာဆိုခဲ့သည္။

ထိုသေဘာထားအျမင္က ဂ်ပန္အလယ္အလတ္ဝါဒီမ်ားအၾကား မၿငိမ္သက္မႈ ကိုျဖစ္ေစၿပီး ေဘဂ်င္းႏွင့္ ဆိုးလ္တို႔ရွိလူအမ်ားက ေဒါသထြက္ၾကသည္။ တိုက်ိဳအေနျဖင့္ စစ္ႀကီးအတြင္း ျဖစ္ပ်က္ခဲ့မႈမ်ားအတြက္ ဝမ္းနည္းေၾကာင္း ေျပာဆိုေစခ်င္ၾကသည္။

ေတာ္ဝင္အျဖစ္သနစ္မ်ား ေရးသားသူ စစ္ျပန္ဂ်ာနယ္လစ္လည္းျဖစ္၊ ဘုရင္ဧကရာဇ္၏ ေက်ာင္းေနဖက္ လည္းျဖစ္သူ အာခိရာဟာရွီမိုတိုက ေျပာၾကားသည္မွာ မစၥတာအာကြီႏို၏ ခရီးစဥ္က ႏိုင္ငံဦးေသၽွာင္အတြက္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၏အတိတ္က အမွားက်ဴးလြန္မိေၾကာင္း ဝန္ခံရန္ အခြင့္အလမ္း တစ္ ရပ္ဖန္တီးေပးခဲ့ေၾကာင္း ျဖစ္သည္။

ဘုရင္ဧကရာဇ္သည္ သူ၏ သတင္းစကားအား အမ်ားၾကားသိေစႏိုင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းေနေၾကာင္း ဟာရွီမိုတိုက ဆက္လက္ေျပာဆိုခဲ့ေလသည္။

The Ladies News JournalNo comments:

Post a Comment

My Blog List