Tuesday, June 09, 2015

ပန္ဆန္းညီလာခံ ဘာလဲ ဘယ္လဲ


ေမလ ၁ ရက္ေန႔ကေန ၆ ရက္ေန႔အထိ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့ ၆ ရက္ၾကာ ပန္ဆန္းညီ လာခံေတာ့ ဟိုတေလာကပဲ ၿပီးဆုံးသြားခဲ့ပါၿပီ။ ဒီညီလာခံႀကီးမွာ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းေကာ္မတီ ( UPWC ) နဲ႔ တစ္ႏိုင္ငံလုံး အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရးဆိုင္ရာၫွိႏႈိင္းေရးအဖြဲ႕ (NCCT) တို႔ သေဘာတူ ထားတဲ့ တစ္ျပည္လုံး အပစ္ရပ္ေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ NCA မူၾကမ္း ကို ျပန္လည္သုံးသပ္ၫွိႏႈိင္းရင္း တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အသီးသီးရဲ႕ သေဘာထားနဲ႔အ ႀကံျပဳခ်က္အသီးသီးကို တင္ျပေဆြးေႏြးခဲ့ၾကတာျဖစ္ ပါတယ္။ 

တကယ္ေတာ့ NCA စာခ်ဳပ္ မူၾကမ္း ေဆြးေႏြးပြဲအဆင့္ဆင့္မွာ UWSA အဖြဲ႕မပါဝင္ခဲ့ပါဘူး။ ရံဖန္ရံခါ ေလ့လာသူအျဖစ္ နဲ႔ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကဖူး တာပဲရွိပါတယ္။ NCA စာခ်ဳပ္မူၾကမ္းေဆြးေႏြးပြဲအဆင့္ဆင့္မွာ မပါဝင္ ခဲ့တဲ့ UWSP အဖြဲ႕ဟာ UPWC နဲ႔ NCCT တို႔ သေဘာတူထားတဲ့ NCA စာခ်ဳပ္ မူၾကမ္းကို ဘာေၾကာင့္ အခုမွ “၀” အဖြဲ႕ဌာနခ်ဳပ္ ပန္ဆန္းၿမိဳ႕မွာ UNFC အဖြဲ႕ ထိပ္သီးေခါင္းေဆာင္ေတြ ပါဝင္တဲ့ ထိပ္သီးအစည္းအေဝးတစ္ရပ္ကို ဦးစီးက်င္းပရတာလဲဆိုတာ ေမးခြန္းထုတ္စရာ ျဖစ္လာႏိုင္ပါတယ္။

ေမးခြန္းမ်ား

တကယ္ေတာ့ UWSP ၊ ၀ - အဖြဲ႕ရဲ႕ၿမိဳ႕ေတာ္ ပန္ဆန္း (ေခၚ) ပန္ခမ္းၿမိဳ႕ဟာ ပထဝီအေနအထားအရ ျမန္မာျပည္အေရွ႕ျခမ္း နယ္စပ္တစ္ေလၽွာက္မွာ ရပ္တည္လႈပ္ရွားေနၾကတဲ့ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားရဲ႕ အခ်က္အခ်ာ အလယ္ဗဟိုမွာရွိေနတာပါ။ တစ္နည္းေျပာရရင္ ကခ်င္ျပည္ နယ္နဲ႔ ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းက လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းေတြနဲ႔ ရွမ္းျပည္ေတာင္ပိုင္း မြန္၊ ကရင္ျပည္နယ္က တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္းေတြရဲ႕ လႈပ္ရွားမႈေတြကို ေပါင္းစည္းဆက္ စပ္ေပးႏိုင္ေအာင္ မဟာဗ်ဴဟာက်တဲ့ အေနအထားမွာရွိေနပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ UWSA ၀ - တပ္မေတာ္မွာ အၿမဲတမ္းတပ္သား သုံးေသာင္းေက်ာ္နဲ႔ အရန္ျပည္သူ႕ စစ္ႏွစ္ေသာင္း နီးပါးရွိထားတဲ့အတြက္ ျမန္မာျပည္မွာ အင္အားအႀကီးမားဆုံး တိုင္းရင္းသားလက္နက္ ကိုင္တပ္ဖြဲ႕ႀကီးျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ တစ္ဖက္ ႏိုင္ငံရဲ႕ စစ္ေရးနည္းပညာပံ့ပိုးကူညီမႈေတြ ရွိေနခဲ့တာေၾကာင့္ ေခတ္မီအင္ အားေတာင့္တင္းမႈ အျမင့္မားဆုံးတပ္ဖြဲ႕ႀကီးလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ တစ္ခ်ိန္ တည္းမွာ စစ္ေရးအေတြ႕အႀကဳံႀကီးမားတဲ့ မိုင္းလားအဖြဲ႕နဲ႔ကိုးကန္႔အဖြဲ႕ေတြ ဟာ UW SA အဖြဲ႕နဲ႔ ေရရွည္ပူးေပါင္းရပ္တည္လာၾကတဲ့ လက္ဝဲရံ၊ လက္ယာရံ မဟာမိတ္ေတြလည္း ျဖစ္ၾကပါတယ္။ ဒီလို UWSA အဖြဲ႕ရဲ႕ မဟာဗ်ဴဟာက်တဲ့ အေနအထားနဲ႔ ေတာင့္တင္းႂကြယ္၀တဲ့ စစ္လက္နက္ ပစၥည္းေတြဟာ ျမန္မာျပည္တစ္လႊား အထူးသျဖင့္ ေျမာက္ပိုင္းေဒသမွာ လႈပ္ရွားေနၾကတဲ့ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕မ်ားအတြက္ သဘာ၀က်စြာ အဓိကစစ္ လက္နက္အင္အား ေရေသာက္ျမစ္သဖြယ္ျဖစ္ ေနရပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ျမန္မာျပည္မွာ အမ်ိဳးသားအခြင့္အေရးအတြက္ တိုက္ပြဲဝင္ေနၾကတဲ့ အင္အားစုမွန္သမၽွဟာလည္း UWSA ဌာန ခ်ဳပ္ျဖစ္တဲ့ ပန္ဆန္းကို ဦးတည္စုစည္းခဲ့ၾက တာျဖစ္တယ္။ တစ္ဆက္တည္းမွာ UPWC နဲ႔ NCCT တို႔ သေဘာတူညီထားတဲ့ NCA စာခ်ဳပ္မူၾကမ္းကို UWSA ပါဝင္တဲ့ ထိပ္သီး အစည္းအေဝးမွာ ျပန္လည္သုံးသပ္ၫွိႏႈိင္းခဲ့ ၾကပုံရပါတယ္။ UWSA ရဲ႕ သေဘာထားမပါ ဝင္တဲ့ NCA စာခ်ဳပ္မ်ိဳးကလည္း လက္ေတြ႕အားျဖင့္ တစ္ျပည္လုံးအပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးကို အာမခံခ်က္ေပးႏိုင္စရာ အေၾကာင္းမရွိပါဘူး။

ဒီမွာ ေနာက္ထပ္ေမးစရာတစ္ခုရွိလာတာ က UWSA အဖြဲ႕ဟာ ၾဃဗ အပစ္ရပ္မူၾကမ္း ေဆြးေႏြးပြဲေတြမွာ ဘာေၾကာင့္မပါဝင္ခဲ့တာလဲဆိုတဲ့ ေမးခြန္းပါပဲ။ ဒီေမးခြန္းနဲ႔ပတ္သက္လို႔ UWSA ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ဦးေအာင္ျမင့္က “ ၀ အဖြဲ႕ဟာ အပစ္အခတ္ရပ္စဲၿပီး အစိုးရနဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးစာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ကာ ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရး လုပ္ေဆာင္ေနတဲ့အဖြဲ႕ အစည္းပါ။ အစိုးရတပ္မေတာ္နဲ႔ တစ္စုံတစ္ရာ စစ္ေရးအရ ထိေတြ႕တိုက္ ခိုက္မႈလည္းမရွိေသးပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ အပစ္ရပ္စာခ်ဳပ္မူၾကမ္းကိစၥမွာ ဘာမွပါဝင္ေဆြးေႏြး စရာမလိုအပ္ခဲ့ပါဘူး။ ၀ - အဖြဲ႕အေနနဲ႔ အဓိကလိုလားတာ အပစ္ရပ္ၿပီးေနာက္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးမႈေတြ ဆက္လုပ္သြားၾကဖို႔ပါပဲ။ ဒါေၾကာင့္ UPWC နဲ႔ NCCT တို႔ အပစ္ရပ္ေရး NCA မူၾကမ္းေဆြးေႏြးၿပီးခ်ိန္မွာ ႏိုင္ငံေရးအရ ဆက္လက္ေဆြးေႏြးေရးအတြက္ တိုင္းရင္းသားလက္ နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းအခ်င္းခ်င္း ႀကိဳတင္ၫွိႏႈိင္းၾကဖို႔ ဒီပန္ဆန္းထိပ္သီးညီလာခံကို က်င္းပခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ အစိုးရနဲ႔ ၫွိႏႈိင္းေဆြးေႏြးရာမွာေတာ့ ၀ - အဖြဲ႕လည္း ပါဝင္လိမ့္မယ္လို႔ ရွင္းျပခဲ့ပါတယ္။

ဒါေပမဲ့ ပန္ဆန္းအစည္းအေဝးအတြက္ ဖိတ္ၾကားရာမွာ NCCT အဖြဲ႕ဝင္ ၁၆ ဖြဲ႕လုံး ကို မဖိတ္ၾကားဘဲ UNFC က အဖြဲ႕ဝင္ ၁၂ ဖြဲ႕ကိုသာ ဖိတ္ၾကားခံတာနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုၿပီး ေမးခြန္းထုတ္မႈအခ်ိဳ႕ ရွိေနခဲ့ ပါတယ္။ ၀- အဖြဲ႕အေနနဲ႔ NCCT အဖြဲ႕ကို အသိအမွတ္မျပဳတဲ့ သေဘာမဟုတ္ေပမယ့္ အစိုးရက ေဆြးေႏြးဖက္အျဖစ္ သေဘာထားတဲ့ တိုင္းရင္းသားအဖြဲ႕အစည္း မ်ိဳးစုံ ပါဝင္ေန လို႔ NCCT အဖြဲ႕အေနနဲ႔ ဖိတ္ၾကားလိုဟန္မရွိပါဘူး။ အစိုးရနဲ႔ နီးကပ္တဲ့ဆက္ဆံေရးရွိတဲ့အဖြဲ႕မ်ား၊ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္မဟုတ္တဲ့ အဆက္အစပ္မရွိတဲ့ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို ဖိတ္ၾကားျခင္းမရွိခဲ့ပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ပန္ဆန္းညီလာခံကို ခ်င္းအမ်ိဳးသားတပ္ဦး CNF ၊ လားဟူဒီမိုကရက္တစ္ အစည္းအ႐ုံး LDU ၊ ၀ - အမ်ိဳးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ WNO ၊ ရခိုင္အမ်ိဳးသားေကာင္ စီ ANC ၊ ဒီမိုကေရစီအက်ိဳးျပဳ ကရင္တပ္ DKBA ၊ ကရင္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာင္ စီ KNU / KNLA-PC ၊ ရခိုင္လြတ္ေျမာက္ ေရးပါတီ စတဲ့ NCCT အဖြဲ႕ဝင္ေတြနဲ႔ နာဂအမ်ိဳးသားဆိုရွယ္လစ္ေကာင္စီ (NSCN-K) နဲ႔ ျမန္မာႏိုင္ငံလုံးဆိုင္ရာ ေက်ာင္းသားဒီမိုက ရက္တစ္တပ္ဦး ABSDF တို႔ကို ဖိတ္ၾကားျခင္း မရွိခဲ့ပါဘူး။ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာ တပ္မေတာ္နဲ႔ ျပင္းထန္တဲ့တိုက္ပြဲေတြ ျဖစ္ပြားေနတဲ့ ကိုးကန္႔တပ္ဖြဲ႕ MNDAA ၊ တအာင္းပေလာင္အဖြဲ႕ TNLA နဲ႔ ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္ AA အဖြဲ႕ကိုယ္စားလွယ္ေတြကိုေတာ့ ဖိတ္ၾကားခဲ့ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ပန္ဆန္းညီလာခံစုဖြဲ႕မႈမွာ အင္အားႀကီး တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ ထိပ္သီးေတြ ပါဝင္ခဲ့ေပမယ့္ အစိုးရကမလိုလားတဲ့၊ တပ္မေတာ္က လက္မခံႏိုင္တဲ့ အင္အားစုေတြရဲ႕ စုစည္းမႈလို႔ ယူဆဖြယ္ရာျဖစ္ပါတယ္။

ႏိုင္ငံေရးသေဘာထား 

ပန္ဆန္းညီလာခံအဖြင့္မိန္႔ခြန္း ေျပာၾကားရာမွာ UWSP ဥကၠ႒၊ UWSA စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ ဦးေပါက္႐ိုခ်န္းက ျပည္တြင္းစစ္ျပႆနာကို ႏိုင္ငံေရးနည္းအရ ေျဖရွင္းဖို႔ အဆိုျပဳတင္ျပခဲ့ပါတယ္။ စစ္အစိုးရေရးဆြဲျပ႒ာန္းထားတဲ့ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပုံျပင္ဆင္ရန္ အေရးႀကီးေၾကာင္း၊ ဖြဲ႕စည္းပုံျပင္ဆင္ေပးမွသာလၽွင္ တစ္ႏိုင္ငံလုံးအပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး NCA စာခ်ဳပ္ကို တိုင္းရင္းသားလက္နက္ ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက ပါဝင္ လက္မွတ္ေရးထိုးလိမ့္မည္ျဖစ္ေၾကာင္းကို လည္း ေမလ ၄ ရက္ေန႔က ထုတ္ေဖာ္ေၾကညာသြား ခဲ့ပါတယ္။ ဒီသေဘာ ထားအရ UWSA နဲ႔ UNFC တို႔ရဲ႕ “ျပည္တြင္းစစ္ရပ္စဲေရး ၿငိမ္းခ်မ္းေရး” လုပ္ငန္းစဥ္ဆိုင္ရာ အေျခခံသေဘာထား၊ ႏိုင္ငံေရးအရ တညီတၫြတ္ တည္းျဖစ္သြားၾကၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပလိုက္ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။တစ္ခ်ိန္တည္း မွာ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပုံျပင္ ဆင္ေပးမွသာ တစ္ျပည္လုံးအပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးကို တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္မ်ားက လက္မွတ္ထိုးမယ္လို႔ ေၾကညာလိုက္ျခင္း ဟာ တစ္ျပည္လုံးရွိ ႏိုင္ငံေရးအင္အားစုမ်ားရဲ႕ သေဘာထားနဲ႔တစ္ထပ္ တည္းက် ညီၫြတ္သြား ေစေပမယ့္ NCA စာခ်ဳပ္မူၾကမ္းကို အလ်င္အျမန္ လက္မွတ္ထိုးေစခ်င္တဲ့ သမၼတဦးသိန္းစိန္ကို ႏိုင္ငံေရးအရ အ႐ႈိက္ထိုးလိုက္ သလို အထိနာသြားေစႏိုင္ပါတယ္။ ဦးသိန္းစိန္က NCA စာခ်ဳပ္မွာ အျငင္းပြားစရာျဖစ္ေနတဲ့ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕ စည္းပုံျပင္ဆင္ေရးဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံေရးျပႆနာေတြကို ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲဆီကို တြန္းပို႔ေဘးဖယ္ထားၿပီး NCA စာခ်ဳပ္ကို အလ်င္အျမန္လက္မွတ္ထိုးေစခ်င္တာပါ။ ဒါေပမဲ့ ပန္ဆန္းညီလာခံက NCA စာခ်ဳပ္လက္မွတ္ေရးထိုးေရးကို ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးနဲ႔ ပူးကပ္ေပး လိုက္တဲ့အတြက္ ဦးသိန္းစိန္အဖို႔ ႏိုင္ငံေရးအရ အႀကီးအက်ယ္ အက်ပ္႐ိုက္သြားေစႏိုင္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပုံကို ျပင္ဆင္လိုတဲ့ဆႏၵ လုံး၀မရွိတဲ့ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္ရဲ႕ တပ္မေတာ္နဲ႔ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ ကိုင္အင္အားစု ေတြစစ္ေရးအရ ဆက္ၿပီးထိပ္တိုက္တိုးစရာ အေၾကာင္းေတြ ပိုမိုတိုးပြားမ်ား ျပားလာႏိုင္ပါတယ္။ အနိမ့္ဆုံးအားျဖင့္ သမၼတဦးသိန္းစိန္ရဲ႕ အပစ္ရပ္စာခ်ဳပ္ အလ်င္အျမန္ လက္မွတ္ထိုးေရး စိတ္ကူးမိုးတိမ္ေတြ ပန္ဆန္းညီလာခံမွာ ၿပိဳကြဲသြားၿပီလို႔ ဆိုရပါလိမ့္မယ္။


စစ္ေရးေတာင္းဆိုမႈမ်ား 

ညီလာခံအဆုံးသတ္ေန႔ေနာက္ပိုင္း ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္ ၁၂ ခ်က္ထဲမွာ တစ္ျပည္လုံး အပစ္အခတ္ရပ္စဲႏိုင္ေရးအတြက္ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ရွမ္းျပည္ နယ္နဲ႔ ရခိုင္ျပည္နယ္တို႔မွာ စစ္ဆင္ေရးေတြ ရပ္ဆိုင္းၿပီး တိုက္ပြဲေတြဆက္ လက္မျဖစ္ပြားဖို႔ ေတာင္းဆိုထားပါတယ္။ ဒါသမၼတဦးသိန္းစိန္ အမိန္႔ေပး ဆုံးျဖတ္လို႔ရတဲ့ ကိစၥမဟုတ္ပါဘူး။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးမင္းေအာင္လႈိင္သာ အမိန္႔ေပးဆုံးျဖတ္ရမွာပါ။ ခုအခ်ိန္မွာေတာ့ စစ္ပြဲေတြဟာ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ရွမ္းျပည္နယ္၊ ရခိုင္ျပည္နယ္အႏွံ႔ ျပန္႔ေနပါၿပီ။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အပစ္ရပ္ေရး ေဆြးေႏြးပြဲေတြ စတင္ခ်ိန္က ကခ်င္ျပည္နယ္မွာ KIA ကိုအႀကီး အက်ယ္ ထိုးစစ္ဆင္ေနရာကေန ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ မွာ TNLA အဖြဲ႕ရဲ႕ တအာင္းပေလာင္ ေဒသကို အျပင္းအထန္စစ္ဆင္ေရးေတြ ဆင္ႏႊဲခဲ့ပါ တယ္။ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ဆန္းေရာက္ခ်ိန္မွာေတာ့ ကိုးကန္႔ေဒသမွာ ဦးဖုန္ၾကားရွင္အဖြဲ႕ကို တပ္မေတြ ထည္လဲသုံးၿပီး ေလေၾကာင္းထိုးစစ္ေတြပါ ဆင္ႏႊဲခဲ့ၾကပါတယ္။ အခုေနာက္ဆုံးေတာ့ တပ္မေတာ္ရဲ႕ စစ္ဆင္ေရးေတြဟာ ရခိုင္ျပည္နယ္၊ ေက်ာက္ေတာ္ေဒသအထိ ပ်ံ႕ႏွံ႔သြားခဲ့ပါ ၿပီ။ ဆိုရရင္ သမၼတဦးသိန္းစိန္ရဲ႕ အပစ္ရပ္ေရး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႀကိဳးပမ္းလာတဲ့ သက္တမ္း ၃ ႏွစ္ အတြင္းမွာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးစကားေတြ မိုးမႊန္ေအာင္ ေျပာေနရင္း တပ္မေတာ္ရဲ႕စစ္ဆင္ ေရး အရွိန္အဟုန္က ပိုပိုၿပီး ျမင့္မားျပင္းထန္ က်ယ္ျပန္႔ လာေနပါတယ္။ ဒီလိုမီးစတစ္ဖက္၊ ေရမႈတ္ တစ္ဖက္မူဝါဒေတြ ဆက္လက္က်င့္သုံးေနလို႔ ကေတာ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးမေျပာနဲ႔ အပစ္ရပ္ေရးေတာင္ ျဖစ္လာႏိုင္စရာ အေၾကာင္းရွိလွပါဘူး။

UWSA နဲ႔ UNFC တို႔ ပူးတြဲၫွိႏႈိင္းခဲ့ ၾကတယ္ဆိုေပမယ့္ UNFC အဖြဲ႕ဝင္ေတြ ျဖစ္တဲ့ ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္ AA ၊ တအာင္းပေလာင္ (TNLA) အဖြဲ႕ေတြကို အစိုးရက အသိအမွတ္ ျပဳပါဝင္ခြင့္မေပးခဲ့ဘူး။ အခုေနာက္ပိုင္းေပၚ ေပါက္လာတဲ့ ဦးဖုန္ၾကားရွင္ရဲ႕ ကိုးကန္႔ MNDAA အဖြဲ႕ကိုလည္း ျပည္ပကဝင္ေရာက္လာ သေယာင္နဲ႔ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ စာရင္းမွာေတာင္ အစိုးရကထည့္သြင္းအသိ အမွတ္ျပဳခဲ့ျခင္းမရွိခဲ့ၾကပါဘူး။

ဒီလိုတပ္မေတာ္နဲ႔ ေန႔စဥ္ျပင္းထန္တဲ့ တိုက္ပြဲေတြဆင္ႏႊဲေနတဲ့ အဖြဲ႕ေတြကို ၿငိမ္းခ်မ္းေရးစားပြဲကို ဆြဲမေခၚဘဲနဲ႔ ဘယ္လိုလုပ္ၿပီး အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး တစ္ျပည္လုံးအတိုင္းအတာနဲ႔ ျဖစ္လာႏိုင္မွာလဲ။ ဒီအဖြဲ႕ေတြကို အစိုးရနဲ႔တပ္မေတာ္က တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕စာရင္း မသြတ္သြင္းခဲ့ေပမယ့္ ပန္ဆန္း ညီလာခံကေတာ့ ပါဝင္ေဆြးေႏြးဖို႔ ဖိတ္ေခၚစာရင္းသြင္းခဲ့တယ္။ ဒါေၾကာင့္ အစိုးရနဲ႔တပ္မေတာ္အေနနဲ႔ ပန္ဆန္းညီလာခံကို အေကာင္းျမင္ အသိအမွတ္ျပဳစရာ အေၾကာင္းမျမင္လွပါဘူး။ NCA စာခ်ဳပ္ လက္မွတ္ေရးထိုးေရး လုပ္ငန္းစဥ္အတြက္ “ဖ်က္ျမင္း” ေတြရဲ႕အစည္း အေဝးလို႔သာ ယူဆပါလိမ့္မယ္။ ဒါေပမဲ့ ေသခ်ာတာကေတာ့ “ပန္ဆန္းညီလာခံ” တက္ေရာက္ခဲ့ၾကတဲ့ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕ေတြရဲ႕ ထိပ္သီးေတြနဲ႔ သင့္ေလ်ာ္စြာ ေဆြးေႏြးၫွိႏႈိင္းမႈမျပဳသမၽွေတာ့ ျမန္မာျပည္မွာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးမဆိုထားနဲ႔ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးေတာင္ လုပ္ႏိုင္မွာမဟုတ္လို႔ ေသနတ္သံေတြကေတာ့ မုခ်ဆက္လက္ဆူညံလြင့္ပ်ံ႕ေနဦးမွာပါ။ ဒီေတာ့-


ပန္ဆန္းညီလာခံရဲ႕ ႏိုင္ငံေရးအဓိပၸာယ္ဘာလဲဆိုတာ ခ်ဳပ္ၾကည့္လိုက္ရင္ 

တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအနက္ အင္အားအႀကီးမားဆုံး အဖြဲ႕ျဖစ္တဲ့ UWSA အုပ္စုနဲ႔ UNFC အဖြဲ႕အစည္းတို႔ရဲ႕ ပထမဆုံး ႏိုင္ငံေရး အရ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ မႈေျခလွမ္းႀကီးတစ္လွမ္းကို လွမ္းလိုက္တာပါပဲ။ ဒီအစည္းအေဝးႀကီးမွာ UWSA အဖြဲ႕ပါ ဝင္ေဆြးေႏြးျခင္းမရွိခဲ့တဲ့ NCA စာခ်ဳပ္မူၾကမ္း အေပၚ UNFC အဖြဲ႕နဲ႔ UWSA အဖြဲ႕တို႔ သေဘာထားၫွိ ႏႈိင္းသုံးသပ္ အကဲျဖတ္ခဲ့ၾကျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလိုၫွိႏႈိင္းေဆြးေႏြးၾကရာမွာ ႏိုင္ငံေရးအတြင္းသေဘာအရ NCA စာခ်ဳပ္မခ်ဳပ္ ဆိုမီ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရန္ လိုအပ္တယ္လို႔ သေဘာထားတူညီခဲ့ ၾကပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ NCA စာခ်ဳပ္ လက္ မွတ္ေရးထိုးရာမွာ (TNLA ၊ AA ၊ MNDAA ) အဖြဲ႕မ်ားအပါအဝင္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္း အားလုံး ပါဝင္ခြင့္ေပးဖို႔ အေရးဆိုခဲ့ၾကပါတယ္။ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ရွမ္းျပည္နယ္နဲ႔ ရခိုင္ျပည္နယ္ေတြမွာ ဆင္ႏႊဲေနတဲ့ တပ္မေတာ္ရဲ႕စစ္ဆင္ေရးအားလုံး ရပ္ဆိုင္ေပးဖို႔လည္း ေတာင္းဆိုလိုက္ၾက ပါတယ္။ UWSA အဖြဲ႕အေနနဲ႔ ဒီအစည္းအေဝးမွာ အမ်ိဳးသားကိုယ္ပိုင္အုပ္ ခ်ဳပ္ေရးတိုင္း အဆင့္ကေန UNFC နဲ႔အတူ ဖက္ဒရယ္ျပည္ ေထာင္စုအတြင္း မွာ ျပည္နယ္အဆင့္တန္းရရွိေရးကို တစ္ဆင့္တိုးတင္ျပလိုက္ပါတယ္။ ၿခဳံေျပာရရင္ ပန္ဆန္းညီလာခံဟာ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ အစည္းႀကီးမ်ားရဲ႕ ႏိုင္ငံေရးအရ ညီၫြတ္မႈကို တစ္ဆင့္တိုးျပသလိုက္ တာပါပဲ။ ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔တဲ့ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားရဲ႕ ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔တဲ့ အစည္းအေဝးကိုေတာ့ ပန္ဆန္းကေန ေလာ္ခီးလာမွာ က်င္းပမယ့္ NCCT အစည္းအေဝးႀကီး မွာ ထပ္မံျမင္ေတြ႕ရလိမ့္မယ္လို႔ ယုံၾကည္ေမၽွာ္လင့္ရပါတယ္။ အမွန္ပါပဲ။ ဒီျဖစ္ေပၚတိုးပြားမႈ ေတြက သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ရဲ႕ NCA ေမၽွာ္လင့္ခ်က္မိုးတိမ္ေတြကို လြင့္ပါးၿပိဳကြဲသြားေစ ပါလိမ့္မယ္။

ေဆာင္းပါး - သန္းစိုးႏိုင္
The Ladies News Journal


No comments:

Post a Comment

My Blog List