Friday, June 12, 2015

လူ႕အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္ခံရ သူမ်ားကုိ အစုိးရ ေတာင္းပန္ရန္ ေတာင္းဆုိအစိုးရ အေနျဖင့္ အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္ ခံခဲ့ရသူမ်ားကို ျပန္လည္ေတာင္းပန္သင့္ေၾကာင္း လူ႔အခြင့္ အေရးလႈပ္ ရွားေဆာင္ရြက္သူမ်ားက ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ Orchid Hotel တြင္ ယေန႔ ျပဳလုပ္ခဲ့ သည့္ လူ႔အခြင့္အေရး မွတ္တမ္း ကြန္ရက္၏ “အသိအမွတ္ျပဳရန္ ႏွင့္ ျပဳျပင္ရန္ အစီရင္ခံစာ” ထုတ္ျပန္ျခင္း ရွင္းလင္းပဲြတြင္ ေထာက္ျပ ေျပာ ဆိုသည္။
“က်မတို႔က အျပစ္ဖို႔ရန္အတြက္ခ်ည္းေျပာတာမဟုတ္ဘူး။ အစိုးရနဲ႕ က်ဴးလြန္ခဲ့သူေတြဟာ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္ခံခဲ့ ရတဲ့သူေတြကို အသိအမွတ္ျပဳေပးဖို႔၊ ေလးစားဖို႔လိုတယ္။ သူတို႔လုပ္ခဲ့တယ္ဆိုတဲ့ကိစၥကို ဝန္ခံဖို႔လိုတယ္။ ျပဳျပင္ ေျပာင္း လဲမႈ ေတြလုပ္လာၿပီလုိ႔ေျပာေနေပမယ့္ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္ခံရမႈေတြက ရွိေနေသးတယ္။ တရားေရး မ႑ိဳင္ကလည္း အေကာင္ အထည္ေဖာ္မႈ အားနည္းေနတယ္”ဟု လူ႔အခြင့္အေရးမွတ္တမ္းကြန္ရက္မွ စည္း႐ုံး လႈံ႕ေဆာ္ေရး အဖဲြ႕ တာဝန္ရွိသူ ေလြးပုိးငယ္(လိုည္းပိုးငယ္) က ရွင္းျပသည္။

လူ႔အခြင့္အေရးမွတ္တမ္းကြန္ရက္သည္ တုိင္းရင္းသားေဒသအသီးသီးရွိ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္ခံရမႈမ်ားကို ၂၀၀၄ ခုႏွစ္မွ စတင္ကာ စစ္တမ္း ေကာက္ယူျခင္း၊ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပဲြကာလက လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ား အပါအ၀င္ လူ႕အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားကုိ ႏုိင္ငံေရး အက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း(ျမန္မာႏိုင္ငံ)၊ ျမန္မာ့ေရး ရာ၊ ခ်င္းလူ႔အခြင့္အေရးအဖဲြ႕၊ ညီမွ်ျခင္း-ျမန္မာ၊ ဘန္နီတက္ခ္၊ အသြင္ ကူးေျပာင္းမႈ တရားမွ်တမႈဆုိင္ရာ ႏုိင္ငံတကာစင္တာ၊ ပေလာင္ အမ်ိဳးသမီးအစည္းအ႐ုံးအပါအ၀င္ လူ႕အခြင့္အေရး အဖဲြ႕မ်ားစြာျဖင့္ ပူးေပါင္း မွတ္တမ္းတင္ေနသည့္ ကြန္ရက္ တခုျဖစ္သည္။

လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားကို တႏုိင္ငံလုံးအတုိင္းအတာျဖင့္ စစ္တမ္း ေကာက္ယူခဲ့ၿပီးေနာက္ အစိုးရ၊ စစ္တပ္က လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္ခဲ့မႈမ်ား ရွိခဲ့သည့္အေပၚ အေထာက္အထားမ်ားစြာပါရွိသည့္ “အသိအမွတ္ ျပဳရန္ႏွင့္ ျပဳလုပ္ ရန္” အစီရင္ခံစာ တေစာင္ကုိ ယေန႔ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

“ဒီအစီရင္ခံစာဟာ သူတို႔မွားတယ္ဆိုတာကုိ ဝန္ခံဖို႔လုပ္တာျဖစ္တယ္။ စစ္တပ္မို႔လို႔ အေရးယူလို႔မရဘူးဆိုၿပီး က်ဴးလြန္ေနတာေတြကို ရပ္တန္႔ေပးဖို႔ လုပ္တာျဖစ္တယ္”ဟု ထားဝယ္အမ်ိဳးသမီးသမဂၢမွ မစုစုေဆြ က ရွင္းျပသည္။

အဆိုပါ အစီရင္ခံစာတြင္ စစ္တပ္က ညွင္းပန္းႏွိပ္စက္ျခင္း၊ သတ္ျဖတ္ျခင္း၊ လယ္ယာေျမသိမ္းပိုက္ျခင္းကိစၥမ်ားကို အဓိက ေဖာ္ျပထားၿပီး ျဖစ္စဥ္မ်ား အေနျဖင့္ အလြတ္သတင္းေထာက္ ကိုပါႀကီး အမႈ၊ ၉ တန္းေက်ာင္းသူ ဂ်ာဆုိင္းအန္ သတ္ျဖတ္ ခံရမႈ၊ ကခ်င္ဆရာမ ၂ ဦး သတ္ျဖတ္ခံရမႈ၊ လယ္ယာေျမမ်ားသိမ္းဆည္းမႈမ်ားအပါအဝင္ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္ခံခဲ့ရၿပီး က်ဴးလြန္သူမ်ားကုိ ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ျခင္းမရွိခဲ့သည့္ အမႈမ်ားစြာကုိ သက္ေသမ်ားျဖင့္ ေဖာ္ျပထားသည္။

အစိုးရအေနျဖင့္လူ႕အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားတြင္ အမွန္တကယ္အျပစ္ ရွိသူကို အေရးယူေဖာ္ထုတ္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ တုိင္းရင္းသားေဒသမ်ားတြင္ ထိုးစစ္ဆင္ေနသည့္ စစ္တပ္အင္အားကိုေလ်ာ့ခ်ရန္လိုအပ္ေၾကာင္း၊ စစ္ပဲြအတြင္း လူ႔အခြင့္ အေရးခ်ိဳးေဖာက္ခံရမႈမ်ားကို စုံစမ္းေဖာ္ထုတ္ရန္ လြတ္လပ္မွ်တသည့္အဖဲြ႕အစည္းမ်ား လိုအပ္ေၾကာင္း၊ ခ်ိဳးေဖာက္ ခံခဲ့ရသူ မ်ားကို အသိအမွတ္ျပဳရန္ႏွင့္ ျပန္လည္ထူေထာင္မႈအစီအစဥ္မ်ားေဆာင္ရြက္ သင့္္ေၾကာင္း အစီရင္ခံစာတြင္ ေရးသား ထားသည္။

ကခ်င္အမ်ိဳးသမီး အစည္းအ႐ုံး(ထိုင္းႏိုင္ငံ) မွ တာဝန္ရွိသူ မစင္ထရယ္က“လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္ခံခဲ့ရသူေတြနဲ႔ ပတ္သက္ လို႔ အမွန္တရားေတြ မရွိသလို ၊ လုံၿခဳံမႈ၊ အကာအကြယ္ေပးမႈေတြလည္းမရွိဘူး။ ျပန္လည္ ကုစားေပးမႈ လည္းမရွိဘူး။ တခ်ိဳ႕ကိစၥေတြမွာဆိုရင္ အစိုးရ က ပါဝင္ပတ္သက္ေနတဲ့အပိုင္းေတြကုိလည္း ေတြ႕ရွိရတယ္”ဟု ေျပာ သည္။

လူ႔အခြင့္အေရးလႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္သူမ်ားက လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္ခံခဲ့ ရသည့္ကာယကံရွင္မ်ား အေပၚ အစိုးရ က ၎တို႔ က်ဴးလြန္မိခဲ့ေၾကာင္း ဝန္ခံျခင္း၊ ေတာင္းပန္မႈမ်ားျပဳလုပ္ျခင္း၊ အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္ခံခဲ့ရသည္ကို အသိ အမွတ္ ျပဳျခင္း ႏွင့္ ကာယကံရွင္မ်ားအတြက္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ေပးသင့္ေၾကာင္း ေျပာဆိုၾကသည္။

ဧရာ၀တီ

No comments:

Post a Comment

My Blog List