Thursday, November 13, 2014

အာဆီယံ CLMV ႏုိင္ငံမ်ားတြင္ ႏုိင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ျမန္မာ ဒုတိယ


အာဆီယံေဒသတြင္း ႏုိင္ငံမ်ားအတြင္းရွိဖြံ႔ၿဖိဳးမႈႏႈန္းေနာက္က်သည့္ ကေမၻာဒီးယား၊လာအုိ၊ ျမန္မာ၊ ဗီယက္နမ္ (CLMV) ႏုိင္ငံမ်ား၏ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ၀င္ေရာက္မႈႏႈန္းတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံက ဒုတိယ ေနရာလုိက္လ်က္ ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္တြင္ ဗီယက္နမ္ႏုိင္ငံအေနျဖင့္ ႏုိင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈပမာဏ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၈ ဘီလီယံ ခန္႔ ၀င္ေရာက္ခဲ့ၿပီး ျမန္မာ ႏုိင္ငံက ေဒၚလာ ၄ ဘီလီယံခန္႔ ၀င္ေရာက္ခဲ့သည္ဟု ရင္းႏီွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီ မ်ားညႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာန ညႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္ ဦးေအာင္ႏုိင္ဦးက ေျပာသည္။

၎က“CLMV ႏုိင္ငံေတြထဲမွာ နံပါတ္တစ္ လက္ရွိက ဗီယက္နမ္ပဲ။ ဗီယက္နမ္ၿပီး ရင္ေတာ့ ျမန္မာေပါ့။ ျမန္မာၿပီးမွ ကေမာၻဒီးယားနဲ႔ လာအုိပါ”ဟု ေျပာသည္။

CLMV ႏုိင္ငံ ၄ ႏုိင္ငံ၏ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ စုစုေပါင္းသည္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္အတြင္း အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၃.၂ ဘီလီယံ အထိရွိလာေၾကာင္းႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ေရးႏွင့္ ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ တုိးတက္ လာေၾကာင္း သမၼတ ဦးသိန္စိန္က ေျပာၾကားထားသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံအေနျဖင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈႏႈန္းတြင္ ဗီယက္နမ္ကုိ မီရန္မ်ားစြာ လုပ္ေဆာင္ရဦးမည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း ယခုအေျခအေန အတုိင္း ဆုိပါက ေနာက္၂ ႏွစ္၊ ၃ ႏွစ္အတြင္း ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ က႑တြင္ ဗီယက္နမ္ကုိ မီႏုိင္ေၾကာင္း ဦးေအာင္ႏုိင္ဦးက ေျပာသည္။

ဦးေအာင္ႏုိင္ဦးက “ဗီယက္နမ္ကိုမီဖုိ ေတာ္ေတာ္ေတာ့ မလုပ္ရပါဘူး။တကယ္ တမ္းလုပ္သြားလိုိ႔ရင္ ေနာက္၂ ႏွစ္ ၃ ႏွစ္ေနရင္ ႏုိင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈကို သူတုိ႔ ဖိတ္ေခၚႏုိင္သေလာက္ က်ေနာ္တုိ႔လည္း ဖိတ္ေခၚႏုိင္သြားမွာေပါ့။ ဒါက ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈကုိ ေျပာတာေပါ့။ က်န္တာေတာ့ ဘယ္မီေအာင္ လုပ္ႏုိင္ေသးမွာ လဲ။ သူတုိ႔က ေရွ႕အမ်ားႀကီး ေရာက္ေနတာပါ”ဟုလည္း ေျပာသည္။

ႏုိင္ငံတကာႏွင့္ ဆက္ဆံေရးျပန္လည္တည္ေဆာက္ရင္း စီးပြားေရးျပဳျပင္ေျပာင္း လဲမႈ ဆုိင္ရာမ်ားစတင္ခဲ့ သည့္ ၂၀၁၁-၂၀၁၂ ဘ႑ာႏွစ္မွစ၍ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ၀င္ေရာက္မႈႏႈန္းမွာ တုိးမ်ား လာၿပီး ႏွစ္အလုိက္ဆုိပါက ၁၅ ရာခုိ္င္ႏႈန္းအထိ တုိးတက္ လာေၾကာင္းလည္း ထုတ္ျပန္ထားသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားအရ သိရသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ ၀င္ေရာက္ခဲ့သည့္ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ပမာဏမွာ အေမရိကန္
ေဒၚလာ ၄.၁ဘီလီယံ ေက်ာ္ျဖစ္ၿပီး ယခုဘ႑ာႏွစ္အစမွ စက္တင္ဘာလကုန္အထိ ၀င္ေရာက္သည့္ ပမာဏမွာ ေဒၚလာ ၄.၁၈၇ ဘီလီယံ ရွိေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ားညႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာန က ေျပာသည္။

ယခုဘ႑ာႏွစ္လက္ရွိပမာဏမွာ ၿပီးခဲ့သည့္ ဘ႑ာႏွစ္တႏွစ္လုံး၏ ပမာဏထက္ ၀င္ေရာက္မႈမ်ားလွ်က္ရွိၿပီး ဘ႑ာႏွစ္ကုန္အထိ ဆုိပါက ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ၅ ဘီလီယံေက်ာ္ ၀င္ေရာက္ရန္ ခန္႔မွန္းထားေၾကာင္း သိရသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ျပည္တြင္း အသားတင္စုစုေပါင္း ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ တန္ဖိုး(GDP) မွာ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၅၈.၆ ဘီလီယံအထိ ရွိေၾကာင္း၊ စီးပြားေရးဖြံ႔ၿဖိဳးမႈႏႈန္းမွာ ၂၀၁၄ခုႏွစ္ ယခုအေန အထားတြင္ ၈.၇ ရာခုိင္ႏႈန္းအထိ ရွိလာေၾကာင္း အစုိးရက ထုတ္ျပန္ထားသည္။

ၿပီးခဲ့သည္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ GDP တုိးႏႈန္းမွာ ၇.၃ရာခုိင္ႏႈန္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ဧရာ၀တီ

No comments:

Post a Comment

My Blog List