Thursday, September 05, 2013

ရန္ကုန္ဆိပ္ကမ္းမ်ားတြင္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ သေဘၤာမ်ား ၀င္ထြက္ဆိုက္ကပ္မႈ အမ်ားဆံုး ဆိပ္ကမ္းအျဖစ္ ဆူးေလဆိပ္ကမ္း ဦးေဆာင္

ရန္ကုန္ဆိပ္ကမ္းမ်ားတြင္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ သေဘၤာမ်ား ၀င္ထြက္ဆိုက္ကပ္မႈ အမ်ားဆံုး ဆိပ္ကမ္း အျဖစ္ ဆူးေလဆိပ္ကမ္းမွာ ၂၁ ရာခိုင္ႏႈန္းျဖင့္ ဦးေဆာင္လ်က္ရွိေၾကာင္း ျမန္မာ့ဆိပ္ကမ္း အာဏာပိုင္မွ ထုတ္ျပန္ေသာ အခ်က္လက္မ်ားအရ သိရသည္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ သေဘၤာမ်ား ၀င္ထြက္ ဆိုက္ကပ္ႏိုင္သည့္ ဆိပ္ကမ္းရွစ္ခု ရွိသည့္အနက္ ဆူးေလဆိပ္ကမ္းမွာ သေဘၤာမ်ား ဆိုက္ကပ္မႈ ၂၁ ရာခိုင္ႏႈန္းျဖင့္ ဦးေဆာင္ေနၿပီး သေဘၤာဆိုက္ကပ္မႈ ၁၉ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိသည့္ ေအးရွားေ၀ါလ္ဆိပ္ကမ္းမွာ ဒုတိယ သေဘၤာဆိုက္ကပ္မႈ အမ်ားဆံုး ဆိပ္ကမ္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ အျခားဆိပ္ကမ္းမ်ားသို႔ သေဘၤာ၀င္ထြက္ ဆိုက္ကပ္မႈမွာ MITT ဆိပ္ကမ္းတြင္ ၁၅ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ MIP ၁၄ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ HPT ဆိပ္ကမ္းတြင္ ၁၂ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ဗိုလ္ေအာင္ေက်ာ္ ဆိပ္ကမ္းတြင္ ခုနစ္ရာခိုင္ႏႈန္း၊ HOB ဆိပ္ကမ္းတြင္ ေျခာက္ရာခိုင္ႏႈန္း၊ MIPL ဆိပ္ကမ္းတြင္ ေျခာက္ရာခိုင္ႏႈန္းတို႔ ျဖစ္သည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ဆိပ္ကမ္းမ်ားသို႔ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလမွ ဇြန္လကုန္အထိ ေျခာက္လတာ ကာလအတြင္း ၀င္ေရာက္ဆိုက္ကပ္ခဲ့သည့္ သေဘၤာအစီးေရ ၁၂၀၀ ေက်ာ္ရွိၿပီး၊ အဆိုပါ သေဘၤာမ်ား၏ ရာခိုင္ႏႈန္း ၉၀ မွာ ရန္ကုန္ဆိပ္ကမ္းမ်ားသို႔ ဆိုက္ကပ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

က်န္သည့္ ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႕မ်ားျဖစ္ေသာ စစ္ေတြ၊ ေက်ာက္ျဖဴ၊ သံတဲြ၊ ပုသိမ္၊ ေမာ္လၿမိဳင္၊ ထား၀ယ္၊ ၿမိတ္ႏွင့္ေကာ့ေသာင္း စသည့္ဆိပ္ကမ္းမ်ားသို႔ ဆိုက္ကပ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။
"ျမန္မာႏိုင္ငံကို အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ သေဘၤာ၀င္ထြက္ ဆိုက္ကပ္မႈ ရာခိုင္ႏႈန္း ၉၀ ခန္႔က ရန္ကုန္ ဆိပ္ကမ္းေတြ မွာ ဆိုက္ကပ္ခဲ့တာျဖစ္ၿပီး နယ္ၿမိဳ႕ေတြရဲ႕ ဆိပ္ကမ္းေတြမွာ ၀င္ထြက္ဆိုက္ကပ္မႈက ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္းပဲ ရွိပါတယ္" ဟု ျမန္မာ့ဆိပ္ကမ္း အာဏာပိုင္မွ တာ၀န္ရွိသူ တစ္ဦးက ဆိုသည္။
ရန္ကုန္ဆိပ္ကမ္းသည္ ထီးတန္းကမ္းနားေဒသမွ သံလ်က္စြန္း ကမ္းနားေဒသအတြင္း ႏိုင္ငံတကာ သေဘၤာမ်ား ၀င္ထြက္ဆိုက္ကပ္ႏိုင္သည့္ ဆိပ္ခံတံတား ၁၈ စင္း၊ တည္ေဆာက္ဆဲ ဆိပ္ခံတံတား တစ္စင္း၊ ကုန္ေသတၱာစခန္း သံုးခုျဖင့္ ဆိပ္ကမ္းလုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ေနျခင္း ျဖစ္သည္။
ရန္ကုန္ဆိပ္ကမ္း ဖံြ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး စီမံခ်က္တြင္ ပါ၀င္သည့္ ဆူးေလဆိပ္ကမ္း တံတား ၁၊ ၂၊ ၃၊ ၄ တို႔အား ကုန္ေသတၱာႏွင့္ အေထြေထြကုန္စည္တင္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ေရယာဥ္ႀကီးမ်ား ဆိုက္ကပ္ႏိုင္ သည့္ဆိပ္ကမ္းအျဖစ္အဆင့္ျမႇင့္ျပဳျပင္တည္ေဆာက္ျခင္း၊ကုန္ကိုင္တြယ္ကိရိယာမ်ားတပ္ဆင္ျခင္းႏွင့္ ေနာက္ ခံေျမေပၚတြင္ ဆိပ္ကမ္းဆိုင္ရာ အေဆာက္အံုမ်ား တည္ေဆာက္ႏိုင္ရန္ လုပ္ငန္းတင္ဒါ ေခၚယူ ခဲ့ၿပီး ျဖစ္ သည္။
ယင္းသို႔ ကုမၸဏီမ်ားအား တင္ဒါေခၚယူ ေရြးခ်ယ္ခဲ့ရာ Myanmar Harmony Management ကုမၸဏီသည္ လုပ္ငန္းအျမတ္ ရရွိမႈေပၚတြင္ ခဲြေ၀သည့္အခ်ဳိး (Equity Ratio) အား ျမန္မာ့ဆိပ္ကမ္း အာဏာပိုင္သို႔ ရာခိုင္ႏႈန္း ၇၀ အထိ ေပးအပ္ၿပီး ဆူးေလဆိပ္ကမ္းအား အဆင့္ျမႇင့္တင္ရန္ တင္ဒါေရြးခ်ယ္ ခံခဲ့ရသည္။ Myanmar Harmony Management ကုမၸဏီသည္ ဆူးေလဆိပ္ကမ္းအား ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ပမာဏ ၉၅ ဒသမ ၁၈၉ မီလ်ံအထိ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမည္ဟု ေျပာၾကားသည္။

No comments:

Post a Comment

My Blog List