Friday, April 08, 2016

အဘေခတ္က ခ႐ိုနီေတြကို အစ္မေခတ္မွာ ဘယ္လိုထိန္းမလဲ


စစ္အာဏာရွင္အဆက္ဆက္ အုပ္ခ်ဳပ္ခံခဲ့ရသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ခ႐ိုနီဟူေသာ လူတန္းစား တရပ္ေပၚေပါက္ခဲ့သည္။ အာဏာရိွသူမ်ားႏွင့္ပူးေပါင္းကာစီးပြားေရးလုပ္ခဲ့ၾကသည့္ ခရိုနီမ်ားေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေတာ္အတြက္ အမွန္တကယ္ရရိွမည့္ အခြန္ေငြမ်ား ဆံုးရံႈးနစ္နာခဲ့ရ သည္။ နွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ အျမစ္တြယ္ ခဲ့သည့္ ခ႐ိုနီအရင္းရွင္စနစ္(Crony Capitalism) လံုး၀အျမစ္ေပ်ာက္သြားရန္ NLD အစိုးရအေနျဖင့္ အစြမ္းကုန္ ၾကိဳးပမ္းရမည္ျဖစ္သည္။
ခရိုနီဆိုသည္မွာ ၁၈ ရာစုတြင္ လန္ဒန္ျမိဳ႕၌ စတင္သံုးစဲြခဲ့ေသာ စကားလံုး ျဖစ္ျပီး Oxford English အဘိဓာန္၌ Long-term ဟု အဓိပၸာယ္ရသည့္ မူရင္းဂရိဘာသာစကား Chronios မွ ဆင္းသက္လာေသာ ေ၀ါဟာရျဖစ္ သည္။ ေနာင္တြင္ ခ႐ိုနီကိုရင္းနီွးသည့္မိတ္ေဆြ (Close Friend) (သို႔မဟုတ္) အက်ဳိးတူ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ (Companion)၊ မိတ္ေဆြေဟာင္း (Old Friend) စသည့္ အဓိပၸာယ္ျဖင့္ သံုးစဲြခဲ့ၾကသည္။

ႏိုင္ငံေရးေ၀ါဟာရ၌ ခရိုနီဟူသည္ အုပ္ခု်ပ္သူလူတန္းစား (သို႔မဟုတ္) အခြင့္အာဏာရိွသူကို ရင္းႏီွး ေအာင္ေပါင္းၿပီး လုပ္ကိုင္ခြင့္မ်ားရယူကာ ထိုအုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ားႏွင့္ အက်ဳိးတူေသာ္လည္းေကာင္း၊ အက်ဳိးအျမတ္ခဲြေ၀ ေပး၍ေသာ္လည္း လုပ္ကိုင္ေနၾကသည့္ အရင္းရွင္စီးပြားေရးသမားမ်ားကို ေခၚေ၀ၚေသာ ေ၀ါဟာရ ျဖစ္လာသည္။

ခ႐ိုနီမ်ားသည္ အထူးအခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္မ်ားရရိွျခင္း၊ တရားမ၀င္ ပါမစ္မ်ား လက္သိပ္ထိုးခ်ေပးမႈခံရျခင္း၊ ႏိုင္ငံပိုင္အေဆာက္အအံုမ်ားအား ေဈးႏႈန္း သက္သာစြာျဖင့္ ငွားရမ္းအသံုးျပဳခြင့္ရရိွျခင္းမ်ားေၾကာင့္ တိုင္းျပည္ အတြက္ မ်ားစြာနစ္နာဆံုးရံႈးခဲ့ရသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ ခရိုနီမ်ားကို စနစ္တက်ေမြး ထုတ္ခဲ့သူမွာ အၿငိမ္းစားဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးသန္းေရႊျဖစ္ေၾကာင္း ၾကံ့ခိုင္ေရး ပါတီပူးတဲြဥကၠ႒ ဦးေဌးဦးက ၂၀၁၅ အေထြ ေထြေရြးေကာက္ပဲြ အၾကိဳကာလမ်ားတြင္ မီဒီယာမ်ားကို ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ဦးသန္းေရႊ ေမြးထုတ္ခဲ့သည့္ ခရိုနီမ်ားအနက္ ဦးေတဇ (Htoo)၊ ဦးေဇာ္ေဇာ္ (Max)၊ ဦးေအာင္ကို၀င္း (ကေမၻာဇ)၊ ေဇကမၻာ ဦးခင္ေရႊ၊ ဦးသိမ္းေ၀ (ရိုးမနွင့္ FMI) နွင့္ ဦး၀င္းေအာင္ (UMFCCI ဥကၠ႒)တို႔မွာ ထင္ရွားသူမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။

အထက္ပါ ခ႐ိုနီမ်ား၏ အေၾကာင္းကို ျပည္သူအမ်ားစု သိရိွနိုင္ေစရန္ အနည္းငယ္တင္ျပလိုပါသည္။

ဦးေတဇသည္ ၁၉၆၄ ခုနွစ္ ဇူလိုင္ ၁၈ ရက္တြင္ ေမြးဖြားခဲ့ျပီး ငယ္စဥ္က ရန္ကုန္ျမိဳ႕ကမာရြတ္ျမိဳ႕နယ္ရိွ TTC ေခၚ ဆရာအတတ္သင္ေက်ာင္း (ေနာင္အခါ ဆရာအတတ္သင္ေကာလိပ္)၌ မူလတန္းမွ အထက္တန္းအထိ ပညာသင္ၾကားခဲ့သည္။ ၁၀ တန္းစာေမးပဲြကို နွစ္ႀကိမ္ေျဖဆိုခဲ့ရျပီးေနာက္ ေအာင္ျမင္ခဲ့သည္။

၁၀တန္း ေအာင္ျမင္ၿပီးေနာက္ ေမျမိဳ႕စစ္တကၠသိုလ္ အပတ္စဥ္ (၂၇)သို႔ တက္ေရာက္ခဲ့ေသာ္လည္းတတိယႏွစ္အေရာက္တြင္ ေက်ာင္းမွထုတ္ပယ္ျခင္းခံခဲ့ရသည္။ န၀တ၊ နအဖ စစ္အစိုးရလက္ထက္၌ ျမန္မာ-ထိုင္း နယ္စပ္နွင့္ ေ၀းလံေသာေနရာမ်ား၌သစ္ထုတ္လုပ္ခြင့္ရရိွ၍ ေလလံဆဲြခဲ့ရာ ေအာင္ျမင္သည္။ ယင္းေနာက္ န၀တ အစိုးရထံမွ ကြ်န္းသစ္တလံုးလွ်င္ အေမရိကန္ေဒၚလာ၁၀ ေဒၚလာျဖင့္၀ယ္ယူျပီး ျပည္ပသို႔တလံုးလွ်င္ ေဒၚလာ ၅၀၀ ျဖင့္ ေဈးျမွင့္တင္ေရာင္းခ်ကာ ခ်မ္းသာၾကြယ္၀လာခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ စိုက္ပ်ဳိးေရးလုပ္ငန္း၊ ေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္း၊ သတၱဳတူးေဖာ္ေရး၊ ေဆာက္ လုပ္ေရး၊ ဘဏ္လုပ္ငန္းနွင့္ ေလေၾကာင္းလိုင္းတို႔ကို လုပ္ကိုင္ခဲ့သည္။

ဦးေတဇ၏ ခ်မ္းသာၾကြယ္၀မႈကို တိတိ က်က် မသိရေပ။
ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးသန္းေရႊ၏ အားေပးေထာက္ခံမႈျဖင့္ ၾကြယ္၀လာသူတဦးမွာ ဧရာ၀တီတိုင္း ေရၾကည္ျမိဳ႕တြင္ ေမြးဖြားခဲ့သည့္ ဦးေဇာ္ေဇာ္ျဖစ္သည္။ ၁၉၆၇ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ ၂၂ ရက္ေန႔ ေမြးဖြားခဲ့သည္။ ဦးေဇာ္ေဇာ္သည္ မက္စ္ျမန္မာကုမၸဏီအုပ္စုကိုတည္ေထာင္၍ ေက်ာက္မ်က္ရတနာလုပ္ငန္း၊ ေရာ္ဘာစိုက္ပ်ဳိးေရးလုပ္ငန္း၊ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းၾကီးမ်ားကို လုပ္ပိုင္ခြင့္ရရိွခဲ့သည္။

ယခင္အစိုးရလက္ထက္တြင္ ဘိလပ္ေျမ ထုတ္လုပ္မႈလုပ္ငန္း၊ စက္မႈလုပ္ငန္း၊ ကားတင္သြင္းခြင့္လုပ္ငန္း၊ ဟိုတယ္လုပ္ငန္း၊ ေလာင္စာဆီ အေရာင္းဆိုင္လုပ္ငန္းနွင့္ဘဏ္လုပ္ငန္းတို႔ကို ေအာင္ျမင္ေအာင္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ခဲ့သည္။ ရန္ကုန္ျမိဳ႕စစ္ရံုးၾကီးနံေဘး (ယခင္ နား၊ နွာေခါင္း၊ လည္ေခ်ာင္း ကုသေရးေဆးရံု) ေနရာ၌ Max Myanmar Group of Company ရံုးခ်ဳပ္တည္ေထာင္ထားျပီး လစဥ္ အျမတ္ေငြေဒၚလာသန္း ၅၀၀ ခန္႔ ရရိွေနသည္။

ဆရာေက်ာင္းဟု လူသိမ်ားေသာ ကေမၻာဇဘဏ္ဥကၠ႒ဦးေအာင္ကို၀င္းသည္ ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးၾကီးေဟာင္း ဦးေမာင္ေအး၏ ေနရာေပးမႈေၾကာင့္ ၾကြယ္၀ခ်မ္းသာလာသူျဖစ္ၿပီး ဦးေမာင္ေအး၏ သမီးမ်ားကို စာသင္ၾကား ေပးခဲ့ဖူးသူ ျဖစ္သည္။ ေက်ာက္စိမ္းတူးေဖာ္သည့္လုပ္ငန္းနွင့္ ဘဏ္လုပ္ငန္းသည္ ဦးေအာင္ကို၀င္း၏ အဓိက စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားျဖစ္ၿပီး ကေမၻာဇဘဏ္အေဆာက္အအံုမ်ား၌ ဦးေအာင္ကို၀င္းႏွင့္ယခင္အစိုးရအဖဲြ႕အၾကီးအကဲမ်ား ေက်ာက္စိမ္းတံုးၾကီးမ်ားကို ၾကည့္ရႈေနသည့္ ဓာတ္ပံုမ်ားကို ခိ်တ္ဆဲြထားသည္။

ကေမၻာဇဘဏ္လီမိတက္သည္ ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ ဘဏ္ခဲြအမ်ားဆံုးဖြင့္လွစ္ ထားျပီး ၂၀၁၁-၂၀၁၂ ခုနွစ္ ဘ႑ာနွစ္မွ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘ႑ာနွစ္အထိ ေလးနွစ္ဆက္တိုက္ ၀င္ေငြခြန္အမ်ားဆံုးေပးေဆာင္သူ ပထမ ေနရာ၌ရပ္ တည္လ်က္ရိွေနသည္။ ျပည္သူမ်ားအၾကားစိတ္၀င္စားသည့္ ေနာက္ထပ္ ခရိုနီတဦးမွာ ေဇကမၻာဦးခင္ေရႊျဖစ္သည္။

ဦးခင္ေရႊသည္ ေမာ္လျမိဳင္ျမိဳ႕ဇာတိျဖစ္ျပီး ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္ျခင္းျဖင့္ ခ်မ္းသာၾကြယ္၀လာသူ ျဖစ္သည္။ ဟိုတယ္လုပ္ငန္း၊ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းနွင့္ အိမ္ရာတည္ ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားမွ အဓိက၀င္ေငြရရိွေနျပီး နွစ္စဥ္သိန္းေပါင္းမ်ားစြာ အလွဴအတန္းျပဳလုပ္ျခင္း ျဖင့္ နာမည္ေကာင္းရရိွရန္ ေဆာင္ရြက္ေနသူျဖစ္သည္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးေဟာင္း သူရဦးေရႊမန္း၏ခမည္းခမတ္ေတာ္စပ္ေနျခင္းကလည္း ဦးခင္ေရႊ၏အရိွန္အ၀ါကို ပိုမိုၾကီးမားလာေစခဲ့သည္။

၁၉၉၃ ခုႏွစ္တြင္ ႐ိုးမဘဏ္ကို စတင္တည္ေထာင္ခဲ့သည့္ ဦးသိမ္းေ၀ (ခ) မစၥတာဆာ့ခ်္ပန္းသည္ လိႈင္သာယာျမိဳ႕နယ္တြင္ ၄၆၅ ဧကက်ယ္၀န္းသည့္ FMI City၊ ေျမဧက ၆၅၀ ေပၚတြင္ ပန္းလိႈင္ ေဂါက္ကြင္းနွင့္ အိမ္ရာ၊ သန္လ်င္ၿမိဳ႕ေပၚရိွ ေျမဧက ၁၃၅ ဧကေပၚ၌ ၾကယ္စင္အိမ္ရာတို႔ကို လုပ္ကိုင္ခဲ့သူ ျဖစ္သည္။

ဦးသိမ္းေ၀သည္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ဇြန္လ ၃၀ ရက္တြင္ ရန္ကုန္ျမိဳ႕ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ဆန္းလမ္းနွင့္ လမ္း ၃၀ အနီးတြင္ KFC ၾကက္ေၾကာ္ဆိုင္ကို ျမန္မာ နိုင္ငံ၌ ပထမဦးဆံုးဖြင့္လွစ္ခဲ့ျခင္းျဖင့္ စားေသာက္ကုန္လုပ္ငန္းမ်ားအထိ စီးပြားေရးေဈးကြက္ ခဲ်႕ထြင္လာခဲ့သည္။ ၂၀၁၃ ခုနွစ္ ၾသဂုတ္လစာရင္းအရ စင္ကာပူနိုင္ငံ၏ အၾကြယ္၀ဆံုး သန္းၾကြယ္သူေဌး ၅၀ စာရင္းတြင္ သူသည္ အဆင့္ ၃၈ ခိ်တ္ခဲ့သူျဖစ္သည္။

ျမန္မာနိုင္ငံကုန္သည္မ်ားနွင့္ စက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းခ်ဳပ္ (UMFCCI) ၏ သက္ေတာ္ရွည္ဥကၠ႒ၾကီးျဖစ္ေသာ ဦး၀င္းေအာင္သည္ ဒဂံုအင္တာေနရွင္နယ္ကုမၸဏီကိုတည္ေထာင္ထားၿပီး ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ ငန္းအပါအ၀င္ အျခားစီးပြားေရးလုပ္ငန္း အေျမာက္အျမားကို လုပ္ကိုင္ ေဆာင္ရြက္ေနသူ ျဖစ္သည္။ ယခုလက္ရိွ ရန္ကုန္ျမိဳ႕သူနာျပဳတကၠသိုလ္ ေရွ႕ရိွ ေျမကြက္လပ္၌ IBTC ကုမၸဏီဥကၠ႒ ဦးေအာင္မိုးေက်ာ္ႏွင့္ပူးေပါင္းကာ ပုဂၢလိက ေဆးရံုတရံုတည္ေဆာက္ရန္ စီစဥ္ေနျပီး ဆရာ၀န္အခ်ဳိ႕၏ ကန္႔ကြက္မႈႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေနရေၾကာင္း သိရသည္။

စစ္အစိုးရလက္ထက္တြင္ ဗိုလ္ခု်ပ္ၾကီးမ်ားကို အဘေခၚ၍ လုပ္ငန္းလုပ္ပိုင္ ခြင့္မ်ားစြာရရိွခဲ့ၾကသည့္ ခရိုနီမ်ား သည္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို အစ္မ ေခၚ၍ ခ်ဥ္းကပ္မႈမ်ားျပဳလုပ္လာႏိုင္သည္ကို NLD တာ၀န္ရိွသူမ်ား အထူးသတိခ်ပ္ရမည္ ျဖစ္သည္။

''အဓိကကေတာ့ တရားဥပေဒစိုးမိုးေအာင္ တင္ဒါေခၚတာေတြကို ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရိွေအာင္ လုပ္ရမွာေပါ့။ တရားဥပေဒအမွန္တကယ္ စိုးမိုးရင္ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈလည္းရိွေတာ့မွာမဟုတ္ဘူး။ အခုလည္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကိုယ္တိုင္လက္ေဆာင္ပစၥည္းလက္ခံျခင္းနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ ညႊန္ၾကားခ်က္ထုတ္ထားတယ္ေလ။

တဆင့္ခ်င္းေဆာင္ရြက္သြားမယ္လို႔ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္''ဟု ၁၉၉၀ ျပည့္နွစ္ ေရြးေကာက္ပဲြအနိုင္ရလႊတ္ ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ဦးေစာႏိုင္းႏိုင္းက ေျပာသည္။

အစိုးရအဖဲြ႕၀င္မ်ားႏွင့္ဌာနဆိုင္ရာလူၾကီးမ်ားအားအဘဟုေခၚေ၀ၚသံုးႏႈန္းျခင္းမနွစ္သက္သည့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဦးေဆာင္ေသာ NLD အစိုးရ သစ္သည္ အဘအစားအစ္မဟုေျပာင္းလဲေခၚဆိုကာ ခ်ဥ္းကပ္မႈမ်ားျပဳ လုပ္လာမည့္ ခ႐ိုနီမ်ားႏွင့္၎တို႔၏ အေပါင္းအပါမ်ားကို မည္ကဲ့သို႔ ဆက္ဆံမည္ကို ျပည္သူလူထုအေနျဖင့္ စိတ္၀င္တစားေစာင့္ၾကည့္လ်က္ ရိွသည္။

နႏၵမ်ဳိးေဆာင္
News Watch(ေစာင့္ၾကည့္သတင္းဂ်ာနယ္)

No comments:

Post a Comment

My Blog List