Thursday, April 07, 2016

အစိုးရသစ္ကို အကဲစမ္းမယ့္ ေက်ာက္စိမ္း မူးယစ္ေဆးဝါးနဲ႔ လက္နက္ကိုင္ ျပႆနာေခတ္မီလံုၿခံဳေရး စနစ္မ်ားျဖင့္ မြမ္းမံထားေသာ ေက်ာက္တံုးနံရံတံတုိင္းႀကီး မ်ား၏ ေနာက္ကြယ္မွာ ျမန္မာႏုိင္ငံက ေက်ာက္စိမ္းလုပ္ငန္းရွင္သူေဌးႀကီး ေနထိုင္လ်က္ရွိပါသည္။ ဧည့္သည္အေနျဖင့္ အထဲကေန ခလုတ္ျဖင့္ ဖြင့္ေပးေသာ ၿခံတံခါးဂိတ္ကိုျဖတ္ၿပီး အိမ္၏ဥယ်ာဥ္ထဲကို ဝင္ရမည္။ သူေဌးႀကီးႏွင့္အတူထိုင္စကားမေျပာခင္ ေလးေထာင့္ ေရခဲေသတၱာလို ႀကီးမားေသာ ေက်ာက္စိမ္းတံုးႀကီးေဘးကေန ျဖတ္လာရမည္။ ထို႔ေနာက္ ေဘးတြန္းမွန္တံခါးကေနဝင္ၿပီး လွပစြာပံုေဖာ္ထားေသာ ဆင္စြယ္ႀကီးနား ကေန ျဖတ္သြားရမည္ျဖစ္ပါသည္။

ယြပ္ေဇာ္ေခါင္န္သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ကခ်င္ျပည္နယ္၌ လူ သိမ်ားလွသူ တစ္ဦးျဖစ္သည္။ သူသည္ အစိုးရစစ္တပ္ႏွင့္ တုိင္းရင္း သားလက္နက္ကိုင္ မ်ားၾကားက ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားမွာ ညႇိႏိႈင္းေပးသူ ပြဲစားတစ္ဦးျဖစ္ သည္။ ကိုယ္ပိုင္ေက်ာက္စိမ္းတြင္းလုပ္ငန္းရွိသည့္ ကခ်င္လူမ်ိဳးအနည္းငယ္ ထဲက တစ္ေယာက္ျဖစ္ပါသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ေျမာက္ဘက္ စြန္း ကခ်င္ျပည္နယ္သည္ လူဦး ေရ ၁ ဒသမ ၂ သန္းတုိ႔ေနထိုင္ရာ ေဒသျဖစ္သည္။ ေက်ာက္စိမ္း တြင္း၊ ဘိန္းစိုက္ပ်ိဳးျခင္း၊ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ပ်က္စီးျခင္း၊ တ႐ုတ္ ႏုိင္ငံႏွင့္ အျငင္းပြားဖြယ္ရာပတ္ သက္မႈမ်ားရွိျခင္း၊ လက္နက္ကိုင္ သူပုန္ထျခင္း စေသာႏုိင္ငံ၏ ေျဖ ရွင္းရခက္ေသာ ျပႆနာအခ်ိဳ႕ လည္း ရွိပါသည္။ စစ္အစိုးရလက္ ထက္ကေန တုိင္းျပည္ကို ရယူ အုပ္ခ်ဳပ္မည့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစု ၾကည္ ဦးေဆာင္ေသာ အစိုးရအ ဖြဲ႕သစ္အတြက္ ကခ်င္ျပည္နယ္ သည္ အ႐ႈပ္ေထြးအခက္ခဲဆံုး ျပႆနာတစ္ခု ျဖစ္လာဖြယ္ရွိ သည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ အရပ္သားအစိုးရေခါင္းေဆာင္ မ်ားသည္ သည္ေဒသကို တိုး တက္လာေအာင္လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ မည္လားဟု ယြပ္ေဇာ္ေခါင္န္အား ေမးရာမွာ သူက အသိရခက္ေသာ အၿပံဳးကိုသာ ၿပံဳးျပ၏။

‘‘ကြၽန္ေတာ္ထင္တယ္ဆုိ တာထက္ ေမွ်ာ္လင့္တယ္လို႔ပဲ ေျပာပါရေစ’’

ကခ်င္လူမ်ိဳးမ်ား၏ ခံစားနာ က်င္မႈအေျခခံသည္ အဖုိးမျဖတ္ ႏုိင္ေသာ ေက်ာက္စိမ္းတံုးမ်ားႏွင့္ ဆုိင္ပါသည္။ အာဏာရွိေသာ ျမန္မာအစိုးရစစ္တပ္မိသားစုႏွင့္ စီးပြားေရးသမားခ႐ိုနီမ်ားသည္ ကခ်င္ျပည္နယ္၏ ေက်ာက္စိမ္း ႏွင့္ ကြၽန္းသစ္၊ ေရႊအစရွိသည့္ တျခားသယံဇာတမ်ားကို အင္ အားသံုး ယူငင္ေနၾကသည္ဟု ကခ်င္အေရးလႈပ္ရွားသူမ်ားက စြဲခ်က္တင္ၾကသည္။ အစိုးရ အသစ္ တက္မလာခင္ႏွစ္မွာ ေက်ာက္စိမ္းေတြရသေလာက္ ထုတ္ယူရန္ ကုမၸဏီႀကီးမ်ားက တက္သုတ္႐ိုက္အလုပ္လုပ္ခဲ့ၾက သည္။ ရက္သတၱပတ္မ်ားအတြင္း မွာ ေတာင္ေတြကို သူတို႔က ခ်ိဳင့္ ဝွမ္းေတြျဖစ္သြားေအာင္ လုပ္ခဲ့ ၾကသည္။

သည္ကုန္သြယ္မႈသည္ အ စိမ္းေရာင္ဘိန္းခင္းမ်ားႏွင့္ ကူး သန္းရလြယ္ေသာ တ႐ုတ္နယ္စပ္ အထိကို ေက်ာ္ျဖတ္ၿပီး လက္နက္၊ မူးယစ္ေဆးဝါးႏွင့္ ေက်ာက္မ်က္ ရတနာေရာင္းဝယ္ေဖာက္ကားမႈ ကို အားေကာင္းေစသည္။ ကခ်င္ ျပည္နယ္၏ သယံဇာတအရင္းအ ျမစ္မ်ားအတြက္ လက္နက္ကိုင္ ေတာ္လွန္ေရး အဖြဲဲ႕ျဖစ္သည့္ ကခ်င္လြတ္လပ္ေရးတပ္မေတာ္ သည္ ျမန္္မာအစိုးရစစ္တပ္ႏွင့္ တိုက္ပြဲမ်ား ဆက္တုိက္ျဖစ္ပြားခဲ့ သည္။ သည္တုိက္ပြဲမ်ားေၾကာင့္ လူေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာ အိုးအိမ္ စြန္႔ခြာထြက္ေျပးခဲ့ရၿပီး လြန္ခဲ့ ေသာ ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာေက်ာ္က ျဖစ္ခဲ့ေသာ တုိက္ပြဲမ်ား တစ္ေက်ာ့ျပန္ျဖစ္လာၾကသည္။

‘‘အတိုက္အခံေတြ ေရြး ေကာက္ပြဲမွာ အႏုိင္ရတဲ့အတြက္ အရမ္းဂုဏ္ယူပါတယ္။ ဒါဟာ ဒီမိုကေရစီကိုသြားဖို႔ အဆင့္တစ္ ဆင့္ပါ။ ဒါေပမဲ့ အႏွစ္ ၆၀ ေလာက္ျဖစ္လာခဲ့တဲ့ကိစၥကို ငါးႏွစ္တည္း နဲ႔ သူတုိ႔ ဘယ္လိုေျဖရွင္းႏုိင္မလဲ’’ ဟု ကခ်င္ျပည္နယ္လူမႈေရးအုပ္စု ကြန္ရက္ကို ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ စတီဗင္စာဂ်ီက ေျပာပါသည္။

ျပည္နယ္၏ သယံဇာတအရင္းအျမစ္မ်ားကိုထိန္းခ်ဳပ္ျခင္းကခ်င္ျပည္နယ္ သို႔သြားသည့္ မည္သည့္ခရီးစဥ္မဆို ဟိမဝႏၲာဆီက စီးဆင္းလာေသာ ေရခဲေရမ်ားျဖင့္ ေအးစက္ေန ေသာ ျမစ္ႏွစ္သြယ္ဆံုစည္းရာက ေန စရမည္ျဖစ္သည္။ သည္ျဖစ္ ႏွစ္သြယ္ဆံုစည္းရာကေန ဧရာ ဝတီျမစ္ႀကီး ျဖစ္လာသည္။ သည္ ျမစ္ႀကီးသည္ ကခ်င္လူမ်ိဳးမ်ားတို႔ အတြက္ အသက္ ေသြးေၾကာျမစ္ ႀကီးျဖစ္ပါသည္။

ျမစ္ဆံုတြင္ ေရႊေရာင္ေစတီ တစ္ဆူက ေတာက္ပသပၸာယ္ေန သည္။ စက္တပ္ေလွတစ္စီးေပၚ ကိုတက္ၿပီး မိနစ္ ၃၀ ေလာက္ ၾကည္လင္သန္႔ ရွင္းေနေသာ ျမစ္ ေဘးတစ္ေလွ်ာက္ အထက္ကို ေမာင္းတက္လာလွ်င္ အသံုးမျပဳ ေတာ့သည့္ လွ်ပ္စစ္မီးႀကိဳးတုိင္ ႀကီးမ်ားက ေရျပင္အထက္မွာ စီးမိုးေနပါသည္။

သည္အေဆာက္အအံုမ်ား သည္ လက္ရွိေတြ႕ရသည့္ ျမစ္ဆံု ဆည္ျဖစ္ ပါသည္။ ျမစ္ဆံုဆည္ သည္ လွ်ပ္စစ္အား မဂၢါဝပ္ ၆၀၀၀ ကို ထုတ္လႊတ္ ေပးမည့္ ေရအားလွ်ပ္စစ္ဆည္ျဖစ္ၿပီး ေဆာက္လုပ္ျဖစ္ပါက အာရွ၌ အႀကီးဆံုးေရအား လွ်ပ္စစ္ဆည္ျဖစ္လာမည္။

ယခင္စစ္တပ္ေနာက္ခံ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရသည္ ျပည္သူမ်ား၏ ဆန္႔က်င္ကန္႔ကြက္မႈ ေၾကာင့္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၃ ဒသမ ၆ ဘီလီယံတန္ဖိုးရွိ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ၏ ျမစ္ဆံုဆည္စီမံကိန္းကို ၂၀၁၁ က ရပ္ဆုိင္းခဲ့ပါသည္။ အဆုိပါဆည္ေၾကာင့္ ေက်းရြာ သားတစ္ေသာင္းေက်ာ္ ေနရာေျပာင္းေရႊ႕ခဲ့ရၿပီး သဘာဝသားရဲတိရစၧာန္ႏွင့္ ငါးေကာင္ေရအမ်ား အျပားပ်က္စီးထိခိုက္ခဲ့ရသည္ဟု ေလ့လာအကဲခတ္သူမ်ားက ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ လူေထာင္ေသာင္းခ်ီၿပီး မီးမရေသာ္လည္း သည္လွ်ပ္စစ္ေရအားလွ်ပ္ စစ္စီမံကိန္းမွရရွိလာေသာ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားအမ်ားစုကို တ႐ုတ္ႏုိင္ငံသို႔သာ ျပန္ပို႔ရန္ မူလက တည္းက စီစဥ္ထားခဲ့ၾကသည္။

ယခုအခါ ျမန္မာအစိုးရသစ္ အေျပာင္းအလဲျဖစ္လာေသာအ ခါ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ က အဆုိပါေရ အားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းကို ျပန္လည္ေဆာက္လုပ္ရန္ ျမန္မာကို စတင္ ဖိအားေပးလာသည္။ တ႐ုတ္ ဒုတိယႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး လူရွန္ မင္းက ၿပီးခဲ့သည့္လက သတင္းေထာက္မ်ားအား ေျပာၾကားရာ တြင္ ‘‘ဒီပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈကို ေရွ႕ဆက္ႏုိင္ဖို႔ ဘယ္လိုတြန္းအား ေပးသြားမလဲ ဆုိတာ ႏွစ္ႏုိင္ငံစလံုးအတြက္ အေရးႀကီးတဲ့ကိစၥပါ’’ဟု ဆိုခဲ့၏။

၂၀၁၁ ၌ ျမစ္ဆံုစီမံကိန္းကို ကန္႔ကြက္ခဲ့သူ ေဒၚေအာင္ဆန္းစု ၾကည္က သည္ကိစၥႏွင့္ပတ္သက္ ၿပီး သူ႔အျမင္ကို ကခ်င္လူမ်ိဳးေတြ ကို မေျပာၾကား ခဲ့ပါ။ သူက အစိုး ရအသစ္လက္ထက္မွာ ဆံုးျဖတ္ ခ်က္မခ်ခင္ စီမံကိန္း စာခ်ဳပ္ကို ျပန္စိစစ္ဦးမည္ဟုသာ ေျပာၾကား ခဲ့၏။

‘‘ဒီစီမံကိန္းကို ဆက္လုပ္ စရာ ဘာအေၾကာင္းမွ မရွိဘူး။ ဧရာဝတီကို အေသသတ္တယ္ဆုိ ရင္ တစ္ျပည္လံုးကို အေသသတ္ တာပဲ’’ဟု အသက္ (၅၀)အရြယ္ရွိ ကခ်င္ျပည္နယ္မွ လႊတ္ေတာ္ အမတ္ ေဒၚဂ်ာဆိုင္းေခါင္န္က ေျပာၾကားသည္။

၁၉၄၈ ၿဗိတိန္အစိုးရဆီက လြတ္လပ္ေရးရခါစအခ်ိန္မ်ားကလို ကခ်င္ျပည္ နယ္၏ သယံဇာတ မ်ားကို ထိန္းခ်ဳပ္ေရးသည္ ျမန္မာ အစိုးရစစ္တပ္ႏွင့္ ကခ်င္လူမ်ိဳး မ်ားအၾကား ပဋိပကၡမ်ား၏ အဓိ ကအေၾကာင္းရင္းျဖစ္၏။ ဗုဒၶဘာ သာအမ်ားစုေနထိုင္သည့္ ျမန္မာ ႏုိင္ငံတြင္ ကခ်င္လူမ်ိဳးမ်ားသည္ အႀကီးမားဆံုးခရစ္ယာန္ဘာသာ ဝင္လူမ်ိဳးစုျဖစ္ပါသည္။

၂၀၁၁ တြင္ တ႐ုတ္တို႔၏ ျမစ္ဆံုစီမံကိန္းအနီးမွာ ကခ်င္ လြတ္ေျမာက္ေရး တပ္မေတာ္ႏွင့္ ျမန္မာစစ္တပ္တုိ႔ တစ္ေက်ာ့ျပန္ ျပန္လည္တိုက္ခိုက္ခဲ့ၾက သည္။ သည္တုိက္ခိုက္မႈသည္ ၁၇ ႏွစ္ၾကာ ႏွစ္ဖက္အၾကား အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရးသေဘာတူညီခ်က္ကို ပ်က္ျပားေစခဲ့ၿပီး လူတစ္သိန္း ေက်ာ္ေန ရာကို စြန္႔ခြာထြက္ေျပးခဲ့ရသည္။

ထိုအခ်ိန္ကစၿပီး ႏွစ္ဖက္ တပ္မ်ားသည္ မုဒိမ္းက်င့္ျခင္း၊ ကေလးစစ္သား မ်ားထားရွိျခင္း၊ မုိင္းေထာင္ျခင္းမ်ားကို က်ဴးလြန္ ခဲ့ေၾကာင္း လူ႔အခြင့္အေရး ေစာင့္ ၾကည့္အဖြဲ႕အပါအဝင္ လႈပ္ရွား သူအဖြဲ႕မ်ားက သတင္းပို႔ခဲ့ၾက သည္။ ထိုတိုက္ပြဲမ်ားေၾကာင့္ ၿပီးခဲ့သည့္ ႏိုဝင္ဘာေရြးေကာက္ပြဲ၌ ေက်းရြာမ်ား စြာမွာ ေရြးေကာက္ပြဲ မလုပ္ႏုိင္ခဲ့ပါ။

အမ်ိဳးသားျပန္လည္ေပါင္းစည္းေရးႏွင့္ ကခ်င္ႏွင့္ တျခား တုိင္းရင္းသား တပ္ဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ၿငိမ္း ခ်မ္းေရးရျခင္းသည္ သူ၏ ပထမ ဦးစားေပးမ်ားအနက္ တစ္ခုျဖစ္ သည္ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ က ေျပာၾကားခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ပဋိပကၡမ်ားအ ၿပီးမွာ မယံုၾကည္မႈမ်ားက အျမစ္ စြဲေနၿပီျဖစ္သည္။ စစ္တပ္ေရာ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္မ်ား ပါ ေက်ာက္စိမ္းတြင္းလုပ္ငန္းက ေန အက်ိဳးအျမတ္မ်ားရရွိေန သည္ဟု ေလ့လာသံုးသပ္သူမ်ား က ေျပာၾကားၾကသည္။

မၾကာေသးခင္ႏွစ္မ်ားမွာ စစ္တပ္ပိုင္လုပ္ငန္းႀကီးမ်ား၊ ခ႐ို နီမ်ားႏွင့္ မိသားစုဝင္မ်ား၊ တရား မဝင္တ႐ုတ္လုပ္ငန္းရွင္မ်ား၏ အႀကီးအက်ယ္ေက်ာက္တြင္းတူး ျခင္းေၾကာင့္ ေတာမ်ား ခ်က္ခ်င္း ျပဳန္းတီးၿပီး ျမစ္ေတြ၊ ေခ်ာင္းေတြ လည္း ညစ္ညမ္းကုန္ၾကသည္။ ေျမၿပိဳမႈမ်ားေၾကာင့္ လူရာႏွင့္ခ်ီ ေသဆံုးခဲ့ၾကသည္ဟု Global Witness အဖြဲ႕၏ အစီရင္ခံစာအရ သိရသည္။ အဆုိပါအဖြဲ႕၏ မွန္း ဆခ်က္အရ ၂၀၁၄ တြင္ ထိုေဒသ ၌ ေက်ာက္စိမ္းတန္ဖိုး ေဒၚလာ ၁၂ ဘီလီယံကေန ၃၁ ဘီလီယံ အထိ ထုတ္လုပ္ခဲ့ၿပီး အမ်ားစုက တ႐ုတ္ႏုိင္ငံသို႔ တင္ပို႔ခဲ့သည္ဟု သိရသည္။ အေမရိကန္ႏိုင္ငံကမူ ျမန္မာကေန ေက်ာက္စိမ္းတင္ပို႔ မႈကို တားျမစ္ထားၿပီး ေက်ာက္ စိမ္းလုပ္ေနသူမ်ားကိုလည္း အေမရိကန္ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ စီးပြားေရး လုပ္ခြင့္မျပဳပါ။

ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕လယ္ေကာင္ က လဟာျပင္လက္ဖက္ရည္ဆုိင္ တစ္ဆုိင္မွာ ဝယ္သူမ်ားႏွင့္ ေက်ာက္စိမ္းေကာက္သူမ်ားသည္ ႏုိင္ငံ၏ ဥပေဒကို ခ်ိဳးေဖာက္ၿပီး ေသြးၿပီးသားေက်ာက္ေရာ မေသြးရေသးသည့္ ေက်ာက္မ်ားကိုပါ တရားမဝင္ ေရာင္းဝယ္ေနၾကသည္။

ေက်ာက္တြင္းကုမၸဏီႀကီး တစ္ခု၏ အမိႈက္ေျမစာပံုထဲကေန ၿပီး ေကာက္လာေသာ ေက်ာက္ တံုးမ်ားကေန သူသည္ တစ္လကို ေဒၚလာ ၂,၀၀၀ ခန္႔အထိရသည္ ဟု အသက္ (၄၄) ႏွစ္အရြယ္ ကိုေနာ္ခန္းက ဆိုပါသည္။ ငွက္ ဖ်ားေရာဂါႏွင့္ ေျမၿပိဳမႈမ်ားေၾကာင့္သည္လုပ္ငန္းသည္ အႏၲရာယ္ႀကီးလွပါ၏။ သို႔ေသာ္ ‘‘ေက်ာက္စိမ္း က တစ္ေန႔တည္းနဲ႔ ခင္ဗ်ားကို ခ်မ္းသာေအာင္လုပ္ေပးႏုိင္တယ္’’ဟု သူက ေျပာသည္။

တရားဥပေဒမရွိ၊ အဆင္ျခင္ မဲ့စြာ ေက်ာက္စိမ္းတူးယူေနမႈမ်ား ကို ကာကြယ္မည့္ဥပေဒႏွင့္ ေစာင့္ၾကည့္စနစ္ မျပ႒ာန္းမခ်င္း တူး ေဖာ္မႈမ်ားကို တားျမစ္ေပးရန္ မၾကာေသးခင္က ေက်ာက္တြင္း ေဒသရွိ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္သူ သံုးရာခန္႔က ေတာင္းဆုိခဲ့ၾက သည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ေအာင္ျမင္မႈသည္ ယခုထိ အာ ဏာကို စြဲကိုင္ထားသည့္ ျမန္မာ စစ္တပ္ႏွင့္ သူ၏ ဆက္ဆံေရး ေပၚမူတည္ေနသည္ဟု သူ၏ ပါတီဝင္တစ္ဦးက ေျပာပါသည္။ ထို႔ ေၾကာင့္ သူတုိ႔ပါတီအေနျဖင့္ ေက်ာက္စိမ္းအေရးကို တိုက္တြန္း ေရးသည္ မၾကာခင္မွာ ျဖစ္လာ ဖြယ္မရွိေသးဟု သူတုိ႔က ဆုိပါ သည္။

‘‘ကြၽန္မကေတာ့ ေဒၚေအာင္ ဆန္းစုၾကည္က ဒီကိစၥေတြကို ခ်က္ခ်င္းေျပာ လိမ့္မယ္လို႔ မထင္ဘူး။ ဒီတစ္ခုတည္းလုပ္႐ံုနဲ႔ အေျပာင္းအလဲအႀကီး အမားျဖစ္ လာႏိုင္မွာ မဟုတ္ဘူး။ သူ႔အေန နဲ႔ ဒီစီးပြားေရးကို ဖ်က္ဆီးမွာ မဟုတ္ဘူး။ ဘာလို႔လဲဆုိေတာ့ ဒါကက်င့္ဝတ္အရ တကယ့္ ျပႆနာျဖစ္ ေနတဲ့အရာ။ ခ႐ိုနီ လုပ္ငန္းဆုိေပမယ့္ လူေတြအမ်ားႀကီးကို အလုပ္ေပးေန တာ။ သူ႔အ တြက္ ဒါကို သိပ္ဦးစားေပးဖို႔မရွိ ဘူး’’ဟု ကိုယ္ပိုင္ေရႊဆုိင္ႏွင့္ ေက်ာက္မ်က္ရတနာလုပ္ငန္းကို လုပ္ကိုင္ေနသူ လႊတ္ေတာ္အမတ္ ေဒၚသက္သက္ခိုင္က ေျပာပါ သည္။

ယြပ္ေဇာ္ေခါင္န္ႏွင့္ သူ၏ Jadeland Myanmar အုပ္စုအ တြက္ေတာ့ ေက်ာက္စိမ္းလုပ္ငန္း က အေနအထားေကာင္းၿမဲျဖစ္ပါ သည္။ တစ္ခ်ိန္တုန္းက သူသည္ ေက်ာက္ေျမစာပံုကို လိုက္ရွာရသူ ျဖစ္ပါသည္။ ယခုအခ်ိန္တြင္ သူ သည္ ဧက သံုးရာရွိ ေျမမ်ားႏွင့္ ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕မွာ အိပ္ခန္း ၁၂ ခန္းပါ အိမ္ႀကီးကို ပိုင္ဆုိင္ထားသည့္ အလားအလာေကာင္း ေသာ စီးပြားေရးသမားတစ္ေယာက္ျဖစ္ေနပါၿပီ။ သူ႔အိမ္အဝင္လမ္းမွာ ‘‘ကံအလြန္ေကာင္းေသာ ေက်ာက္စိမ္းေတာင္တန္း မိသားစု’’ဟု ဆုိင္းဘုတ္ ေရးထားပါသည္။

ေက်ာက္တြင္းမ်ားမွရေသာ ခ်မ္းသာမႈသည္ ခ႐ိုနီစီးပြားေရး သမားမ်ားႏွင့္ စစ္တပ္က အခြင့္ ထူးခံမ်ားအတြက္ မဟုတ္ဘဲ ကခ်င္လူထုပါ အက်ိဳးအျမတ္ ရ သင့္သည္ဟု သူက ေျပာပါသည္။ ကခ်င္ေဒသမွာ လမ္း၊ ေက်ာင္း ႏွင့္ မူးယစ္ေဆးစြဲေရာဂါကုဌာနမ်ား လိုအပ္ေနသည္ဟု သူက ေျပာပါသည္။

‘‘သဘာဝသယံဇာတေတြ ေပၚ ထိုင္ေနတဲ့ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔လူ မ်ိဳးေတြဟာ ခ်မ္းသာသင့္ေပမယ့္ အခုေတာ့ ပင္ပန္းဆင္းရဲမႈပဲ ခံစားေနရတယ္’’

7Day News Journal

No comments:

Post a Comment

My Blog List