Monday, April 04, 2016

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမည့္ ဂ်ပန္ကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ NLD အစုိးရ၏ ရည္မွန္းခ်က္မူႏွင့္အညီ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ရန္ လုိအပ္


ဂ်ပန္ႏုိင္ငံသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ ႏုိင္ငံျခား အကူအညီေပးမႈႏွင့္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ ႏွံမႈတြင္ ေရွ႕တန္း၌ ရပ္တည္ေနၿပီး ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ရွင္ဇုိအာေဘးသည္ သမၼတဦးသိန္းစိန္အစုိးရႏွင့္ ခုိင္မာေကာင္းမြန္သည့္ ဆက္ဆံေရးကုိ ထူေထာင္ခဲ့သည္။
၂၀၁၁ ေနာက္ပုိင္းတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၌ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ေနသည့္ ဂ်ပန္ကုမၸဏီအေရအတြက္မွာ ၆ ဆ တုိးကာ သံုးရာနီးပါးအထိ ရွိလာသည္ဟု ဂ်ပန္ႏုိင္ငံျခားကုန္သြယ္ေရးအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (JETRO) ၏ စာရင္းတြင္ ေဖာ္ျပသည္။

က်ဳိတုိတကၠသုိလ္ အေရွ႕ေတာင္ အာရွ ေလ့လာေရးစင္တာတြင္ ၁၉၈၅ မွ ၈၆ အထိ ဧည့္အဖြဲ႕၀င္အျဖစ္ လာေရာက္ သင္ယူခဲ့သည့္ ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ႏုိင္ငံျခားကုမၸဏီမ်ား ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံရာတြင္ ပုိပုိ ပြင့္လင္းျမင္သာစြာ လုပ္ကုိင္ခြင့္ရရန္ ဖန္တီးေပးႏုိင္မည္ဟု ဂ်ပန္ကုမၸဏီ မ်ားက ေမွ်ာ္လင့္လ်က္ရွိသည္။ ထုိ႔အျပင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ေတာင္းဆုိမႈအရ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အေျခခံအေဆာက္အအံုႏွင့္ ၿမဳိ႕ျပစီမံကိန္း ကဲ့သုိ႔ က႑မ်ားအတြက္ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံက ေခ်းေငြႏွင့္ ေထာက္ပ့ံေငြ ယန္း ၁၀၀ ဘီလီယံခန္႔ ေပးအပ္သြားရန္ စီစဥ္လ်က္ရွိသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမည့္ ဂ်ပန္ကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ NLD အစုိးရ၏ ရည္မွန္းခ်က္မူႏွင့္အညီ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ရန္ လုိအပ္မည္ဟု တုိက်ဳိအေျခ စုိက္ အာဆီယံ- ဂ်ပန္စင္တာမွ အႀကီးတန္းစီမံကိန္းအရာရွိ ဆာရာကာ ဟီ႐ုိဆီက ေျပာၾကားသည္။ ႏုိင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ားသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ သားမ်ားအတြက္ အလုပ္အကုိင္ႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ဆုိင္ရာ အက်ဳိး ေက်းဇူးမ်ားကုိ ဦးစားေပးရမည္ဟု NLD က ေျပာၾကားထားသည္။ JETRO မွ တုိရွီဟီ႐ုိ မိဇူတာနီက “ျမန္မာႏုိင္ငံကုိ ဂ်ပန္ကုမၸဏီေတြ ပုိသြားၾကမယ္လုိ႔ ထင္ပါတယ္။ အခ်ဳိ႕ကေတာ့ အစုိးရသစ္ အသားက်လာခ်ိန္အထိ ေစာင့္ ၾကည့္ဖုိ႔ ဆံုးျဖတ္ထားပါတယ္” ဟု ေျပာၾကားသည္။

စစ္တပ္ႏွင့္ ဆက္ႏႊယ္မႈရွိသည့္ စီးပြားေရးသမားမ်ားကုိ အေမရိကန္အစုိးရ က အမည္ပ်က္စာရင္းသြင္းကာ ပိတ္ဆုိ႔ အေရးယူထားဆဲ ျဖစ္သျဖင့္ အေမရိကန္ႏွင့္ ပံုမွန္ေငြေၾကး လႊဲေျပာင္းေပးေခ်မႈ ျပဳလုပ္ေနရသည့္ ကုမၸဏီမ်ားအတြက္ ႀကီးမားသည့္ အတားအဆီးတစ္ခု ျဖစ္လ်က္ရွိသည္။ သုိ႔ေသာ္ အေမရိကန္ အစုိးရ သည္ ျမန္မာစစ္တပ္၏ လႈပ္ရွားမႈမ်ားကုိ အနီးကပ္ ေစာင့္ၾကည့္ကာ ထုိပိတ္ဆုိ႔မႈမ်ားကုိ သိသိသာသာ ေျဖေလွ်ာ့ ေပးသြားဖြယ္ရွိသည္ဟု တုိက်ဳိဆုိဖီယာ တကၠသုိလ္မွ ကဲအီနီမုိတုိက ေျပာၾကားသည္။

ဂ်ပန္ႏွင့္ ဆက္ဆံေရးမွာ အစုိးရ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲ ဦးေဆာင္ျပဳလုပ္ သည့္ အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္သည့္ MPC ႏွင့္ပတ္သက္၍ NLD ၏ ေ၀ဖန္မႈကုိ ခံခဲ့ရဖူးသည္။ ဂ်ပန္အစုိးရသည္ MPC ၏ အဓိကအလွဴရွင္တစ္ဦးျဖစ္ၿပီး အန္ဂ်ီအုိ တစ္ခုျဖစ္သည့္ နိပြန္ေဖာင္ေဒးရွင္းကလည္း MPC ၏ လႈပ္ရွားမႈ မ်ားကုိ ေထာက္ပံ့ေပးခဲ့သည္။ အေရွ႕ေတာင္အာရွ သုေတသနပညာရွင္ အာရြန္ကြန္နယ္လီက ဦးသိန္းစိန္ လက္ထက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္ ေဆာင္ရြက္ပံုမ်ားကုိ ေ၀ဖန္ ခဲ့သည္ ဟု ေျပာၾကားသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ထိပ္တန္း လက္ေထာက္တစ္ဦးျဖစ္သူ ဦး၀င္းထိန္ က MPC အား ျခစားေနသည့္ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုဟု ေ၀ဖန္ခဲ့ၿပီး MPC ရရွိေနသည့္ ႏုိင္ငံျခား အကူအညီ ေငြေၾကးမ်ားကုိ စာရင္းစစ္လုိသည္ဟု ေျပာၾကားဖူးသည္။

မစၥတာ ကြန္နယ္လီက “ဂ်ပန္ဟာ MPC ကတစ္ဆင့္ ၾသဇာလႊမ္းမုိးမႈကုိ ၀ယ္ယူေနတယ္လုိ႔ NLD ထဲမွ ယူဆမႈေတြ ရွိပါတယ္။ ဒီကိစၥကုိ NLD က ဘယ္လုိကုိင္တြယ္မလဲဆုိတဲ့ အခ်က္က ဂ်ပန္- ျမန္မာ ဆက္ဆံေရးအတြက္ အေရးပါပါတယ္” ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။

KHTun
Ref - Japan Times
The Ladies News

No comments:

Post a Comment

My Blog List