Wednesday, July 30, 2014

MSF ကို ျပန္လည္ဖိတ္ေခၚခဲ့ျခင္းအတြက္ ေဒသခံမ်ားအား ျပည္နယ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ေတာင္းပန္နည္စည္းမျခား ဆရာ၀န္မ်ားအဖဲြ႕ MSF (AZG) အား ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း လုပ္ငန္း ျပန္လည္လုပ္ကိုင္ခြင့္ ျပဳခဲ့ျခင္းအတြက္ ရခိုင္တိုင္းရင္းသားမ်ား စိတ္ဆင္းရဲခဲ့ျခင္းအေပၚ ျပည္နယ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္က ေတာင္းပန္လိုက္ၿပီး UN/INGO မ်ား၏ ရခိုင္ ျပည္နယ္ အတြင္း ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားအတြက္ ျပည္နယ္အစိုးရအဖဲြ႕က လံုး၀တာ၀န္ယူေၾကာင္း က တိျပဳလိုက္သည္။
ျပည္နယ္အစိုးရက MSF (AZG) အဖဲြ႕အား ျပန္လည္ ဖိတ္ ေခၚခဲ့သည့္အေပၚ ရခိုင္တိုင္းရင္း သားမ်ားက ကန္႔ကြက္ေၾကာင္း ဇူ လိုင္ ၂၇ ရက္က အေၾကာင္းၾကား စာကို ဇူလိုင္ ၁၈ ရက္တြင္ ျပန္ လည္အေၾကာင္းျပန္သည့္စာ၌ အထက္ပါ ကတိက၀တ္မ်ား ထည့္ သြင္းေရးသားခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ျပန္စာလက္ခံရရွိသူမ်ားက ေျပာ သည္။

အျငင္းပြားဖြယ္ရာ အေျခအ ေနမ်ား၊ ဘဂၤါလီမ်ားအေပၚ ဘက္လိုက္ေထာက္ခံမႈမ်ားႏွင့္ျပည္နယ္အတြင္း ႏိုင္ငံေရးကိစၥမ်ား ၀င္ေရာက္စြက္ဖက္သည္ဟု အစဥ္တစိုက္ ေ၀ဖန္ခံခဲ့ရသည့္ နယ္စည္းမျခား ဆရာ၀န္မ်ားအဖဲြ႕ MSF (AZG) ကို အျခား NGO/ INGO မ်ားႏွင့္အတူ ရခိုင္ျပည္ နယ္အတြင္း ျပန္လည္လုပ္ကိုင္ရန္ ျပည္နယ္အစိုးရက ဇူလိုင္ ၂၃ ရက္က ဖိတ္ေခၚခဲ့ျခင္းျဖစ္ သည္။

ျပည္နယ္အစိုးရ၏ ဖိတ္ေခၚ မႈအၿပီးတြင္ ရခိုင္တုိင္းရင္းသား မ်ားက ကန္႔ကြက္မႈမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ ၿပီး ဆရာေတာ္သံဃာေတာ္မ်ား၊ သက္ႀကီးႏိုင္ငံေရး အုပ္စုမ်ား၊ ၿမိဳ႕မိၿမိဳ႕ဖမ်ား၊ စစ္ေတြၿမိဳ႕ေပၚရွိ လူမႈအဖဲြ႕အစည္းမ်ား၊ တစ္သီးပုဂၢလမ်ားက စစ္ေတြၿမိဳ႕၌ ဇူလိုင္ ၂၅ ရက္တြင္ စည္းေ၀းတိုင္ပင္ ခဲ့ၿပီး ကန္႔ကြက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ၿပီးခဲ့သည့္လပိုင္းအတြင္း ရခိုင္ျပည္နယ္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္အျဖစ္ ဦးလွေမာင္တင္၏ ေနရာတြင္ အ စားထိုးခန္႔အပ္ခံခဲ့ရသည့္ ဦးေမာင္ ေမာင္အုန္း (ဗိုလ္ခ်ဳပ္)သည္ စစ္ ေတြၿမိဳ႕ေပၚရွိ ရခိုင္တိုင္းရင္းသား အင္အားစုမ်ားထံ အေၾကာင္းျပန္ သည့္စာတြင္ UN/INGO မည္ သည့္အဖဲြ႕အစည္းမဆို ဘက္ လိုက္မႈ၊ ခဲြျခားဆက္ဆံမႈ၊ ႏိုင္ငံ ေရးကိစၥမ်ားကို ေသြးထိုးလံႈ႔ေဆာ္ မႈစသည့္ကိစၥမ်ား လံုး၀မရွိေစဘဲ ျပည္နယ္အစိုးရအဖဲြ႕၊ ျပည္ ေထာင္စုအဆင့္ ECC ၊ ျပည္နယ္ အဆင့္ ECC ႏွင့္အတူ ရခိုင္တိုင္း ရင္းသား ၿမိဳ႕မိၿမိဳ႕ဖ၊ လူငယ္အဖဲြ႕ အစည္းအားလံုး၏ အနီးကပ္ၾကပ္ မတ္မႈမ်ားျဖင့္ ရခိုင္တိုင္းရင္းသား မ်ား၏ ဆႏၵအတိုင္းသာ အေလး ထားေဆာင္ရြက္သြားေစ မည္ျဖစ္ ေၾကာင္းလည္း အေၾကာင္းျပန္ခဲ့ သည္။

ထို႔အျပင္ UN/INGO မ်ား ၏ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း ေဆာင္ ရြက္မႈမ်ားအတြက္ ျပည္နယ္အစိုး ရအဖဲြ႕က လံုး၀ တာ၀န္ယူေၾကာင္း ကတိက၀တ္ျပဳလိုက္သည္။

UN/INGO မ်ားသည္ ျပည္ ေထာင္စုအဆင့္ အရာရွိမ်ားျဖင့္ သေဘာတူစာခ်ဳပ္မ်ား ခ်ဳပ္ဆိုထားျခင္းျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ျပည္ နယ္အစိုးရက ၎တို႔၏ လုပ္ရပ္မ်ားအေပၚ လံုး၀တာ၀န္ယူ ေၾကာင္း ေျပာဆိုသည္ကို သံသယအနည္းငယ္ျဖစ္မိေၾကာင္း စစ္ ေတြၿမိဳ႕၏ ၿမိဳ႕မိၿမိဳ႕ဖ ဦးသန္းထြန္း က ေျပာသည္။

‘‘ဒါ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ကို မယံုလို႔ ေျပာတာမဟုတ္ဘူး။ စနစ္ကို မယံုလို႔ ေျပာတာပါ’’ ဟု ဦးသန္းထြန္းက ေျပာသည္။

MSF ကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ ရခိုင္တိုင္းရင္းသားမ်ားက မေက်မနပ္ျဖစ္ၿပီး စိတ္ဆင္းရဲ ေဒါသ ျဖစ္မႈမ်ား ျဖစ္ခဲ့ရေၾကာင္း သိရသည့္ အတြက္ ရခိုင္ျပည္နယ္အစိုးရအဖဲြ႕ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္အေနျဖင့္ အမွန္တကယ္ လြန္စြာစိတ္မ ေကာင္း ၀မ္းနည္းခံစားခဲ့ရသည္ဟုလည္း အဆိုပါ အေၾကာင္းျပန္ စာတြင္ ေရးသားထားေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါ အဖဲြ႕အစည္းကို ဖိတ္ေခၚရျခင္းမွာ ျပည္နယ္ဖံြ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေရး အစီအမံမ်ား ထိ ေရာက္စြာ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေရး၊ ႏိုင္ငံ တကာ စာမ်က္ႏွာတြင္ လြန္ကဲစြာ သံုးသပ္ေနမႈမ်ားကို ထင္သာျမင္သာရွိေအာင္ ေဆာင္ရြက္ ျခင္းတို႔ေၾကာင့္ျဖစ္ေၾကာင္း ေရး သားထားသည္။

‘‘အထူးသျဖင့္ MSF ဟာ ရခိုင္လူမ်ိဳးေတြအတြက္ ျပစ္မႈႀကီး ေတြအမ်ားႀကီး က်ဴးလြန္ခဲ့တယ္။ အဲဒီျပစ္မႈႀကီးေတြ အမ်ားႀကီး က်ဴးလြန္ခဲ့တဲ့ MSF ကို ရခိုင္တို႔ရဲ႕ သေဘာထားကို မ်က္ကြယ္ျပဳၿပီး ျပန္လည္ဖိတ္ေခၚခဲ့တာကို ရခိုင္ တုိင္းရင္းသားေတြက လံုး၀သ ေဘာမတူဘူးလို႔ ကန္႔ကြက္တယ္။ MSF ဟာ အရင္လိုပဲ ဆက္လုပ္ ေနရင္ အခုတစ္ခါ ဆႏၵျပပဲြထက္ ပိုဆိုးတဲ့ အေန အထားကို ေရာက္လာႏုိင္တယ္’’ ဟု ဦးသန္းထြန္းက ေျပာသည္။

7Day Daily

No comments:

Post a Comment

My Blog List