Thursday, July 31, 2014

အင္န္စီစီတီမွ ခ်မွတ္ထားေသာ မူဝါဒမ်ားႏွင့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ား အျပည့္အဝ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး ABSDF သေဘာတူ ထိပ္သီးေဆြးေႏြးပြဲမွ သေဘာတူ ညီခဲ့သည့္ ေကာ္မတီငါးရပ္ဖြဲ႕စည္းေရး ယေန႔ဆက္ေဆြးေႏြးမည္


ေကအိုင္အို ဌာနခ်ဳပ္လိုင္ဇာတြင္က်င္းပေနသည့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားေဆြးေႏြးပြဲ (Ethnics Armed organizations' meeting)  ပထမ ေန႔တြင္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ ၁၆ဖြဲ႕ျဖင့္ ဖြဲ႕စည္း ထားသည့္ နိုင္ငံလုံးဆိုင္ရာ အပစ္ခတ္ရပ္စဲေရး ဗဟိုညႇိႏွိုင္းမွုအဖြဲ႕ အင္န္စီစီတီ၏ ဆုံး ျဖတ္ခ်က္မူဝါဒမ်ားကို အျပည့္အဝပူး ေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ ျမန္မာနိုင္ငံလုံးဆိုင္ရာေက်ာင္းသားမ်ား ဒီမိုကရက္တစ္တပ္ဦး  ABSDF က သေဘာတူညီခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆင့္ႏွစ္ဆင့္ျဖင့္ က်င္းပေနသည့္ လိုင္ဇာေဆြးေႏြးပြဲ ဒုတိယအဆင့္၏ ပထမေန႔တြင္ အင္န္စီစီတီအ ဖြဲ႕ဝင္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ ၁၆ ဖြဲ႕မွ ထိပ္သီးေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ အင္န္စီစီတီ အဖြဲ႕ဝင္ မဟုတ္ သည့္ အဖြဲ႕စည္းႏွစ္ ဖြဲ႕ျဖစ္သည့္ ျမန္မာနိုင္ငံလုံးဆိုင္ရာ ေက်ာင္းသားမ်ားဒီမိုက ရက္တစ္တပ္ဦး ABSDF ႏွင့္ ရွမ္း ျပည္ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးေကာင္စီ RCSS/SSA  တို႔ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကၿပီး ေက်ာင္းသား တပ္မေတာ္ ABSDF က အျပည့္အဝ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ သေဘာတူညီခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

အဆိုပါကိစၥႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ေဆြး ေႏြးပြဲတက္ေရာက္ခဲ့သည့္  ABSDF ေက်ာင္းသားတပ္မေတာ္မွ ဗဟိုအ လုပ္အမွုေဆာင္ တစ္ဦးျဖစ္သည့္ ရဲ ေဘာ္ ဆလိုင္းေယာေအာင္က ''ကၽြန္ ေတာ္တို႔ ေအဘီေက်ာင္းသား တပ္မ ေတာ္အေန႔နဲ႔ကေတာ့ ဒီအင္န္စီစီ တီရဲ့ မူဝါဒကိုလက္ခံတယ္။ မူၾကမ္းကိုလဲ လက္ခံတယ္။ ေရွ႕မွာလဲ အင္န္စီစီတီနဲ႔ ဆက္ၿပီးေတာ့ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ဖို႔ကိစၥကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ ABSDF က သေဘာတူတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ေရွ႕မွာ ေအဘီအေနနဲ႔ အင္န္စီစီတီအပါအဝင္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ေတြနဲ႔ နိုင္ငံေရးကိစၥေတြမွာ ပူး ေပါင္း ေဆာင္ ရြက္သြားဖို႔ရွိေနပါတယ္'' ေျပာသည္။

ေဆြးေႏြးပြဲပထမေန႔တြင္ အင္န္ စီစီတီအဖြဲ႕ဝင္မဟုတ္ေသာ တိုင္းရင္း သားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားျဖစ္သည့္ ရွမ္းျပည္ တပ္မေတာ္ ေတာင္ပိုင္း  RCSS/SSA  ႏွင့္ ေက်ာင္းသားတပ္ မေတာ္တို႔ အား အစိုးရႏွင့္ အင္န္စီစီ တီတို႔အၾကား ေဆြးေႏြးညႇိႏွိုင္းမွုမ်ား ျပဳလုပ္ေနသည့္အေျခအေန၊ အင္န္စီစီတီထိပ္သီးအစည္းေဝးမွ သေဘာ တူညီခ်က္မ်ား စသည္တို႔ကို ရွင္းျပခဲ့ၿပီး ေက်ာင္းသားတပ္မေတာ္အေနႏွင့္ အျပည့္အဝပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ ရန္ လက္ခံခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ေတြတင္မကဘဲ ေက်ာင္းသားေတြက ပါ ပါလာတာေကာင္းတယ္။ ေအဘီရယ္၊ အာရ္စီအက္စ္ အက္စ္ရယ္ပဲလာ နိုင္တယ္။ ေနာက္သုံးဖြဲ႕ေလာက္က မလာနိုင္ဘူး။ ဘာပဲ ျဖစ္ျဖစ္ ဒါကတိုး တက္တဲ့အေနအထား၊ တိုးတက္ တဲ့သ ေဘာေတြရွိတယ္။ ေနာက္နိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးဖို႔အတြက္ ဘုံသေဘာ တူညီခ်က္တစ္ရပ္က ရၿပီးသားျဖစ္ေနတယ္။ မူၾကမ္းကို သေဘာတူတယ္။ တကယ္ ပူးတြဲလုပ္ဖို႔က်ေတာ့ ေအဘီကေတာ့ အျပည့္အဝလက္ခံတယ္။ အာရ္စီအက္စ္အက္စ္ကေတာ့ မူအားျဖင့္ လက္ခံတယ္။ သေဘာတူေၾကာင္း လက္မွတ္ထိုးဖို႔နဲ႔ အျပည့္အဝပူး ေပါင္းေဆာင္ရြက္ဖို႔ကေတာ့ RCSSကိုယ္စားလွယ္ အေနနဲ႔ ဆုံးျဖတ္ ခြင့္မရွိဘဲ ထိပ္ကေခါင္းေဆာင္ကို တင္ျပရမယ္၊ သေဘာထားရယူရ မယ္လို႔ေျပာေန
တယ္''ဟု ေဆြးေႏြးပြဲတက္ ေရာက္ခဲ့သည့္ ကရင္နီအမ်ိဳးသားတိုးတက္ေရးပါတီ KNPP မွ ဥကၠ႒ ခြန္းေအ ဘယ္လ္တြီဒ္က ဒီမို ကေရစီတူေဒးသို႔ ေျပာသည္။

လိုင္ဇာၿမိဳ႕တြင္ ေလးရက္ၾကာ က်င္းပခဲ့ေသာ ေဆြးေႏြးပြဲပထမဆင့္ ျဖစ္သည့္ အင္န္စီစီတီထိပ္သီးအစည္း အေဝးတြင္ အခ်က္(၁၀)ခ်က္ကို အေကာင္ထည္ေဖာ္ရန္ သေဘာတူညီခဲ့ၾကၿပီး ယင္းအခ်က္မ်ားတြင္ ဒီမို ကေရစီအေရး၊ တန္းတူေရးကိုအေျခခံသည့္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုတည္ ေထာင္ေရး၊ အစိုးရက လက္မခံနိုင္သည့္ ေတာ္လွန္ေရးဆိုသည့္ စကားလုံးႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ေခါင္းစီးတြင္ မထည့္သြင္းဘဲ စာကိုယ္တြင္သာ ထည့္သြင္းေရး၊ နိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ ျဖစ္ေပၚလာေရးအတြက္ အတားဆီးမ်ားအား တတ္နိုင္သမၽွ ေက်ာ္လႊား နိုင္ေရးအတြက္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္သြားရန္၊ မ်ဥ္းၿပိဳင္ျဖစ္စဥ္ သေဘာ ေဆာင္ သည့္ အပစ္ရပ္ေဆြးေႏြးေနရင္း နိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားအတြက္ ျပင္ဆင္သြားရန္ႏွင့္ မူေဘာင္ေရးဆြဲ သြားရန္၊စသည့္အခ်က္မ်ား အဓိက ပါဝင္သည္ဟု သိရသည္။

အင္န္စီစီတီ ထိပ္သီးေဆြးေႏြးပြဲမွ ဖြဲ႕စည္းရန္သေဘာတူခဲ့သည့္ ေကာ္မတီ (၅)ရပ္၏ ဖြဲ႕စည္းေရးႏွင့္ပတ္ သက္ၿပီး ဇူလိုင္ ၃၁ရက္တြင္ ဆက္ လက္ေဆြးေႏြးၾကမည္ဟု သိရသည္။ ယင္း ေကာ္မတီ (၅)ရပ္မွာ နိုင္ငံ ေရးဦးေဆာင္ေဆြးေႏြးမွုေကာ္မတီ၊ ဘက္မလိုက္သည့္ အပစ္ရပ္ ေစာင့္ ၾကည့္ေလ့လာေရး အဖြဲ႕မ်ား ေပၚ ေပါက္လာေရးအတြက္ ျပင္ဆင္မွု ေကာ္မတီ၊ နိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားအတြက္ မူေဘာင္ေရးဆြဲေရးရန္ အတြက္ လုပ္ငန္းေကာ္မတီ၊ စစ္ဘက္ဆိုင္ရာက်င့္ဝတ္မ်ားႏွင့္ တပ္ေနရာခ်ထားေရးကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ ျပင္ ဆင္ေရးလုပ္ငန္းေကာ္မတီႏွင့္ လူသားခ်င္းစာနာမွုႏွင့္ ျပန္လည္ထူ ေထာင္ေရးဆိုင္ရာလုပ္ငန္းမ်ား အ ေကာင္ထည္ေဖာ္မွုေကာ္မတီတို႔ျဖစ္ ေၾကာင္း သိရသည္။     

STAL
Democracytoday
Yangon Media Group

No comments:

Post a Comment

My Blog List