Thursday, July 31, 2014

လက္ရွိသမၼတႏွင့္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္လက္ထက္တြင္ အပစ္ရပ္စဲေရးႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲျပဳလုပ္လိုေသာ္လည္း ႏွစ္ေပါင္း ၆၀ ေက်ာ္ၾကာ ျပႆနာကို အေပၚယံေျဖရွင္းမရ၍ ခုိင္မာမႈရွိရန္လိုဟု NCCT ေျပာၾကားလက္ရွိသမၼတႏွင့္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္လက္ထက္တြင္ အပစ္ရပ္စဲေရးႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲကို လုပ္ခ်င္ေသာ္လည္း ႏွစ္ေပါင္း ၆၀ ေက်ာ္ၾကာ ျပႆနာကို အေပၚယံေျဖရွင္းလုိ႔မရ၍ ခုိင္မာမႈရွိရန္လိုဟု တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕မ်ား၏ တစ္ႏုိင္ငံလုံးအပစ္ရပ္စဲေရးဆုိင္ရာ ညႇိႏႈိင္းေရးအဖြဲ႕ (NCCT) မွ ေဒါက္တာဆလုိင္းလ်န္မႈန္းက ေျပာၾကားသည္။
ကခ်င္ျပည္နယ္ လုိင္ဇာၿမိဳ႕၌ ေလးရက္ၾကာျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ NCCT အဖြဲ႕၀င္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕ ထိပ္သီးေခါင္းေဆာင္မ်ားအစည္းအေ၀းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ဇူလုိင္ ၂၉ ရက္ ညပုိင္းကျပဳလုပ္ေသာ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ တြင္ သတင္းမီဒီယာမ်ားမွတစ္ဆင့္ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတဦးသိန္းစိန္ႏွင့္ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္တုိ႔အား NCCT အဖြဲ႕မွ ေဒါက္တာဆလုိင္းက ယခုကဲ့သို႔ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ေဒါက္တာဆလုိင္းလ်န္မႈန္းက "သမၼတႀကီးတို႔ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးတို႔လက္ထက္မွာ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးတင္မကဘူး ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲတကယ္လုပ္ခ်င္ပါတယ္။ ဒီတိုင္းျပည္ရဲ႕ ႏွစ္ ၆၀ ေက်ာ္ျပႆနာကို တကယ္ပဲေျဖရွင္းဖို႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔ အဆင္သင့္ျဖစ္ေနပါတယ္။ သို႔ေသာ္ ဒီနက္႐ႈိင္းလြန္းေနတဲ့ျပႆနာကို ကြၽန္ေတာ္တို႔ အေပၚယံေျဖရွင္းလို႔မရဘူး။ ဘက္ေပါင္းစံုကေန ျပင္ဆင္ဖို႔လိုတယ္။ ဘက္ေပါင္းစံုကေန ခ်ဥ္းကပ္ဖို႔လိုတယ္" ဟု ၎ကဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

"မေန႔တစ္ေန႔ကမွျဖစ္ေပၚလာတဲ့ ျပည္တြင္းစစ္ေၾကာင့္ ဒုကၡသည္ျဖစ္ေနတဲ့ ဒုကၡသည္စခန္းေတြအမ်ားႀကီးရွိတယ္။ ဒီလူေတြဘယ္ကိုျပန္မွာလဲ။ ကြၽန္ေတာ္တို႔စကားေျပာၿပီးေတာ့ လက္မွတ္ခ်ဳပ္ဆိုၿပီးေတာ့ ဒီလူေတြျပန္ဖို႔အတြက္ကိုေရာ ကြၽန္ေတာ္တို႔စဥ္းစားၿပီးၿပီလား။ သူတို႔ျပန္ဖို႔အတြက္ အိမ္ရာေတြျပင္ဆင္ၿပီးၿပီလား။ သူတို႔အလုပ္အကုိင္အတြက္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ျပင္ဆင္ၿပီးၿပီလား။ သူတို႔စား၀တ္ေနေရး၊ ကေလးေတြပညာေရး၊ က်န္းမာေရး ကြၽန္ေတာ္တို႔ ဒါကိုမစဥ္းစား ဘဲနဲ႔ စာခ်ဳပ္တစ္ခုတည္းကိုပဲစဥ္းစားၿပီးေတာ့ အေပၚယံစာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္၊ ဒီကေန႔အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးလုပ္၊ မနက္ျဖန္ပ်က္သြား အဲ့ဒါမ်ဳိးကြၽန္ေတာ္တို႔မလုိခ်င္ဘူး။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ခ်ဳပ္ဆိုမယ့္စာခ်ဳပ္က ခိုင္မာတဲ့စာခ်ဳပ္ျဖစ္ခ်င္တယ္" ဟု ေဒါက္တာဆလုိင္း လ်န္မႈန္းကဆုိသည္။

လက္ရွိ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ အစိုးရႏွင့္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္မ်ားအၾကားျဖစ္ပြားေနသည့္ လက္နက္ကုိင္ပဋိပကၡမ်ား သာမက ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒျပႆနာ၊ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး၊ တရားဥပေဒစုိးမုိးေရးဆိုင္ရာျပႆနာမ်ားစြာအျပင္ ဘာသာေရး၊ ယဥ္ေက်းမႈကိစၥႏွင့္ တုိင္းရင္းသားမ်ား ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာဆုံး႐ႈံးေနရသည့္ တိုင္းရင္းသားစာေပ၊ ယဥ္ေက်းမႈ၊ ဘာသာစကားသင္ၾကားမႈ ကိစၥမ်ားလည္း ေျဖရွင္းရန္ရွိေနသည္။

ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတဦးသိန္းစိန္သည္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕မ်ားအၾကား အပစ္ရပ္စဲေရးေဆာင္ ရြက္ရန္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္အတြင္းက စတင္ကမ္းလွမ္းခဲ့ၿပီး ေဆြးေႏြးမႈမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ရာ ေဆြးေႏြးဘက္ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕ ၁၆ ဖြဲ႕အနက္ ၁၄ ဖြဲ႕ႏွင့္ ျပည္နယ္အဆင့္၊ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးမ်ား ေဆာင္ ရြက္ႏုိင္ခ့ဲသည္။

အစိုးရႏွင့္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕မ်ားအၾကား တစ္ႏုိင္ငံလုံးအပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္လက္ မွတ္ေရး ထုိးမႈကို အမွန္တကယ္ျဖစ္ခ်င္ေၾကာင္း၊ လက္ရွိအခ်ိန္သည္ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ဖန္တီးရန္ အေျခအေန အခ်ိန္အခါေကာင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ အစိုးရ၊ တုိင္းရင္းသား၊ ျပည္သူမ်ားအားလုံးလုိလားေနသည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို လက္ရွိ အစိုးရလက္ထက္တြင္ ရရွိမည္ဟုေမွ်ာ္လင့္ေၾကာင္း၊ အကယ္၍မရပါကလည္း ေနာက္အစိုးရႏွင့္ ဆက္လက္ေဆြးေႏြးရန္ တိုင္းရင္းသားမ်ားဘက္က အဆင္သင့္ရွိသည္ဟု ေဒါက္တာဆလုိင္းလ်န္မႈန္းကဆုိသည္။

"သူတို႔လက္ထက္မွာပဲ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ကြၽန္ေတာ္တို႔လုပ္ခ်င္တယ္။ အကယ္လို႔ မျဖစ္ခဲ့သည္ရွိေသာ္ မျဖစ္ပါေစနဲ႔လို႔ဘဲ ဆုေတာင္းတယ္။ ျဖစ္ခဲ့သည္ရွိေသာ္ ေနာက္တက္လာမယ့္ အစိုးရကလည္း ဒီမိုကေရစီက်င့္စဥ္တရားအရ ေရြးေကာက္ ပြဲနဲ႔တက္လာမယ့္ အစိုးရျဖစ္ဖို႔ေမွ်ာ္လင့္တယ္" ဟု ေဒါက္တာဆလုိင္းလ်န္မႈန္းက ေျပာၾကားသည္။


Eleven Media Group

No comments:

Post a Comment

My Blog List