Saturday, August 02, 2014

တစ္ႏိုင္ငံလံုးအပစ္ရပ္ေရးအတြက္ ေနာက္တစ္လွမ္း


ကာလရွည္ၾကာစြာ ညိႇႏႈိင္းေနရသည့္ တစ္ႏိုင္ငံလံုး အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး လက္မွတ္ေရးထိုးႏုိင္ရန္ လိုင္ဇာ ၿမိဳ႕၌ ျပဳလုပ္လ်က္ရွိသည့္ တိုင္းရင္းသားထိပ္သီးေခါင္းေဆာင္မ်ားညီလာခံတြင္ သိသာထင္ရွားသည့္ ဆံုးျဖတ္ ခ်က္မ်ား ထြက္ေပၚရန္ အေရးႀကီးသည္။

အစိုးရႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖဲြ႕မ်ား၏ တစ္ႏိုင္ငံလံုး အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရး ညိႇႏႈိင္းေရးအဖဲြ႕ (NCCT)တို႔ၾကား ယမန္ႏွစ္ ႏို၀င္ဘာလအတြင္းမွစ၍ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡမ်ား ခ်ဳပ္ၿငိမ္းႏိုင္ေရး ညိႇႏႈိင္း အေျဖရွာရန္ ေဆြးေႏြးပဲြမ်ား အႀကိမ္ႀကိမ္ ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကၿပီး လက္ရွိကာလတြင္ တစ္ႏိုင္ငံလံုး အပစ္အခတ္ရပ္ စဲေရး သေဘာတူညီခ်က္စာခ်ဳပ္ ဒုတိယမူၾကမ္း (Single Text)ကို ေရးဆဲြၿပီး စီးခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။

သို႔ရာတြင္ ညိႇႏႈိင္းရန္ခက္ခဲေနသည့္ အခ်က္ေပါင္း ၃၁ ခ်က္ က်န္ရွိေနသည္။ က်န္ရွိေနေသာ အခ်က္မ်ား တြင္ တိုင္းရင္းသားမ်ားဘက္က အဆိုျပဳခ်က္ကို အစိုးရဘက္က သေဘာမတူျခင္းေၾကာင့္ က်န္ရွိေနသည့္ အခ်က္က ပိုမ်ားေၾကာင္း တိုင္းရင္းသားကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ဆုိသည္။ ယခု လိုင္ဇာညီလာခံတြင္ ယင္း အခ်က္မ်ားအပါအ၀င္ အစိုးရႏွင့္ ဆက္လက္ညိႇႏႈိင္းရန္ တိုင္းရင္းသားထိပ္သီးေခါင္းေဆာင္မ်ား ေဆြးေႏြး ဆံုးျဖတ္သြားၾကမည္ျဖစ္သည္။ ထို႔အတြက္ေၾကာင့္ပင္ ယခု လိုင္ဇာညီလာခံရလဒ္သည္ ျပည္တြင္းၿငိမ္း ခ်မ္းေရး၊ ဒီမိုကေရစီအသြင္ကူးေျပာင္းေရးတို႔အတြက္ အလြန္အေရးႀကီးေၾကာင္း တုိင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္ မ်ားကဆုိသည္။

‘‘ျပည္တြင္းက ႏိုင္ငံေရးအင္အားစုေတြ၊ ပါတီအဖဲြ႕အစည္းေတြ၊ ဖဲြ႕စည္းပံုကို ျပင္လိုသူေတြက ကြၽန္ေတာ္ တို႔ျဖစ္စဥ္ကို ေစာင့္ေနၾကပါတယ္။ အမ်ိဳးသား ရင္ၾကားေစ့ေပးႏိုင္မယ့္ အေရးႀကီးတဲ့ အခုအစည္းအေ၀းမွာ ေရွ႕ခရီးဆက္ႏိုင္ မယ့္ ရလဒ္ေကာင္းေတြ ထြက္ေပၚလာဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္’’ဟု ကရင္အမ်ိဳးသား အစည္းအ႐ံုး KNU ဥကၠ႒ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေစာမူတူးေစးဖုိးက ေျပာသည္။

ႏုိင္ငံအသြင္ကူးေျပာင္းေရးအတြက္ ထင္ရွားသည့္ရလဒ္မ်ား ထြက္ေပၚလာရန္ အေရးႀကီးေသာ NCCT ထိပ္သီးအစည္းအေ၀းကို ဇူလိုင္ ၂၅ ရက္မွစတင္၍ ေကအိုင္အိုဗဟိုဌာနခ်ဳပ္တည္ရွိရာ လိုင္ဇာၿမိဳ႕တြင္ ျပဳလုပ္ေနျခင္းျဖစ္သည္။

ထိပ္သီးအစည္းအေ၀းအၿပီးတြင္ NCCT အဖဲြ႕၀င္မဟုတ္သည့္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖဲြ႕မ်ား၊ ကုလသမဂၢကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံမွ အထူးကုိယ္စားလွယ္မ်ား ပါ၀င္တက္ေရာက္၍ ညီလာခံကို ဆက္လက္ျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္သည္။

NCCT ထိပ္သီးအစည္းအေ၀းမတိုင္မီ ဇူလိုင္ ၁၄ ရက္ကလည္း ဦးေဆာင္ေကာ္ မတီကို ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေစာမူ တူးေစးဖိုးက ဥကၠ႒၊ ေကအိုင္ေအစစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး၀မ္ေရွာင္က ဒုဥကၠ႒အျဖစ္ တာ၀န္ယူၿပီး အဖဲြ႕၀င္ ၁၆ ဦးျဖင့္ ဖဲြ႕စည္းခဲ့သည္။

တံခါးပိတ္ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ NCCT ထိပ္သီးအစည္းအေ၀းကာလအတြင္း အဓိက အႀကိတ္အနယ္ေဆြးေႏြး ခဲ့ရသည့္အခ်က္မွာ တစ္ႏုိင္ငံလံုးအပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး စာခ်ဳပ္မူၾကမ္းမွ ေဝါဟာရအသံုးအႏႈန္း ေရြးခ်ယ္ မႈမ်ားပင္ျဖစ္သည္။

ယင္းေဝါဟာရအသံုးအႏႈန္းမ်ားမွာ မူလကပင္ အစုိးရႏွင့္ညိႇႏိႈင္းရာတြင္ ခက္ခဲေနသည့္အခ်က္မ်ားလည္း ျဖစ္သည္။ စာခ်ဳပ္မူၾကမ္းတြင္ တုိင္းရင္းသားမ်ားအဖြဲ႕က ‘တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္’ဟု အဆုိျပဳၿပီး အစိုးရဘက္က ‘လက္နက္ကုိင္တုိင္းရင္းသား’ဟု အဆုိျပဳသည္။ အစုိးရဘက္က ‘ဒီမုိကေရစီႏုိင္ငံေတာ္’ဟု အဆုိျပဳၿပီး တုိင္းရင္းသားအဖြဲ႕မ်ားက ‘ဒီမိုကေရစီဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုႏုိင္ငံေတာ္’ဟု အဆုိျပဳသည္။ တိုင္းရင္းသားအဖြဲ႕မ်ားက ‘အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး’ဟု အဆုိျပဳၿပီး အစိုးရအဖြဲ႕က ‘ပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္မႈ’ဟု အဆုိျပဳသည္။ ယင္းေဝါဟာရအသံုးအႏႈန္းအျပင္ ဒို႔တာဝန္အေရးသံုးပါးႏွင့္ ပတ္သက္၍ အဓိပၸာယ္ ဖြင့္ဆုိခ်က္ႏွင့္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုတပ္မေတာ္ တည္ေဆာက္ေရး စသည့္အခ်က္မ်ားကုိ အစိုးရႏွင့္ ညိႇႏိႈင္းရာတြင္ ခက္ခဲေနျခင္းျဖစ္သည္။

NCCT ထိပ္သီးအစည္းအေဝးတြင္ အႀကိတ္အနယ္ေဆြးေႏြးခဲ့ရေသာ ေဝါဟာရအသံုးအႏႈန္းႏွင့္ ပတ္သက္ ၍ ဦးေဆာင္ေကာ္မတီသို႔ ဆံုးျဖတ္ရန္လႊဲအပ္ခဲ့သည္။ စာခ်ဳပ္မူၾကမ္းပါ အခန္း(၇)ခန္းလံုးကုိ ေဆြးေႏြးၿပီး ပါက ယင္းေဝါဟာရအသံုးအႏႈန္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဆံုးျဖတ္သြားမည္ျဖစ္သည္။

‘‘အားလံုးေဆြးေႏြးၿပီးမွဆံုးျဖတ္တာကပုိေကာင္းတယ္ဆိုတဲ့သေဘာနဲ႔ ထားတာျဖစ္တယ္။ မဆံုးျဖတ္ႏုိင္ေသး တာ မဟုတ္ပါဘူး’’ဟု NCCT အႀကံေပးပုဂၢိဳလ္ ေဒါက္တာဆလုိင္းလ်န္မႈန္းဆာေခါင္းကဆုိသည္။

NCCT ထိပ္သီးအစည္းအေဝး ကာလအတြင္း တစ္ႏုိင္ငံလံုးအပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရး ပူးတြဲေစာင့္ၾကည့္ေရး၊ ႏွစ္ဖက္စစ္သည္ေတာ္က်င့္ဝတ္၊ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမူေဘာင္ခ်မွတ္ျခင္း၊ လူသားခ်င္းစာနာမႈဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ား၊ တပ္ပုိင္းဆုိင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ရန္ လုပ္ငန္းေကာ္မတီ ငါးခုကို ဖြဲ႕စည္းသြားရန္ ထည့္သြင္းေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။

NCCT ထိပ္သီးအစည္းအေဝးတြင္ ေဝါဟာရအသံုးအႏႈန္းအျပင္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမူေဘာင္ႏွင့္ ပတ္သက္ ၍လည္း အဓိကေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။ အစုိးရဘက္က အဆိုျပဳထားေသာ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ရွစ္ပြင့္ ဆုိင္ ေဆြးေႏြးမည္ဟူေသာ အခ်က္ကုိ တုိင္းရင္းသားအဖြဲ႕မ်ားဘက္က သေဘာမတူဘဲ သုံးပြင့္ဆုိင္ေဆြးေႏြး မည့္အခ်က္ကုိသာ စြဲကုိင္ထားျခင္းျဖစ္သည္။ အစုိးရဘက္က အစုိးရ၊ လႊတ္ေတာ္၊ တပ္မေတာ္၊ အရပ္ဘက္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္း၊ စီးပြားေရးအင္အားစု၊ ပညာရွင္၊ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕မ်ား အပါအဝင္ ရွစ္ပြင့္ ဆုိင္ေဆြးေႏြးရန္ အဆိုျပဳထားျခင္းျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္ တိုင္းရင္းလက္နက္ကုိင္အဖဲြ႕မ်ား၊ အစိုးရ၊ တရား၀င္ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားမွ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားက သံုးပြင့္ဆုိင္ေဆြးေႏြးရန္ NCCT ထိပ္သီးအစည္းအေ၀းတြင္ သေဘာတူညီမႈရရိွခဲ့သည္။

‘‘အစိုးရက အစိုးရအဖဲြ႕ရယ္၊ လႊတ္ေတာ္ရယ္၊ တပ္မေတာ္ရယ္ကုိ အင္အားစုသံုးခုအေနနဲ႔ သူတို႔တင္ျပခ်င္ တယ္။ သုိ႔ေသာ္ ကြၽန္ေတာ္တို႔က ဒါက အားလံုးႏုိင္ငံေတာ္ကုိ ကုိယ္စားျပဳၿပီးေတာ့ အစိုးရကုိကုိယ္စားျပဳ ထားတဲ့ အဖြဲ႕ေတြပဲျဖစ္ေနေတာ့ သူတုိ႔သံုးဖဲြ႕စလံုးကို အစိုးရကုိယ္စားလွယ္အျဖစ္နဲ႔ပဲ လက္ခံခ်င္ပါတယ္’’ဟု NCCT အႀကံေပးပုဂၢိဳလ္ ေဒါက္တာဆလိုင္းကဆုိသည္။

ထုိ႔အျပင္ အစိုးရဘက္က တင္ျပထားေသာ အရပ္ဘက္လူ႔အဖဲြ႕အစည္း၊ စီးပြားေရးအင္အားစု၊ ပညာရွင္ စသည့္ အင္အားစုအားလံုးမွာ လူထုအေျချပဳအဖဲြ႕အစည္းမ်ားသာျဖစ္သည့္အတြက္ ၎တို႔၏အခန္းက႑ကုိ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ မူေဘာင္ဆံုးျဖတ္ခ်က္ေပးသည့္ အဆင့္အျဖစ္ မသတ္မွတ္ဘဲ သင့္ေလ်ာ္သလုိ ပါ၀င္ေဆြးေႏြးရန္သာ တုိင္းရင္းသားမ်ားဘက္မွ တင္ျပထားေၾကာင္း ေဒါက္တာဆလုိင္းက ဆက္လက္ေျပာ သည္။

‘‘သူတုိ႔ကုိ Decision Maker မွာ ထည့္လုိက္လို႔ရိွရင္ ကြၽန္ေတာ္တို႔အေနနဲ႔ ဒီမုိကေရစီက်င့္စဥ္တစ္ရပ္ကို ေဖာက္ရာက်တယ္လုိ႔ျမင္တယ္။ ဒီမိုကေရစီစနစ္မွာ အရပ္ဘက္အဖဲြ႕အစည္းကလြတ္လပ္တဲ့လူ႔အဖဲြ႕ အစည္းပဲ ျဖစ္သင့္တယ္။ သူတုိ႔ကုိ ကြၽန္ေတာ္တို႔အေနနဲ႔ ႏုိင္ငံေရးအရ အသံုးမခ်သင့္ဘူး’’ဟု ေဒါက္တာ ဆလုိင္းကေျပာသည္။

ရက္တစ္ရက္ ထပ္မံတုိးျမႇင့္ခဲ့ရေသာ NCCT ထိပ္သီးအစည္းအေ၀းအၿပီး ဇူလုိင္ ၃၀ ရက္တြင္ NCCT အဖြဲ႕ ၀င္မဟုတ္သည့္ ‘၀’ျပည္ ေသြးစည္းညီၫြတ္ေရးပါတီ(UWSP)၊ ရွမ္းျပည္ျပန္လည္ ထူေထာင္ေရးေကာင္စီ (RCSS)၊ မုိင္းလားအဖဲြ႕(NDAA) ႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံလံုးဆုိင္ရာ ေက်ာင္းသားမ်ားဒီမိုကရက္တစ္တပ္ဦး (ABSDF)တို႔ႏွင့္ တစ္ႏုိင္ငံလံုး အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးအတြက္ ညီလာခံဆက္လက္ျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္သည္။

ယင္းေနာက္ အစုိးရႏွင့္ ဆက္လက္ေတြ႕ဆံု၍ တစ္ႏုိင္ငံလံုးအပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးအတြက္ ဆက္လက္ ေဆြးေႏြးသြားမည္ျဖစ္သည္။ တုိင္းရင္းသားအဖဲြ႕အားလံုး စံုလင္စြာတက္ေရာက္ၾကသည့္ လုိင္ဇာညီလာခံ သည္ ျမန္မာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္အတြက္ အလြန္အေရးႀကီးေၾကာင္း ကုလအဖဲြ႕အပါအ၀င္ တုိင္းရင္းသား ေခါင္းေဆာင္မ်ားကဆုိသည္။ ယခုထိပ္သီးအစည္းအေ၀းမွ ထြက္ေပၚလာမည့္ရလဒ္သည္ ႏိုင္ငံေရးလမ္းစဥ္ မွာသာမက စစ္ေရးအခန္းက႑ေတြမွာ အေရးႀကီးလာမည္ဟု KNPP ဥကၠ႒ ခူးေအဘယ္လ္တြဒ္ ကေျပာသည္။ လုိအပ္ခ်က္မ်ားရိွပါက ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ ေအာင္ျမင္ရန္ တတ္ႏုိင္သည့္ ကူညီပံ့ပိုးမႈမ်ားကုိ ေပးအပ္သြားမည္ဟုလည္း လုိင္ဇာညီလာခံ တက္ေရာက္သည့္ ကုလႏွင့္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ အထူးကုိယ္စားလွယ္ မ်ားကဆုိသည္။

‘‘တစ္ႏုိင္ငံလံုးရဲ႕ ေရွ႕ေရးကုိလည္း ဒီေဆြးေႏြးပြဲကေန အေကာင္းဆံုး ျဖစ္ေပၚလာမယ္ဟု ယံုၾကည္ပါ တယ္’’ဟု ကုလသမဂၢအေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ မစၥတာဘန္ကီမြန္းက လုိင္ဇာညီလာခံသို႔ သဝဏ္လႊာ ေပးပို႔ခဲ့သည္။

လိုင္ဇာညီလာခံတြင္ သိသာထင္ရွားသည့္ ရလဒ္ေကာင္းမ်ား ထြက္ေပၚလာၿပီး အစုိးရႏွင့္ ဆက္လက္ ေဆြးေႏြးကာ မူလကေမွ်ာ္လင့္ထားသည့္ ၾသဂုတ္(သုိ႔မဟုတ္) စက္တင္ဘာတြင္ တစ္ႏုိင္ငံလံုး အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရး လက္မွတ္ေရးထိုးၿပီး ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားမွတစ္ဆင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရွိမည္လားဆုိသည္ကို ဆက္လက္ေစာင့္ၾကည့္ရဦးမည္သာ ျဖစ္သည္။   

7Day News Journal

No comments:

Post a Comment

My Blog List