Wednesday, July 30, 2014

၂၀၀၈ ဖြဲဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒေအာက္က ေဆာင္ရြက္ေန၍ စစ္မွန္ေသာ ျပည္တြင္းစစ္ရပ္စဲေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရန္ အခက္အခဲမ်ားစြာရွိဟု လုိင္ဇာအစည္းအေ၀း အလွည့္က်သဘာပတိေျပာၾကား


လက္ရွိ ျပည္တြင္းစစ္ရပ္စဲေရး ႀကိဳးပမ္းမႈသည္ ၂၀၀၈ ဖြဲဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒေအာက္က ေဆာင္ရြက္ေန ၍ စစ္မွန္ေသာ ျပည္တြင္းစစ္ရပ္စဲေရးႏွင့္ စစ္မွန္ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရန္ အခက္အခဲမ်ားစြာရွိသည္ဟု ဇူလုိင္ ၂၉ ရက္က ကခ်င္ျပည္နယ္ လုိင္ဇာၿမိဳ႕၌ ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ NCCT အဖြဲ႕၀င္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ ကုိင္အဖြဲ႕ ထိပ္သီးေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ အစည္းအေ၀း စတုတၳေျမာက္ေန႔တြင္ အလွည့္က်သဘာပတိ အျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ေသာ ရခုိင္ျပည္နယ္ လြတ္ေျမာက္ေရးပါတီ (ALP) ဒုတိယဥကၠ႒ ခုိင္စုိးႏုိင္ေအာင္က ဆိုသည္။

တစ္ႏုိင္ငံလုံး အပစ္ရပ္စဲေရးဆုိင္ရာ ညိႇႏႈိင္းေရးအဖြဲ႕ (NCCT) အဖြဲ႕၀င္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕ ထိပ္သီးေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ အစည္းအေ၀း စတုတၳေန႔တြင္ တစ္ႏုိင္ငံလုံး အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာ တူစာခ်ဳပ္ Single Text ဒုတိယ (မူၾကမ္း)အေပၚ သုံးသပ္ျခင္းႏွင့္ မူ၀ါဒပုိင္းဆုိင္ရာအဆုံးအျဖတ္ေပးရမည့္ အဓိကအခ်က္မ်ားကို ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။

ALP ဒုတိယဥကၠ႒ ခုိင္စုိးႏုိင္ေအာင္က “သမၼတဦးသိန္းစိန္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ေနတဲ့ ျပည္တြင္းစစ္ရပ္ စဲေရး ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ေနမႈဟာ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပုံဥပေဒေအာက္က ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ေနတဲ့ ႀကိဳးပမ္း မႈျဖစ္သည့္အတြက္ စစ္မွန္တဲ့ ျပည္တြင္းစစ္ရပ္စဲေရး စစ္မွန္တဲ့ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရဖုိ႔ဆုိတာ အခက္ အခဲမ်ားစြာ ရွိပါတယ္လုိ႔ ေျပာခ်င္ပါတယ္” ဟု ေျပာၾကားသည္။

သို႔ရာတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ လြတ္လပ္ေရးရရွိၿပီးသည့္ေနာက္ပုိင္း ျဖစ္ေပၚခဲ့ေသာ ျပည္တြင္းစစ္ရပ္စဲေရး၊ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး ျဖစ္စဥ္ေတြကို ေ၀ဖန္သုံးသပ္ၾကည့္မယ္ဆုိပါက သမၼတဦးသိန္းစိန္ဦးေဆာင္သည့္ အစုိးရက ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ေနေသာ ျပည္တြင္းစစ္ရပ္စဲေရး ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ေနမႈသည္ အမ်ဳိးသား ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ ဒီမုိကေရစီ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေပၚထြန္းလာရန္ တစ္စုံတစ္ရာ အတုိင္းအတာထိ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈရွိသည္ဟု ၎ကဆုိသည္။

၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ႏုိ၀င္ဘာက ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕ ထိပ္သီးေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ ကခ်င္ျပည္နယ္ လုိင္ဇာညီလာခံႏွင့္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီက ကရင္ျပည္နယ္ ေလာ္ခီးလာညီလာခံတို႔မွ သေဘာတူခ်က္မ်ားသည္ ျပည္တြင္းစစ္ရပ္စဲေရးႏွင့္ စစ္မွန္သည့္ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ေဖာ္ေဆာင္ ေပးႏုိင္သည့္မူမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယင္းမူမ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏုိင္ေရးအတြက္ လူထုစြမ္းအား၊ ႏုိင္ငံ တကာ စြမ္းအားတုိ႔ျဖင့္ ေပါင္းစပ္ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ရန္ မ်ားစြာအေရးႀကီးသည္ဟု ခုိင္စုိးႏုိင္ေအာင္က ေျပာၾကားသည္။

ဇူလုိင္ ၂၈ ရက္ႏွင့္ ၂၉ ရက္မ်ားတြင္ျပဳလုပ္သည့္ လုိင္ဇာထိပ္သီးအစည္းအေ၀းသို႔ ကုလသမဂၢ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္၏ ျမန္မာျပည္ဆုိင္ရာ ကုိယ္စားလွယ္ႏွင့္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ ကုိယ္စားလွယ္တို႔ ပါ၀င္ တက္ေရာက္ ေလ့လာျခင္းသည္ လက္ရွိ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး ျဖစ္စဥ္အတြက္ အလား အလာေကာင္း ေသာ လကၡဏာတစ္ခုျဖစ္သည္ဟု ၎ကဆိုသည္။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရန္ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပုံေအာက္က လုပ္ေဆာင္ေနသည့္အတြက္ စစ္မွန္ေသာၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရရန္ အခက္အခဲ မ်ားစြာရွိေသာေၾကာင့္ တုိင္းရင္းသားမ်ား အခြင့္အေရးတစ္စုံတစ္ရာ ရရွိေစႏုိင္သည့္ အာမခံခ်က္ရွိေအာင္ စုေပါင္းႀကိဳးပမ္းၾကရန္ စုေပါင္းရပ္တည္ၾကရန္ႏွင့္ လုိင္ဇာသေဘာတူညီခ်က္ႏွင့္ ေလာ္ခီးလာသေဘာတူညီခ်က္မ်ားကို စုေပါင္းညီညြတ္မႈစြမ္းအားျဖင့္ အခုိင္အမာရပ္တည္ၿပီး ႏုိင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲသို႔ တက္လွမ္းႏုိင္ေရး ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ၾကရန္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႕ေခါင္း ေဆာင္မ်ားကို ခုိင္စိုးႏုိင္ေအာင္က တုိက္တြန္းေျပာၾကားသည္။

Eleven Media Group

No comments:

Post a Comment

My Blog List