Friday, August 01, 2014

၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲမဲစာရင္းကို ျပင္ပအဖြဲ႕အစည္းမ်ားပါ ၾကည့္ခြင့္ျပဳမည္


လာမည့္ ၂၀၁၅ အေထြ ေထြ ေရြးေကာက္ပြဲ မက်င္းပမီ မဲ ေပးပုိင္ခြင့္ ရွိသူမ်ားစာရင္းကုိ ျပင္ပအဖြဲ႕အစည္း မ်ားကိုပါ စစ္ေဆး ၾကည့္႐ႈခြင့္ျပဳမည္ဟု ျပည္ေထာင္ စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္၏ မ ဟာဗ်ဴဟာစီမံကိန္းတြင္ ထည့္ သြင္းေရးဆြဲထားေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ ျမႇင့္တင္ရန္ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ၿပီး မဲဆႏၵရွင္စာရင္းကုိ ျပင္ပစစ္ေဆးသူမ်ားအား ေလ့လာစစ္ေဆးခြင့္ျပဳျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

သို႔ေသာ္ ေရြးေကာက္ပြဲ ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္မည့္ အဖြဲ႕ အစည္းမ်ားအားလံုးကို စာရင္းလက္ခံ၍ စိစစ္ၿပီးမွ ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ခြင့္ျပဳမည္ဟု မဟာဗ်ဴဟာစီမံကိန္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲအ တြက္ မဲဆႏၵရွင္စာရင္း ျပဳစုျခင္း ကုိ ယခု ၂၀၁၄ ဒုတိယႏွစ္ဝက္မွစတင္ျပဳစုေနၿပီး ၂၀၁၅ ပထမႏွစ္ဝက္ထိ ျပဳစုစာရင္းသြင္းမည္ျဖစ္သည္။

ထုိ႔အျပင္ အဆုိပါစာရင္း ျပဳ စုအၿပီးတြင္ ပုိမိုတိက်သည့္ မဲစာ ရင္း ျဖစ္ေစရန္ အေထြေထြအုပ္ ခ်ဳပ္ေရးဦးစီး ဌာနႏွင့္ လူဝင္မႈႀကီး ၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အားဝန္ ႀကီးဌာနမွ ေနာက္ဆံုးအခ်က္အ လက္မ်ားကို ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၏ တတိယ သံုးလပတ္တြင္ ထည့္သြင္း ေပါင္းစပ္သြားမည္ဟုလည္း သိရသည္။

ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္သည္ ယခုႏွစ္တြင္ က်င္းပမည့္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲမတုိင္မီ ေရြးေကာက္ပြဲ နည္းဥပေဒကို ေရးဆြဲေနၿပီျဖစ္ၿပီး ၾသဂုတ္လအတြင္း ထုတ္ျပန္ႏုိင္မည္ဟု ေမွ်ာ္မွန္း ထားေၾကာင္း ေကာ္မရွင္တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲအ တြက္ မဟာဗ်ဴဟာစီမံကိန္းတစ္ ခု ေရးဆြဲထားၿပီး အဆုိပါ စီမံကိန္းပါ ႀကိဳတင္ လုပ္ေဆာင္ရမည့္ အပုိင္းမ်ားကို ႏုိင္ငံတကာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား အပါအဝင္ သက္ဆုိင္ရာအဖြဲ႕ အစည္းမ်ား အားလံုး၏ အကူအညီျဖင့္ လုပ္ေဆာင္သြားမည္ဟု ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္ မရွင္ဥကၠ႒ ဦးတင္ေအးက ေျပာၾကားထားသည္။

7Day News Journal

No comments:

Post a Comment

My Blog List