Friday, July 18, 2014

သတင္းသမားမ်ား ဖမ္းဆီးေထာင္ခ်ခံေနရမႈ သတင္းစာဆရာမ်ား ေၾကညာခ်က္ထုတ္


သတင္းသမားမ်ား ဖမ္းဆီးေထာင္ခ်ခံေနရမူအေပၚ ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီးရွိ သတင္းစာဆရာမ်ားက ဒီေန႔ နံနက္ပိုင္း၊ ပုသိမ္ၿမိဳ႕က ေရႊမုေဌာဘုရားမွာ မီဒီယာဖိနိွပ္မႈရပ္ဆိုတဲ့ အက်ၤီမ်ား ၀တ္ဆင္ကာ ဆုေတာင္းပြဲ ျပဳလုပ္ၿပီး ေၾကညာခ်က္တေစာင္ လည္း ထုတ္ျပန္ခဲ့ပါတယ္။

ပုသိမ္၊ ေျမာင္းျမ၊ က်ံဳေပ်ာ၊္ ျမန္ေအာင္နဲ႔ ဟသၤာတက သတင္းစာဆရာ ၂၁ ဦးက ဆုေတာင္းပြဲ ျပဳလုပ္ႀပီး ေၾကညာခ်က္ထုတ္ ေတာင္းဆိုခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

သူတို႔ရဲ႕ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္မွာေတာ့  သတင္းမီဒီယာဟူသည္ တုိင္းျပည္ရဲ႕ စတုတၳ မ႑ိဳင္ ျဖစ္ၿပီး ဥပေဒျပဳေရး၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးနဲ႔ တရားစီရင္ေရးစသည့္ မ႑ိဳင္ႀကီး ၃ ရပ္ကို  အမ်ားျပည္သူ အက်ဳိးစီးပြားအတြက္ အေကာင္းအဆိုး ေထာက္ျပေ၀ဖန္ရန္မွာ  စတုတၳ မ႑ိဳင္ျဖစ္သည့္ သတင္းမီဒီယာမ်ားရဲ႕ တာ၀န္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊  ယူနတီဂ်ာနယ္က ေရးသား ေဖာ္ျပခဲ့သည့္ လွ်ဳိ႕၀ွက္ဓာတုလက္နက္ စက္ရံု ဟူေသာ သတင္းေဆာင္းပါးနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး သတင္းသမား ၅ ဦးအား ေထာင္ဒဏ္ ၁၀ ႏွစ္စီ ခ်မွတ္ခဲ့ျခင္းမွာ အလြန္တရာ ႀကီးေလးျပင္းထန္တယ္လို႔ ရႈႈျမင္ေၾကာင္း၊ ဒီမိုကေရစီအေရး စဥ္ဆက္မျပတ္လႈပ္ရွားမႈအဖဲြ႔မွ ထုတ္ျပန္ ခဲ့ေသာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ တုိင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ားအား ၾကားျဖတ္ အစိုးရအျဖစ္ တင္ေျမွာက္သည့္ ေၾကညာခ်က္ကို သတင္းေရး သားေဖာ္ျပခဲ့သည့္ မြန္းတည့္ေန ဂ်ာနယ္မွ သတင္းသမား ၃ ဦးအား ဖမ္းဆီးထိမ္းသိမ္းခဲ့ၿပီး ယခင္စစ္အစိုးရေခတ္က ႏိုင္ငံေရတက္ၾကြ လႈပ္ရွားသူမ်ားအား အေရး ယူသည့္ ပုဒ္မ ၅ (ဃ)၊ ၅ (ည) တို႔ျဖင့္ တရားစဲြဆို အေရးယူခဲ့ျခင္းမွာ အစိုးရအေနျဖင့္ သတင္းမီဒီယာ ကို ဖိႏွိပ္လိုသည့္ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ေၾကာင္း၊ သတင္းသမားမ်ား ေရးသားေဖာ္ျပသည့္သတင္းမ်ားနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး အစိုးရအေနျဖင့္ ေက်နပ္မႈ မရွိ၊ ေစာဒကတက္ၿပီး ကန္႔ကြက္လို႔ရင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ စာနယ္ ဇင္းေကာင္စီ(ယာယီ)၊ ျမန္မာႏိုင္ငံသတင္းစာဆရာမ်ား အသင္း (အမ္ေဂ်ေအ)နဲ႔ ျမန္မာသတင္းသမားမ်ား ကြန္ရက္ (အမ္ေဂ်အန္) စတဲ့ သတင္းသမားဆိုင္ရာအဖဲြ႔အစည္းေတြကုိ တင္ျပ တုိင္ၾကားႏိုင္ခဲ့တယ္လုိ႔ ဆုိပါတယ္။

အဲဒီအဖဲြ႔ေတြက တိုင္ၾကားခ်က္အေပၚ ေလ့လာသံုးသပ္ၿပီး သက္ဆုိင္ရာ သတင္းမီဒီယာေတြအေနနဲ႔ သတင္းစာက်င့္၀တ္အတိုင္း ေရးသားမႈရွိမရွိ စံုစမ္းစစ္ေဆးၿပီး လိုအပ္တဲ့ ညိႇႏိႈင္းေဆာင္ရြက္မႈေတြ ျပဳလုပ္ေပးဖုိ႔ လုိအပ္ေၾကာင္း ပါရွိပါတယ္။

ဒါ့အျပင္ ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီးရွိ  သတင္းစာဆရာမ်ားက အခ်က္ေလးခ်က္ကိုလည္း ေတာင္းဆိုလိုက္ပါ တယ္။

၁။ အလုပ္ၾကမ္းႏွင့္ ေထာင္ဒဏ္မ်ားခ်မွတ္ထားေသာ ယူနတီဂ်ာနယ္မွသတင္း သမားမ်ားအား ျခြင္းခ်က္မရွိ အျမန္ဆံုးျပန္လႊတ္ေပးရန္၊

၂။ ဖမ္းဆီးထိမ္းသိမ္းထားေသာ မြန္းတည့္ေနဂ်ာနယ္မွသတင္းသမားမ်ားကို အျမန္ဆံုး ျပန္လႊတ္ေပးရန္ႏွင့္ တရားစဲြဆိုထားေသာအမႈအား ရုပ္သိမ္းေပးရန္၊

၃။ အစိုးရအေနျဖင့္ သတင္းမီဒီယာသမားမ်ားအား ရာဇ၀တ္ပုဒ္မမ်ားျဖင့္ တရားစဲြ၊ ဖမ္းဆီး၊ အျပစ္ေပးမႈမ်ား ရပ္တန္႔ေပးရန္၊

၄။ သတင္းမီဒီယာမ်ား၏ သတင္းထုတ္ျပန္ေရးသားခ်က္မ်ားအေပၚ အစိုးရအေနျဖင့္ ကန္႔ကြက္လို၊ ေစာဒကတက္လိုလွ်င္ျဖစ္ေစ၊ သတင္းမီဒီယာဌာနမ်ားအား ထိေတြ႔ဆက္ဆံရန္ အေၾကာင္းတစံုတရာ ေပၚေပါက္လာလွ်င္ျဖစ္ေစ သတင္းသမားမ်ားကို ကိုယ္စားျပဳေသာ စာနယ္ဇင္းဆိုင္ရာ အဖဲြ႔အစည္းမ်ားအား အသိေပးအေၾကာင္းၾကားၿပီး ယင္းအဖဲြ႔အစည္းမ်ားမွ တဆင့္ ထိေတြ႔ဆက္ဆံသြားရန္၊

DVB

No comments:

Post a Comment

My Blog List