Friday, July 18, 2014

စြမ္းအင္၀န္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ ေမးခြန္းမ်ားေျဖၾကားရာတြင္ တိက်သည့္အေျဖႏွင့္ ကတိက၀တ္ျဖစ္ေစသည့္ကိစၥမ်ားကုိ ျပန္လည္ေျဖၾကားရန္ သူရဦးေရႊမန္း သတိေပးစြမ္းအင္ဝန္ႀကီးဌာနမွ ပုဂၢလိကပုိင္ ေရနံခ်က္ဖုိမ်ားႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ေမးခြန္းအား ျပန္လည္ေျဖၾကားရာတြင္ တိက်သည့္ အေျဖႏွင့္ ကတိကဝတ္ျဖစ္ေစသည့္ ကိစၥရပ္မ်ားကုိ ျပန္လည္ေျဖၾကားေပးရန္ စြမ္းအင္ဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္သက္ဆုိင္ရာ အစုိးရအဖြဲ႕အား ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌ သူရဦးေရႊမန္းက သတိေပးတုိက္တြန္းေျပာၾကားသည္။
သူရဦးေရႊမန္းက ေနျပည္ေတာ္တြင္ ဇူလုိင္ ၁၇ရက္က ျပဳလုပ္သည့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးတြင္ လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ ဦးေက်ာ္ျမင့္၏ေမးခြန္းအား စြမ္းအင္ဝန္ႀကီးဌာနမွ ဒုတိယဝန္ႀကီးဦးျမင့္ေဇာ္က ျပန္လည္ေျဖၾကားမႈ အၿပီးတြင္ အထက္ပါကဲ့သုိ႔ ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

“ဒီေနရာမွာ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးနဲ႔သက္ဆုိင္တဲ့ ကိစၥေတြရွိတဲ့အတြက္ ဒီကိစၥကုိေရရာတဲ့ အေျဖတစ္ခုေပး ထားဖုိ႔ လုိပါတယ္။ အဲဒါမွမဟုတ္ဘူးဆုိရင္ မေရမရာအေျဖေပးထားမယ္ဆုိရင္ ဒီကေနၿပီးေတာ့ ေနာက္ဆက္ တြဲျပႆနာေတြလည္း ရွိလာႏုိင္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္မုိ႔လုိ႔ ေရရာတဲ့အေျဖကုိ ေပးေစခ်င္ပါတယ္။ တကယ္လုိ႔ ဒီေန႔ေရရာ တဲ့အေျဖ မေပးႏုိင္ဘူးဆုိရင္ မနက္ျဖန္မွာ ထပ္ၿပီးလာၿပီးေတာ့ လႊတ္ေတာ္မွာ ေရရာတဲ့ အေျဖကုိ တိတိက်က်ေပးဖုိ႔ ျဖစ္ပါတယ္”ဟု ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌ သူရဦးေရႊမန္းက ေျပာၾကားသည္။

ဧရာဝတီတုိင္းေဒသႀကီး၊ ျမန္ေအာင္မဲဆႏၵနယ္မွ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဦးေက်ာ္ျမင့္က “ျမန္ေအာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ငါးကတ္ေက်ေက်းရြာအုပ္စုရွိ ယာေျမမ်ားေပၚတြင္ ပုဂၢလိကပုိင္ေရနံခ်က္ဖုိ ၂၁ ခုရွိေနျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျပည္ေထာင္စုအစုိးရအေနျဖင့္ မည္ကဲ့သုိ႔ အေရးယူေပးမည္ကုိ သိလုိပါတယ္”ဟု ေမးျမန္းခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

အဆုိပါေမးခြန္းႏွင့္ပတ္သက္၍ စြမ္းအင္ဝန္ႀကီးဌာနမွ ဒုတိယဝန္ႀကီးဦးျမင့္ေဇာ္က “တုိင္းေဒသႀကီးအစုိးရအေနျဖင့္ တရားဝင္ဖြဲ႔စည္းထားေသာ “ဧရာဝတီတုိင္းေဒသႀကီး၊ ဘက္စုံဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးေဖာင္ေဒးရွင္း”သုိ႔ ေရနံတစ္ပီပါလွ်င္ က်ပ္ ၁ဝဝဝ ႏႈန္း ေပးသြင္းေစၿပီး လုပ္ကုိင္ခြင့္ျပဳခဲ့ေၾကာင္း အဆုိပါေဖာင္ေဒးရွင္းမွာလည္း တုိင္းေဒသႀကီးအတြင္း သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္၊ ပညာေရးအပါအဝင္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးမ်ားတြင္ အသုံးျပဳ ေသာ ေဖာင္ေဒးရွင္းတစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း ဧရာဝတီတုိင္းေဒသႀကီး အစုိးရအဖြဲ႔၏ ေျဖၾကားခ်က္အား ရွင္းလင္းေျဖၾကားအပ္ပါတယ္”ဟု ေျဖၾကားသည္။

“နည္းပညာခ်ဳိ႕တဲ့မႈေၾကာင့္ ျပည္တြင္းျဖစ္ ေရနံခ်က္ဖုိႀကီးေတြဟာ ေလာင္စာ ထင္းကုိ အသုံးျပဳရပါတယ္။ ဒီေရနံခ်က္ဖုိ ၂၁ ဖုိရဲ႕ ေလာင္စာထင္းက်မႈဟာ တစ္ေန႔ တစ္ေန႔ကုိ ကုဗေပေပါင္း ၇၅၆ဝ ခန္႔ ကုန္ေနတယ္။ တစ္လႏွစ္လအတြင္းမွာ အနီးပတ္ဝန္းက်င္မွာ ေတာင္ကတုံးေတြ ျဖစ္သြားပါတယ္။ ဒီေနရာ အျခားအဖုိးတန္ႏွစ္ရွည္ပင္ သစ္ပင္ေတြမ်ား ျပန္လည္စုိက္ပ်ဳိးဖုိ႔ အစီအစဥ္ေတြရွိပါတယ္လုိ႔ မေရမရာအေၾကာင္းျပခ်က္ေတြကုိ ေဒသခံျပည္သူေတြက မယုံၾကေတာ့ ပါဘူး။ ပုိၿပီးဆုိးရြားတာက စြန္႔ပစ္ပစၥည္းေတြရဲ႕ အႏၱရာယ္ျဖစ္ပါတယ္”ဟု လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ဦးေက်ာ္ျမင့္က ဆုိသည္။

လက္ရွိတြင္ အဆုိပါေရနံခ်က္ဖုိမ်ားအား ေလာင္စာထင္းမ်ားကုိ အသုံးမျပဳဘဲ စပါးခြံ၊ ေက်ာက္မီးေသြးမ်ားကုိ အသုံးျပဳရန္ ၫႊန္ၾကားထားၿပီး အေရးယူေဆာင္ရြက္မႈအေနျဖင့္ တည္ဆဲဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒမ်ားႏွင့္အညီ လုိက္နာေဆာင္ရြက္သြား ပါရန္ ဧရာဝတီတုိင္းေဒသႀကီး အစုိးရအဖြဲ႔သုိ႔ ညွိႏိႈင္းအသိေပးအေၾကာင္းၾကား ေဆာင္ရြက္ထားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း ဒုတိယဝန္ႀကီးဦးျမင့္ေဇာ္က ရွင္းလင္းေျပာၾကားသည္။

“ကြ်န္ေတာ့္ဘက္က ေျပာမယ္ဆုိရင္ေတာ့ ဒီအေျဖသည္ ကတိကဝတ္မျဖစ္သလုိ႔ တစ္ဖက္ကလည္း မတိက်တဲ့အတြက္ ဒါကုိျပန္ၿပီး အေျဖေပးေစလုိပါတယ္။ဒါကုိ ကြ်န္ေတာ္လႊတ္ေတာ္ကုိလည္း ဒီလုိပဲ တင္ျပခ်င္ပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔မသိရင္ ဘာမွမျဖစ္ပါဘူး။ သိလာတဲ့အတြက္ သိတဲ့အေပၚ မူတည္ၿပီးေတာ့ ထုိက္သင့္တဲ့ ေမးခြန္း၊ ေမးခြန္း အေျဖ၊ ေဆာင္ရြက္ မယ့္ကိစၥေတြကုိ တိတိ က်က်ျဖစ္သြားမွပဲ အားလုံးအတြက္ အဆင္ ေျပမွာ ျဖစ္ပါတယ္”ဟု သူရဦးေရႊမန္းက ဆုိသည္။ 


Eleven Media Group

No comments:

Post a Comment

My Blog List