Wednesday, July 16, 2014

တကၠသိုလ္မ်ားကို လြတ္လပ္စြာေရြးခ်ယ္တက္ခြင့္ရႏုိင္မည့္အခ်က္မ်ားပါသည့္ အမ်ဳိးသားပညာေရးဥပေဒမူၾကမ္း အတည္ျပဳ


အေျခခံပညာမွ အဆင့္ျမင့္ပညာေရးသုိ႔ ကူးေျပာင္းသင္ယူရာတြင္ အမွတ္ျဖင့္တကၠသိုလ္ေရြးခ်ယ္ တက္ ေရာက္ရသည့္ စနစ္အစားတက္ေရာက္လုိသည့္ တကၠသိုလ္မ်ားကိုလြတ္ လပ္စြာေရြးခ်ယ္ခြင့္ မ်ားရရွိႏုိင္ သည့္အခ်က္မ်ား ပါ၀င္ေသာ အ မ်ဳိးသားပညာေရးဥပေဒမူၾကမ္းကို အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္မွ အတည္ျပဳလုိက္ ၿပီျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ပညာေရးစနစ္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးအတြက္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္မွ အတည္ျပဳ ေရးဆြဲထား သည့္အမ်ဳိးသားပညာ   ေရးဥပေဒၾကမ္းကို ျပင္ဆင္ခ်က္ ေပါင္း ၇၁ခုျဖင့္ ဥပေဒၾကမ္းတစ္ ခုလုံးနီးပါး ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္ကာ အတည္ျပဳ လုိက္ျခင္းျဖစ္သည္။

‘‘ဒီဥပေဒၾကမ္းအေပၚမွာ  ပညာေရးဆုိင္ရာအဖြဲ႕အစည္း ေတြ၊ ကြန္ရက္ေတြက ကန္႔ကြက္ မႈေတြရွိခဲ့ပါ တယ္။ သူတုိ႔ကလည္း လႊတ္ေတာ္ကုိလာၿပီး ေဆြးေႏြးညိႇ ႏိႈင္းခဲ့တဲ့အတြက္ အဲဒီအဖြဲ႕ေတြရဲ႕ ေဆြးေႏြး ခ်က္ေတြ၊ လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ေတြ ရဲ႕ ေဆြးေႏြးမႈ ေတြနဲ႔အတူ ၀န္ႀကီးဌာနနဲ႔လည္း ညိႇႏႈိင္းၿပီး ဒီလုိျပင္ဆင္ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္’’ဟု အမ်ဳိးသားလႊတ္ ေတာ္ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီအတြင္းေရးမွဴးကေျပာသည္။

ဇူလုိင္ ၁၅ရက္တြင္ ျပဳလုပ္ ေသာ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀း၌ ဥပေဒၾကမ္း ေကာ္မတီမွ အမ်ဳိးသား ပညာေရး ဥပေဒၾကမ္းအား ျပင္ဆင္ခ်က္မ်ားကို လႊတ္ေတာ္သို႔ တင္သြင္း ၿပီးေနာက္ လႊတ္ေတာ္၏ဆုံးျဖတ္ ခ်က္ရယူကာ အတည္ျပဳခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္၏ျပင္ ဆင္ခ်က္မ်ားတြင္ အေျခခံႏွင့္ အဆင့္ျမင့္ပညာရပ္ မ်ားအျပင္ပညာ ေရးစနစ္ အမ်ဳိးမ်ဳိးကိုလႊမ္းၿခံဳႏုိင္ ေသာ အခ်က္မ်ားကိုထည့္သြင္း ေရးသားထားၿပီး တကၠသိုလ္၊ ေကာလိပ္မ်ားအား လြတ္လပ္စြာ စီမံခန္႔ခြဲေပးထားျခင္း၊ အေျခခံပညာေရးစနစ္အား ၁၂တန္းအထိ သင္ၾကားႏုိင္ရန္စီမံ ထားၿပီး သုံးႏွစ္ မွငါးႏွစ္အထိ ကေလးငယ္မ်ားအား မူႀကိဳပညာေရးစနစ္အျဖစ္ ေဖာ္ေဆာင္သင္ၾကားရန္ စသည့္ အခ်က္မ်ားကို ထည့္သြင္းထားသည္။

ထုိ႔အျပင္ ပညာေရးအဖြဲ႕အ စည္းမ်ားႏွင့္ကြန္ရက္မ်ားမွကန္႔ ကြက္ထားေသာ အမ်ဳိးသားပညာ ေရးေကာင္စီ တြင္ ဒုတိယသမၼတ တစ္ဦးအားေကာင္စီ ဥကၠ႒အျဖစ္ ခန္႔အပ္ရမည္ဆုိသည့္ အခ်က္အား ပယ္ဖ်က္၍ ေကာင္စီေနရာတြင္ ေကာ္မရွင္ကို အစားထုိးထည့္သြင္းၿပီး ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ပုဂၢဳိလ္ တစ္ဦးဦးက ဥကၠ႒အ ျဖစ္ေဆာင္ရြက္ကာ ပညာေရးႏွင့္ သက္ဆုိင္သည့္ လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္ ေရးကာေကာ္မတီမ်ားမွ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ တုိင္းရင္းသားပ ညာရွင္မ်ားပါ ပါ၀င္ဖြဲ႕စည္းရမည္ ဟု ျပင္ဆင္ထားသည္။

အဆုိပါေကာ္မရွင္အေနျဖင့္  ပညာေရးလုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခုလုံးကို ေအာက္ေျခ အထိ၀င္ေရာက္ စြက္ဖက္ရန္ မလုိဘဲ မူ၀ါဒပုိင္း ကိစၥရပ္မ်ားကိုသာ ေပါင္းစပ္ျဖည့္ ဆည္းညိႇႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ေပးရန္ ဥပေဒၾကမ္းတြင္ ျပင္ဆင္ထည့္ သြင္းထားသည္။

‘‘အခုျပင္လုိက္တဲ့အခ်က္ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက ေကာ္မတီ ကျပင္တာထက္ လာၿပီးေဆြးေႏြး တင္ျပတဲ့ ပညာေရးဆုိင္ရာအဖြဲ႕အစည္းေတြ၊ကြန္ရက္ေတြ၊ လႊတ္ ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ေတြရဲ႕ တင္ျပခ်က္ ေတာ္ေတာ္ မ်ားမ်ားကို ထည့္သြင္းေရးဆြဲထားတာျဖစ္ပါတယ္’’ဟု ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီ ၀င္တစ္ဦးကေျပာသည္။

အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္မွအ တည္ျပဳလုိက္ေသာ အဆုိပါဥပေဒ ၾကမ္းသည္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္မွ အတည္ျပဳ ခ်က္မ်ားႏွင့္ မ်ားစြာကြဲလြဲေနသျဖင့္ ကြဲလြဲခ်က္မ်ား ကို ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ တင္ျပအတည္ျပဳခ်က္ ရယူၿပီးမွသာ သမၼတထံသုိ႔ လက္မွတ္ထုိး ရန္ေပးပို႔ရမည့္ဥပေဒၾကမ္းအျဖစ္ ထြက္ေပၚလာမည္ျဖစ္သည္။

7Day News Journal 

No comments:

Post a Comment

My Blog List