Thursday, May 29, 2014

ဖြဲ႕စည္းပုံ ျပင္ေရး စစ္တပ္နဲ႔ အေပးအယူ လုပ္ဖုိ႔ လုိသလား


ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ႏုိင္ေရး အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈ ေကာ္မတီရဲ႕ ဖြဲ႕စည္းပုံ ျပင္ဆင္ ေရး အထူးအစည္းအေ၀းေတြမွာ ပုဒ္မ ၄၃၆ ျပင္ဆင္ေရး၊ ပုဒ္မ ၅၉ (စ) ျပင္ဆင္ေရးေတြကုိ မူအားျဖင့္ သေဘာတူညီမႈ ေတြ ရွိလာေပမယ့္ တပ္မေတာ္ကုိ  အမ်ဳိးသားႏုိင္ငံေရး ဦးေဆာင္မႈ အခန္းက႑က ထုတ္ပစ္ဖို႔ ဆုိတဲ့အခ်က္ကို ျပင္ဆင္ ေရး ေဆြးေႏြးမႈေတြမွာ  အျငင္းပြားမႈ ရွိေနတာမုိ႔ အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ဖို႔ တပ္မေတာ္ နဲ႔ အေပးအယူ မျဖစ္မေန လုပ္ဖုိ႔ လိုအပ္တယ္ ဆုိတဲ့ သုံးသပ္ခ်က္ေတြ ထြက္ေပၚလာပါတယ္။

လႊတ္ေတာ္အမတ္ ၃၁ ဦးနဲ႔ ဖြဲ႕စည္းထားတဲ့ လႊတ္ေတာ္ ဖြဲ႕စည္းပုံျပင္ေရး ေကာ္မတီက အေျခခံဥပေဒ အခန္း ၁၂ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရး အဓိက်တဲ့  ပုဒ္မ ၄၃၆ ျပင္ဆင္ေရး၊ ႏုိင္ငံျခားသား သားသမီးနဲ႔ခင္ပြန္း ရွိသူေတြ ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတျဖစ္ခြင့္ မရွိဆုိတဲ့ ပုဒ္မ ၅၉ (စ) ျပ႒ာန္းခ်က္ ပါ အခ်က္အလက္တခ်ဳိ႕ကို ျပင္ဆင္ႏုိင္ဖုိ႔ လႊတ္ေတာ္သုိ႔ တင္ျပ အဆုံးအျဖတ္ခံယူဖို႔ရွိပါတယ္။

ဒါေပမယ့္  အေျခခံဥပေဒမွာ  ျပ႒ာန္းထားတဲ့ တပ္မေတာ္ရဲ႕ အခန္းက႑နဲ႔ သက္ဆုိင္တဲ့ ပုဒ္မေတြ ျပင္ဆင္ဖုိ႔မွာေတာ့  အာဏာရ ႀကံ့ခုိင္ေရးပါတီ လႊတ္ေတာ္အမတ္ေတြၾကားမွာတင္ သေဘာထား ကြဲလြဲမႈ ေတြ ရွိေနတာမုိ႔ တပ္မေတာ္နဲ႔ အေပး အယူ လုပ္မွသာ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ ၏ အေရးႀကီးေသာ အစိတ္အပုိင္း တခ်ဳိ႕ကုိ ျပင္ဆင္ ႏုိင္မယ့္ အေျခအေနကို ဆုိက္ေရာက္လာပါတယ္။

လႊတ္ေတာ္ ဖြဲ႕စည္းပုံ ျပင္ေရး ေကာ္မတီက ပုဒ္မ ၄၃၆ ျပင္ဆင္ဖို႔ သေဘာတူညီလိုက္ၿပီးတဲ့ေနာက္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို သမၼတ ျဖစ္ခြင့္ ကန္႔သတ္ထားတဲ့ ပုဒ္မ ၅၉(စ) ျပင္ဆင္ေရး ကိစၥကို  လာမယ့္ ဇြန္လမွာ ေဆြးေႏြးဆုံးျဖတ္ၾကဖုိ႔ရွိၿပီး လတ္တေလာမွာေတာ့ ႀကံ့ခိုင္ေရးပါတီ ဗဟုိအလုပ္အမႈေဆာင္ေတြက  ပုဒ္မ ၅၉ ပါ ျပ႒ာန္းခ်က္တခ်ဳိ႕ကို  ျပင္ဆင္ ေပးဖုိ႔ ေတာ့ သေဘာတူညီထားပါတယ္။

၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲမတုိင္မီ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ဖုိ႔ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္နာယက ဦးေရႊမန္း က ညႊန္ၾကားထားတာမုိ႔ အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရး လႊတ္ေတာ္ဘက္ အျမန္ေဆာင္ရြက္ လာေပမယ့္ လက္ရွိအေနအထားမွာ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(NLD)နဲ႔ ၈၈ မ်ဳိးဆက္ေက်ာင္းသား အဖြဲ႕ေတြက ျပင္ဆင္ခ်င္တဲ့ ျပ႒ာန္းခ်က္ေတြ ျပင္ဆင္ ႏုိင္မယ့္ အလားအလာမရွိသလို တပ္မေတာ္နဲ႔ အေပး အယူဆန္ဆန္ သေဘာမ်ဳိး လႊတ္ေတာ္ထဲမွာ လုပ္ေဆာင္ရမယ့္ပုံစံရွိတယ္လို႔ လႊတ္ေတာ္အမတ္တခ်ဳိ႕က သုံးသပ္ပါတယ္။

တပ္မေတာ္သား လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ေတြပါ၀င္တဲ့ လႊတ္ေတာ္ဖြဲ႕စည္းပုံ ျပင္ေရး ေကာ္မတီက က်င္းပေနတဲ့ အစည္းအေ၀းေတြမွာ စစ္တပ္အေနနဲ႔ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒပါ အခြင့္အေရးေတြကုိ ဆက္လက္ခ်ဳပ္ကုိင္ထားမယ္ဆုိတဲ့ သေဘာထား ေတြ ျပသခဲ့ၿပီး ပုဒ္မ ၄၃၆  ျပင္ဆင္ဖုိ႔ကိုေတာ့ သေဘာ တူညီလာတယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။  ဒါေပမယ့္ အေျခခံဥပေဒမွာ ျပ႒ာန္းထားတဲ့ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ဟာ လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕အားလံုး၏အႀကီးအကဲ ျဖစ္ျခင္း အစား သမၼတသည္ လက္နက္ကိုင္ တပ္ဖြဲ႕ေတြအားလံုးရဲ႕ အႀကီးအကဲဆုိတဲ့ ျပ႒ာန္းခ်က္ကုိေတာ့ လုံး၀ ေျပာင္းလဲခ်င္တဲ့ဆႏၵ စစ္တပ္မွာ မရွိ ဘူးလုိ႔ သိရပါတယ္။

ဖြဲ႔စည္းပုံ ျပင္ေရး ေကာ္မတီမွာပါ၀င္တဲ့ လႊတ္ေတာ္အမတ္တခ်ိဳ႕က တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ကို သမၼတ လက္ ေအာက္မွာ ထားရွိဖုိ႔ဆုိတဲ့ ျပ႒ာန္းခ်က္ထည့္သြင္းၿပီး ဖြဲ႕စည္းပုံ ျပင္ဖို႔ တင္ျပ ေတာင္းဆုိ တာေတြ ရွိခဲ့ေပမယ့္ အဲဒီတင္ျပမႈ ပယ္ခ်ခံခဲ့ရတယ္လုိ႔ ဆုိပါတယ္။

ေမလ ၁၉ ရက္ေန႔မွ ေမလ ၂၈ ရက္ေန႔အထိ ေတာက္ေလွ်ာက္ က်င္းပခဲ့တဲ့ လႊတ္ေတာ္ ဖြဲ႕စည္းပုံ ျပင္ေရး ေကာ္မတီ အစည္းအေ၀းေတြမွာ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒမွာ ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စု စနစ္ ထည့္သြင္းဖုိ႔ ၊ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒကုိ လႊတ္ေတာ္အမတ္ ၇၅ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္က ေထာက္ခံမႈရွိမွ ျပင္ဆင္ႏုိင္ တယ္ဆုိတဲ့ ျပ႒ာန္းခ်က္အစား လႊတ္ေတာ္အမတ္ ၃ ပံု ၂ ပံု ဟု ေထာက္ခံရင္ ျပင္ဆင္ႏုိင္တယ္ဆုိၿပီး ေျပာင္းလဲ ျပ႒ာန္းဖုိ႔၊ စစ္မွန္ၿပီး စည္းကမ္း ျပည့္၀တဲ့ ပါတီစံုဒီမိုကေရစီစနစ္ အစား ပါတီစံုဒီမိုကေရစီစနစ္ လို႔ ေျပာင္းလဲဖုိ႔ ဆုိတဲ့ သေဘာတူညီခ်က္ေတြ ရရွိထားပါတယ္။

ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ႏုိင္ေရး အေကာင္ အထည္ေဖာ္မႈ ေကာ္မတီ၀င္ ေရႊျပည္သာၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ ဗိုလ္မွဴးႀကီးေဟာင္း ဦးတင္ေမာင္ဦးက “ အင္ဒိုနီရွားမွာလည္း တပ္က တျဖည္းျဖည္း ေနာက္ဆုတ္သြားတာပဲ။ ဒီမွာလည္း တည္ၿငိမ္လာရင္ ေလ်ာ့ေပးသြားမွာေပါ့။  ျပင္ဆင္သင့္ တာေတြအားလံုး ျပင္ဆင္ေပးသြားမယ္။ ဖက္ဒရယ္မူဆိုတာ တခ်ိဳ႕က ခြဲထြက္ျခင္းလို႔ ေျပာတယ္။ တပ္မေတာ္အစိုးရကလည္း အဲဒီလို ျမင္ခဲ့တာေပါ့ေလ။ ဖက္ဒရယ္က ခြဲထြက္ျခင္း မဟုတ္ပါဘူး။ ဖက္ဒရယ္ ဆိုတာက ေလ့က်င့္ပ်ိဳးေထာင္ရင္း လႈပ္ရွားရင္းနဲ႔မွ ေပၚလာမယ့္ မူေတြ ျဖစ္ပါတယ္ ”လုိ႔ ဆုိပါတယ္။

လတ္တေလာ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္နဲ႔ ၈၈ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ပြင့္လင္းလူ႔အဖြဲ႕အစည္းတို႔က ပုဒ္မ ၄၃၆ ျပင္ဆင္ ႏိုင္ဖုိ႔ ေဟာေျပာပြဲေတြကုိ တႏုိင္ငံလုံးအတုိင္းအတာနဲ႔ ဆက္လက္က်င္းပေနၿပီး ဖြဲ႕စည္းပုံ ျပင္ေရး ေထာက္ခံလက္မွတ္ ေတြ စုေဆာင္းေနပါတယ္။

အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(NLD)ရဲ႕ ေျပာေရးဆုခြင့္ရွိသူ ဦးဥာဏ္၀င္းက NLDအေနနဲ႔  ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒ ျပင္ဆင္ ႏုိင္ဖို႔  လႊတ္ေတာ္ေကာ္မတီသုိ႔ တင္ျပထားတဲ့ အခ်က္ေပါင္း ၁၆၈ ခ်က္ ပါ၀င္ၿပီး တပ္မေတာ္အေနနဲ႔ ႏုိင္ငံေရးမွာမပါ၀င္ဖို႔ဆုိတဲ့ အခ်က္ ၊ ပုဒ္မ ၄၃၆ ျပင္ဆင္ေရး၊ ပုဒ္မ ၅၉ (စ) ျပင္ဆင္ေရး ေတြပါ အပါအ၀င္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဖြဲ႕စည္းပုံ ျပင္ႏုိင္ဖုိ႔ အတုိးအေလ်ာ့လုပ္ဖို႔ မရွိေၾကာင္း ေျပာဆုိပါတယ္။

“ဖြဲ႕စည္းပံု ျပင္ဆင္ေရးမွာ က်ေနာ္တို႔က ရသမွ်ေတာ့ အကုန္လိုခ်င္တယ္။ အတိုးအေလွ်ာ့လည္း မလုပ္ႏိုင္ ဘူး”လို႔ ဦးဥာဏ္၀င္းက ရွင္းျပပါတယ္။

တပ္မေတာ္အေနနဲ႔ ပုဒ္မ ၄၃၆ ျပင္ဆင္ဖုိ႔ သေဘာတူတယ္ဆုိရင္ အေျပာင္းအလဲ ေတြ ျဖစ္လာမယ္လုိ႔ ယုံၾကည္ေၾကာင္း၊ ေနာက္ဆုံးမွာ တပ္မေတာ္က ေျပာင္းလဲလာတဲ့ ႏိုင္ငံေရး အေျခအေနေတြေပၚ မူတည္ၿပီး သေဘာထား ေျပာင္းလဲလာမယ္လို႔ယုံၾကည္ေၾကာင္း  ၈၈ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ပြင့္လင္းလူ႔အဖြဲ႕အစည္းမွ ကိုျမေအး က ေျပာသည္။

“က်ေနာ္တို႔ကေတာ့ ဒီမိုကရက္တစ္ ဖြဲ႕စည္းပံု စစ္စစ္ျဖစ္ခ်င္တာ။ ဒါေပမယ့္ လက္ေတြ႕ႏိုင္ငံေရးက အဲဒီေလာက္ အေျခအေနမေပးေသးတဲ့အတြက္ တဆင့္ခ်င္း ေျပာင္းလဲလာမယ္ဆိုရင္လည္း လက္ခံေပး ရမွာပဲ။ က်ေနာ္တို႔ ေတာင္းဆိုေနတဲ့ ၄၃၆ ကို ျပင္လိုက္ႏိုင္ျခင္းအားျဖင့္ လႊတ္ေတာ္ထဲမွာ က်န္တဲ့ ပုဒ္မေတြျပင္ဖုိ႔ လမ္းပြင့္သြားလိမ့္မယ္”လုိ႔ ကိုျမေအးက သုံးသပ္ပါတယ္။

ႏိုင္ငံေရး ေလ့လာသုံးသပ္သူ ေဒါက္တာရန္မ်ဳိးသိမ္းက လက္ရွိမွာ NLD နဲ႔ ၈၈ ေတြ ေတာင္းဆိုေနတဲ့ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ ျပ႒ာန္းခ်က္ေတြအားလုံး  ျပင္ဆင္ဖုိ႔ မျဖစ္ႏုိင္ေသးဘဲ လတ္တေလာ ပုဒ္မ ၄၃၆ နဲ႔ ပုုဒ္မ ၅၉ (စ) ျပင္ဆင္ ေပးမယ္ဆုိတဲ့ ေျပာဆုိခ်က္ေတြကလည္း လႊတ္ေတာ္ထဲမွာ လက္ေတြ႕ ျဖစ္လာႏုိင္ဖုိ႔ မျဖစ္ႏုိင္ဘူးလုိ႔ ဆုိပါတယ္။

“တုိင္းရင္းသားေတြနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ကိစၥ ၊ ျပည္နယ္နဲ႔ တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရေတြရဲ႕ ဥပေဒျပဳေရး အပိုင္း ေတြကိုပဲ ျပင္ေပးလိမ့္မယ္။က်န္တဲ့ ျပ႒ာန္းခ်က္ေတြက  ျပင္လို႔ရမွာ မဟုတ္ဘူးလို႔ ျမင္တယ္”ဟု ေဒါက္တာရန္မ်ိဳးသိမ္းက သံုးသပ္သည္။

ဖြဲ႕စည္းပံု ျပင္ဆင္ေရးမွာ  အာဏာရ ႀကံခိုင္ေရးပါတီနဲ႔ စစ္တပ္က ပုဒ္မ ၄၃၆ နဲ႔ ၅၉(စ) တို႔ကို ျပင္ဆင္ေပး မယ္ဆုိရင္ တပ္မေတာ္အေနနဲ႔ ႏိုင္ငံေရးမွ သိကၡာရွိရွိ ဆုတ္ခြာမယ့္ သေဘာလို႔ ယူဆႏုိင္ေၾကာင္း အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွ လွည္းကူးၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းက ဆုိပါတယ္။

“ႏွစ္ဖက္စလံုးက အေလွ်ာ့အတင္းဆိုတာမ်ိဳး ရွိသင့္တယ္။ တဖက္တည္းက သိပ္တင္းေနလို႔ မရဘူး။ အခုတပ္မေတာ္ကလည္း ဒီမိုကေရစီ ထူေထာင္ရာမွာ ပါခဲ့တယ္။ ဒါေပမယ့္ ဒီမိုကေရစီ ရင့္သန္လာတဲ့အခါ အရပ္သားဆီကို တျဖည္းျဖည္း အာဏာျပန္လႊဲသြားတာမ်ိဳး လုပ္ၿပီး ႏိုင္ငံေရးကေန သိကၡာရွိရွိ ေနာက္ဆုတ္ သြားတာမ်ိဳးလုပ္ႏိုင္ရင္ သိပ္ေကာင္းတယ္ ” လို႔ ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းက ေျပာဆိုပါတယ္။

လႊတ္ေတာ္ဖြဲ႕စည္းပုံျပင္ေရး ေကာ္မတီနဲ႔ႀကံ့ခိုင္ေရးပါတီ ထိပ္ပုိင္းေခါင္းေဆာင္ေတြက ပုဒ္မ ၄၃၆ ျပင္ဆင္ေပးမယ္၊ ပုဒ္မ ၅၉ (စ) ျပင္ဖို႔ရွိတယ္၊ တပ္မေတာ္အခန္းက႑ကုိ ေျပာင္းလဲဖုိ႔ရွိတယ္ဆုိၿပီး မီဒီယာေတြမွာ ေျပာဆိုေနတာေတြက တကယ္လက္ေတြ႕ျဖစ္လာဖို႔ ေစာင့္ၾကည့္ရမွာျဖစ္သလုိ NLD နဲ႔ ၈၈ မ်ဳိးဆက္ေက်ာင္းသားေတြ လုပ္ေဆာင္ေနတဲ့ ဖြဲ႕စည္းပုံ ျပင္ေရး လႈပ္ရွားမႈေတြကုိ အရွိန္ေလွ်ာ့က်ေအာင္ ေခၽြးသိပ္တဲ့ ေျပာဆိုမႈေတြ ျဖစ္ႏုိင္တယ္လုိ႔ ႏုိင္ငံေရးသမား တခ်ဳိ႕က သုံးသပ္ပါတယ္။

တပ္မေတာ္အေနနဲ႔ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒကုိ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရမယ္လို႔ တြင္တြင္က်ယ္က်ယ္ ေျပာဆိုေနတာမုိ႔ ဖြဲ႕စည္းပုံ ျပင္ေရး တပ္မေတာ္နဲ႔ အေပးအယူ လုပ္ရမယ္ဆုိုတဲ့ သုံးသပ္ခ်က္ေတြက လက္ေတြ႕ျဖစ္လာဖို႔ မလြယ္ေပမယ့္ လႊတ္ေတာ္တြင္းနဲ႔ လႊတ္ေတာ္ျပင္ပ ႏုိင္ငံေရးအင္အားစုေတြအားလုံး ႀကိဳးစားသင့္တဲ့ တုိင္းျပည္အထိမနာေစမယ့္ လမ္းေၾကာင္းျဖစ္သလုိ တပ္မေတာ္အေနနဲ႔လည္း ျပည္သူ႕ မ်က္ႏွာ၊ တုိင္းျပည္ဖြံ႕ၿဖဳိးေရးကုိ ၾကည့္လုိ႔ ႏုိင္ငံေရးကေန တျဖည္းျဖည္း စစ္တန္းလ်ား ျပန္လည္ ဆုတ္ခြာေရး လမ္းစဥ္ က်င့္သုံးသင့္တယ္လုိ႔ ႏုိင္ငံေရးအသုိင္းအ၀ုိင္းက ေျပာဆုိပါတယ္။

ဧရာ၀တီ

No comments:

Post a Comment

My Blog List