Wednesday, October 14, 2015

(NCA) လက္မွတ္ေရးထိုးပြဲတက္ေရာက္ရန္ ဖိတ္ၾကားျခင္းအေပၚ (KNU) ဒုဥကၠဌ ပဒိုေနာ္စီဖိုးရာစိန္၏ သေဘာထား
(NCA) လက္မွတ္ေရးထိုးပြဲတက္ေရာက္ရန္ ဖိတ္ၾကားျခင္းအေပၚ(KNU) ဒုဥကၠဌ ပဒိုေနာ္စီဖိုးရာစိန္၏ သေဘာထား

ကရင္အမ်ဳိးသားမီဒီယာ Karen National Media - KNM 

No comments:

Post a Comment

My Blog List