Wednesday, October 14, 2015

ျပည္သူ႔စြမ္းအားကို အထိေရာက္ဆံုး ျပသခဲ့သည့္ ႏိုဗယ္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆုရွင္ တူနီးရွား ေလးပြင့္ဆိုင္အဖဲြ႕


ယခုႏွစ္ ႏိုဗယ္ၿငိမ္းခ်မ္း ေရးဆုကို နာမည္ေက်ာ္ ပုဂၢိဳလ္မ်ား ၾကားမွ ေဖာက္ထြက္ၿပီး တူနီးရွား ရွိ ဒီမိုကေရစီ လႈပ္ရွားမႈ ပူးေပါင္း အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုက ထူးထူးျခားျခား ရရွိသြားခဲ့သည္။ တူနီးရွား အမ်ိဳးသား ေဆြး ေႏြးညႇိႏိႈင္းမႈ ေလးပြင့္ဆိုင္အဖြဲ႕  အေနျဖင့္ ၂၀၁၅ ၏ ႏိုဗယ္ၿငိမ္း ခ်မ္းေရးဆုကို ဆြတ္ခူးခဲ့ျခင္းသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ တည္ၿငိမ္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ အရပ္ဘက္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားပါ ထိထိေရာက္ ေရာက္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ျခင္း ကို မီးေမာင္းထိုးျပခဲ့ျခင္းအျဖစ္ ႏုိင္ငံတကာက ခ်ီးက်ဴးအသိအ မွတ္ျပဳခဲ့သည္။

ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တုိင္း ေအာက္တို ဘာလသည္ ကမၻာေပၚတြင္ ႏုိင္ငံ ေရး လႈပ္ရွားမႈအရ အႀကီးက်ယ္ ဆံုး ဂုဏ္ျပဳဆုတစ္ခုျဖစ္သည့္ ႏို ဗယ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆု ခ်ီးျမႇင့္သည့္ ကာလအျဖစ္ ႏိုင္ငံတကာ၏ စိတ္ ဝင္တစား ေစာင့္ၾကည့္ျခင္း ခံခဲ့ရ သည္။

ေခတ္အဆက္ဆက္ ႏိုဗယ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆုမ်ားကို ဒလိုင္းလားမား၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၊ ဘားရက္အိုဘားမား၊ မာလာလာ ယူဆြတ္ဖ္ဇိုင္ အစရွိသည့္ ကမၻာ ေက်ာ္ ပုဂၢိဳလ္မ်ားက ရရွိခဲ့သည္။

အဖြဲ႕အစည္းအေနျဖင့္ လည္း ဥေရာပသမဂၢကဲ့သို႔ ဧရာမ အဖဲြ႕အစည္းႀကီးမ်ားကသာ ႏိုဗယ္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆုကို ဆြတ္ခူးႏုိင္ခဲ့သည္။ ယခုႏွစ္အတြက္လည္း ဂ်ာမန္အဓိပတိ အန္ဂ်လာမာ ကယ္လ္ႏွင့္ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ဖရန္စစ္ကဲ့သို႔ နာမည္ႀကီးမ်ား က အထူးတလည္ေရပန္းစားေန ခဲ့ေသာ္လည္း ေလးပြင့္ဆိုင္အဖြဲ႕ ကိုသာ ႏိုဗယ္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆုေရြး ခ်ယ္ေရး ေကာ္မတီက ဆုခ်ီးျမႇင့္ ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ေအာက္တိုဘာ ၉ ရက္တြင္ ေနာ္ေဝးအေျခစိုက္ ႏိုဗယ္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆု ေရြးခ်ယ္ေရးေကာ္မတီက ေလးပြင့္ဆိုင္အဖြဲ႕ကို ဆုအ တြက္ ေရြးခ်ယ္ေၾကာင္း ေၾကညာ လုိက္သည့္အခါ တစ္ကမၻာလံုးအ တြက္ အံ့ဩစရာျဖစ္လာသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ေလးပြင့္ဆိုင္အဖြဲ႕ ၏ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ ရပ္တည္မႈ တို႔ကို ခိုင္ခိုင္မာမာသိျမင္လာ သည့္အခါ ၎တို႔ ႏိုဗယ္ၿငိမ္းခ်မ္း ေရးဆုရရွိျခင္းကို ႀကိဳဆိုခဲ့ၾက သည္။

 ထို႔အျပင္ လူသိနည္းသည့္ အရပ္ဘက္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား အ ေနျဖင့္ ေၾကာင္းက်ိဳးမွန္ကန္သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ေဆာင္ရြက္ ျခင္းျဖင့္ ကမၻာေပၚတြင္ တန္ဖိုး ထားအခံရဆံုး အဆင့္ျမင့္ႏုိင္ငံေရး ဆုႀကီးမ်ားကို ေမွ်ာ္လင့္ႏုိင္ ေၾကာင္း ယခုျဖစ္ရပ္က သက္ေသ ျပခဲ့သည္ဟု ေကာင္းခ်ီးေပးခဲ့ၾက သည္။

တူနီးရွားႏုိင္ငံတြင္ ၂၀၁၁ က ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ စံပယ္ရာသီေတာ္လွန္ေရးႀကီးအၿပီး၌ ေလးပြင့္ဆိုင္အဖြဲ႕ကို ဖြဲ႕စည္းခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံကို ကာလရွည္ၾကာအုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့သည့္ သမၼတဇိုင္အယ္လ္ေအဘီဒင္ဘန္အလီ အစိုးရ၏ အတြင္းပိုင္းျခစားမႈမ်ား၊ လူတန္းစားခြဲျခားမႈမ်ား၊ အလုပ္လက္မဲ့ျပႆနာ ႀကီးထြားလာမႈမ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးအေျပာင္းအလဲ ေတာင္းဆိုမႈမ်ားေၾကာင့္ ၂၀၁၁ ဒီဇင္ဘာ ၁၇ ရက္တြင္ ေတာ္လွန္ေရးႀကီးစတင္ခဲ့သည္။ တူနီးရွားျပည္သူမ်ား၏ တက္ညီလက္ညီ ေထာက္ခံမႈေၾကာင့္ ေတာ္လွန္ေရးကာလသည္ တစ္လပင္ မၾကာဘဲ ဘန္အ လီအစိုးရျပဳတ္က်သြားခဲ့သည္။

ထို႔ေနာက္တြင္ တူနီးရွားအ တြက္ အႀကီးက်ယ္ဆံုး ရင္ဆိုင္ လာရသည့္ ျပႆနာတစ္ခုမွာ ႏိုင္ငံေရး တည္ၿငိမ္မႈတည္ေဆာက္ ရန္ ျဖစ္သည္။ အာဏာရွင္ဆန္ ေသာ အစိုးရကို ျဖဳတ္ခ်လိုက္ သည့္တိုင္ ဒီမုိကေရစီေရး အေတြ႕အႀကံဳ လံုးဝမရွိေသးသည့္ ႏုိင္ငံတစ္ခုအတြက္ အရာရာသည္ စမ္းတဝါးဝါး ျဖစ္ေနခဲ့သည္။ သို႔ ေသာ္လည္း ကာလတိုအတြင္း ပီျပင္သည့္ ဒီမိုကေရစီ စနစ္ေပၚ သို႔ ေျခလွမ္းႏုိင္ရန္ ေလးပြင့္ဆိုင္ အဖြဲ႕က ဦးေဆာင္ဦးရြက္ အေန အထားမွ ပါဝင္ခဲ့သည္။

 အစိုးရ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ထက္ ျပည္သူအမ်ားစုကို ကိုယ္ စားျပဳသည့္ အသင္းအဖြဲ႕ေလးခု သည္ ေတာ္လွန္ေရးႀကီးအၿပီး ၂၀၁၃ တြင္ ညႇိႏိႈင္းစုေပါင္းကာ ေလးပြင့္ဆိုင္အဖြဲ႕ကို ထူေထာင္ခဲ့ သည္။ အဆိုပါ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား မွာ တူနီးရွားအေထြေထြ အလုပ္ သမားသမဂၢ၊ တူနီးရွားစက္မႈ၊ ကုန္သြယ္ေရးႏွင့္ လက္မႈလုပ္ငန္း မ်ားအဖြဲ႕၊ တူနီးရွားလူ႔အခြင့္အ ေရး အဖဲြ႕ခ်ဳပ္ႏွင့္ တူနီးရွားေရွ႕ေန မ်ားအသင္းတို႔ျဖစ္ၾကသည္။

ႏုိဗယ္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆု ေရြး ခ်ယ္ေရး ေကာ္မတီသည္ ယခုႏွစ္ အတြက္ အမည္စာရင္း တင္သြင္း သည့္ လူပုဂၢိဳလ္ႏွင့္ အဖြဲ႕အစည္း ၂၇၃ ခု၏ အမည္မ်ားကို လက္ခံ ရရွိခဲ့ၿပီး ယင္းတို႔အနက္မွ ေလးပြင့္ ဆိုင္အဖြဲ႕ကို ေရြးခ်ယ္ခဲ့သည္။

ေလးပြင့္ဆိုင္အဖြဲ႕သည္ တူ နီးရွား၏ ဒီမိုကေရစီထူေထာင္ေရး ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္ မ်ားတြင္ ထူးျခားေျပာင္ေျမာက္စြာ ပါဝင္ စြမ္းေဆာင္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ယခုလုိ ဆုခ်ီးျမႇင့္ရျခင္းဟု ေကာ္ မတီက ေၾကညာသည္။

ႏုိင္ငံတကာ အလုပ္သမား မ်ား အဖြဲ႕ႀကီး ဥကၠ႒ ဂိုင္း႐ိုင္ဒါက ၂၀၁၅ ၏ ႏိုဗယ္ဆုကို ေႏြးေထြး စြာ ႀကိဳဆိုေထာက္ခံေၾကာင္း တြစ္ တာတြင္ ေရးသားဂုဏ္ျပဳခဲ့သည္။ မိမိတုိ႔အေနျဖင့္ ႏုိင္ငံတိုင္းမွ အ လုပ္သမားသမဂၢမ်ား၊ အရပ္ဘက္ အသင္းအဖြဲ႕မ်ားသည္ ႏုိင္ငံတည္ ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးႏွင့္ ဒီမိုကေရစီ ေဖာ္ေဆာင္ေရးတုိ႔တြင္ ေလးပြင့္ ဆိုင္အဖြဲ႕ကို ေရွ႕ေဆာင္လမ္းျပ အျဖစ္ အတုယူ ႀကိဳးပမ္းေစလို ေၾကာင္းလည္း ၎က ေျပာၾကား ခဲ့သည္။

တူနီးရွား၏ အိမ္နီးခ်င္း အ ေရွ႕အလယ္ပိုင္း ေဒသတြင္း ႏုိင္ငံ အခ်ိဳ႕သည္ အာဏာရွင္အစိုးရ မ်ားကို ေအာင္ျမင္စြာတြန္းလွန္ခဲ့ ေသာ္လည္း ေရွ႕ဆက္လုပ္ငန္းစဥ္ မ်ား အားနည္းမႈေၾကာင့္ ႏုိင္ငံေရး အရ ဆိုးရြားေသာ အေျခအေနမ်ား ေအာက္ က်ေရာက္သြားခဲ့သည္။

အခ်ိဳ႕ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ အစိုးရ၏ ဩဇာအာဏာက်ဆင္းၿပီး မင္းမဲ့စ႐ိုက္ လႊမ္းမိုးလာကာအခ်ိဳ႕ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ လက္နက္ကိုင္သူပုန္အဖြဲ႕မ်ား၏ ေထာင္ထားျခားနားမႈႏွင့္အတူ အၾကမ္းဖက္အင္အားစုမ်ား ႀကီးထြားလာသည္။

ဥပမာအားျဖင့္ လစ္ဗ်ားအ စိုးရ၏ အားနည္းမႈကို အခြင့္ ေကာင္းယူကာ အစၥလာမ္မစ္ ႏုိင္ငံေတာ္ (အိုင္အက္စ္) အၾကမ္း ဖက္အဖြဲ႕ ေျခကုပ္ရလာျခင္းမ်ိဳး ျဖစ္သည္။

တူနီးရွားကမူ ပတ္ဝန္းက်င္ ႏုိင္ငံမ်ား၏ အမွားမ်ားကို အ ေကာင္းဆံုး သင္ခန္းစာယူႏုိင္ခဲ့ သည္။ ကြဲျပားေသာ အျမင္အမ်ိဳး မိ်ဳးကို ေက်ာ္လႊား ႏုိင္ရန္  နယ္ပယ္ အသီးသီးမွ အသင္းအဖဲြ႕မ်ား ပူး ေပါင္းေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။

တူနီးရွား ျပည္သူ႔အင္အား ကို ကိုယ္စားျပဳသည့္ အဓိကအဖြဲ႕အစည္းေလးခု ပူးေပါင္းလုိက္ သည့္ ေလးပြင့္ဆိုင္အဖြဲ႕သည္ သက္တမ္းႏုနယ္ေသးသည့္ ဒီမိုက ေရစီ အစိုးရကို လမ္းေၾကာင္းမွန္ ေပၚ မယိမ္းမယိုင္ ေလွ်ာက္လွမ္း ႏုိင္ေစရန္ ပခံုးထမ္း ကူညီႏုိင္ခဲ့ သည္။

ႏိုဗယ္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆုကို ေရြးခ်ယ္ေၾကညာၿပီးသည္ႏွင့္ တူနီးရွားသမၼတ ဘီဂ်ီကာ့ဒ္ အီဆက္ဘ္ဆီက ၎၏ ႏုိင္ငံကို မိန္႔ခြန္းတိုတစ္ခုေျပာၾကားၿပီး ေလးပြင့္ဆိုင္အဖြဲ႕ကို ဂုဏ္ျပဳခဲ့သည္။

‘‘အၾကမ္းဖက္ ရန္လိုမႈေတြ ကို ေက်ာ္လႊားၿပီး စုေပါင္းညႇိႏိႈင္း ေဆာင္ရြက္ခဲ့မႈေတြရဲ႕ ေအာင္ပြဲကို ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ရရွိခဲ့ၿပီ’’ ဟု ၎က ဆိုသည္။

ေလးပြင့္ဆိုင္အဖြဲ႕တြင္ အပါ အဝင္ျဖစ္သည့္ တူနီးရွားလူ႔အခြင့္ အေရး အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ဥကၠ႒ ဘန္မူ ဆာကလည္း ‘‘လက္နက္နဲ႔ ေျဖ ရွင္းတာ မဟုတ္ဘဲ မ်က္ႏွာခ်င္း ဆိုင္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးမႈေတြက သာ အက်ပ္အတည္း အ႐ႈပ္အ ေထြးေတြကို အမွန္တကယ္ ေျပ လည္ေစတဲ့ နည္းလမ္းဆိုတာ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ သက္ေသျပႏုိင္ခဲ့ ၿပီ’’ ဟု ေႂကြးေၾကာ္ခဲ့သည္။

တူနီးရွား၏ ႏိုင္ငံေရး အေျခ အေနသည္ လမ္းေၾကာင္းမွန္ေန သည္ဟု ဆိုႏုိင္သည့္တိုင္ အနာ ဂတ္ အလြန္ေျဖာင့္ျဖဴးသာယာေန သည္ဟု ယူဆရန္ အခက္အခဲ မ်ားစြာ ရွိေနေသးသည္။

သို႔ေသာ္လည္း ေလးပြင့္ဆိုင္ အဖြဲ႕၏ ႏိုဗယ္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆု သည္ ဒီမိုကေရစီလမ္းေပၚတြင္ စမ္းတဝါးဝါး ေရွ႕ဆက္ေနသည့္ ႏုိင္ငံအတြက္ တြန္းအားတစ္ရပ္ ျဖစ္ခဲ့သည္။ ထို႔အျပင္ တူနီးရွား ၏ ဒီမိုကေရစီ ေဖာ္ေဆာင္ေရး ကို အစိုးရက ဦးေဆာင္ေနျခင္း မဟုတ္ဘဲ ျပည္သူမ်ားကို ကိုယ္ စားျပဳသည့္ အလုပ္သမားမ်ား၊ စက္မႈလက္မႈ အတတ္ပညာရွင္ မ်ား၊ ေရွ႕ေနမ်ား၊ လူ႔အခြင့္အေရး လႈပ္ရွားသူမ်ားက အဓိက ႀကိဳးစား ေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ဂုဏ္ယူစရာ ေပၚလြင္ေစခဲ့သည္။

ေလးပြင့္ဆိုင္အဖြဲ႕၏ ႏိုဗယ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆု ေအာင္ပြဲကို ႏုိင္ငံတကာက ခ်ီးက်ဴးဂုဏ္ျပဳေနေသာ္ လည္း ရာခိုင္ႏႈန္းျပည့္ေထာက္ခံ ျခင္းမ်ိဳးမူ မဟုတ္ေခ်။ လတ္တ ေလာတြင္ ႏိုဗယ္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆု ေစာင့္ၾကည့္အဖဲြ႕ ဥကၠ႒ ဖရက္ဒ ရစ္ ဟက္ဖ္မန္းက ႏိုဗယ္ၿငိမ္းခ်မ္း ေရးဆု ေရြးခ်ယ္ေရးေကာ္မတီ သည္ အမွန္တကယ္ဆုမရထုိက္ သူမ်ားကို ဆုေပးေနသည့္အတြက္ တရားစြဲဆိုရန္ စဥ္းစားေနေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

၎က ေကာ္မတီ အေနျဖင့္ ႏုိဗယ္ဆုကို စတင္တီထြင္ေပးအပ္ ခဲ့သူ အဲလ္ဖရက္ ႏိုဗယ္၏ စိတ္ ဆႏၵႏွင့္ မဆီေလ်ာ္သည့္ စံႏႈန္း မ်ားျဖင့္ ဆုေပးေနေၾကာင္း ေဝဖန္ခဲ့သည္။

ယခုႏွစ္အတြက္ ေလးပြင့္ ဆိုင္အဖြဲ႕ ဆုရျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ ၿပီးလည္း ဟက္ဖ္မန္းက ‘‘တူနီး ရွား ျပည္သူေတြရဲ႕ စိတ္အားထက္ ထက္သန္သန္နဲ႔ လုပ္ေဆာင္မႈ ေတြက တကယ့္ကို ေကာင္းမြန္ပါ တယ္။ ဒါေပမဲ့ ႏုိဗယ္ၿငိမ္းခ်မ္း ေရးဆုနဲ႔ ပတ္သက္ရင္ေတာ့ ဒီ ထက္ပိုႀကီးက်ယ္တဲ့ စံႏႈန္းမ်ိဳးေတြ သတ္မွတ္ထားတာပါ’’ ဟု ေျပာ ၾကားသြားခဲ့သည္။

မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ တူနီးရွား ၏ ဒီမုိုကေရစီလမ္းစဥ္တည္ ေထာင္ေနမႈသည္ အာရပ္ေႏြဦး ေတာ္လွန္ေရး လႈပ္ရွားမႈကာလကို ျဖတ္သန္းခဲ့သည့္ ႏုိင္ငံမ်ားအနက္ အတည္ၿငိမ္ဆံုး၊ အေကာင္းဆံုး ျဖစ္ေနသည္မွာ ျငင္းမရေခ်။ ထို႔ အတူ ေလးပြင့္ဆိုင္အဖြဲ႕သည္ တူ နီးရွား ျပည္သူမ်ားကို ကိုယ္စား ျပဳၿပီး ဒီမိုကေရစီေဖာ္ေဆာင္ေရး တြင္ အေျခခံက်က်ပံ့ပိုးခဲ့သည္ မွာလည္း သံသယရွိစရာမလုိ ေခ်။

၁၉၈၉ ႏိုဗယ္ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ဆုရွင္ ဒလိုင္းလားမားက ‘‘ေလးပြင့္ ဆိုင္အဖြဲ႕ဟာ အယူအဆအမ်ိဳးမ်ိဳး ကြဲျပားေနတဲ့ ပါတီေတြ၊ အဖြဲြ႕အ စည္းေတြကို စု႐ံုးသိမ္းသြင္းၿပီး မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္ ေဆြးေႏြးမႈေတြ ျပဳလုပ္ေပးႏုိင္ခဲ့တယ္။ အခက္အခဲအမ်ိဳးမ်ိဳး ၾကားထဲကေန စုေပါင္း ၿပီး ျပည္သူေတြကို ရင္ၾကားေစ့ေပး ခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ သူတို႔အဖြဲ႕ ရဲ႕ ေအာင္ျမင္မႈဟာ ကိုယ္ေတာ္တို႔ အားလံုး ေလးစားအားက်ရမယ့္ ကိစၥပါ။ ေလးပြင့္ဆိုင္အဖဲြ႕ဟာ အၾကမ္းမဖက္ဘဲ ေဆြးေႏြးမႈနည္း လမ္းေတြကို အသံုးျပဳၿပီး လြတ္ လပ္ေရးနဲ႔ ဒီမိုကေရစီေရးတို႔ကို ၿငိမ္းၿငိမ္းခ်မ္းခ်မ္း ျမႇင့္တင္ တည္ ေဆာက္ခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္’’ ဟု ေကာင္းခ်ီးေပး ခ်ီးက်ဴးသြားခဲ့ သည္။

Ref: ABC, Bangkok Post
7Day News Journal

No comments:

Post a Comment

My Blog List