Wednesday, October 14, 2015

ဦးကုိကိုႀကီးႏွင့္ ေတြ႕ဆုံျခင္း


တစ္ႏိုင္ငံလုံးအပစ္အခတ္ရပ္စဲ ေရးစာခ်ဳပ္(NCA) လက္မွတ္ေရးထုိးပြဲမွာ ၈၈မ်ဳိးဆက္ၿငိမ္းခ်မ္းေရး နဲ႔ ပြင့္လင္းလူ႔အဖြဲ႕အစည္းအေနနဲ႔ ဘာေၾကာင့္ သက္ေသအျဖစ္ ပါ ၀င္လက္မွတ္ေရးထုိးဖုိ႔ ဆုံးျဖတ္လုိက္တာပါလဲ။ကၽြန္ေတာ္တုိ႔လည္း အားလုံး ပါ၀င္တဲ့ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး ျဖစ္ေစခ်င္တယ္။ ျဖစ္ဖုိ႔လည္းအ တတ္ႏုိင္ဆုံး ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ႀကိဳးစား ခဲ့ပါတယ္။ 

ဒီဘက္က ျမန္မာ့ၿငိမ္း ခ်မ္းေရးစင္တာ(MPC)နဲ႔ ေဆြးေႏြး တာေတြရွိသလုိ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ေတြနဲ႔ ကၽြန္ ေတာ္တုိ႔ ေဆြးေႏြးတာေတြရွိ တယ္။ အားလုံးပါ၀င္တဲ့ အပစ္အ ခတ္ရပ္စဲေရးကေတာ့ အေကာင္း ဆုံးေပါ့။ ဒါေပမဲ့ အခုေလာေလာ ဆယ္က အားလုံးပါ၀င္တဲ့အေျခ အေနကို မေရာက္ေသးဘူး။ ရွစ္ဖြဲ႕ ကလက္မွတ္ေရးထုိးမယ္။ အဲဒီလက္မွတ္ေရးထုိးတဲ့ပြဲဟာ အားလုံးပါ၀င္တဲ့ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးအတြက္ ပဏာမေျခလွမ္းလုိ႔ျမင္တယ္။ မထုိးႏုိင္ေသးတဲ့အဖြဲ႕အစည္းေတြမွာလည္း သူတုိ႔ သက္ဆုိင္ရာအဖြဲ႕အလုိက္ အခက္အခဲေတြ၊ ကြဲလြဲမႈေတြ၊ သေဘာထားမတုိက္ဆုိင္မႈေတြ တခ်ဳိ႕လည္းရွိေနတာ။ ဒါက စိတ္ရွည္လက္ရွည္နဲ႔ ျဖတ္သန္းရမယ္လုိ႔ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔က ျမင္ပါတယ္။

၈၈က သက္ေသအျဖစ္ ပါ၀င္ဖုိ႔ ဆုံးျဖတ္ႏုိင္ဖုိ႔အတြက္ ကုိယ့္အဖြဲ႕ အစည္းအတြင္းမွာ ဘယ္ေလာက္ထိ ေဆြးေႏြးညႇိႏႈိင္းခဲ့ရပါသလဲ။

ကၽြန္ေတာ္္တုိ႔မွာလည္း မတူ ညီတဲ့သေဘာထားေတြရွိပါတယ္။  ဒါေပမဲ့ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔က ဆုံးျဖတ္ ခ်က္ျဖစ္သြားၿပီဆုိရင္ အဖြဲ႕အ စည္းတစ္ခုလုံးက သေဘာတူ လက္ခံတဲ့ လုပ္ငန္းစဥ္ျဖစ္သြား တာေပါ့။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔လည္း အား လုံးပါ၀င္ေရး(All Inclusive)ဆုိတဲ့ အေပၚမွာ တစ္သေဘာတည္းရွိ တယ္။ အားလုံးမပါ၀င္တဲ့အေပၚ မွာ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ လက္မွတ္ေရး ထုိးမယ့္အေပၚမွာ ေဆြးေႏြးၾက ေျပာၾကဆုိၾကတာေတြရွိတယ္။ ဒါ ေပမဲ့ေနာက္ဆုံးမွာ အသိသက္ေသ အျဖစ္ လက္မွတ္ေရးထုိးဖုိ႔ကို အစည္းအေ၀းဆုံးျဖတ္ခ်က္အျဖစ္နဲ႔ သေဘာတူတယ္။ တစ္ဖက္ကလည္းက်န္ေနေသးတဲ့အဖြဲ႕ေတြပါ၀င္ဖုိ႔ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္မယ္။ လက္မွတ္မထုိးတဲ့အဖြဲ႕ေတြကို အ ျပစ္တင္တာ၊ ခြဲျခားဆက္ဆံတာ၊ ဖိအားေပးတာ၊ တုိက္ခုိက္တာေတြ မလုပ္ဖုိ႔ကိုလည္း ကၽြန္ေတာ္တုိ႔က လူသိရွင္ၾကားေျပာသြားမယ္။ မင္း ကိုႏုိင္မထုိးေသးတာလည္း အား လုံးပါ၀င္တဲ့ျဖစ္စဥ္ေပၚေပါက္လာ ဖုိ႔အတြက္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္တစ္ခုျဖစ္ ပါတယ္။

၈၈ က သက္ေသအျဖစ္ပါ၀င္မယ့္ အေပၚမွာ ေ၀ဖန္တာေတြ၊ နားလည္မႈလြဲမွားသြားေစႏုိင္မွာေတြရွိ လာမယ္ဆုိရင္ ဦးကိုကိုႀကီးတုိ႔အေနနဲ႔ ဘယ္လိုမ်ားျပင္ဆင္ထားပါသလဲ။

ေသနတ္သံေတြရပ္သြားဖုိ႔၊ ေဒသခံျပည္သူေတြ လုံလုံၿခဳံၿခဳံနဲ႔ ေနထုိင္စားေသာက္ဖုိ႔လုပ္ငန္းစဥ္ မွာ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ျခင္းနဲ႔ပတ္ သက္လုိ႔ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔အၿမဲတမ္း လိပ္ျပာသန္႔ပါတယ္။ အခုလိုမ်ဳိး ရွစ္ဖြဲ႕ေရးထုိးတဲ့ အပစ္ရပ္စာခ်ဳပ္ မတုိင္ခင္မွာ ABSDFနဲ႔ ခ်ဳပ္တဲ့ အ ပစ္ရပ္စာခ်ဳပ္မွာလည္း ကၽြန္ေတာ္ တုိ႔အသိသက္ေသအျဖစ္နဲ႔ လက္ မွတ္ေရးထုိးခဲ့ပါတယ္။ တစ္ဖြဲ႕ခ်င္း နဲ႔လုပ္တဲ့ သေဘာတူစာခ်ဳပ္မွာ ေတာင္မွ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔အသိသက္ ေသအေနနဲ႔ လက္မွတ္ေရးထုိးခဲ့ တာ။ အခုရွစ္ဖြဲ႕ပါတဲ့ စာခ်ဳပ္သ ေဘာတူညီခ်က္မွာ လက္မွတ္ေရး ထုိးရတာ တုိးတက္မႈတစ္ခုလုိ႔ျမင္ တယ္။ သို႔ေသာ္ ဒါကျပည့္စုံတဲ့စာ ခ်ဳပ္ေတာ့မဟုတ္ေသးဘူး။ အား လုံးပါ၀င္တဲ့ အဆင့္ေရာက္ေအာင္ ဆက္ၿပီး ႀကိဳးပမ္းသြားႏုိင္မယ္လုိ႔ အခုိင္အမာေျပာလုိပါတယ္။

သက္ေသအျဖစ္ပါ၀င္ဖုိ႔ကို အစိုးရ က ကမ္းလွမ္းတာလား။ ဦးကိုကို ႀကီးတုိ႔ရပ္တည္ခ်က္အရ ဆုံးျဖတ္ တာလား။

ဘယ္သူေတြကို အသိသက္ ေသအျဖစ္ ဖိတ္မယ္ဆုိတာကို တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕ နဲ႔ အစုိးရဘက္တုိ႔ ပူးေပါင္းထားတဲ့ အဖြဲ႕က စီစဥ္တာပါ။ လက္မွတ္ ေရးထုိးတဲ့အခမ္းအနားမွာ ဖိတ္ၾကားမႈကေန ျပင္ဆင္တာေတြအထိ ႏွစ္ဖက္ပူးေပါင္းအဖြဲ႕က ဖိတ္ ၾကားတာပါ။ အစုိးရက ဖိတ္တာမ ဟုတ္ပါဘူး။ ႏွစ္ဖက္သေဘာတူ ညိႇႏႈိင္းဆုံးျဖတ္ၿပီးေတာ့မွ ဘယ္သူ ေတြကို ဖိတ္ၾကားမယ္ဆုိတာကို ဆုံးျဖတ္တာျဖစ္ပါတယ္။

လက္မွတ္ေရးထုိးၿပီးေနာက္ တုိက္ပြဲ ျပန္ျဖစ္ခဲ့ရင္ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာမယ့္သူေတြအေနနဲ႔ ျဖစ္စဥ္အမွန္ကို ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားႏုိင္ဖုိ႔၊ တုိက္ပြဲျဖစ္ရတဲ့အေၾကာင္းကုိ အမွန္အတုိင္းသိႏုိင္ဖုိ႔ စိန္ေခၚမႈေတြရွိႏုိင္ပါသလား။

စိန္ေခၚမႈေတြ ဆက္ရွိႏုိင္ တယ္ဆုိရင္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔လက္ခံ ထားၿပီးသားပါ။ ႏုိင္ငံတကာမွာ လည္း အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးလုပ္ ၿပီးေတာ့ တုိက္ပြဲေတြဆက္ျဖစ္ေန တာေတြ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ေလ့လာရ တယ္။ သုိ႔ေသာ္အပစ္ရပ္မတုိင္ခင္ တုိက္ပြဲျဖစ္တာကို ထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္တဲ့ စနစ္တစ္ခုမရွိခဲ့ဘူး။ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရးစာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ၿပီးေတာ့ ထိ ေတြ႕မႈေတြ၊ တုိက္ခုိက္မႈေတြျဖစ္္ တယ္ဆုိရင္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ကဘယ္ သူက ခ်ဳိးေဖာက္သလဲ၊ ဘာ ေၾကာင့္ပစ္ခတ္မႈေတြျဖစ္သလဲဆုိ တာ ေဖာ္ထုတ္ႏုိင္တဲ့လုပ္ငန္းစဥ္ တစ္ခုေပၚလာတယ္။ မီဒီယာပြင့္ လင္းလာတဲ့ ေခတ္မွာ နယ္စပ္ေဒ သမွာျဖစ္ေနတဲ့ တုိက္ပြဲသတင္း ေတြလည္း ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ လူမႈကြန္ ရက္မွာ ပုံႏွိပ္မီဒီယာေတြမွာေဖာ္ျပ ေနတာဆုိေတာ့ နည္းပညာတုိး တက္လာတဲ့ေခတ္မွာ ဆိတ္ကြယ္ ရာမရွိပါဘူး။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ေစာင့္ ၾကည့္ေလ့လာတဲ့စနစ္မွာ ဘယ္ ေလာက္တက္တက္ႂကြႂကြေဆာင္ ရြက္တယ္ဆုိတဲ့အေပၚမွာပဲ မူတည္ပါတယ္။

ၿငိမ္ခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲေတြနဲ႔ပတ္ သက္လုိ႔ရွိရင္ ဒီအစိိုးရလက္ထက္ မွာ လုပ္မွရမယ္။ ၿပီးျပတ္မယ္ေပါ့။ ေနာက္အစုိးရလက္ထက္က်မွဆုိ ရင္ေတာ့ အသစ္ကေန ျပန္စလုပ္ ရမယ္ဆုိတာမ်ဳိးေျပာၾကားခ်က္ ေတြအေပၚမွာ အက်ပ္ကုိင္မႈတစ္ ခုလုိ႔ တုိင္းရင္းသားတခ်ဳိ႕က ထင္ ျမင္လာတာရွိေနေတာ့ ဒါကၿငိမ္း ခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္မွာသြားၿပီး သက္ ေရာက္မႈရွိႏုိင္မလား။

ကၽြန္ေတာ္တို႔ သတိထား ၾကည့္ဖုိ႔က အခုၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္ စဥ္ကို အခုလက္မွတ္ေရးထုိးလုိက္ၿပီးေတာ့ လႊတ္ေတာ္က တရား၀င္ဆုံးျဖတ္အတည္ျပဳလုိက္ၿပီဆိုရင္ ေနာက္အစုိးရက ဆက္လုပ္ဖုိ႔လမ္း စေပၚသြားၿပီေပါ့။ ေနာက္အစုိးရ လက္ထက္မွာ စလုပ္မယ္ဆုိရင္ လည္း ေနာက္အစုိးရဘယ္လိုပုံစံ ျဖစ္လာမလဲ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔မသိေသးဘူး။ ေနာက္တစ္ခု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ခုိင္ခုိင္မာမာျဖစ္သြားၿပီဆုိရင္ ပထမဆုံးအက်ဳိးခံစားရမွာက စစ္ေဘးဒဏ္ခံေနရတဲ့ ျပည္သူ ေတြပဲ။ ဒါေၾကာင့္မုိ႔လည္း ကၽြန္ ေတာ္တုိ႔က ဒီအပစ္ရပ္စဲေရးကို အားလုံးပါ၀င္တဲ့ အပစ္ရပ္ေရးျဖစ္ ေစခ်င္တယ္။ ျဖစ္ဖုိ႔လည္း ႀကိဳးစား ခဲ့တယ္။ အဲဒီေတာ့ အားလုံးပါ၀င္ တဲ့ျဖစ္စဥ္မျဖစ္ခင္မွာ ကၽြန္ေတာ္ တုိ႔အသိသက္ေသအေနနဲ႔ လက္ မွတ္ထုိးဖုိ႔ ကိစၥေပၚလာတယ္။ အဲ ဒီလုိေပၚလာတဲ့အခါမွာ ၈၈မ်ဳိး ဆက္အေနနဲ႔ အသိသက္ေသအ ျဖစ္နဲ႔ လက္မွတ္ေရးထုိးဖုိ႔ကိစၥအဖြဲ႕အစည္းအေနနဲ႔ဆုံးျဖတ္ခဲ့တယ္။ဒါေပမဲ့ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပဲ က်န္ရွိေနတဲ့ အဖြဲ႕အစည္းေတြဆက္လက္ၿပီး လက္မွတ္ေရးထုိးႏုိင္ဖုိ႔အတြက္၊ အားလုံးပါ၀င္တဲ့ျဖစ္စဥ္ေပၚေပါက္ဖုိ႔အတြက္ ကၽြန္ေတာ္နဲ႔ ကိုျမေအးႏွစ္ေယာက္ပဲ အသိသက္ေသအျဖစ္ လက္မွတ္ထုိးမယ္။ မင္းကိုႏုိင္မထုိးေသးဘူးဆုိတာက အားလုံးပါ၀င္တဲ့အဆင့္က်ရင္ မင္းကိုႏုိင္ပါ ပါ၀င္ၿပီးေတာ့ ေရးထုိးမယ္။ ဒီအေတာအတြင္းမွာလည္းလက္မွတ္ထုိးၿပီး က်န္ရွိေနတဲ့အဖြဲ႕ေတြကို ခြဲျခားဆက္ဆံတာမ်ဳိး၊ ထုိးစစ္ဆင္တာမ်ဳိးမျဖစ္ဖုိ႔၊ ဒီအဖြဲ႕အစည္းေတြဆက္လက္ပါ၀င္ႏုိင္ေအာင္ႀကိဳးစားဖုိ႔ဆုိတာကိုလည္းဆက္ၿပီး တုိက္တြန္းသြားမယ္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကေတာ့ NCAမွာ သက္ေသအျဖစ္ပါ၀င္ဖုိ႔ ဆုိရင္ တုိင္းရင္းသားေတြအားလုံး ပါမွ လက္မွတ္ေရးထုိးသင့္တယ္ လုိ႔ ယုံၾကည္တယ္လုိ႔ဆုိထားေတာ့ အခုအသိသက္ေသအျဖစ္ပါ၀င္ မယ့္ ၈၈ရဲ႕ သေဘာထားက မိတ္ ဖက္အဖြဲ႕အစည္းနဲ႔ မတုိက္ဆုိင္မႈ ျဖစ္ေနတာကေကာ ဘာေၾကာင့္ပါလဲ။

လူပုဂၢဳိလ္အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခု ရဲ႕ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ကိုေတာ့ ကၽြန္ ေတာ္တုိ႔က ဘာမွ မွတ္ခ်က္ေပးစ ရာမရွိပါဘူး။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔အေနနဲ႔ စဥ္းစားတဲ့အခါက်ေတာ့ မထုိးရင္ ထုိးတဲ့သူေတြကို အသိအမွတ္မျပဳ သလုိမ်ဳိးျဖစ္ေနမလားတစ္ဖက္က စဥ္းစားတယ္။ ထုိးလုိက္ျပန္ရင္ ေကာ မထုိးဘဲက်န္ေနတဲ့သူေတြကို လ်စ္လ်ဴ႐ႈၿပီးေတာ့ လက္မွတ္ထုိး တာလားဆုိတဲ့ကိစၥရွိတယ္။ လက္ မွတ္ထုိးတဲ့သူေတြအေနနဲ႔ လက္ မွတ္ေရးထုိးလုိက္တဲ့ အခ်က္အ လက္ေတြကို အတတ္ႏုိင္ဆုံးခုိင္လုံ ေအာင္ ႏုိင္ငံတကာအသိသက္ ေသ၊ ျပည္တြင္းအသိသက္ေသေတြအေနနဲ႔ ႏွစ္ဖက္က လုိက္နာေအာင္၊ တကယ္လုိ႔ခ်ဳိးေဖာက္ခဲ့ရင္လည္း ခ်ဳိးေဖာက္ခဲ့တယ္ဆုိတာကို ကၽြန္ေတာ္တို႔က အသိသက္ေသအျဖစ္နဲ႔ ရပ္တည္ႏုိင္ဖို႔အတြက္ စဥ္းစားခဲ့တာ။  တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပဲ မထုိးတဲ့အဖြဲ႕အစည္းေတြကို ခြဲျခားဆက္ဆံတာမ်ိဳး၊ ဖိအားေပးတာမ်ိဳး၊ ထိုးစစ္ဆင္တာမ်ိဳးမျဖစ္ေအာင္လည္း ဒီျဖစ္စဥ္ထဲမွာ ပါ၀င္ျခင္းအားျဖင့္ ကြၽန္ေတာ္တို႔က တိုက္တြန္းတာ၊ အႀကံေပးတာေတြဆက္ၿပီး ေဆာင္ရြက္ႏုိင္တယ္လို႔ျမင္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဒီအေျခအေနမွာ ထိုးရင္လည္း မထိုးတဲ့သူေတြကို ခြဲျခားဆက္ဆံတာမ်ိဳး အဓိပၸာယ္ျဖစ္မသြားေအာင္ မထိုးျပန္ရင္လည္းထိုးတဲ့သူေတြက အားလံုးမပါ၀င္ဘဲ လက္မွတ္ေရးထိိုးရသလားလို႔ အျပစ္တင္တာမ်ိဳးမျဖစ္ရေလေအာင္ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔က အဓိကဂ႐ုစိုက္ၿပီး ဒီျဖစ္စဥ္အားေကာင္းလာေအာင္နဲ႔ အားလံုးပါ၀င္ႏိုင္ေရးဦးတည္ခ်က္ကို ေရာက္ရွိေအာင္ အခုထိဆံုးျဖတ္ခဲ့တာျဖစ္တယ္။

၈၈ အဖြဲ႕အစည္းအေနနဲ႔ေျမျပင္ မွာ စစ္ဒဏ္ခံေနရတဲ့ စစ္ပြဲအတြင္း က ျပည္သူေတြနဲ႔ ကြင္းဆင္းေလ့ လာထိေတြ႕မႈေတြလည္းရွိထား ေတာ့ အေပၚပိုင္းက လုပ္ေနတဲ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္အေပၚ သူတို႔ ယံုၾကည္ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္က ဘယ္ေလာက္အတိုင္းအတာအထိရွိပါသလဲ။

NCA ကိုေအာက္ေျချပည္ သူေတြပါ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ သိ ရွိေအာင္ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ေဆာင္ရြက္  ရမယ့္အပိုင္းေပါ့။ NCA မွာ အခ်ိန္ ကာလကန္႔သတ္ခ်က္ေတြနဲ႔ အ ေကာင္အထည္ေဖာ္ရမယ့္ကိစၥရွိ တယ္။ ဥပမာ အပစ္အခတ္ရပ္စဲ ေရးေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာဖို႔ စနစ္ တစ္ခုထူေထာင္ဖို႔၊ စစ္ဘက္ဆိုင္ ရာ က်င့္၀တ္ေတြ ႏွစ္ဖက္လိုက္နာ ဖို႔ ညႇိႏႈိင္းသတ္မွတ္ရမယ့္ ကိစၥ ေတြရွိတယ္။ ႏိုင္ငံေရးမူေဘာင္ ေဆြးေႏြးပြဲအတြက္ ျပင္ဆင္ရမွာ ေတြရွိတယ္။ ဥပမာ ရက္ေျခာက္ ဆယ္အတြင္းေပါ့။ ရက္ကိုးဆယ္ ဆိုရင္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲေတြရွိ တယ္။ ဒါေတြက ေနာက္အစိုးရ လက္ထက္မွာ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ဖိို႔အတြက္ ျပင္ဆင္ထားတဲ့ သေဘာလည္းျဖစ္မယ္။ တကယ္ ေလးနက္တဲ့  ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ ေတြဟာ ဒီကာလတိုအေတာအ တြင္းမွာ အေကာင္အထည္ေပၚ လာဖုိ႔ သိပ္မရွိဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ဘာပဲေျပာေျပာ ကြၽန္ေတာ္တို႔က ဒီျဖစ္စဥ္ကို ေပၚေပါက္လာေစခ်င္တယ္။ ဒါေၾကာင့္လည္း ကြၽန္ေတာ္တို႔က တိုက္တြန္းႏိုင္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္သြားမွာပါ။

NCA မွာ ပါ၀င္လက္မွတ္ေရးထိုး တဲ့အဖြဲ႕တခ်ိဳ႕မွာေတာင္ အခုထိ သူတို႔ေဒသမွာျမန္မာ့တပ္မေတာ္ အေနနဲ႔ ထိုးစစ္မဆင္ဖုိ႔၊ တပ္အင္  အားမခ်ဲ႕ဖို႔ ေတာင္းဆိုေနရတာ ေတြရွိေနတယ္။ တစ္ဖက္က NCA ထိုးဖို႔လုပ္ေနခ်ိန္မွာ ဒီထိုးစစ္ဆင္ တဲ့ကိစၥေတြအေပၚမွာ ပါ၀င္မယ့္သက္ေသတစ္ဦးအေနနဲ႔ တပ္မေတာ္အေပၚ ဘယ္လိုအႀကံျပဳ ေျပာၾကားလိုပါသလဲ။

အခုဟာကေတာ့ အပစ္အ ခတ္ရပ္စဲေရးထိုးၿပီးၿပီဆိုတာနဲ႔ အဲ ဒီစာခ်ဳပ္ပါအခ်က္ေတြကို လိုက္ နာတယ္၊ မလိုက္နာဘူး ကြၽန္ ေတာ္တို႔ေစာင့္ၾကည့္ဖို႔ လုပ္ငန္း စဥ္ေတြပါလာတယ္။ အဲဒီက်ရင္ ေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔ကပြင့္ပြင့္လင္း လင္း ေထာက္ျပရေတာ့မယ္။ ဘယ္သူကခ်ိဳးေဖာက္တယ္။ဘယ္ႏွခါခ်ိဳးေဖာက္တယ္။ ဘယ္ေနရာေတြမွာခ်ိဳးေဖာက္တယ္ စသည္ျဖင့္ ဒါေတြကိုေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာတဲ့စနစ္တစ္ရပ္ေပၚေပါက္လာဖို႔လိုတယ္။ အဓိကက ဒီဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု ထူေထာင္ေရးကို အေၾကာင္ျပဳၿပီးေတာ့ ျပည္တြင္းစစ္ျဖစ္လာတယ္။ စစ္ေရးနည္းနဲ႔ေျဖရွင္းတာ ဒီေန႔ဒီအခ်ိန္ထိမေျပလည္ဘူး။ ဒီေတာ့ ႏိုင္ငံေရးနည္းနဲ႔ ေျဖရွင္းတဲ့အဆင့္ ေရာက္ေအာင္ ပထမဆံုးက အပစ္အခတ္ေတြရပ္ရမယ္။ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲေတြေပၚလာရမယ္။ ေဆြးေႏြးပြဲကရတဲ့ရလဒ္ေတြကို ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ျခင္း၊ ျဖည့္စြက္ျခင္း၊ ပယ္ဖ်က္ျခင္း အပိုင္းေတြနဲ႔ခ်ိတ္ဆက္ၿပီး ေဆာင္ရြက္ရမယ္။ ဒီက်ယ္ျပန္႔တဲ့ျဖစ္စဥ္ႀကီးမွာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ကို ႏုိင္ငံေတာ္ရဲ႕လုပ္ငန္းစဥ္ျဖစ္စဥ္အျဖစ္ ဘက္အသီးသီးက သေဘာထားဖို႔လိုတယ္။ အဲဒီလိုမဟုတ္ဘဲ ဒီၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ကိုယ့္အစုအဖြဲ႕၊ ကိုယ့္ပါတီ အက်ိဳးစီးပြားအတြက္ အသံုးခ်တာမ်ိဳးကို ကန္႔ကြက္တယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ကိုယ္တုိင္ကလည္းဒါကိုႏုိင္ငံ ေရး ကစားကြက္အေနနဲ႔ မၾကည့္ဘဲနဲ႔ တကယ့္ျပည္သူေတြ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို စစ္စစ္မွန္မွန္ခံစားရဖို႔ ႀကိဳးစား ေနတယ္ဆိုတဲ့ ခံယူခ်က္မ်ိဳးနဲ႔ပဲ ေဆာင္ရြက္ပါတယ္။ 

ဒီ NCA လက္မွတ္ေရးထုိးလိုက္ႏိုင္ျခင္းဟာ လာမယ့္ေရြးေကာက္ ပြဲအေပၚမွာ ဘာမ်ားသက္ေရာက္မႈရွိႏိုင္မလဲ။ 
ကြၽန္ေတာ္ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ေျပာရရင္ေတာ့ ျပည္တြင္းစစ္ရဲ႕ ဒဏ္ကို ျပည္တြင္းစစ္ျဖစ္ေနတဲ့ ေနရာက ျပည္သူေတြက ပိုၿပီး ေတာ့ လက္ေတြ႕ခံစားရတယ္။ ပိုၿပီး အေလးအနက္ထားတယ္။ ၿမိဳ႕မွာ ေနတဲ့ သာမန္ျပည္သူေတြ က ျပည္တြင္းစစ္ဒဏ္ကို ကိုယ့္ လက္ဖဝါးေပၚက်တဲ့မီးလို ခံစားဖို႔ လိုတယ္။ ေနာက္တစ္ခုက ျပည္ တြင္းစစ္ ဆက္ရွိေနရင္ စစ္တပ္ရဲ႕ အခန္းက႑က ဆက္ၿပီး ႀကီး ထြားေနလိမ့္မယ္။ ေနာက္ဆံုး ျပည္တြင္းစစ္ကို အေၾကာင္းျပဳၿပီး ေတာ့ စစ္တပ္က ႏိုင္ငံေရးထဲကို ပါလာတာ။ ကြၽန္ေတာ္တို႔က ဒီမုိ ကေရစီကို ေဖာ္ေဆာင္ခ်င္တယ္ ဆိုရင္၊ စစ္တပ္ကို သူ႔ရဲ႕မူလတာ ဝန္ႏိုင္ငံေတာ္လံုၿခံဳေရးကို ျပန္ သြားဖို႔အတြက္ဆိုရင္ ျပည္တြင္း စစ္မရွိဖို႔၊ ျပည္တြင္းစစ္ခ်ဳပ္ၿငိမ္းဖို႔ လိုတယ္။ စစ္တပ္ကို သူ႔ရဲ႕လူမွန္  ေနရာမွန္ေရာက္ေအာင္ ျပန္ပို႔ဖို႔ လိုတယ္။ ဒါ အေျခခံက်တဲ့စဥ္း စားခ်က္ပဲ။ ျပည္တြင္းစစ္ရွိေန သမွ် ကာလပတ္လံုး စစ္တပ္ရဲ႕ အခန္းက႑ႀကီးေနမွာပဲ။ ျပည္ တြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကိစၥဟာအစိုးရ တစ္ဖြဲ႕၊ ပါတီတစ္ခုရဲ႕ ႏုိင္ငံေရး ကစားကြက္ဆုိတာထက္ ကြၽန္ ေတာ္တုိ႔ႏုိင္ငံရဲ႕ စစ္ဘက္- အရပ္ဘက္ဆက္ဆံေရးကို ပံုမွန္ ေရာက္ေအာင္ႀကိဳးစားတဲ့ ျဖစ္စဥ္၊ ဒီမိုကေရစီေပၚထြန္းေရးျဖစ္စဥ္လုိ႔ပဲျမင္တယ္။

ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္မွာ တစ္ဖက္အင္အားႀကီးႏုိင္ငံရဲ႕ စြက္ဖက္မႈေတြရွိေနတယ္လုိ႔ ေဝဖန္ သံုးသပ္ေျပာၾကားမႈေတြလည္းရွိ ပါတယ္။ NCAေရးထိုးၿပီးေနာက္မွာ ဒီအိမ္နီးခ်င္းႏုိင္ငံရဲ႕အေနအထားက ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးမွာ ဘယ္လိုပံုစံျဖစ္သြားႏုိင္မယ္လုိ႔ ျမင္ပါသလဲ။

တကယ္ေတာ့ လူဦးေရ သန္း ေထာင္ခ်ီတဲ့ ႏုိင္ငံႀကီးႏွစ္ခုၾကား မွာ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ႏုိင္ငံတည္ေနရာ က ရွိေနတာ။ စစ္ေအးကာလၿပီးတဲ့ ေနာက္ ေဒသတြင္း ႏုိင္ငံေရး၊ ကမၻာ့ႏုိင္ငံေရးပံုစံေျပာင္းလာတာ ရိွတယ္။ ပထဝီႏုိင္ငံေရး သက္ ေရာက္မႈကေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔လို ႏုိင္ငံငယ္ေလးေပၚမွာ သက္ ေရာက္မႈရိွတာေပါ့။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ က ကိုယ့္ရဲ႕ မိသားစုဝင္ေတြအ ခ်င္းခ်င္းၾကားမွာပဲ နားလည္မႈရွိရွိ အေျဖရွာရမယ္။ မဟုတ္ရင္ဘယ္ သူ႔အုပ္စုဘယ္၀ါ့အုပ္စုဆုိၿပီးစြပ္စြဲ တြန္းပုိ႔လုိက္တာမ်ဳိးမျဖစ္ေအာင္ သတိထားရမယ္။အခုမေရးထိုးႏိုင္ေသးတဲ့ အဖြဲ႕ေတြဆုိလည္း မိသားစုဝင္တစ္ေယာက္  စိတ္အခန္႔ မသင့္လို႔ မထိုးႏိုင္ေသးဘူးလို႔ သေဘာထားၿပီး စည္း႐ံုးသြားရမယ္။ နားလည္မႈတည္ေဆာက္သြားရမယ္လုိ႔ ျမင္တယ္။

ျဖည့္စြက္ၿပီး ေျပာခ်င္တာရွိရင္ ေျပာေပးပါဦး။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ အာမခံ ခ်က္မရွိဘဲနဲ႔ ဒီႏိုင္ငံမွာ ဒီမုိကေရစီ ေဖာ္ေဆာင္ဖို႔ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးေတြလုပ္ ဖို႔ဆုိတာ မလြယ္ဘူးလို႔ ျမင္တယ္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဟာ ဒီမိုကေရစီေရး ျဖစ္စဥ္နဲ႔ အလားတူအေရးတႀကီး အာ႐ံုစိုက္ရမယ့္ ကိစၥလို႔ျမင္ပါ တယ္။ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးကိစၥ ပဲျဖစ္ျဖစ္၊ ေရြးေကာက္ပြဲကိစၥပဲျဖစ္ ျဖစ္၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးကိစၥပဲျဖစ္ျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ၾကတယ္ဆုိတာဟာ အက်ိဳးစီးပြားတခ်ိဳ႕အတြက္ဆုိ တာ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔မသိလို႔ မဟုတ္ ဘူး။ သိပါတယ္။ ႏုိင္ငံေရးမွာ လူ သိရွင္ၾကားေျပာထားတဲ့ ရည္ရြယ္ ခ်က္ေတြအျပင္ သီးျခားကိုယ္က်ိဳး စီးပြားေတြ ပါပါတယ္။ ဘာ ေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ လူသားေတြ ျဖစ္ေနလို႔။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ အခု အသိသက္ေသအျဖစ္ လက္မွတ္ ထိုးတဲ့ကိစၥကလည္း ႏုိင္ငံေရးရည္ ရြယ္ခ်က္ေတြပါတယ္ဆုိတာကို ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ေကာင္းေကာင္းသိ ပါတယ္။ အသိသက္ေသအျဖစ္ လက္မွတ္ေရးထိုးဖို႔ ဆံုးျဖတ္ျခင္းဟာ ျဖစ္ေနတဲ့ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုခ်င္းစီရဲ႕ ရည္ရြယ္ခ်က္ေတြ အက်ိဳးစီးပြားေတြကို မသိလို႔မဟုတ္ပါဘူး။ သိတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဦးတည္ခ်က္ဟာ စစ္ဒဏ္ခံေနရတဲ့ ျပည္သူေတြ လက္ေတြ႕ အက်ိဳးခံစားရဖို႔ဆုိတာ ကို ဦးတည္ၿပီး ဆံုးျဖတ္ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။
7Day News Journal

No comments:

Post a Comment

My Blog List