Thursday, October 15, 2015

တစ္ဖြဲ႔ရလ်င္ တစ္ဖြဲ႔ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈလုပ္ေဆာင္ၿပီး ယံုၾကည္မႈတည္ေဆာက္မည္ဟု တပ္ခ်ဳပ္ေျပာ


ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ညႇိႏႈိင္း၍ရသည့္ အဖြဲ႔မ်ား၏ ေဒသမ်ားတြင္ လုပ္ေဆာင္မည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးတို႔ကို ေတြ႔ျမင္သိရွိျခင္းျဖင့္ ယံုၾကည္မႈတည္ေဆာက္သြားမည္ဟု တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္က ေျပာဆိုသည္။

ၿငိမ္းခ်မ္းမႈရွိသည့္ ေဒသမ်ားတြင္ ဖြံ႕ၿဖဳိးတိုးတက္မႈကို ေအာင္ျမင္စြာ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ပါေၾကာင္း၊ တစ္ႏိုင္ငံလံုး အပစ္ရပ္ စာခ်ဳပ္-NCA လက္မွတ္ထိုးမႈႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးရာတြင္ အားလုံးညႇိႏႈိင္း၍မရပါက တစ္ဖြဲ႔ရလွ်င္ တစ္ဖြဲ႔ ဖြံ႕ၿဖဳိးမႈ လုပ္ေဆာင္ၿပီး ယံုၾကည္မႈတည္ေဆာက္သြားမည္ဟု ေျပာၾကားသည္။

NCA လက္မွတ္ေရးထိုးမႈသည္ ႏိုင္ငံအနာဂတ္၊ အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး၊ ဖြံ႕ၿဖဳိးတိုးတက္မႈအတြက္ အဓိကက်သည့္ ေျခလွမ္းတစ္ရပ္၊ မွတ္တိုင္တစ္ခု၊ ေလွ်ာက္လွမ္းေနသည့္ ဒီမိုကေရစီပန္းတိုင္အတြက္လည္း ခိုင္မာသည့္ အုတ္ျမစ္ တစ္ခုအျဖစ္ ယူဆ/မယူဆ သေဘာထားအျမင္ သိရွိလိုပါေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံဆုိင္ရာ ဆြစ္ဇာလန္ႏိုင္ငံသံအမတ္ႀကီး H.E.Mr. Paul R. Seger Pose ကေျမးျမန္းခဲ့သည္ကို ျပန္လည္ေျဖၾကားျခင္းျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္အထိ တပ္မေတာ္ႏွင့္ တစ္ပါတီဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈစနစ္ ေအာက္တြင္ ႏွစ္ေပါင္း မ်ားစြာ က်ေရာက္ခဲ့ၿပီး ဒီမိုကေရစီအေတြ႕အႀကဳံနည္းပါးသည္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးမင္းေအာင္လိႈင္ကမူ ႏုိဝင္ဘာ ၈ ရက္တြင္ ျပဳလုပ္မည့္ ေရြးေကာက္ပြဲ၌ တပ္မေတာ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ား လြတ္လပ္ၿပီး တရားမွ်တမႈ ရွိေစရမည္ဟု ကတိျပဳေျပာၾကားသည္။

အလားတူ တပ္ျပင္ပ၌လည္း လြတ္လပ္ၿပီး တရားမွ်တမႈ ျဖစ္ေစလိုေၾကာင္း၊ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္၏ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား ေအာင္ျမင္ေအာင္ ကူညီလုပ္ေဆာင္ေပးေနေၾကာင္း၊ အခ်ဳိ႕ေသာ အေရွ႕ဥေရာပႏိုင္ငံ၊ အာရပ္ႏိုင္ငံမ်ား၏ သာဓကမ်ဳိး ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ မျဖစ္ႏုိင္ဟု ယုံၾကည္ေၾကာင္းေျပာဆိုသည္။

ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္ႏွင့္ သံအမတ္ႀကီး H.E.Mr. Paul R. Seger Pose တို႔ ေအာက္တိုဘာ ၁၄ ရက္တြင္ ေနျပည္ေတာ္၌ ေတြ႔ဆံုၾကရာ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ (ေလ) ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ခင္ေအာင္ျမင့္၊ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္႐ုံး (ၾကည္း) မွ ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ျမထြန္းဦးတို႔လည္း တက္ေရာက္ၾကသည္။

ေတြ႔ဆံုပြဲတြင္ ႏွစ္ႏုိင္ငံတပ္မေတာ္ပိုင္းဆုိင္ရာဆက္ဆံေရး၊ စစ္ေရးႏွင့္ မပတ္သက္သည့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား တိုးျမႇင့္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မည့္ အေျခအေနမ်ားကိုလည္း ေဆြးေႏြးၾကသည္။

Mizzima

No comments:

Post a Comment

My Blog List