Monday, October 12, 2015

ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ သစ္ခုိးထုတ္မႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေျပာၾကားခ်က္အေပၚ ျပည္နယ္အစုိးရကန္႔ကြက္


တရားမဝင္ သစ္ခုိးထုတ္လုပ္မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ မိုး ေမာက္ေဟာေျပာပြဲ၌ ေဒၚေအာင္ ဆန္းစုၾကည္၏ ေျပာၾကားခ်က္မ်ားသည္ ကခ်င္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ကို ေစာ္ကားျခင္းျဖစ္၍ ကန္႔ကြက္ေၾကာင္း ကခ်င္ျပည္နယ္အစိုးရက ေၾကညာခ်က္ထုတ္ျပန္သည္။

တရားမဝင္ သစ္ခိုးထုတ္လုပ္ေနမႈမ်ားသည္ ေဒသဆိုင္ရာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပိုင္း ႏွင့္ ပူးေပါင္းၿပီး လုပ္ကိုင္ေနျခင္း ျဖစ္ႏုိင္ေၾကာင္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က မိုး ေမာက္ လူထုေဟာေျပာပြဲတြင္ ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ကခ်င္ျပည္နယ္ အစိုးရအဖြဲ႕က ကန္႔ကြက္ေၾကာင္း ေအာက္တို ဘာ ၉ ရက္၌ ထုတ္ျပန္ေၾကညာ ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ‘‘ေအာက္တုိဘာ ၂ ရက္မွ ၆ ရက္အထိ ကခ်င္ျပည္နယ္ ခရီးစဥ္အတြင္း မုိးေမာက္ၿမိဳ႕ မဲဆြယ္စည္း႐ံုး ေဟာ ေျပာပြဲ၌ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္  တ႐ုတ္ႏုိင္ငံသားမ်ား သစ္ခိုးထုတ္ေန ျခင္းသည္ ေဒသဆိုင္ရာ အုပ္ခ်ဳပ္ ေရးပိုင္းႏွင့္ ပူးေပါင္းၿပီး လုပ္ေန ၾကျခင္း ျဖစ္ႏိုင္သည့္အေၾကာင္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ကခ်င္ျပည္နယ္အ တြင္း တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ သစ္ခိုးထုတ္မႈမ်ားသည္ တရား မဝင္ ေဆာင္ရြက္ေနျခင္းျဖစ္ရာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ေျပာ ၾကားခ်က္မ်ားသည္ ေဒသဆိုင္ရာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပိုင္းမ်ားကိုသာမက ကခ်င္ျပည္နယ္ အစုိးရအဖြဲ႕ကိုပါ ေစာ္ကားျခင္း ျဖစ္ပါသည္’’ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။

ေအာက္တိုဘာ ၆ ရက္က မိုးေမာက္လူထုေဟာေျပာပြဲတြင္ ေဒသခံတစ္ဦးက ကခ်င္ျပည္နယ္ ၌ လူမ်ိဳးျခားမ်ားက သစ္မ်ားကို ကားမ်ားျဖင့္ ခိုးထုတ္ေနမႈ မ်ားအား အေရးမယူဘဲ တစ္ႏိုင္တစ္ပိုင္ လုပ္ကိုင္စားေသာက္သူမ်ား ကို အေရးယူမႈမ်ားရွိေၾကာင္း ေဒၚ ေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား ထည့္ သြင္းေမးျမန္း ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ယင္းေမးခြန္းကို ေဒၚေအာင္  ဆန္းစုၾကည္က ‘‘သစ္ေတြနဲ႔ပတ္ သက္လို႔ျဖစ္ ျဖစ္၊ တျခား တရား မ၀င္ ႏိုင္ငံရဲ႕ သယံဇာတပစၥည္း ေတြကို ထုတ္ၿပီးေတာ့ ေရာင္းၿပီး သံုးစားတာနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ပဲ ျဖစ္ ျဖစ္ အဲဒီဟာေတြ လုပ္တာဟာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပိုင္း ဆိုင္ရာေတြနဲ႔ ပင္းၿပီးေတာ့ လုပ္ၾကတယ္ဆိုတာ ျပည္သူ ေတြအမ်ားႀကီးသိတယ္။ အားလံုးသိၿပီးသား ျဖစ္ပါတယ္။ ကြၽန္မတို႔က အႏွစ္ ၃၀ အတိုက္ အခံအဖြဲ႕တစ္ခုအေနနဲ႔ ရပ္တည္ ခဲ့တာပါ။ ကြၽန္မတို႔ကို အမ်ိဳးမ်ိဳး ကန္႔သတ္ဖိႏွိပ္တာဟာလည္း အဲ ဒီသစ္ေတြ ေရာင္းတဲ့၀ယ္တဲ့ကိစၥ နဲ႔ ပတ္သက္ေနတဲ့ ပုဂၢိဳလ္ေတြပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ ကြၽန္မ တို႔အေနနဲ႔ ဒီလိုလုပ္စရာ အ ေၾကာင္းမရွိပါဘူး’’ ဟု ထည့္သြင္း ေျဖၾကားသည္။

အဆိုပါ ေျပာၾကားခ်က္ သည္ တ႐ုတ္-ျမန္မာ ဆက္ဆံ ေရးကို ထိခိုက္ေစ ေၾကာင္းႏွင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္း သစ္ခိုး ထုတ္မႈမ်ားသည္ နယ္စပ္ေဒသရွိ စီးပြားေရးသမားမ်ားက မည္ သည့္ အဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ ဆက္စပ္ ေဆာင္ရြက္ေန သည္ကို ေဒသခံ မ်ားက သိရွိၿပီးျဖစ္ကာ လက္နက္ ကိုင္ပဋိပကၡမ်ား ျဖစ္ပြားေနျခင္း ေၾကာင့္ တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈမရွိ သည့္အတြက္ တရားမဝင္ သစ္ ခိုးထုတ္မႈမ်ား ျဖစ္ပြားေနရျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္နယ္အစိုးရက ဆိုသည္။ ယင္းအတြက္ေၾကာင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ေျပာၾကားခ်က္ မ်ားသည္ ျပည္နယ္အစုိးရ၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆိုင္ရာ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကို ထိခိုက္ေစသည့္အတြက္ ကန္႔ကြက္ေၾကာင္း ကခ်င္ျပည္နယ္ အစုိးရအဖြဲ႕က ထုတ္ျပန္သည္။

ယင္းကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ ကခ်င္ျပည္နယ္ အစိုးရအဖြဲ႕ တာ ဝန္ရွိသူတစ္ဦးက ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္ျခင္းမွာ မွန္ကန္ေၾကာင္း အတည္ျပဳခဲ့ၿပီး တုိင္းရင္း သား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ဆက္ စပ္နယ္ေျမမ်ား၌ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး စိုးမိုးမႈ အခက္အခဲရွိသည္ကို နား လည္ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း 7Day Daily အား ေအာက္တိုဘာ ၁၁ ရက္တြင္ ေျပာသည္။

အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ ခ်ဳပ္ ကခ်င္ျပည္နယ္ ေအာင္ႏိုင္ ေရးတာဝန္ခံ ဦးဝင္းဗိုလ္က‘‘စည္း႐ံုးေရးကာလမွာ ပါတီေတြ ဘာ ေတြ ပုတ္ခတ္တာလည္း မပါဘူး။ ေျပာသြားတဲ့အထဲမွာ ကြၽန္ေတာ္ တို႔ဆီေတာ့ အေၾကာင္းၾကားစာ လည္း မေရာက္ပါဘူး။ ေၾကညာ ခ်က္ထုတ္တယ္ေတာ့ သိရပါ တယ္’’ဟု ဆိုသည္။

စက္တင္ဘာ တတိယပတ္ က ထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာ လန္ဒန္ၿမိဳ႕ အေျခစိုက္ ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္း သိမ္းေရးဆိုင္ရာ စံုစမ္းစစ္ေဆး ေရးေအဂ်င္စီ (EIA) အစီရင္ခံစာ တြင္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသို႔ ေမွာင္ခိုတင္ သြင္းေသာသစ္မ်ားသည္ ေက အိုင္အိုထိန္းခ်ဳပ္နယ္ေျမ၊ အစိုးရ ႏွင့္ စစ္တပ္ထိန္းခ်ဳပ္နယ္ေျမမ်ား မွ လာေရာက္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ထားသည္။

EIA က သစ္ေမွာင္ခိုဂိုဏ္း မ်ားသည္ ေကအိုင္အို၊ ျမန္မာ အစိုးရႏွင့္ စစ္တပ္၊ တ႐ုတ္ေဒသ တြင္း အရာရွိမ်ား ပါ၀င္သည့္ အ  ေသးစား ႐ႈပ္ေထြးေသာ အဆက္ အသြယ္မ်ားကို အသံုးျပဳၿပီး ျမန္ မာႏိိုင္ငံမွ သစ္မ်ားကို နယ္စပ္မွ ျပႆနာမရွိဘဲ ျဖတ္ေက်ာ္ႏိုင္ ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ၾကေၾကာင္း ေျပာၾကားထားသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ စက္တင္ဘာ ၇ ရက္က ထုတ္ျပန္ေသာ ကမၻာ႔သစ္ ေတာျပဳန္းတီးမႈ အမ်ားဆံုးႏိုင္ငံ စာရင္းတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ အဆင့္(၃)ေနရာ၌ ရပ္တည္ ေနသည္။

7Day News Journal

No comments:

Post a Comment

My Blog List