Thursday, October 15, 2015

တစ္ႏိုင္ငံလံုးအပစ္ရပ္စာခ်ဳပ္ လက္မွတ္ထုိးၿပီးလွ်င္ နယ္ျခားေစာင့္တပ္၊ ျပည္သူ႔ရဲဝန္ထမ္းအျဖစ္ အသြင္ေျပာင္းျခင္းလက္မခံဟု KNLA ထုတ္ျပန္တစ္ႏိုင္ငံလံုး ပစ္ခတ္ တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရးလက္ မွတ္ (NCA) မေရးထုိးမီတစ္ရက္ အလိုတြင္ ကရင္အမ်ိဳးသားလြတ္ ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္(KNLA)က အပစ္ရပ္လက္မွတ္ေရးထုိးၿပီး ပါက နယ္ျခားေစာင့္တပ္ျဖစ္ေစ၊ ျပည္သူ႔ရဲဝန္ထမ္းျဖစ္ေစ အသြင္ ေျပာင္းျခင္းကို လံုးဝလက္ခံမည္ မဟုတ္ဘဲ လက္ရွိ ကရင္အမ်ိဳး သား လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မ ေတာ္အေနျဖင့္သာ ဆက္လက္ ရပ္တည္မည္ဟု အတိအလင္း ထုတ္ျပန္ေၾကာင္း ေၾကညာလိုက္ သည္။
KNLA ဗဟိုစစ္ဦးစီးဌာနခ်ဳပ္ က အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးႏွင့္ပတ္ သက္သည့္ ရပ္တည္ခ်က္အျဖစ္ ထုတ္ျပန္ေသာ ယင္းေၾကညာ ခ်က္တြင္ KNLA သည္ ကရင္အ မ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရးႏွင့္ ကာ ကြယ္ေရးအတြက္ ကရင္အမ်ိဳး သားအစည္းအ႐ုံး(KNU)က ဖြဲ႕ စည္းသည့္ ကရင္အမ်ိဳးသားေတာ္ လွန္ေရး တပ္မေတာ္တစ္ရပ္ ျဖစ္သည္ဟု အစခ်ီကာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ေျခာက္ခ်က္ပါဝင္သည္။

အဆိုပါထုတ္ျပန္ခ်က္ ထုတ္ျပန္ခ်ိန္တြင္ KNU ဥကၠ႒ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမူတူးေဆးဖိုးႏွင့္ KNLA စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေစာေဂ်ာ္နီတို႔မွာ ေနျပည္ေတာ္တြင္ NCA လက္မွတ္ထိုးရန္ေရာက္ေနသည္။

KNLA နယ္ေျမမ်ားအတြင္း ျမန္မာ့တပ္မေတာ္မွ တပ္အင္အားတိုးခ်ဲ႕ျခင္း၊ လက္နက္ခဲယမ္းမ်ား ျဖည့္ဆည္းတိုးခ်ဲ႕ပို႔ေဆာင္ျခင္း မ်ား မျပဳလုပ္ရန္ႏွင့္ ျမန္မာ့တပ္ မေတာ္ ေရွ႕တန္းစခန္း အခ်ိဳ႕ကို ႐ုပ္သိမ္းေပးရန္ ထုတ္ျပန္ခ်က္ တြင္ ေတာင္းဆိုထားသည္။

ႏွစ္ဖက္ တုိက္ခိုက္မႈမ်ား ေရွာင္ရွားႏုိင္ရန္ KNU/KNLA နယ္ေျမအတြင္း ၎တို႔သတ္မွတ္ ထားသည့္လမ္းေၾကာင္းအတုိင္း ျမန္မာ့တပ္မေတာ္က သြားလာ လႈပ္ရွားရန္ အေၾကာင္းတစ္စံုတစ္ ရာျဖင့္ ဝင္ေရာက္ျဖတ္သန္းသြား လာရန္ လိုအပ္ပါက ႀကိဳတင္အ ေၾကာင္းၾကားရမည္ဟု KNLA က ဆိုသည္။

KNU အုပ္ခ်ဳပ္ေရးနယ္ေျမ အတြင္း KNLA တပ္မ်ားသြားလာ လႈပ္ရွားစည္း႐ံုးမႈကို ျမန္မာ့တပ္မ ေတာ္ႏွင့္ အစိုးရအာဏာပိုင္မ်ားက တားဆီးကန္႔သတ္ေႏွာင့္ယွက္ ျခင္းမျပဳရန္ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ ငန္းစဥ္ မထိခိုက္ေစရန္ KNU အုပ္ခ်ဳပ္ေရးနယ္ေျမအတြင္း အစုိးရ ဘက္မွ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး လုပ္ငန္း၊ တရားစီရင္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို ဝင္ေရာက္လုပ္ေဆာင္ျခင္းမျပဳ လုပ္ရန္ KNLA ကေတာင္းဆိုထား သည္။ ယင္းထုတ္ျပန္ခ်က္ႏွင့္စပ္ လ်ဥ္း၍ KNLA တြဲဖက္စစ္ေရး ခ်ဳပ္ ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ မန္းရွာထုေဝၚက ‘‘တကယ္လို႔ Nation Wide Cease Fire ထုိးၿပီးရင္ တခ်ိဳ႕က သို႔ေလာ သို႔ေလာ ရွိေနတယ္၊ နယ္ျခားေစာင့္တပ္၊ ရဲတပ္ဖြဲ႕အ သြင္ေျပာင္းရမယ္လို႔ ေကာလာဟ လထြက္ေနတယ္။အစိုးရဘက္ကဖိအားေပးလာလို႔ရွိရင္ ကြၽန္ေတာ္ တို႔ လံုးဝလက္မခံဘဲ KNLA ကရင္အမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရးတပ္ မေတာ္ အေနအထား အတိုင္းပဲ ဆက္လက္ရပ္တည္သြားမယ္ဆို တာ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ တပ္ေတြ၊ တပ္ မွဴးေတြ အားလံုးသိေအာင္ ထုတ္ ျပန္တာပါ’’ဟု ေျပာသည္။

ယင္းဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားသည္ ေျခာက္လပတ္ တပ္မွဴးမ်ား အစည္းအေဝးတြင္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ၿပီးသားျဖစ္ၿပီး ယခုအခါ ျပည္သူလူထုကိုပါ ထပ္ေလာင္းအသိေပးျခင္းျဖစ္ ေၾကာင္း အထက္ပါ ပုဂၢိဳလ္က ဆက္လက္ေျပာသည္။

တစ္ႏိုင္ငံလံုးပစ္ခတ္တိုက္ ခိုက္မႈရပ္စဲေရးဆိုင္ရာ သေဘာ တူညီခ်က္စာခ်ဳပ္ (NCA) ကို ယေန႔တြင္ ေနျပည္ေတာ္၌ အစိုးရႏွင့္တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ ၈ ဖြဲ႕ လက္မွတ္ေရးထုိးမည္ျဖစ္သည္။

အပစ္ရပ္စဲေရး လက္မွတ္ ေရးထုိးရာတြင္ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အားလံုး မပါ ဝင္ေသာေၾကာင့္ ေဝဖန္မႈမ်ား လည္း ရွိေနသည္။ လက္ရွိအခ်ိန္ တြင္လည္း ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္တပ္မေတာ္ေျမာက္ပိုင္း (SSPP/SSA)တို႔ ေက်းသီးၿမိဳ႕နယ္ အတြင္း တုိက္ပြဲြမ်ားျဖစ္ပြားေနၿပီး တပ္မေတာ္ႏွင့္ ေကအုိင္ေအတို႔ ၾကား ဖားကန္႔ႏွင့္မန္စီေဒသအ တြင္း စစ္ေရးတင္းမာမႈမ်ားျဖစ္ ပြားေနသည္။

လက္မွတ္ေရးထုိးမည့္ အဖြဲ႕ ရွစ္ဖြဲ႕အနက္ KNU ႏွင့္ RCSS သည္အင္အားအႀကီးမားဆံုးျဖစ္ၿပီး ခန္႔ မွန္းတပ္အင္အား ငါးေထာင္အ ထက္စီ ရွိသည္။

KNLA ၏ထုတ္ျပန္ခ်က္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ လက္မွတ္ေရးထုိး ျခင္း အခမ္းအနား တက္ေရာက္ရန္ ေနျပည္ေတာ္သို႔ ေရာက္ရွိေန ေသာ KNU အေထြေထြအတြင္း ေရးမွဴး ဖဒိုေစာကြယ္ထူးဝင္းအားဆက္သြယ္ေမးျမန္းခဲ့ေသာ္လည္း ဖုန္းစက္ ပိတ္ထားေသာေၾကာင့္ ဆက္သြယ္၍ မရခဲ့ေပ။

ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအ႐ံုး(KNU)၏ ကရင္အမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္ (KNLA)တပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားကို ၂၀၁၄ ႏွစ္ဆန္းက ေလာ္ခီးလာထိပ္သီးညီလာခံတြင္ ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု − ေဂ်ေမာင္ေမာင္(အမရပူရ))
7Day Daily


No comments:

Post a Comment

My Blog List