Wednesday, October 14, 2015

ျမန္မာ့အေရးကြၽမ္းက်င္သူ ဘာေတးလ္လင့္တနာႏွင့္ေတြ႕ဆံုျခင္း


ဘာေတးလ္လင့္တနာကို ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ပတ္သက္လွ်င္ ၾသဇာအရွိဆံုးအေနာက္တိုင္း အသံတစ္သံအျဖစ္ ႏိုင္ငံတကာအသိုက္အ၀န္းက အသိအမွတ္ျပဳထားသည္။ ဆြီဒင္သတင္းစာဆရာ ဘာေတးလ္သည္ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံအ ေရး၊ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အေရးတို႔ႏွင့္ပတ္သက္၍ နာမည္ေက်ာ္ စာအုပ္မ်ား ေရးသားထားၿပီး ႏိုင္ငံတကာ သတင္းဌာနမ်ားတြင္ ျမန္မာ့အေရးေဆာင္းပါးမ်ားစြာ ေရးသားလ်က္ရွိသည္။ ျမန္မာ့အေရးကြၽမ္းက်င္သူ ဘာေတးလ္ လင့္တနာကို လက္ရွိျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးအေျခအေနႏွင့္ ပတ္သက္၍ 7Day News က ဆက္သြယ္ေမးျမန္းထားသည္မ်ားမွ အခ်ိဳ႕ကို ေကာက္ႏုတ္ေဖာ္ျပလိုက္ပါသည္။

လက္ရွိအစိုးရရဲ႕ ေရြးေကာက္ပြဲ မဟာဗ်ဴဟာကို ဘယ္လိုမ်ားျမင္ပါသလဲ။

‘‘NLD ကို ေထာက္ခံမႈအား နည္းသြားေအာင္လို႔ ‘မြတ္စလင္ ဖဲခ်ပ္’ရယ္၊ အားေကာင္းတဲ့ အမ်ိဳး သားေရးစိတ္ဓာတ္ျပင္းထန္တဲ့ ဖဲ ခ်ပ္ရယ္ကို ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးက ကစား ေနတယ္လို႔ျမင္တယ္။ ဒီကစား ကြက္က အလုပ္ျဖစ္မလား၊မျဖစ္ ဘူးလားဆိုတာက ေျပာဖို႔မျဖစ္ႏုိင္ ဘူး။ ဒါေပမဲ့ အဲဒါက အႏၲရာယ္ရွိ တဲ့ ကစားနည္းတစ္ခုပဲ။ ဘာ ေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ ႏိုင္ငံအႏံွ႔မွာ မြတ္စလင္အမ်ိဳးအစား အမ်ား ႀကီးရွိၿပီးအဲဒီအထဲက အမ်ားစုဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံသားေတြ ျဖစ္ၾက တယ္။ တျခားႏိုင္ငံကလာတဲ့ တ ရားမ၀င္ေတြမဟုတ္ဘူး။ စိတ္၀င္ စားဖို႔အေကာင္းဆံုးအခ်ိန္က ေရြး ေကာက္ပြဲေန႔မဟုတ္ဘဲ ေရြး ေကာက္ပြဲၿပီး တစ္လ(ဒါမွမဟုတ္) ႏွစ္လအခ်ိန္ပါ။ ေရြးေကာက္ပြဲ ရ လဒ္အေပၚမူတည္ၿပီး လက္ရွိအစိုး ရအဖဲြ႕ သူတို႔အာဏာဆက္ရွိေနဖို႔ သံုးမယ့္ မဟာဗ်ဴဟာကိုကြၽန္ေတာ္ တို႔ျမင္ရမယ့္အခ်ိန္ေပါ့။

လက္ရွိသမၼတဦးသိန္းစိန္ကိုလႊတ္ ေတာ္အသစ္မွာ တပ္မေတာ္၊ျပည္ ခိုင္ၿဖိဳးနဲ႔ သူတို႔ရဲ႕မဟာမိတ္တခ်ိဳ႕ ကေနၿပီး သမၼတအျဖစ္ထပ္မံခန္႔ အပ္တာ၀န္ေပးလာမယ္ဆိုရင္ အဲ ဒါက ျမန္မာႏိုင္ငံရယ္၊ ျပည္သူလူ ထုရယ္၊ အတိုက္အခံရယ္နဲ႔ တုိင္း  ရင္းသားလူမ်ိဳးေတြအတြက္ ဘယ္ လိုအဓိပၸာယ္ျဖစ္သြားမလဲ။

 တပ္မေတာ္ဟာႏိုင္ငံေရး အင္အားအႀကီးဆံုးနဲ႔ အေရးပါဆံုး အဖြဲ႕အစည္းႀကီးအျဖစ္ ဆက္လက္ တည္ရွိေနမယ္။ အထူးသျဖင့္ဗဟို အစိုးရနဲ႔ တုိင္းရင္းသားလူနည္းစု ေတြၾကားက ဆက္ဆံေရးနဲ႔ပတ္ သက္လာရင္ေပါ့။ ေနာက္ၿပီးဘယ္ သူသမၼတလဲဆိုတာထက္ တပ္မ ေတာ္ရဲ႕အာဏာက ပိုအေရးပါ တယ္။

အစိုးရနဲ႔တပ္မေတာ္ဟာ ဖြဲ႕စည္း ပံုအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးထက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ကို ပိုလို လားတယ္လို႔ သမၼတနဲ႔နီးစပ္တဲ့ ပညာရွင္တစ္ေယာက္ကေရးထား တာရွိပါတယ္။  ႏိုင္ငံေရးမွာတပ္မ ေတာ္က အေရးပါတဲ့အခန္းက႑ မွာ ပါ၀င္ေနမႈကေန ေနာက္ဆုတ္ ေပးဖို႔ဆိုတာဟာ ျပည္တြင္းလက္ နက္ကိုင္ပဋိပကၡတည္ၿငိမ္မႈနဲ႔ ဆက္စပ္ေနတယ္လို႔  ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴး ႀကီးမင္းေအာင္လႈိင္က   အင္တာ ဗ်ဴးတစ္ခုမွာ  ေျဖခဲ့ဖူးတယ္။  တပ္ မေတာ္အေနနဲ႔  တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ေတြနဲ႔  ၿငိမ္း ခ်မ္းေရးနဲ႔ တည္ၿငိမ္မႈတကယ္ေဖာ္ ေဆာင္မယ္လို႔ ထင္ပါသလား။

 အဲဒါကျပႆနာကိုအင္မ တန္ထူးဆန္းတဲ့နည္းနဲ႔ ႐ႈျမင္မႈ တစ္ခုပဲ။ အဓိကက အေျခခံက်တဲ့ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာ အ ေျပာင္းအလဲေတြမလုပ္ဘဲ ၿငိမ္း ခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ဟာ မေအာင္ ျမင္ႏိုင္ဘူး။ အဲဒါကတစ္ဖက္နဲ႔ တစ္ဖက္ပစ္ခတ္ေနၾကတဲ့ အစိုးရတပ္မေတာ္နဲ႔ တိုင္းရင္းသားလက္နက္္ကိုင္အဖြဲ႕ေတြရဲ႕ ပုစၧာတစ္ခု ေလာက္တင္မဟုတ္ဘူး။အဲဒါဟာ ႏိုင္ငံေရးအရ ေျဖရွင္းမႈလိုအပ္တဲ့ ႏိုင္ငံေရးျပႆနာတစ္ရပ္ပါ။

အဲဒါက ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒအသစ္တစ္ခုကို ဆိုလိုတာ။ အရင္စနစ္ေဟာင္းကို ဖက္ဒရယ္ စနစ္ပံုစံတစ္ခုခုက အစားမထိုးဘဲ နဲ႔ ဘာၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔တည္ၿငိမ္မႈကိုမွ မရႏိုင္ဘူး။ ဒါက ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒကို ျပန္လည္ေရးဆြဲ ေရးဆုိတဲ့အဓိပၸာယ္ပဲ။

တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးေတြအေနနဲ႔ ဖက္ဒရယ္ရရွိေရးဆိုတဲ့ သူတို႔ရဲ႕ တရား၀င္ပန္းတိုင္ကို ရဖို႔ တျခား ဘာနည္းလမ္းေတြ (ဒါမွမဟုတ္) ခ်ည္းကပ္နည္းေတြရွိေသးလဲ။ ဖက္ဒရယ္အတြက္ အာမခံခ်က္ ေကာေတြ႕ရရဲ႕လား။ ေနာက္ၿပီး ဘယ္လိုဖက္ဒရယ္ပံုစံမ်ိဳးကို သူ တို႔ေျပာေနၾကတာလဲ။

ဒီမွာျပႆနာက တိုင္းရင္း သားအဖြဲ႕အမ်ားစုဟာ ဘယ္လို ဖက္ဒရယ္စနစ္ပံုစံမ်ိဳးကို သူတို႔လို ခ်င္တယ္ဆိုတာကို တိတိက်က် ရွင္းလင္းျခင္းမရွိဘဲနဲ႔ ဖက္ဒရယ္ ၀ါဒကိုေတာင္းေနၾကတာပဲ။ ႏိုင္ငံ တကာအသိုက္အ၀န္းအေနနဲ႔ၿငိမ္း ခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ကို ထိထိ ေရာက္ေရာက္ ကူညီေထာက္ပံ့ခ်င္ တယ္ဆိုရင္ (ဘယ္လိုမွ ဦးတည္ ျဖစ္ေျမာက္လာမွာမဟုတ္တဲ့)အ  ပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးသေဘာတူညီ ခ်က္တစ္ခုေလးျဖစ္ေရးအတြက္ ပိုက္ဆံေတြျဖဳန္းေနတာကို ရပ္ သင့္တယ္။ လူမ်ိဳးႀကီး ဒါမွမဟုတ္ လူနည္းစု လူဦးေရဆိုတာေတြ ထည့္မတြက္ဘဲ ျမန္မာျပည္သူလူ ထုအားလံုး ဖက္ဒရယ္၀ါဒအမ်ိဳး မ်ိဳးကို ေလ့လာဖို႔ ကူညီသင့္တယ္။ အလုပ္ျဖစ္မယ့္ စံျပပံုစံတစ္ရပ္၊ ႏိုင္ငံတစ္၀န္းလံုးအေနနဲ႔အားနည္း ေစမွာထက္ ခြန္အားေကာင္းလာ ေစမယ့္ စံျပဖက္ဒရယ္ပံုစံတစ္ရပ္ ရွာေဖြဖို႔ဆိုတဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္နဲ႔ေပါ့။

တစ္ႏိုင္ငံလံုးပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈ ရပ္စဲေရးစာခ်ဳပ္(NCA)ကိုေအာက္တိုဘာ ၁၅ ရက္မွာ လက္မွတ္ထိုးမယ္လို႔ အစိုးရက ေၾကညာခဲ့ တယ္။ အစိုးရနဲ႔ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ ရွစ္ဖြဲ႕ပဲလက္ မွတ္ထိုးၿပီး တျခားတုိင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ေတြ လက္ မွတ္မထိုးဘဲက်န္ရင္ ဘယ္လိုျဖစ္ လာမယ္ထင္ပါသလဲ။

အဲဒါက ျမန္မာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရး စင္တာအေပၚ အမ်ားယံုၾကည္ လက္ခံမႈနည္းနည္းပဲ က်န္ေတာ့ တာကို အဖတ္ဆယ္ဖို႔အတြက္ ေလာက္ပဲ။ ၂ ႏွစ္ေက်ာ္ ေဆြးေႏြးပြဲ ေတြလုပ္ၿပီး အထူးသျဖင့္ ဥေရာပ သမဂၢက အေထာက္အပံ့ ယူ႐ို သန္းခ်ီသံုးၿပီး ေနာက္မွာတစ္ခုခု ေတာ့ ေအာင္ ျမင္ခဲ့ပါတယ္ဆိုတာ ကိုျပရမယ္။ ဒီတိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ ရွစ္ဖြဲ႕ကိုၾကည့္ပါ ဦး။ ကရင္အမ်ိဳး သားအစည္းအ႐ံုး (KNU) နဲ႔ ရွမ္းျပည္ျပန္လည္ထူ ေထာင္ေရးေကာင္စီ (ရွမ္းျပည္ တပ္မေတာ္ေတာင္ပိုင္း) (RCSS/ SSA) ႏွစ္ခုပဲ စစ္မွန္တဲ့လက္နက္ ကိုင္ေတာ္္လွန္ေရးအဖြဲ႕ေဟာင္း ေတြလို႔ သတ္မွတ္ႏိုင္ပါတယ္။ DKBA (ဒီမိုကေရစီအက်ိဳးျပဳကရင္ အမ်ိဳးသားတပ္မေတာ္)ဆိုတာက ၁၉၉၀  ခုႏွစ္မ်ားတုန္းက KNU ဆီ ကေန ခြဲထြက္ခဲ့ၿပီးကတည္းက အစိုးရဘက္မွာျပည္သူ႔စစ္အဖြဲ႕ျဖစ္ ထားၿပီးသားပါ။ တတိယေျမာက္ ကရင္အဖြဲ႕ခြဲကလည္း ေသးငယ္ ၿပီးမထင္ရွားပါဘူး။လက္နက္ကိုင္ အ ဖြဲ႕တစ္ခုထက္ အရပ္ဘက္လူမႈ အ ဖြဲ႕အစည္းတစ္ခု အေနအထား ပိုရွိပါတယ္။ ABSDF ဟာ ၁၉၉၀ ခုႏွစ္မ်ားကတည္းက လက္ခံတြက္ခ်က္စရာ တိုက္ခိုက္ေရးအင္အား မရွိပါဘူး။ ခ်င္းအမ်ိဳးသားတပ္ဦး ကလည္း ေသးငယ္ၿပီး အဓိကအား ျဖင့္ လက္နက္မကိုင္တဲ့အဖြဲ႕တစ္ခု ပါ။ ရခိုင္လြတ္ေျမာက္ေရးပါတီက ေတာ့ ရခိုင္ျပည္နယ္မွာ မျမင္ရတဲ့၊ မရွိတဲ့ အဖြဲ႕ေလးတစ္ခုပါ။ သူ႔မွာ ထိုင္းနယ္စပ္အနီး KNU ေဒသထဲ မွာ ေနေနတဲ့ လူတစ္ဒါဇင္သာသာ ပဲပါတယ္။ ပအို၀္းအမ်ိဳးသားလြတ္ ေျမာက္ေရးအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (PNLO) ဆို တာ ထိုင္းႏိုင္ငံ ခ်င္းမိုင္မွာ ေနေန တဲ့ ခြန္ဥကၠာက ဦးေဆာင္ခဲ့တဲ့တစ္ ကိုုယ္ေတာ္ oneman show ပဲ။ (အဓိက ပအို၀္းလက္နက္ကိုင္အ ဖြဲ႕ PN0/PNA ၁၉၉၁ ဧၿပီလမွာ အစိုးရနဲ႔အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သ ေဘာတူၿပီးေနာက္မွာ ခြန္ဥကၠာက PNLO ကို တည္ေထာင္ခဲ့တာ။) ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ အင္အားအေတာင့္ တင္းဆံုးလက္နက္ကိုင္အဖဲြ႕ေတြ ထဲက ဘယ္အဖြဲ႕ကမွအခုသေဘာ တူညီခ်က္ကို လက္မွတ္မထိုးၾက ဘူး။ ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္ မေတာ္၊ ရွမ္းျပည္တပ္မေတာ္ (ေျမာက္ပိုင္း)၊ တအာင္န္း(ပေလာင္)အမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ ေရးတပ္မေတာ္၊ ျမန္မာအမ်ိဳးသား ဒီမိုကရက္တစ္မဟာမိတ္တပ္မ ေတာ္(ကိိုးကန္႔)၊ အမ်ိဳးသားဒီမိုက ရက္တစ္ မဟာမိတ္တပ္မေတာ္- ရွမ္းျပည္အေရွ႕ပိုင္း(မုိင္းလား)နဲ႔ အထူးသျဖင့္ လက္ရွိႏိုင္ငံမွာ အင္ အားအႀကီးဆံုးနဲ႔ လက္နက္တပ္ ဆင္မႈ အေတာင့္တင္းဆံုး တိုင္း ရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ျဖစ္ တဲ့ ‘၀’ျပည္ေသြးစည္းညီၫြတ္ေရး တပ္မေတာ္တို႔ေတြေပါ့။

အဲဒီေတာ့ စစ္ပြဲေတြေရာ... ေဆြးေႏြးပြဲေတြေရာဆိုပါေတာ့...။ ဆက္ျဖစ္ေနၾကမယ့္ အလားအ လာရွိပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ MPCဟာ လံုး၀မေအာင္ျမင္ျဖစ္သြားပါၿပီ။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ကို လႊဲယူ ဖို႔ ပိုထိေရာက္တဲ့ အဖြဲ႕သစ္တစ္ဖြဲ႕ တည္ေထာင္ေရးနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး လည္း ေဆြးေႏြးမႈေတြရွိၿပီးသားပါ။ အခုေတာ့MPCဟာသူတို႔မေအာင္ ျမင္တာေတြအတြက္ တ႐ုတ္ကို အျပစ္တင္ေနပံုပါပဲ။ အဲဒီအဖြဲ႕ ေတြဟာ လက္မွတ္မထိုးဖို႔ ဖိအား ေပးခံရတယ္လို႔ေျပာတယ္။ ဒါေပ မဲ့ ကိစၥရပ္က အဲဒီေလာက္မ႐ိုးစင္း ပါဘူး။ MPC ရဲ႕ မေအာင္ျမင္မႈေတြ အတြက္တျခား  ဆင္ေျခဆင္လက္ တစ္ခုေလာက္္ပါ။ ကိစၥက တိုင္း ရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အ မ်ားစုက ျပႆနာေတြအတြက္ အ ေျဖရွာဖို႔ အရင္ဆံုး ႏိုင္ငံေရးေဆြး ေႏြးပြဲေတြလုပ္ခ်င္တယ္။ အဲဒါၿပီး မွ ႏိုင္ငံေရးသေဘာတူညီခ်က္တစ္ ရပ္ကို သူတို႔လက္မွတ္ထိုးႏုိင္မွာ ပါ။ ေဆြးေႏြးပြဲကို ေနာက္က်ရင္ လုပ္မယ္ဆိုတဲ့ မျပတ္မသားကတိ ေတြနဲ႔ ‘တစ္ႏိုင္ငံလံုး ပစ္ခတ္တိုက္ ခိုက္မႈရပ္စဲေရး’ ကို ပထမဆံုးလုပ္ ေရးေတာင္းဆိုတာဟာ ျမင္းေရွ႕ မွာလွည္းကိုထားတာ(ႏြားေရွ႕ထြန္ က်ဴး)ပဲ။ အဲဒါက စစခ်င္းကတည္း က မေအာင္ျမင္ကိန္းႀကံဳခဲ့တာ။

လက္ရိွၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္လြဲေနတယ္ဆိုရင္ စစ္မွန္တဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရဖို႔ ဘယ္နည္းလမ္းက အေကာင္းဆံုးလဲဆိုတာ အႀကံျပဳေပးခ်င္ပါသလဲ။

ျပည္သူနဲ႔အထူးသျဖင့္ တိုင္းရင္းသားေတြဟာ ဖက္ဒရယ္၀ါဒကို ေလ့လာရလိမ့္မယ္။ ၿပီးေတာ့ႏိုင္ငံစည္းလံုးမႈအားေကာင္းေစမယ့္ ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စုတစ္စုအတြက္ အဆိုျပဳခ်က္ တစ္ရပ္ရလာမယ္။အခုထိေတာ့ စစ္မွန္တဲ့ ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စုဆိုတာကိုပဲ ေျပာေနၾကတယ္။ ဘယ္လိုပံုစံျဖစ္သင့္တယ္ဆိုတာေတာ့ မေျပာၾကဘူး။ အဲ့ဒီလို ဖက္ဒရယ္ အဆိုျပဳခ်က္ဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ ဘယ္လိုစနစ္မ်ိဳးကအေကာင္းဆံုးျဖစ္မလဲဆိုတာနဲ႔ပတ္သက္လို႔ ေဆြးေႏြးေရး အေျခခံျဖစ္လာႏိုင္တယ္။ဒါဟာ အပစ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီခ်က္တစ္ရပ္ရဲ႕ နည္းစနစ္ပိုင္းဆိုင္ရာေတြေဆြးေႏြးရင္းႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ အခ်ိန္ကုန္ေနတာထက္ အမ်ားႀကီးပိုအေရးပါတယ္။အပစ္ရပ္စာခ်ဳပ္ကို အခ်ိန္မေရြးေၾကညာႏိုင္တယ္။စာေရးထားတဲ့ သေဘာတူညီခ်က္ဆိုတာ မလိုပါဘူး။ သဘာ၀က်တဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္စဥ္မွာ ႏိုင္ငံရဲ႕ ျပႆနာကို ေျဖရွင္းဖို႔ ႏိုင္ငံေရးအေျဖတစ္ရပ္ကို ရွာေဖြေတြ႔ရိွတဲ့ အခါမွသာ သေဘာတူညီခ်က္ကို လက္မွတ္ေရးထိုးၾကတာျဖစ္တယ္။ အဲ့ဒီအေျခခံလုပ္ထံုးလုပ္နည္းကေန လြဲေနၿပီး ေအာင္ျမင္ရေအာင္ ျမန္မာကျခြင္းခ်က္မဟုတ္ဘူး။

7Day News Journal

No comments:

Post a Comment

My Blog List