Monday, October 12, 2015

မဲစာရင္းမွားယြင္းမႈအေပၚ အေၾကာင္းျပ ဆူပူမႈမျပဳလုပ္ရန္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ သတိေပး


မဲစာရင္းမွားယြင္းမႈအ ေပၚ အေၾကာင္းျပ၍ ဆူပူမႈမ်ားမ ျပဳလုပ္ရန္ လွည္းကူး ၿမိဳ႕နယ္၌ မဲဆြယ္စည္း႐ံုးမႈမ်ား ျပဳလုပ္စဥ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က သတိ ေပးေျပာၾကားသည္။ မဲစာရင္းမပါသူမ်ား  မဲေပး ႏိုင္ေစရန္  အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္က  ျပည္ေထာင္စုေရြး ေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ႏွင့္ေတြ႕ဆံု ညႇိႏႈိင္းမႈမ်ားျပဳလုပ္ေနၿပီး ေရြး ေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္အား ကူညီ ေထာက္ပံ့ေပးေနသည့္ ႏိုင္ငံျခား အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္လည္း ေတြ႕ ဆံုေဆြးေႏြးေနကာ ေရြးေကာက္ပြဲတည္ တည္ၿငိမ္ၿငိမ္ ျဖစ္ေပၚမည္ကို မလိုလားသူမ်ားအႀကိဳက္မျဖစ္ ေပၚေစရန္ ထိန္ထိန္းသိမ္းသိမ္း ရင္ဆိုင္သင့္သည္ဟု ၎ကေျပာၾကားသည္။

‘‘မဲစာရင္း ကိစၥနဲ႔ပတ္သက္ လို႔ ေထာင္ေခ်ာက္ထဲ မ၀င္မိပါ ေစနဲ႔။ ျပႆနာ ျဖစ္ေအာင္မလုပ္ ပါနဲ႔။ ေရြးေကာက္ပြဲနီးလာခ်ိန္မွာ ႐ံုးမွာ မလိုလားသူေတြက ေရြး ေကာက္ပြဲပ်က္ေအာင္ လုပ္ ေဆာင္မႈေတြ ရွိႏုိင္တာေၾကာင့္ အားလံုး သတိျပဳေစခ်င္တယ္’’ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေဖာင္ႀကီး၌ မဲဆြယ္ ေဟာေျပာမႈျပဳလုပ္စဥ္ သတိေပး ထည့္သြင္းေျပာ ၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ မဲဆြယ္စည္း႐ံုးေရးခရီးစဥ္တြင္ တက္ေရာက္ လာသည့္ မဲဆႏၵရွင္မ်ားက ၎တို႔ႀကံဳေတြ႕ေနရသည့္ မဲစာရင္းမွားယြင္းမႈ၊ မဲစာရင္း၌ အမည္က်န္ေနခဲ့မႈမ်ားႏွင့္ပတ္ သက္၍ အမ်ားဆံုးတင္ျပကာ ေမးခြန္းမ်ားေမးျမန္းခဲ့ၾကသည္။

 ‘‘ကြၽန္မတို႔ျပည္သူေတြအ ေနနဲ႔ မဲစာရင္းမွာမပါလို႔ဆိုၿပီး ေျပာဆိုေနတာဟာ ႏိုင္ငံေရးအသိ စိတ္တိုးတက္လာတာပဲ။ ဒီလိုမဲ ေပးရမယ္ဆိုတဲ့ အသိိစိတ္ ဓာတ္ ျမင့္မားလာတာအင္မတန္ေကာင္း ပါတယ္’’ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစု ၾကည္က ေျပာသည္။

ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ မဲေပး ပိုင္ခြင့္ရွိသည့္ မဲဆႏၵရွင္စာရင္းကို စက္တင္ ဘာလအတြင္းထုတ္ျပန္ခဲ့ရာ အမည္စာရင္းမွားယြင္းမႈႏွင့္ ယခင္ျပင္ဆင္ခ်က္ မ်ားအမွားအတိုင္းပါ၀င္လာျခင္း၊ ယခင္ထုတ္ျပန္စဥ္က အမည္ပါၿပီးသူမ်ား စက္တင္ဘာထုတ္ျပန္ စာရင္းတြင္ အမည္က်န္ခဲ့ျခင္းမ်ား  ႏိုင္ငံတစ္၀န္း ျဖစ္ေပၚခဲ့၍ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္အေပၚ ေ၀ဖန္မႈမ်ားအျပင္းအထန္ျပဳ လုပ္ခဲ့ၾကသည္။

 ‘‘မဲစာရင္းနဲ႔ပတ္သက္လို႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔ဆီက သူေတြက ေတာ္ေတာ္မခံမရပ္ ႏိုင္ျဖစ္ၾက တာ။ ကိုယ္ေထာက္ခံတဲ့ပါတီကို မဲစာရင္းမသမာမႈေၾကာင့္႐ံႈးသြား မွာကို စိုးရိမ္ေနၾကတာ’’ဟု လွည္း ကူးၿမိဳ႕နယ္ ရိပ္သာရပ္ကြက္ေနဦး ေက်ာ္စိုးကေျပာသည္။

ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ကမူ ထိုသို႔မဲစာရင္းမွား ယြင္းမႈမွာ နည္းပညာမွားယြင္းမႈ ေၾကာင့္ဟု ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားခဲ့ ေသာ္လည္း ေရြးေကာက္ပြဲရက္ တြင္ မဲဆႏၵရွင္မ်ား မဲေပးခြင့္ဆံုး႐ံႈး ႏိိုင္မႈအေပၚ မည္ကဲ့သို႔ တာ၀န္ယူ မည္ဆိုသည္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားထားျခင္း မရွိေသးေပ။

လက္ရွိအခ်ိန္တြင္မဲစာရင္း ျပင္ဆင္ရန္ႏွင့္ ျဖည့္သြင္းရန္ ေရြး ေကာက္ပြဲ က်င္းပမည့္ ရက္ႏွင့္နီး ကပ္ေနၿပီျဖစ္၍ ခက္ခဲႏိုင္ေသာ္ လည္း မဲေပးခြင့္ ရရွိသူမ်ား သြား ေရာက္မဲေပးရန္ မဲေပးခြင့္မရွိသူ မ်ားက ၀ိုင္း၀န္းကူညီရန္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က တိုက္တြန္းခဲ့သည္။

လွည္းကူးၿမိဳ႕နယ္ ေဖာင္ႀကီး ၌ ေအာက္တိုဘာ ၁၁ ရက္တြင္ ျပဳလုပ္သည့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ မဲဆြယ္စည္း႐ံုးေရးအခမ္းအနားကို ယင္းၿမိဳ႕နယ္ ရွိေနရာသံုုးခု၌  ျပဳလုပ္ခဲ့ရာ  ေနရာတစ္ခုခ်င္းစီ အလိုက္ေဒသခံႏွင့္မဲဆႏၵရွင္ တစ္ေသာင္းခန္႔တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။

7Day News Journal

No comments:

Post a Comment

My Blog List