Thursday, October 15, 2015

တစ္ႏုုိင္ငံလံုုးပစ္ခတ္တုုိက္ခုုိက္မႈရပ္စဲေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္ လက္မွတ္ေရးထုုိးပြဲ အခမ္းအနားတြင္ ႏိုုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ ေျပာၾကားေသာ မိန္႕ခြန္း


ဒီကေန႕ တစ္ႏိုုင္ငံလုုံးပစ္ခတ္တိုုက္ခိုုက္မႈ ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီခ်က္ စာခ်ဳပ္ လက္မွတ္ေရးထိုုးပြဲအခမ္းအနားကိုု လက္မွတ္ေရးထုုိးဖုိ႔ တက္ေရာက္ လာၾကတဲ့ တိုုင္းရင္းသား ေခါင္းေဆာင္ၾကီးမ်ား၊ ျပည္တြင္းအသိသက္ေသ မ်ား၊ ႏိုုင္ငံတကာ အသိသက္ေသမ်ား၊ ျမန္မာႏိုုင္ငံဆိုုင္ရာ ႏိုုင္ငံျခား သံတမန္ အၾကီး အကဲမ်ား၊ အစုုိးရ လႊတ္ေတာ္ တပ္မေတာ္မွ ကိုုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ႏိုုင္ငံ ေရးပါတီမွ ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ အရပ္ဖက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ကိုုယ္စား လွယ္ေတာ္မ်ားနဲ႕ အထူးဖိတ္ ၾကားထားေသာ ဧည့္သည္ေတာ္မ်ားကိုု မဂၤလာ အေပါင္းႏွင့္ ျပည့္စုုံပါေစ ေၾကာင္း ႏႈတ္ခြန္းဆက္ပါရေစ။

ဒီကေန႕ဟာ ကြ်န္ေတာ္တိုု႕ ျမန္မာႏိုုင္ငံအတြက္ အေရးပါတဲ့ သမိုုင္းဝင္ ေန႔ထူးေန႔ျမတ္ တစ္ခုုျဖစ္ပါတယ္။ ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ႕ ျငိမ္းခ်မ္းေရး အနာဂတ္ အတြက္ လမ္းသစ္တစ္ခုုကိုု ဖြင့္လွစ္ႏုုိင္ခဲ့ျပီ ျဖစ္ပါတယ္။

လြတ္လပ္ေရး ရၿပီးကတည္းက လက္နက္ကိုုင္ ပဋိပကၡေတြ ျမန္မာႏိုုင္ငံမွာ ေပၚေပါက္ခဲ့ပါတယ္။ ဒီပဋိပကၡေတြေၾကာင့္ ေသာင္းနဲ႔ ခ်ီတဲ့ ႏွစ္ဖက္စလုုံးက တပ္သားေတြ အသက္ဆုုံးရႈံး ခဲ့ၾကရပါတယ္။ လက္နက္ကိုုင္ ပဋိပကၡေဒသ ေတြမွာ ေနထိုင္ၾကတဲ့ သိန္းနဲ႔ခ်ီေသာ ျပည္သူေတြဟာ စစ္ေဘးစစ္ဒဏ္ကိုု ခါးစည္းခံခဲ့ရပါတယ္။ အားလုုံးဟာ ကိုုယ့္တိုုင္းရင္းသား ကိုုယ့္ျပည္သူေတြပဲ ျဖစ္ၾကပါတယ္။

ကြ်န္ေတာ္တိုု႕ အစိုုးရ တာဝန္စယူခဲ့တဲ့ အခ်ိန္မွာ ဒီမိုုကေရစီ စနစ္ကိုု ဦးတည္တဲ့ အေျပာင္းအလဲေတြကိုု စတင္ လုုပ္ေဆာင္ခဲ့ပါတယ္။ တစ္ဆက္တည္းမွာ ျငိမ္းခ်မ္းေရးမရွိဘဲ ဒီမိုုကေရစီ အေျပာင္းအလဲ ကိုု သြားဖိုု႕ ခက္မယ္ဆိုုတာကိုု သေဘာေပါက္ခဲ့ ပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးအတြက္ ၂၀၁၁ ၾသဂုုတ္လမွာ အစိုုးရကေန စတင္ကမ္းလွမ္းခဲ့ပါတယ္။ (၂) ႏွစ္အတြင္း အစိုုးရနဲ႕ တိုုင္းရင္းသားလက္ နက္ကိုုင္ (၁၄)ဖြဲ႕အၾကား အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီခ်က္ေတြကိုု ခ်ဳပ္ဆိုုိႏိုုင္ခဲ့ပါတယ္။ ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္းက လက္နက္ကိုုင္ပဋိပကၡေတြ ကိုု အေတာ္မ်ားမ်ား ေလွ်ာ့ခ်ႏိုုင္တဲ့ သေဘာတူညီခ်က္ေတြကိုုလည္း လက္မွတ္ေရးထိုုး ႏိုုင္ခဲ့ပါတယ္။

ဒါေပမယ့္ ကြ်န္ေတာ္တိုု႕ တိုုင္းျပည္မွာ ေရ႐ွည္တည္တံ့ခိုုင္ျမဲတဲ့ ျငိမ္းခ်မ္းေရး ရဖိုု႕ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးတစ္ခုုတည္းနဲ႕ မလုုံေလာက္ပါဘူး။ ကြ်န္ေတာ္ တိုု႕ရဲ႕ နက္နက္ရိႈင္းရႈိင္း ျပႆနာေတြကိုု အေျဖရွာႏိုုင္ဖိုု႕ ႏိုုင္ငံေရးေဆြး ေႏြးပြဲေတြ ရွိဖိုု႕လိုုပါတယ္။ တစ္ဆက္တည္းမွာပဲ ေဆြးေႏြးအေျဖရွာေနတဲ့ အခ်ိန္အေတာ အတြင္းမွာ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး ခိုုင္ခိုုင္မာမာျဖစ္ေစဖိုု႕ လိုုအပ္တဲ့ ျပင္ဆင္မႈေတြ လိုုပါတယ္။ ဒါေတြကိုု အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုုင္ဖိုု႕ အဓိကအင္အားစုုမ်ား လက္ခံတဲ့ ျငိမ္းခ်မ္းေရး ျဖစ္စဥ္တစ္ခုုရွိဖိုု႕ လိုုတယ္ ဆိုုတာကိုု ကြ်န္ေတာ္တိုု႕ သေဘာေပါက္ခဲ့ပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီခ်က္ေတြ ဘယ္ေလာက္ပဲရွိရွိ တစ္ႏိုုင္ငံလုုံးပစ္ခတ္တုုိက္ခိုုက္မႈ ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီခ်က္ (Nationwide Ceasefire Agreement- NCA) ဆိုုတဲ့ ေခါင္းစဥ္ေအာက္မွာ အားလုုံး က်ယ္ က်ယ္ျပန္႕ျပန္႕ လက္ခံထားတဲ့ ျငိမ္းခ်မ္းေရး ျဖစ္စဥ္တစ္ခုု ေပၚလာေအာင္ ဝိုုင္းဝန္းၾကိဳးစား ညိွႏိူင္းခဲ့ၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီလိုုေဆြးေႏြးညိႇႏိႈင္းခဲ့တဲ့အခါမွာ အစိုုးရဖက္က အသိအမွတ္ ျပဳမထားတဲ့ အဖြဲ႕ေတြ ပါဝင္ခဲ့ၾကေပမယ့္ အားလုုံးလက္ခံႏိုုင္တဲ့ ျဖစ္စဥ္တစ္ခုု ထြက္ေပၚ လာရမယ္ဆိုုတဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္နဲ႕ အားလုုံး ပါဝင္ေဆြးေႏြးနိုုင္ေအာင္ ၾကိဳးစားခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ NCA ထဲမွာ ပါဝင္တဲ့ သေဘာတူညီခ်က္ အားလုုံးနီးပါးက တိုုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုုင္မ်ားဖက္က တင္ျပခ်က္မ်ား အေပၚ အေျခခံျပီး အစိုုးရဖက္က ညိႇႏိႈင္းခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

အစိုုးရ၊ လႊတ္ေတာ္၊ တပ္မေတာ္ နဲ႕ တိုုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုုင္ အဖြဲ႕ အစည္းမ်ားမွ ကိုုယ္စားလွယ္မ်ားရဲ႕ ဝိုုင္းဝန္းၾကိဳးပမ္းမႈ၊ သည္းခံသေဘာ ထားၾကီးမႈ၊ အနစ္နာခံ ၾကိဳးစားအား ထုုတ္မႈေတြေၾကာင့္ တစ္ႏိုုင္ငံလုုံး ပစ္ခတ္တုုိက္ခိုုက္မႈ ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီခ်က္ စာခ်ဳပ္ကိုု ပါဝင္ေဆြး ေႏြးသူေတြ အားလုုံးက သေဘာတူႏိုုင္ခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

ကြ်န္ေတာ္တိုု႕ အစိုုးရအေနနဲ႕ကေတာ့ အားလုုံးလက္ခံတဲ့ ျငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္ စဥ္တစ္ခုု ေပၚေပါက္လာဖိုု႕က လက္မွတ္ေရးထိုုးေရးထက္ပိုုျပီး အေရးၾကီး ပါတယ္။ အားလုုံးလက္ခံတဲ့ ျငိမ္းခ်မ္းေရး ျဖစ္စဥ္တစ္ခုုကိုု အုုတ္ျမစ္ခ်ႏိုုင္ေရး က ျမန္မာျပည္အနာဂတ္အတြက္ အေရးၾကီးတဲ့ လုုပ္ငန္းစဥ္တစ္ရပ္လိုု႕ ကြ်န္ေတာ္တိုု႕ အစုုိးရက ခံယူျပီး NCA သေဘာတူညီမႈ ရေအာင္ အေကာင္ အထည္ ေဖာ္ခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ တိုုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုုင္ အဖြဲ႕အားလုုံးမပါ ႏိုုင္ေသးေပမယ့္ ကနဦးေရွ႕ေျပး အေနနဲ႕ပါဝင္ျပီး ေရွ႕ဆက္သြားဖုုိ႕ အဆင္သင့္ျဖစ္ေနတဲ့ အဖြဲ႕ေတြနဲ႕ အရင္ဦးစြာ လက္မွတ္ထိုုးဖုုိ႕ ဆုုံးျဖတ္ခဲ့တာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။
ဒါေပမယ့္ က်န္ေနေသးတဲ့ အဖြဲ႕ေတြ ပါဝင္ႏိုုင္ေရးကိုု ကြ်န္ေတာ္တိုု႕အားလုုံး ဆက္လက္ၾကိဳးပမ္းသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ သူတိုု႕အတြက္လည္း တံခါးဖြင့္ထား ပါတယ္။ သူတိုု႕ကိုုယ္တိုုင္ ပါဝင္ ေဆြးေႏြး ညိွႏူိင္း သေဘာတူခဲ့တဲ့ အခ်က္ မ်ားအေပၚမွာ အုုတ္ျမစ္ခ်ထားတဲ့ ျငိမ္းခ်မ္းေရးလုုပ္ငန္းစဥ္ ျဖစ္တဲ့ အတြက္ေၾကာင့္ ဒီျဖစ္စဥ္ကိုု အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာမွာ သူတိုု႕ရဲ႕ ဆႏၵေတြကိုုလည္း ထင္ဟပ္ေစမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ လက္မွတ္မထိုုးေသး တဲ့အဖြဲ႕ေတြ ေတာင္းဆိုုလာရင္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ရဲ႕ ဆက္လက္လုုပ္ ေဆာင္ရမယ့္ လုုပ္ငန္းေတြမွာ သူတိုု႕ပါဝင္ႏိုုင္ ေအာင္ ကြ်န္ေတာ္တိုု႕ အစိုုးရ အေနနဲ႕ ညိႇႏိႈင္း လုုပ္ေဆာင္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

အခုုတက္ေရာက္ လက္မွတ္ေရးထိုုးၾကတဲ့ ႏိုုင္ငံေတာ္အစိုုးရနဲ႕ တိုုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုုင္အဖြဲ႕မ်ားမွ ေခါင္းေဆာင္ေတြအေနနဲ႕ ကၽြန္ေတာ္တိုု႕ အားလုုံး ရဲ႕ ေအာင္ျမင္မႈကိုု လိႈက္လိႈက္လဲွလွဲ ဂုုဏ္ယူသင့္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ကြ်န္ေတာ္တိုု႕ရဲ႕ သမိုုင္းတန္ဖိုုးက NCA ကိုု ဘယ္ႏွစ္ဖြဲ႕ လက္မွတ္ေရးထိုုး တယ္ ဆိုုတာထက္ အားလုုံး လက္ခံထားတဲ့ သေဘာတူညီခ်က္ေတြကိုု ဘယ္ေလာက္ ထိထိ ေရာက္ေရာက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုုင္လဲ ဆိုုတဲ့ မွတ္ေက်ာက္ အေပၚမွာ အေျခခံပါလိမ့္မယ္။

NCA ပါ သေဘာတူညီခ်က္ေတြကိုု လက္ေတြ႕ အေကာင္ အထည္ေဖာ္မႈ အေပၚ အေျခခံျပီး ႏွစ္ဖက္အၾကား ယုုံၾကည္မႈ တည္ေဆာက္ေရးကိုု ပိုုမိုုခိုုင္မာေအာင္ လုုပ္ေဆာင္သြားၾကဖုုိ႔ ျဖစ္ပါတယ္။ က်န္ေနေသးတဲ့ အဖြဲ႕ေတြအေနနဲ႕လည္း NCA ပါ လုုပ္ငန္းစဥ္ေတြကိုု အေကာင္အထည္ ေဖာ္ႏိုုင္လာတာနဲ႕ အမွ် အေႏွးနဲ႔ အျမန္ဆိုုသလိုု ဒီျငိမ္းခ်မ္းေရး ျဖစ္စဥ္မွာ ပါဝင္လာၾကမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

NCA လက္မွတ္ေရးထိုုးျပီး ေပၚေပါက္လာမယ့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရး လုုပ္ငန္းစဥ္ ေတြက ေရွ႕ကိုု ဆက္သြားဖုုိ႕ပဲ ရွိပါတယ္။ ေနာက္ျပန္ လွည့္စရာ မရွိပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ NCAအေပၚ အေျခခံတဲ့ လုုပ္ငန္း စဥ္မ်ားဟာ ျမန္မာျပည္အနာဂတ္ သစ္ရဲ႕ ေရရွည္တည္တံ့ ခိုုင္ျမဲတဲ့ ျငိမ္းခ်မ္းေရးရရွိဖိုု႕ တစ္ခုုတည္းေသာ လမ္းေၾကာင္းအျဖစ္ ေပၚေပါက္လာမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

NCA ဟာ ေနာင္မ်ိဳးဆက္သစ္ေတြရဲ႕ အနာဂတ္အတြက္ သမိုုင္းလက္ေဆာင္ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဒီပြဲကိုု စီစဥ္ခဲ့စဥ္အခါမွာ မ်ိဳးဆက္သစ္လူငယ္ေတြ ကိုုပါ ဖိတ္ၾကားဖိုု႕ ကြ်န္ေတာ္တိုု႕ စဥ္းစားခဲ့ ပါတယ္။ သူတိုု႕ေတြရဲ႕ အနာဂတ္ အသစ္အတြက္ သူတိုု႕ရဲ႕ ေရွ႕ ေမွာက္မွာ ကြ်န္ေတာ္တိုု႕ေတြ ကတိကဝတ္ ျပဳၾကတာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

၂၀၁၄-၂၀၁၅ ႏွစ္ေတြရဲ႕ စစ္တမ္းေတြအရ ျမန္မာႏိုုင္ငံရဲ႕ လူဦးေရ ၁၀ ရာခိုုင္ႏူန္းဟာ တိုုက္ပြဲျဖစ္ပြားရာ ေဒသေတြမွာ ေနထိုုင္ၾကပါတယ္။ လူဦးေရ ၄၀ ရာခိုုင္ႏူန္းခန္႕ဟာ လက္နက္ကိုုင္ ပဋိပကၡရဲ႕ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈရွိတဲ့ ေဒသေတြမွာ ေနထိုုင္ၾကပါ တယ္။ NCA လက္မွတ္ေရးထိုုးလိုုက္ျပီး လုုပ္ငန္း စဥ္ေတြကိုု စတင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္တာနဲ႕ ပဋိပကၡေဘးထြက္ဆိုုးက်ိဳး ေတြ ခံစားေနရတဲ့ လူဦးေရရဲ႕ ၇၀ ရာခိုုင္ႏူန္းဟာ ျငိမ္းခ်မ္းေရးရဲ႕ အသီး အပြင့္ေတြကိုု အခ်ိန္တိုုတိုုအတြင္းမွာ ခံစားၾကရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

တိုုက္ပြဲေတြ ေလွ်ာ့ခ်ရပ္ဆိုုင္းႏိုု္င္ဖိုု႕ “ပစ္ခတ္တိုုက္ခိုုက္မႈ ရပ္စဲေရး ဆိုုင္ရာ ပူးတြဲေစာင့္ၾကည့္ၾကီးၾကပ္ေရး ေကာ္မတီ (JMC)” ကိုု ဖြဲ႕စည္းျပီး ထိန္းသိမ္း လုုပ္ေဆာင္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ တိုုက္ပြဲေတြ မရွိေတာ့တဲ့အခါ ဒီေဒသ ေတြမွာေနထုိင္တဲ့ ျပည္သူ လူထုုမ်ားဟာ ေအးေအးခ်မ္းခ်မ္းနဲ႕ လုုပ္ကိုုင္ စားေသာက္ ႏိုုင္ေတာ့မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

တည္ျငိမ္ေအးခ်မ္းလာတာနဲ႕အမွ် ႏိုုင္ငံေတာ္အစိုုးရ အေနနဲ႕ ဖြံ႕ျဖိဳးေရး လုုပ္ငန္းေတြကိုု ပိုုမိုု အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုုင္မွာ ျဖစ္ ပါတယ္။ ပဋိပကၡ အလြန္ေဒသေတြမွာ ႏိုုင္ငံတကာ အေထာက္အကူ ေတြ၊ လူထုုအက်ိဳးျပဳတဲ့ ရင္းႏီွးျမဳပ္ႏွံမႈေတြ ဝင္ေရာက္လာေစဖိုု႕ ဦးစားေပးလုုပ္ေဆာင္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

တစ္ဆက္တည္းမွာပဲ ျပည္ေထာင္စုု ျငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမႈ ပူးတြဲေကာ္မတီ (UPDJC) ကိုု ဖြဲ႕စည္းျပီး အမ်ိဳးသား ျပန္လည္ ရင္ၾကားေစ့ေရးကိုု ဦးတည္ထားတဲ့ ႏိုုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကိုု အေကာင္အထည္ေဖာ္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလုုပ္ငန္းစဥ္ေတြကိုု NCA က ျပဌာန္း ေပးလိုုက္တာျဖစ္ပါတယ္။
ယခုု လက္ငင္းခ်က္ခ်င္းမွာပဲ ကြ်န္ေတာ္တိုု႕တစ္ေတြ အၾကားမွာ ၾကီးမားတဲ့ ေအာင္ျမင္မႈၾကီး တစ္ခုုရွိေနပါျပီ။ တိုုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုုင္ အဖြဲ႕မ်ား အေနနဲ႔ ျပည္ေထာင္စုမၿပိဳကြဲေရး၊ တိုင္းရင္းသား စည္းလံုးညီညြတ္မႈမၿပိဳ ကြဲေရးနဲ႔ အခ်ဳပ္အျခာ အာဏာ တည္တံ့ခိုင္ျမဲေရးဆိုုတဲ့ တိုု႕တာဝန္အေရး သုုံးပါးကိုု သေဘာတူ လက္ခံခဲ့ၾကပါတယ္။ ႏိုု္င္ငံေတာ္အစိုုးရဖက္ကလည္း တိုုင္းရင္းသား ေတြ ေတာင္းဆိုုေနတဲ့ ဒီမိုုကေရစီ နဲ႕ ဖယ္ဒရယ္ စနစ္ကိုု အေျခခံတဲ့ ႏိုုင္ငံေတာ္ၾကီးကိုု တည္ေဆာက္ဖိုု႕အတြက္ လက္ခံ သေဘာတူ ခဲ့ျပီး ျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာျပည္ရဲ႕ အစိုုးရ အဆက္ဆက္မွာ တစ္ခါမွ မရွိခဲ့ ဘူးတဲ့ ကြ်န္ေတာ္တိုု႕အၾကား ဘုုံလက္ခံထားတဲ့ အနာဂတ္ ပန္းတိုုင္ တစ္ခုုကိုု သေဘာတူညီ ႏိုု္င္ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီဘုုံအနာဂတ္ကိုု အေကာင္အထည္ ေဖာ္ႏိုုင္ဘုုိ႕အတြက္ NCA ပါ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားကိုု အေကာင္အထည္ ေဖာ္နိုုင္ေရးက ကြ်န္ေတာ္တို႔ အားလုုံးအတြက္ အေရးၾကီးတဲ့ သမိုုင္းေပး တာဝန္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ NCA ဆိုုတာ ကြ်န္ေတာ္တိုု႕ ထားရစ္ခဲ့မယ့္ သမိုုင္း အေမြ ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။

ဒီကေန႕ကစျပီး ကြ်န္ေတာ္တိုု႕ အားလုုံးဟာ ကြ်န္ေတာ္တိုု႕ရဲ႕ ဘုုံအနာဂတ္ အတြက္ အတူတကြ တာဝန္ရွိသူေတြ ျဖစ္သြားပါျပီ။ ကြ်န္ေတာ္တိုု႕ရဲ႕ သမိုုင္းကိုု အတူတကြ ပုုံေဖာ္ေရးသား ၾကရေတာ့မွာပါ။ သမိုုင္းရဲ႕ ေအာင္ျမင္မႈ က်ရႈံးမႈေတြကိုု အတူတကြ တာဝန္ခံၾကရေတာ့မွာပါ။ ဒီကေန႔ လက္မွတ္ေရးထိုးတဲ့ NCA စာခ်ဳပ္ ဟာဆိုုရင္ ကြ်န္ေတာ္တို႔ အခ်င္းခ်င္း အၾကားမွာ တည္ေဆာက္ ရ႐ွိလာတဲ့ ယံုၾကည္မႈကို ျပသႏိုင္ခဲ့တာ ျဖစ္ပါ တယ္။ အနာဂတ္ မ်ိဳးဆက္သစ္မ်ားအတြက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အေမြတစ္ခုု ခ်န္ထားႏိုုင္ခဲ့ တာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ အားလံုးရဲ႕ စိတ္ရင္း ေစတနာ အမွန္ကိုလည္း ထင္ထင္႐ွား႐ွား သက္ေသထူႏိုင္ျခင္းပဲျဖစ္ပါတယ္။

နိဂုုံးခ်ဳပ္အေနနဲ႕ NCA လက္မွတ္ေရးထိုုးႏိုုင္ေရး အတြက္ ပါဝင္ႀကိဳးပမ္း ေဆာင္ရြက္ၾကသူအားလုုံးကိုု အစုုိးရအဖြဲ႕ကိုု္ယ္စား လည္းေကာင္း၊ ႏိုုင္ငံသား မ်ား ကိုု္ယ္စားလည္းေကာင္း ေက်းဇူး တင္ရွိေၾကာင္း ေျပာလိုုပါတယ္။ NCA လက္မွတ္ေရးထိုုးပြဲကေန ေအာင္ျမင္တဲ့ အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈ ျဖစ္လာတဲ့ အထိ ကၽြန္ေတာ္ တိုု႔အားလုုံး ဝိုုင္းဝန္းၾကိဳးစား ေဆာင္ရြက္ၾကဖိုု႕ တိုုက္တြန္း ရင္း သမိုုင္းမွတ္တိုုင္ကို အတူတကြ စိုုက္ထူၾကဖိုု႕ ဆႏၵျပဳ လိုုက္ပါတယ္။

အားလုုုံးကိုု ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။


Myanmar Peace Center

No comments:

Post a Comment

My Blog List