Saturday, May 02, 2015

“၀” ျပည္နယ္ ရရွိေရး ေထာက္ခံေပးပါဟု UWSA ေတာင္းဆို


၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒအရ ရရွိထားသည့္ “၀” ကိုယ္ပိုင္ အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရတိုင္းကို ျပည္နယ္အဆင့္ တိုးျမွင့္ သတ္မွတ္ေပးေရး အစိုးရႏွင့္ ညွိႏိႈင္းရာတြင္ တိုင္းရင္းသား ေခါင္းေဆာင္မ်ား ေထာက္ခံေပးပါဟု “၀” ျပည္ေသြးစည္းညီညြတ္ေရးတပ္မေတာ္ (UWSA ) စစ္ေသနာပတိခ်ဳပ္  ဦးေပါက္ယူခ်န္းက ေတာင္းဆို လိုက္သည္။
ဦးေပါက္ယူခ်န္း က ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ေမလ ၁ ရက္ေန႔က ပန္ဆန္း(ပန္ခမ္း)ၿမိဳ႕၊ “၀” ကန္႔သတ္နယ္ေျမရွိ ၄င္း၏ ေနအိမ္တြင္ က်င္းပသည့္ ပန္ဆန္း တိုင္းရင္းသား ထိပ္သီးေခါင္းေဆာင္မ်ား ညီလာခံ အဖြင့္ မိန္႔ခြန္းတြင္ အထက္ပါအတိုင္း ေတာင္းဆိုလိုက္ျခင္း ျဖစ္သည္။

ဦးေပါက္ယူခ်န္းမွာ “၀” ဘာသာစကားႏွင့္ တရုတ္ဘာသာစကားကိုသာ ေျပာဆိုႏုိင္သျဖင့္ အျခား တိုင္းရင္း သား ေခါင္းေဆာင္မ်ား နားလည္ႏိုင္ေစရန္ UWSA ၏ ေျပာေရးဆိုခြင့္ ရွိသူ ဦးေအာင္ျမင့္က ေပါက္ယူခ်န္း၏ မိန္႔ခြန္းကို ကိုယ္စားဖတ္ၾကားေပးခဲ့ရသည္။

UWSA စစ္ေသနာပတိခ်ဳပ္က”ဒီတႀကိမ္ တိုင္းရင္းသား အဖြဲ႔အစည္းေတြရဲ႕ ထိပ္သီး အစည္းအေ၀းမွာ အဖြဲ႔ အစည္း ေခါင္းေဆာင္ႀကီးမ်ားရဲ႕ စာနာမႈ၊ နားလည္မႈနဲ႔ ေထာက္ခံမႈမ်ား ရရွိႏုိင္ဖို႔ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္”ဟု ထည့္ သြင္း ေျပာၾကားသည္။

၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒတြင္ ရွမ္းျပည္နယ္ရွိ ဟိုပန္ၿမိဳ႕နယ္၊ မိုင္းေမာၿမိဳ႕နယ္၊ ပန္၀ိုင္ၿမိဳ႕နယ္၊ နားဖန္း ၿမိဳ႕နယ္၊ မက္မန္း ၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ပန္ဆန္း(ပန္ခမ္း)ၿမိဳ႕နယ္ စသည့္ (၆ ၿမိဳ႕နယ္)တို႔ကို ခရိုင္ႏွစ္ခုခြဲကာ “၀” ကိုယ္ပိုင္ အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရတိုင္း ျဖစ္သည္ဟု ျပဌာန္းထားသည္။

ယခု က်င္းပေနသည့္ ပန္ဆန္း ညီလာခံသို႔ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္း ၁၁ ဖြဲ႕မွ စစ္ဦးစီး ခ်ဳပ္မ်ား၊ ထိပ္သီး ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ အထူး ကိုယ္စားလွယ္ ၆၀ ဦးခန္႕ တက္ေရာက္လ်က္ရွိသည္။

“၀” ျပည္နယ္ သတ္မွတ္ေရး ေတာင္းဆိုေရး ကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ ကရင္ အမ်ိဳးသား အစည္းအရံုး (KNU) အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴး ပဒိုေစာကြယ္ထူး၀င္းက“ ဒါကေတာ့ က်ေနာ္တုိ႔ တကယ့္ ေဆြးေႏြးရမယ့္ ကိစၥပါ”ဟု ဧရာ၀တီသို႔ ေျပာသည္။

ပဒိုေစာကြယ္ထူး၀င္းက ကိုယ္ပိုင္ အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္တိုင္းကို  ျပည္နယ္အဆင့္ တိုးျမွင့္ေတာင္းဆိုေရး ရရွိေစရန္မွာ လက္ရွိ ႏုိင္ငံတြင္ က်င့္သံုးေနသည့္ ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒကို ျပင္ဆင္ရန္ လိုအပ္ၿပီး တိုင္းရင္းသား အမ်ားစု၏ ေထာက္ခံမႈကိုလည္း လိုအပ္မည္ဟု ေျပာဆိုသည္။

ညီလာခံသို႔ တက္ေရာက္လာၾကသည့္ စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္မ်ား၊ ထိပ္သီးေခါင္းေဆာင္မ်ားက လက္ရွိ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ားတြင္ တိုင္းရင္းသား စည္းလံုးညီညြတ္ေရး ပိုမိုခိုင္မာေစရန္၊ တပ္မေတာ္ႏွင့္ တိုက္ပြဲ ျဖစ္ ပြားမႈမ်ားကို ပူးေပါင္းေျဖရွင္းႏုိင္ရန္ ေမွ်ာ္မွန္းထားသည္ဟု ဆိုၾကသည္။

ပအို၀္း အမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႔ (PNLO)မွ အထူးကိုယ္စားလွယ္ ဗိုလ္မွဴးႀကီး ခြန္ဥကၠာက”ဒီ ညီလာခံက တိုင္းရင္းသား စည္းလံုးညီညြတ္ေရးကို ပိုအားေကာင္းေစပါတယ္။ အခု ဖြဲ႔ၿပီးသား UNFC တို႔ NCCT တို႔မွာ အင္အားႀကီး အဖြဲ႔ေတြက မပါေသးဘူး၊ အခု ပံုစံတမ်ိဳးနဲ႔ ၀င္လာေတာ့ တဘက္(အစုိးရ)နဲ႔ စကားေျပာတဲ့ အခ်ိန္မွာ ပိုၿပီး ေျပာႏုိင္ဆိုႏုိင္တာေပါ့” ဟု ေျပာသည္။

UWSA မွာ ၁၉၈၉ ခုႏွစ္မွ စတင္ကာ အစုိးရႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရယူခဲ့ၿပီး “၀” ကိုယ္ပိုင္ အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရတိုင္းတြင္ UWSA က လံုၿခံဳေရးဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ားကို ေဆာင္ရြက္ၿပီး “၀” ျပည္ ေသြးစည္းညီညြတ္ေရး ပါတီ (UWSP) က ႏုိင္ငံေရး ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးတို႔ကို ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိသည္။

UWSP က ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသကို ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ ျပည္နယ္အျဖစ္ တိုးျမွင့္ သတ္မွတ္ ေပးရန္ အစုိးရထံတြင္ ေတာင္းဆိုထားၿပီး ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ကလည္း ေနျပည္ေတာ္တြင္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ ခဲ့ဖူး သည္။

“၀” ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ ေဒသမွာ ဧရိယာ စတုရန္းမိုင္ ၁၇၀၀၀ ေက်ာ္ က်ယ္၀န္းၿပီး လူဦးေရ ၆ သိန္း ၀န္းက်င္ ေနထိုင္သည္ဟု သိရသည္။ လူဦးေရ ၆ သိန္း ၀န္းက်င္အနက္ ၇၅ ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ “၀” လူမ်ိဳး မ်ား ျဖစ္ၿပီး က်န္ ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ တရုတ္၊ အစၥလာမ္ဘာသာ၀င္မ်ား ႏွင့္ အျခား တိုင္းရင္းသား မ်ိဳးႏြယ္စု မ်ား ေနထိုင္သည္ဟု သိရသည္။

ဧရာဝတီ

No comments:

Post a Comment

My Blog List