Tuesday, April 28, 2015

ေစ့စပ္ၫႇိႏိႈင္းမႈ ေထာင္ေခ်ာက္


ေဒၚေအာင္ဆန္းစုုၾကည္ ဟာ ေရြးေကာက္ပြဲကိုု သပိတ္ေမွာက္ႏိုုင္တယ္လိုု႔ ေၾကျငာလိုုက္တဲ့ အခါမွာ ဦးသိန္းစိန္အစိုုးရဟာ ႏွစ္နဲ႔ခ်ီ လ်စ္လ်ဴရူထားတဲ့ ေျခာက္ပြင့္ဆိုုင္ ေတြ႔ဆံုု ေဆြးေႏြးမႈ လမ္းေၾကာင္းကိုု ဖြင့္ေပးလိုုက္တာကိုု ေတြ႔ရပါတယ္။ သည္ေနရာမွာ က်ေနာ္တိုု႔ဟာ မည္သည့္ ေသာ့ခ်က္ သေဘာတရား တခုုကိုု သင္ယူမိလိုုက္ ႏိုုင္ပါသလဲ။
သည္ေနရာမွာ က်ေနာ္တိုု႔ သင္ယူလိုုက္ႏိုုင္တဲ့ အခ်က္ကေတာ့ အာဏာလက္ကိုင္ျပဳသူေတြ ေစ့စပ္ၫႇိႏိႈင္းမႈ (negotiation)ကိုု လုုပ္လာရျခင္းဟာ အတိုုက္အခံရဲ့ ျခိမ္းေျခာက္ႏိုုင္တဲ့ ခြန္အားပမာဏ အေပၚမွာ မူတည္ေနတဲ့ သေဘာကိုု ျဖစ္ပါတယ္။ တနည္းအားျဖင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုုၾကည္က သပိတ္ေမွာက္မယ္ ဆိုုျပီး စိန္ေခၚလိုုက္တဲ့ ကိစၥဆိုုတာ ေနျပည္ေတာ္ကိုု ထိထိေရာက္ေရာက္ အၾကပ္ရိုုက္သြားေစတဲ့ “ခြန္အား” ျဖစ္တယ္ဆိုုတာကိုု ေဖာ္ျပေနပါတယ္။

ဒါေပမယ့္ က်ေနာ္တိုု႔ဟာ ေတြ႔ဆံုု ေဆြးေႏြးမႈ လမ္းေၾကာင္း ျဖစ္ေပၚလာတာနဲ႔ မိမိဘက္က ဖိအားေပးႏိုင္တဲ့ ခြန္အားကိုု ေလွ်ာ့လိုုက္ရမွာ၊ ရပ္လိုုက္ရမွာ မဟုုတ္ပါဘူး။ အမွန္အတိုုင္း ေျပာရရင္ ေစ့စပ္ၫႇိႏိႈင္းမႈ လမ္းေၾကာင္း ျဖစ္ထြန္းျခင္း ဆိုုတာထက္ ျခိမ္းေျခာက္ဖိအားေပးမႈကိုု လုုပ္ေဆာင္ႏိုုင္ျခင္းက အရင္းပဓာန မ်ားစြာ ပိုုက်ပါတယ္။ ဘာျဖစ္လိုု႔လဲဆိုုေတာ့ ေစ့စပ္ၫႇိႏိႈင္းမႈေတြရဲ႕ ရလဒ္ဟာ မိမိ အတိုုက္အခံ ဒီမိုုကေရစီ သမား ကေနျပီး အာဏာရွင္အေပၚ မည္ေရြ႕မည္မွ် အၾကပ္ကိုုင္ဖိအားေပးထားႏိုုင္သလဲဆိုုတဲ့အခ်က္အေပၚ မွာပဲ အဓိက မူတည္ေနလိုု႔ ျဖစ္ပါတယ္။

သည္ေနရာမွာ က်ေနာ္ဟာ ေစ့စပ္ၫႇိႏိႈင္းမႈဆိုုတာနဲ႔ ပတ္သက္လိုု႔ အတိုက္အခံေတြအေနနဲ႔ နည္းစနစ္ပိုုင္း ဆိုုင္ရာမွာ မသိမျဖစ္ အေရးၾကီးတဲ့ အေၾကာင္းအခ်က္ ေတြကိုု တင္ျပသြားပါမယ္။ ေစ့စပ္ၫႇိႏိႈင္းမႈ လမ္းေၾကာင္း ဆိုုတာဟာ လံုုးလုုံး ရုုန္းထြက္မရ ပိတ္မိသြားႏိုုင္တဲ့၊ မိမိဘက္က က်႐ႈံးသြားေစႏိုုင္တဲ့ ေက်ာ့ ကြင္းေထာင္ေခ်ာက္ေတြ အေတာ္ၾကီးကိုု ရွိေနပါတယ္။

ပထမဦးဆံုုး ေစ့စပ္ၫႇိႏိႈင္းမႈ လမ္းေၾကာင္းကိုု ေလွ်ာက္ျပီဆိုုတာနဲ႔ ဒီမိုုကေရစီေရး အတိုက္အခံေတြဟာ အာဏာရွင္အုုပ္စုုဟာ သူ႔ဘာသာသူ ဥာဏ္အလင္းရျပီး ေနရာကေန ဖယ္ေပးလိမ့္မွာပဲ ဆိုုတဲ့ အေကာင္း ဘက္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ိဳးကိုု လံုုးဝ ေဖ်ာက္ထားရပါမယ္။ “သူ႔ဘာသာသူ” လိုု႔ မိမိက ေမွ်ာ္လင့္လိုုက္တာနဲ႔ မိမိမွ ဆက္တိုုက္ဖိအားေပးမွသာ ပန္းတိုုင္ကိုု ေရႊ႕ႏိုုင္လိမ့္မယ္၊ ငါတုုိ႔ဟာ ဒူးေလာက္တင္မွ ရင္ေလာက္က်ႏိုုင္လိမ့္ မယ္ ဆိုုတဲ့ မိမိကိုုယ္ကိုု အျမဲမျပတ္ သတိေပး ႏိႈးေဆာ္ဖိုု႔ရန္ ကိစၥကိုု ပ်က္ကြက္မိပါလိမ့္မယ္။

optimism (အေကာင္းဘက္ကိုု ႏွလံုုးသြင္း ေမွ်ာ္လင့္ျခင္း)ဟာ အတိုုက္အခံဟာ မရစဖူး အေတြ႔အၾကံဳ အသစ္၊ မေတြ႔ ၾကံဳစဖူး လူအသစ္ေတြနဲ႔ ဆက္ဆံရတဲ့ အခါမွာ အလြယ္တကူက်ေရာက္သြားႏိုုင္တဲ့ ပထမဆံုုး ေထာင္ေခ်ာက္ပါ။ (ဂ်င္းရွပ္ရဲ႕ “အာဏာရွင္စနစ္မွသည္ ဒီမုိကေရစီ ဆီသိုု႔” ေနာက္ဆံုုးတည္းျဖတ္ မႈ အခန္း(၂)မွာ ေလ့လာႏိုုင္ပါတယ္။)

ဒုုတိယ ေထာင္ေခ်ာက္က လက္ေတြ႔နဲ႔ မနီးစပ္သေလာက္ ေဖာက္ျပန္မႈ အဂတိတရား လမ္းေၾကာင္းဖက္ကိုု တိမ္းညြတ္ဖုုိ႔ လြယ္ကူေစတဲ့ win-win (နင္လည္းႏိုုင္ ငါလည္းႏိုုင္) အျမင္ဦးတည္ခ်က္ ျဖစ္ပါတယ္။ နင္ လည္းႏိုုင္၊ ငါလည္းႏိုုင္ ဆိုုတာေတာ့ ဟုုတ္ပါရဲ႕။ ခက္တာက တကယ့္ သေဘာ အစစ္အမွန္ဟာ “နင္လည္း ယူ ငါလည္းယူ”၊ ဒါမ်ိဳးဟာ ျပည္သူလူထုု အတြက္ ပိုုမိုုဆိုုးဝါးေစတဲ့ ကိစၥ ျဖစ္ပါတယ္။ အာဏာကို ေဝစုခြဲ သလို လုပ္လိုု႔ မရပါဘူး။ Separation of Powers ဆိုုတာ အာဏာ လုပ္ပိုင္ခြင့္ကို ခြဲထုုတ္ ကန္႔ သတ္ ျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။

win-win ဆိုုတဲံ အျမင္ဦးတည္ခ်က္ဟာ သည္လိုု ႏိုင္ငံေရး ဒႆန အေျခခံ သေဘာတရားမွာ လြဲမွားေနရုုံမွ် တင္မက ဆိုုးဝါးတဲ့ တေစၧေကာင္ၾကီး တေကာင္ ပူးေနတာမ်ိဳးပါ။ အတိုုက္အခံဟာ ‘ႏိုု္င္ျပီ’ ဆိုုတဲ့ အသိမွား ၾကီး တခုုကိုု ရင္ဝယ္ ပိုုက္မိလိုုက္တယ္။ သည္မွာတင္ ေနာက္ထပ္ စြန္႔စားမႈေတြ ၊ တဖက္ကိုု ဆက္လက္ ဖိအားေပးမႈေတြ လုုပ္ေဆာင္ဖိုု႔ကိုု ေမ့ေလ်ာ့ ပ်က္ကြက္သြားတတ္ပါတယ္။ ႏိုင္ငံေရးဆိုုင္ရာ ေစ့စပ္ေဆြးေႏြး မႈေတြမွာ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ ေက်နပ္သေဘာတူမႈကိုု ရယူႏိုုင္ျခင္း (compromise) ဟာ ႏိုင္ငံေရးသ မားေကာင္းေတြမွာ မရွိမျဖစ္ လိုုအပ္တဲ့ အဓိက အရည္အခ်င္းပါ။ ဒါေပမယ့္ တရားမွ်တမႈဆိုုင္ရာ အေျခခံ အက်ဆံုုး ကိစၥေတြမွာ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ၾကားက မွ်တေသာ အလယ္ဆိုုတာ မရွိပါဘူး။

လက္ရွိ အေနအထားလိုုဟာမ်ိဳး စစ္တပ္က ဗမာ့ႏိုုင္ငံေရး ဦးေဆာင္မႈ အခန္းက႑တြင္ ဆက္လက္ ပါဝင္ႏိုုင္ေရး၊ ထိန္းခ်ဳပ္ေရးဥပေဒေတြ ဆက္လက္ ျဖစ္ေပၚေနေစေရး ဆိုုတာမ်ိဳး ျပည္သူတိုု႔၏ လြတ္လပ္ျခင္း ကိုု အေျခခံကေန ေစာ္ကားရိုုက္ခ်ိဳးထားတဲ့ ကိစၥမ်ိဳးေတြမွာ compromise ဆိုုျပီး တဖက္အာဏာရွင္ ကိုု ေလွ်ာ့ေပးလိုု႔ မရပါဘူး။ ျပည္သူလူထုု၏ အေျခခံအက်ဆံုုး အခြင့္အေရးေတြကိုု တိုုက္ရိုုက္ခ်ိဳးေဖာက္ေန တဲ့ ကိစၥေတြဟာ လံုုးဝ ဖယ္ရွားပစ္လိုုက္ဖိုု႔ ဖိအားေပးမႈကိုုပဲ ေစ့စပ္ၫႇိႏိႈင္းပြဲမွာ ဒီမုုိကေရစီသမားဘက္က ကိုုယ္စားလွယ္ဟာ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ေတာင္းဆိုုရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ သည္လိုု ေတာင္းဆိုုဖုုိ႔အတြက္ အတိုုက္ အခံဟာ တဖက္အာဏာပိုင္ေတြကိုု ျခိမ္းေျခာက္ အၾကပ္ကိုုင္ႏိုုင္တဲ့ ပရိယာယ္ေတြ၊ ခြန္အားေတြကိုု ၾကြယ္ဝစြာ စုုေဆာင္းထားရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

တတိယအခ်က္က အတိုက္အခံသည္  ေစ့စပ္ၫႇိႏိႈင္းပြဲဆိုုတာကိုု လိႈက္လိႈက္လွဲလွဲ စိတ္ဝင္စားမႈ ရွိ သေလာက္ တဖက္ အာဏာရွင္ဘက္သား ေတြဟာ ဒီပြဲေတြ အေပၚမွာ ေစတနာမွန္ ထားရွိရည္ရြယ္ျပီး လုုပ္ကိုုင္ေလ့မရွိဘူး ဆိုုတာကိုု သိျမင္မွန္းဆထားဖိုု႔ လိုုပါတယ္။ အတိုက္အခံ ကိုုယ္စားလွယ္ဟာ အၾကမ္းမဖက္ ယံုုၾကည္မႈလက္နက္နဲ႔ တိုုက္ပြဲဝင္သူ၊ တဖက္အာဏာရွင္ဟာ စစ္အင္အား နဲ႔ အၾကမ္းဖက္ ဖိႏွိပ္မႈကိုု လုုပ္ခ်င္သလိုု လုုပ္ႏိုုင္သူ၊ သည္လိုု အားခ်င္းမမွ်တဲ့ အခါမွာ အတိုက္အခံ ကိုုယ္စားလွယ္ဟာ ေစ့ စပ္ၫိႇႏိႈင္းမႈကိုု အဓိက ထြက္ေပါက္အျဖစ္ သတ္မွတ္လိုုၾကတာခ်ည္းပါပဲ။

ဒါေပမယ့္ သည္ေနရာမွာ အထူး သတိထားဖိုု႔ လိုုတာက အဲသလိုုမ်ိဳး အားခ်င္းမမွ်ဘူး ဆိုုတဲ့ အခ်က္ကိုုက အာဏာရွင္ဟာ မိမိကိုု ဘာမွ အမွန္တကယ္ အေလွ်ာ့ေပးလိမ့္မွာ မဟုုတ္ဘူး ဆိုုတဲ့ အခ်က္ ျဖစ္ပါတယ္ ။ ေယ်ဘုုယ်အားျဖင့္ မိမိမွာ တဖက္ကိုု ျဖိဳလဲေစႏိုုင္တဲ့ ‘အား’ မယ္မယ္ရရ မရွိဘဲနဲ႔ အာဏာရွင္ဘက္ သားေတြ က ခြင့္ျပဳကမ္းလွမ္းလာတဲ့ ေစ့စပ္ၫႇိႏိႈင္းပြဲေတြ ဆိုုတာမ်ိဳးဟာ စိတ္ရင္းေစတနာ မွန္ကန္မႈ ရွိဖို႕ဆိုတာ လုံးဝ မေသခ်ာပါ။ 

ဒါေၾကာင့္ ေဆြးေႏြးပြဲေတြမွာ မိမိတိုု႔ ဒီမိုကေရစီေရးဘက္ကို ေက်နပ္ေလာက္စရာ ကတိ တစံုုတရာ ေပးခဲ့ မယ္ဆိုုရင္လည္း အဲသည္ ကတိဟာ အမွန္တကယ္ အေကာင္အထည္ ေပၚလာေလ့ မရွိသလိုု ေနာက္ဆံုုး မွာ သူတိုု႔ စိတ္ရွိရင္ရွိသလိုု ျပန္ေတာင္ရုုပ္သိမ္းသြားတတ္တာ အမ်ိဳးသားပညာေရး ဥပေဒမူၾကမ္းနဲ႕ ေက်ာင္း သားသပိတ္ ျဖိဳခြဲခံရမႈက သက္ေသပါပဲ။

ဒါမ်ိဳး ရည္ရြယ္ရင္းမွန္၊ ေစတနာမွန္ ဘာဆိုုဘာမွ အမွန္တကယ္ မရွိဘဲနဲ႔ အာဏာကိုု ခ်ဳပ္ကိုုင္ထားသူေတြ ဟာ ဘာလိုု႔ ေဆြးေႏြးပြဲေတြ လုုပ္ဖိုု႔ ကမ္းလွမ္းတတ္ၾကသလဲ။ အာဏာရွင္ေတြဟာ ဆန္႔က်င္ဘက္ အုုပ္စုု အတိုုက္အခံေတြနဲ႔ ေတြ႔ဆံုုၫႇိႏိႈင္းပါတယ္ဆိုုျပီး မိမိ ရပ္တည္ခ်က္၏ တရားဝင္မႈကိုု အမ်ားျပည္သူ နဲ႔ ႏိုုင္ငံ တကာ ေရွ႕ေမွာက္ ခိုုင္မာေစလိုုရင္းဟာ အဓိက ျဖစ္ပါတယ္။ ေစ့စပ္ၫႇိႏိႈင္းပြဲေတြဟာ ၄င္းတိုု႔တြင္ ႏိုုင္ငံကိုု အုုပ္စိုုးပိုုင္ခြင့္ တရားဝင္ အာဏာရွိမႈ၊ ၄င္းတိုု႔သည္ တရားဝင္ အစိုုးရ ျဖစ္ေၾကာင္း ျပသ ခိုုင္မာေစလိုုျခင္း သက္သက္၊ တနည္းအားျဖင့္ အတိုုက္အခံ အင္အားစုုေတြကိုု ‘ခုုတံုုး’ လုုပ္ခ်င္တဲ့ သေဘာဟာလည္း အဓိက ရည္ရြယ္ခ်က္ ျဖစ္ေနတတ္ေလ့ ရွိပါတယ္။

ဧရာဝတီ

No comments:

Post a Comment

My Blog List