Friday, May 29, 2015

မေျပာင္းလဲေသးသည့္ ခုနစ္ႏွစ္သား ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ


ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးသန္းေ႐ႊ ဦးေဆာင္သည့္ ႏိုင္ငံေတာ္ ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး ေကာင္စီ (န.အ.ဖ) အစိုးရလက္ထက္က အစျပဳၿပီး အသက္ဝင္လာခဲ့သည့္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒကို က်င့္သံုးလာခဲ့သည္မွာ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ေမလ ၂၉ ရက္တြင္ သက္တမ္းအားျဖင့္ (၇) ႏွစ္တိတိ ျပည့္ခဲ့ၿပီ ျဖစ္သည္။
၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒကို အတည္ျပဳ ျပ႒ာန္းလိုက္ေၾကာင္း န.အ.ဖ အစိုးရက ေၾကညာခ်က္အမွတ္ ၇/၂၀၀၈ ျဖင့္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္၊ ေမလ ၂၉ ရက္တြင္ ေၾကညာခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ျမန္မာျပည္သူမ်ားကသာမက ႏိုင္ငံတကာကပါ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲသင့္သည္ဟု လက္ခံထားသည့္ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ၏ သက္တမ္းသည္ (၇)ႏွစ္ျပည့္ၿပီ ျဖစ္ေသာ္လည္း ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲျခင္းမွာကား လက္ရွိအခ်ိန္ထိ လံုးဝနတၳိ။

ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ရန္ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေဟာင္းမ်ားဦးေဆာင္ေသာ အာဏာရ (ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး)ပါတီအမတ္မ်ား ေနရာအမ်ားဆံုး ယူထားသည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ က ႀကိဳးပမ္းလာသည္မွာ (၂) ႏွစ္ေက်ာ္ရွိလာၿပီ ျဖစ္ေသာ္လည္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ျခင္း မရွိေသးေပ။

ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒကို ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲမတိုင္မီ ျပင္ဆင္ႏုိင္ျခင္း ရွိ၊ မရွိမွာ အစိုးရႏွင့္ အာဏာရပါတီ၏ အေပၚတြင္ မူတည္ေနၿပီး “ေႏွာင့္ေႏွးေနရတဲ့ အေၾကာင္းရင္းဟာ လက္ရွိအာဏာရ အစိုးရနဲ႔ အာဏာရပါတီရဲ့ ႏိုင္ငံေရးဆႏၵအေပၚမွာ သြားၿပီးမူတည္ေနတယ္။ အမ်ိဳးသားျပန္လည္ သင့္ျမတ္ေရးအတြက္ တကယ္လုပ္မယ္ဆိုရင္ေတာ့ ျပည္သူလူထုနဲ႔ တိုင္းရင္းသားေတြရဲ့ ဆႏၵနဲ႔ ဖြဲ႔စည္းပံုျပင္ဆင္မႈေတြကို ညိႇႏႈိုင္းေဆြးေႏြးၿပီးေတာ့ လုပ္ဖို႔လိုတယ္” ဟု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ လူမွဳတရားမွ်တမႈ ေဖာ္ေဆာင္ေရးအဖြဲ႔ အမႈေဆာင္ ဒါ႐ိုက္တာ ေဒါက္တာ ေသာင္းထြန္းက ေျပာသည္။

ေနာ္ေဝႏိုင္ငံတြင္မူ ၁၈၁၄ ခုႏွစ္ကစၿပီး က်င့္သံုးခဲ့သည့္ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒသည္ ႏွစ္ေပါင္းႏွစ္ရာအတြင္း အႀကိမ္ေပါင္း ၂၀၀ ထက္မနည္း ျပင္ဆင္ခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္။

ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒသည္ ျပည္သူလူထုအတြက္ အက်ိဳးမရွိပါက ျပင္ရမည္ဟု ေနာ္ေဝႏိုင္ငံ၏ ပဥၥမေျမာက္ ဟာရယ္လ္ဘုရင္က ၂၀၁၄ ႏွစ္ကုန္ပိုင္းက ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ လာေရာက္သည့္ ခရီးစဥ္တြင္ တိုက္တြန္း ေျပာဆိုခဲ့ေသးသည္။

၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒကို ျပည္လံုးကြၽတ္ ဆႏၵခံယူပြဲ က်င္းပခဲ့သည့္ ၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္၊ ေမလ ၁ဝ ရက္သည္ ဖ်က္အား ကမာၻ႔အဆင့္ ရွစ္ရွိၿပီး ျပည္သူတစ္သိန္းေက်ာ္ကို ေသေစခဲ့ေသာ နာဂစ္မုန္တုိင္း တုိက္ခတ္ၿပီး ရက္သတၱတစ္ပတ္ေက်ာ္သာ ၾကာေသးသည့္ အခ်ိန္ျဖစ္သည္။ အဆိုပါ ဆႏၵခံယူပြဲတြင္ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒကို ျပည္သူ ၉၂ ဒသမ ၄ ရာခိုင္ႏႈန္းက ေထာက္ခံခဲ့သည္ဟု ထိုစဥ္ စစ္အစိုးရက ေၾကညာခဲ့သည္။

႐ုပ္ဆိုးအက်ည္းတန္ ျဖစ္ရပ္ျဖစ္ေသာ နာဂစ္မုန္တိုင္းတိုက္ခတ္မႈမွ စတင္ခဲ့သည့္ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒကို မျပင္ႏုိင္ပါက ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲသည္ “လြတ္လပ္ရင္ လြတ္လပ္ပါလိမ့္မယ္၊ တရားမွ်တမႈကေတာ့ ရွိလိမ့္မွာ မဟုတ္ပါဘူး” ဟု ႏုိင္ငံေရး ေလ့လာသံုးသပ္သူ ဦးသန္းစိုးႏုိင္က မွတ္ခ်က္ျပဳသည္။

လက္ရွိတြင္ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပရန္မွာ အခ်ိန္ကာလအားျဖင့္ ငါးလခန္႔သာ လိုေတာ့ၿပီး အေျခခံဥပေဒကို မျပင္ဘဲ ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပမည္ဆိုပါက ၀ါရင့္အတိုက္အခံေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္မွာ မည္သည့္နည္းႏွင့္မွ် သမၼတ ျဖစ္ခြင့္ရွိမည္ မဟုတ္ေပ။

အေၾကာင္းမွာ စစ္အစိုးရ စိတ္ႀကိဳက္ေရးဆြဲခဲ့သည့္ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒသည္ ကြယ္လြန္သူ ခင္ပြန္းႏွင့္ အဂၤလန္ႏိုင္ငံသား ခံယူထားသည့္ သားႏွစ္ေယာက္ရွိေသာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို သမၼတျဖစ္ခြင့္ ကန္႔သတ္ထားေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

ထို႔ျပင္ အေျခခံ ဥပေဒပုဒ္မ ၄၃၆ သည္လည္း အခန္းေပါင္း ၁၅ ခန္းႏွင့္ ပုဒ္မေပါင္း ၄၀၀ ေက်ာ္ ပါရွိသည့္ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ တစ္ခုလံုးကို ျပင္မရေအာင္ ေရးဆြဲထားသည္ဟု အမ်ားစုက ယူဆေနၾကသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ပုဒ္မ ၄၃၆ အရ ယင္းဥပေဒ၏ အေရးပါ အခရာက်ေသာ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကို ျပင္ဆင္လိုပါက ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ၇၅ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္၏ သေဘာတူညီခ်က္ျဖင့္သာ ျပင္ဆင္ႏုိင္ၿပီး ျပည္လံုးကၽြတ္ ဆႏၵခံယူပြဲလုပ္ရန္လည္း လိုေသးကာ ဆႏၵမဲ ေပးပိုင္ခြင့္ရွိသူ ျပည္သူ ထက္ဝက္ေက်ာ္က ေထာက္ခံမွသာ ျပင္ဆင္ႏိုင္ခြင့္ေပးထားသည္။

ဥပေဒျပဳေရး မ႑ိဳင္၏ အခရာက်ေသာ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္မူ စစ္တပ္က ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ အာဏာရပါတီက ၆၀ ရာခိုင္ႏွဳန္းခန္႔ ေနရာယူထားသည့္အတြက္ ၎တို႔ သေဘာမတူသည့္ ပုဒ္မမ်ားကို ျပင္ဆင္ႏိုင္ဖြယ္ရာမရွိဟု ဦးသန္းစိုးႏုိင္က ဆိုသည္။

ၾကားျဖတ္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ၿပီး လႊတ္ေတာ္တြင္း ေရာက္ရွိလာသည့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ပါတီကမူ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးအတြက္ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္သြားမည္ဟု ၈၈ မ်ိဳးဆက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ပြင့္လင္းလူ႔အဖြဲ႔အစည္းႏွင့္အတူ ပူးတြဲႏိုင္ငံေရး ေၾကညာစာတမ္း တစ္ေစာင္ ၿပီးခဲ့သည့္ ရက္ပိုင္းက ထုတ္ျပန္ထားသည္။

အစိုးရက ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရး ျပႆနာမ်ားကို လ်စ္လ်ဴ႐ွဳကာ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးကို မ်က္ကြယ္ျပဳထားသည္ဟုသာ ေၾကညာစာတမ္းတြင္ ပါရွိသည္။

သို႔ေသာ္ ဖြဲ႔စည္းပံု ျပင္ဆင္ေရးကို မည္ကဲ့သို႔ လုပ္ေဆာင္သြားမည္ကိုမူ အဆိုပါ ေၾကညာစာတမ္းတြင္ တိတိက်က် ထည့္သြင္းမထားသကဲ့သို႔ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုျခင္းလည္း မရွိေပ။

ထို႔ေၾကာင့္ ၂၀၁၅ အေထြေထြ ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ ၂၀၁၅ အလြန္ ႏုိင္ငံေရး အခင္းအက်င္းသည္ လြတ္လပ္မႈ၊ တရားမွ်တမႈရွိ မရွိမွာ အစိုးရ၊ စစ္တပ္ႏွင့္ အာဏာရပါတီတို႔၏ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရး သေဘာ ထား အေပၚသာ မူတည္မည့္ အေနအထား ျဖစ္ေနသည္။

Mizzima - News in Burmese

No comments:

Post a Comment

My Blog List