Thursday, September 11, 2014

သရဖူႏွင့္ အလွမယ္ ေရြးခ်ယ္ျခင္း ျပႆနာမ်ား


ယေန႔ကာလ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ျဖစ္ေပၚေနသည့္ အလွမယ္ေရြးပြဲ အ႐ႈပ္ေတာ္ပံုမ်ားအေၾကာင္းကို အရင္း တည္၍ ျမန္မာ့အလွမယ္သမုိင္းကုိ ျပန္လည္ေလ့ လာမိသည္။ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ မယ္ဗမာ (ျမန္မာ) ေရြးပြဲကို လြတ္လပ္ေရး အႀကိဳကာလ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္တြင္ စတင္ က်င္းပသည္။ ေရႊတိဂံုေစတီ အေနာက္ဘက္ မုခ္တြင္ က်င္းပသည့္ ႐ုပ္ရွင္ႏွင့္ ျပဇာတ္အစည္းအ႐ံုး ျပပြဲႏွင့္အတူ  ပူးတြဲက်င္းပခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ 

ပထမဦးဆံုးေသာ မယ္ဗမာမွာ ေဒၚလီခ်ဳိ (Dolly Cho) ျဖစ္သည္။

၁၉၄၈ ခုႏွစ္ ျမန္မာႏုိင္ငံ လြတ္လပ္ေရး ရရွိသည့္ ႏွစ္မွာပင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ အုိလံပစ္ ေကာင္စီက အားကစားပြဲ က်င္းပခဲ့ သည္။ မယ္ေရြးပြဲလည္း ပါသည္။ ခင္သန္းႂကြယ္က အုိလံပစ္မယ္ဘြဲ႔ႏွင့္အတူ မယ္ဗမာဘြဲ႔ကုိပါ ဆြတ္ခူး ရရွိခဲ့သည္။

ယင္း မယ္ေရြးပြဲမွ စကာ ျမန္မာႏုိင္ငံ တ၀န္းလံုး မယ္ေရြးပြဲမ်ား ေခတ္စားလာခဲ့သည္။ ၿမိဳ႕နယ္ မယ္ေရြးပြဲ မ်ားမွ အစ တုိင္းႏွင့္ ျပည္နယ္အထိ မယ္ေရြးပြဲမ်ား က်ယ္ျပန္႔ခဲ့ရာ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္တြင္ ေတာ္လွန္ေရး ေကာင္စီက မယ္ေရြးပြဲမ်ားကို ပိတ္လုိက္သည့္ ကာလအထိ ျဖစ္သည္။

ထုိသို႔ ေမာင္မယ္ ေရြးပြဲက်င္းပရာတြင္ သက္ဆုိင္ရာ အားကစားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္မ်ား ကသာ ဦးစီးက်င္းပခဲ့ၾကျခင္း ျဖစ္သည္။ ယင္းအျပင္ ေမာင္ဗမာ၊ မယ္ဗမာ (ျမန္မာ) မ်ားမွာ တႏွစ္လွ်င္ တဦးသာ ထြက္သည္။ သို႔ျဖစ္ရာ ၁၆ ဦးသာ တရား၀င္ ရွိခဲ့ဖူးသည္။ မွတ္မိသမွ် တင္ျပရမည္ဆုိလွ်င္ ခင္စန္းႂကြယ္၊ ေနာ္လီဇာဘင္ဆင္၊ မီနီပု၊ ႏုႏုရီ၊ ျဖဴျဖဴရွိန္၊ ၀ါ၀ါရွိန္၊ ျမျမသန္း၊ နန္းျမင့္ေမ၊ ခင္ျမင့္ျမင့္၊ သန္းသန္းေအး၊ နန္းျမတ္ျမတ္ေထြး၊ မျမေသြး၊ လီလီစုိးရင္၊ ေမျမင့္ရီႏွင့္ ခင္သန္းႏု တုိ႔ ျဖစ္ၾကသည္။

လြတ္လပ္ေရးေခတ္၊ မယ္ေလာကကုိ ခင္စန္းႂကြယ္မွ စတင္ခဲ့ၿပီး ခင္သန္းႏုႏွင့္ အဆံုးသတ္ခဲ့သည္။

ခင္သန္းႏုမွာ ျပည္ေထာင္စုမယ္ ျဖစ္သည္။ မယ္ဗမာေရြးပြဲတြင္မူ တတိယသာ ရသည္။ ခင္သန္းႏုမွာ တႏွစ္ထဲမွာပင္ မယ္ဘြဲ႔ (၅) ဘြဲ႔ကို ဆက္တုိက္ ဆြတ္ခူးခဲ့သူ ျဖစ္သည္။ ပညာတံခြန္မယ္၊ (ပ်ဥ္းမနား) ရမည္းသင္းမယ္၊ မယ္မႏၲေလး၊ ဥတၱရတုိင္းမယ္ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုမယ္ ျဖစ္သည္။

အထက္တန္း ေက်ာင္းသူဘ၀တြင္ ရရွိခဲ့ျခင္း ျဖစ္သျဖင့္ မယ္ဘြဲ႔မ်ား ရစဥ္က အသက္ ၁၈ ႏွစ္ မျပည့္ေသး သည္ကေတာ့ ေသခ်ာသည္။ ထုိစဥ္က မယ္ေရြးပြဲ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ၾကသည့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားမွာ ၿပိဳင္ပြဲ က်င္းပေရး ေကာ္မတီက ခ်မွတ္ ထားသည့္ ၿပိဳင္ပြဲစည္းကမ္းမ်ားမွ အပ တျခားေသာ စာခ်ဳပ္ စာတမ္းမ်ား လက္မွတ္ ေရးထုိးခဲ့ၾကျခင္း မရွိသည္မွာလည္း ေသခ်ာသည္။

မယ္ဘြဲ႔မ်ား ရၿပီးေနာက္ ေကာင္းေသာ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္း လုပ္ငန္းမ်ားကုိ လြတ္လပ္စြာ (လြတ္လပ္ စြာ) ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ ၾကသည္။ သုိ႔မုိ႔ေၾကာင့္ ထုိစဥ္က ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ မယ္ဘြဲ႔ရသူမ်ားမွစကာ မယ္ဗမာမ်ား အထိ ႐ုပ္ရွင္ ေလာကထဲသုိ႔ ၀င္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။

မုဒံုမယ္ တင္တင္မူ၊ ဖ်ာပံုမယ္ တင္တင္ေအး၊ သိမ္ျဖဴမယ္ ခင္ေအးဟန္၊ ကသာမယ္ မခင္မွီတို႔မွာ ထင္ရွား ခဲ့ၾကသည္။ မယ္ဗမာမ်ား ျဖစ္ၾကသည့္ မစိန္ေအး၊ ေနာ္လီဇာဘင္ဆင္၊ ခင္သန္းႏု၊ ေမရီျမင့္ စသည္တို႔မွာ ထင္ရွားသည့္ ႐ုပ္ရွင္မင္းသမီးမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။

ႏုိင္ငံျခားတြင္ မယ္ဘြဲ႔ရသူ တဦးပင္လွ်င္ ျမန္မာ႐ုပ္ရွင္ ေလာကတြင္ ေက်ာ္ၾကားခဲ့ဖူးသည္။ ရွန္ဟုိင္းမယ္ ေမရီျမင့္ ျဖစ္သည္။

၁၉၆၂ ခုႏွစ္ ေတာ္လွန္ေရး ေကာင္စီအစိုးရ တက္လာၿပီးေနာက္ မယ္ေရြးပြဲကို ပိတ္ပင္တားျမစ္ လုိက္ သည္။ ဇယာအုိႏွင့္ ကညာပ်ဳိတို႔ ေဘာလံုးပြဲမ်ားကုိလည္း တားျမစ္ ပိတ္ပင္ခဲ့သည္။ ၿပီးေတာ့ ျမင္းၿပိဳင္ပြဲ မ်ားလည္း ျပဳလုပ္ခြင့္ မေပးေတာ့ပါ၊ အမ်ဳိးသမီး ေဘာလံုးပြဲမ်ားမွာ န၀တ အစိုးရလက္ထက္က်မွသာ ျပန္လည္က်င္းပခြင့္ ရခဲ့သည္။ မယ္ေရြးပဲြမ်ား ေနရာတြင္ လွယဥ္ေက်းမယ္ အမည္ျဖင့္ ၿပိဳင္ပြဲက အစားထုိး ၀င္ေရာက္လာသည္။ ေမာင္ႏွင့္ႏွမ၊ သားႏွင့္အမိ အတူတူထုိင္ ၾကည့္ႏိုင္သည့္ ၀တ္စံုမ်ားျဖင့္သာ ယွဥ္ၿပိဳင္ ၾကရသည္။ ကိုယ္ဟန္ျပ ၾကရသည္။

၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္ ေနာက္ပိုင္းတြင္ မယ္ေရြးပြဲမ်ား ျပန္လည္၍ တစခန္းထလာသည္။ ယင္းေရြးပြဲမ်ားကို သက္ဆုိင္ရာ အားကစား အဖြဲ႔အစည္းမ်ားက ႀကီးမႉးက်င္းပျခင္းမဟုတ္ဘဲ ပုဂၢလိက အဖြဲ႔အစည္းမ်ားက ႀကီးမႉးက်င္းပခဲ့ၾကျခင္း ျဖစ္သည္။ မယ္ေရြးသည့္ အဖြဲ႔ (Organization) မ်ားကလည္း အၿပိဳင္အဆုိင္ ရွိလာသည္။

ယခင္က တႏွစ္လွ်င္ မယ္ဗမာ (ျမန္မာ) တဦးသာ ရွိခဲ့ရာမွ ယခုအခါတြင္ ႏုိင္ငံတကာတြင္ ေခါင္းစဥ္မ်ဳိးစံုျဖင့္ က်င္းပေနသည့္ အလွမယ္ ေရြးပြဲမ်ားတြင္ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ ေနၾကသည့္ ျပည္တြင္းထြက္ အလွမယ္ေပါင္း မ်ားစြာ ရွိေနခဲ့သည္။ လူမ်ားလွ်င္ ျပႆနာေပါင္းစံုရွိသည္ ဆုိဘိအလား ျပႆနာေပါင္းစံု ရွိလာခဲ့သည္။

ယင္းျပႆနာမ်ား ထဲတြင္ ထိပ္ဆံုးေရာက္ေနသည့္ ျပႆနာမွာ ေတာင္ကုိရီးယားႏိုင္ငံမွ အာရွ၊ ပစိဖိတ္၊ ကမၻာ့ မယ္ေရြးပြဲ အဖြဲ႔ႏွင့္ ယင္းၿပိဳင္ပြဲ (၂၀၁၄) တြင္ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ၿပီး အလွဆံုးမယ္ သရဖူကုိ ဆြတ္ခူးခဲ့ သည့္ ေမျမတ္ႏိုးတို႔၏ ျပႆနာပင္ ျဖစ္သည္။ ယင္းျပႆနာမွာ တစတစႀကီးထြားလာသည္။

ျမန္မာ အလွမယ္ထံမွ အေၾကာင္းမဲ့ သရဖူျပန္သိမ္းမည္ဆုိျခင္းကို လက္မခံႏိုင္ ေၾကာင္း၊ ေမျမတ္ႏိုးႀကံဳ ေတြ႔ေနရသည့္ ျပႆနာမွာ သူတဦးတည္း အတြက္ မဟုတ္ေၾကာင္း၊ ၎ကဲ့သို႔ ၿပိဳင္ပြဲသို႔ မည္သည့္ ျပည္တြင္း အဖြဲ႔အစည္း (Organization) ကေရြးခ်ယ္ေစလႊတ္ယွဥ္ၿပိဳင္ေစသည္ ျဖစ္ေစ ၿပိဳင္ပြဲ၀င္မယ္သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ကုိ ကုိယ္စားျပဳ ယွဥ္ၿပိဳင္ျခင္းသာ ျဖစ္ေၾကာင္း ေရးခဲ့သည္။

ျပည္တြင္း၌ ႏုိင္ငံေပါင္းစံုမွ အလွမယ္ေရြးပြဲမ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ထားသည့္ အဖြဲ႔အစည္း (Organization) မ်ား ရွိေန သည္။ သူတို႔အခ်င္းခ်င္းလည္း အၿပိဳင္အဆုိင္ ျဖစ္ေနၾကဟန္ တူသည္။ ယင္း ၿပိဳင္ဆုိင္မႈမ်ားၾကားတြင္ သတင္း မီဒီယာ သမားမ်ားႏွင့္ အႏုပညာရွင္မ်ား ဘုမသိ ဘမသိျဖင့္ ၾကားညႇပ္ပါ၀င္ေနသည္။

အဖြဲ႔အစည္း(Organization)မ်ားက အလွမယ္ ေရြးပြဲတပြဲတြင္ ၿပိဳင္ပြဲ၀င္မယ္မ်ားအနက္ ပဏာမလက္ေရြးစင္ မယ္ ၁၀ ဦး ေရြးခ်ယ္ထာသည္။ မည္သို႔ေသာ စည္းကမ္း သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ေရြးခ်ယ္ခဲ့သည္ကိုမူ မသိရ။ ေရြးခ်ယ္ၿပီး ပဏာမ လက္ေရြးစင္ မယ္ေလာင္း ၁၀ ဦးကို ယင္းပြဲသို႔ တက္ေရာက္လာသည့္ သတင္းမီဒီယာ မ်ားက ေရြးခ်ယ္ေပးခဲ့ ၾကသည္ ဟူသတည္း။

ေနာက္ အလွမယ္ေရြးပြဲ တပြဲတခုတြင္မူ ယင္း အလွမယ္ေရြးပြဲသို႔ တက္ေရာက္ၾကည့္ရႈ အားေပးၾကသည့္ အထူး ဧည့္သည္ေတာ္မ်ား ျဖစ္ၾကသည့္ အႏုပညာရွင္မ်ားက ေရြးခ်ယ္ေပးခဲ့ၾကသည္ဟု သတင္းမ်ားတြင္ ဖတ္လိုက္ရသည္။

က်ေနာ္တို႔ ဆီက သတင္းမီဒီယာမ်ားႏွင့္ အႏုပညာရွင္မ်ားသည္ အလွမယ္ေရြးပြဲတြင္ ဒိုင္လူႀကီးမ်ား ျဖစ္ကုန္ၾကသည္။ အလွမယ္ ေရြးပြဲ ဒိုင္လူႀကီး အလုပ္သည္ မိမိတို႔အလုပ္ ဟုတ္ မဟုတ္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ သတင္းမီဒီယာမ်ားႏွင့္ အႏုပညာရွင္မ်ား ျပန္လည္ စဥ္းစားသင့္ၾကပါသည္။ ယင္းသို႔ ေရြးခ်ယ္ျခင္းသည္ မွန္ကန္မွ်တပါ၏ေလာ။

တဖန္ မယ္ေရြးခ်ယ္ေရး အတြက္ မည္သည့္ စည္းကမ္း စံႏႈန္း သတ္မွတ္ခ်က္ စသည္တို႔လည္း ထင္သာျမင္ သာ မေတြ႔ရ။ လက္သိပ္ထိုး၍ လက္လွည့္သင့္ရာ ေရြးခ်ယ္သကဲ့သို႔ ျဖစ္ေနျခင္းသည္ ျမန္မာ့မယ္ေရြးခ်ယ္ပြဲ အနာဂတ္ကို ထိခိုက္ေစႏိုင္ေၾကာင္း သတိျပဳ သင့္သည္။

ထို႔အျပင္ သတင္းမီဒီယာ တခ်ဳိ႕ကလည္း မယ္ေလာင္းမ်ား ေရႊတိဂုံဘုရား တက္ဖူးၾကမည္ ဆုိျခင္းက အစ သတင္းလုပ္ေန ၾကသည္။ ေရႊတိဂုံဘုရားသို႔ ေန႔စဥ္ ဘုရားဖူးမ်ား ေထာင္ခ်ီ၍ ရွိေနသည့္ ၾကားထဲတြင္ သာမန္ မိန္းကေလးမ်ား ဘုရားတက္ဖူး ၾကမည္ ဆိုသည္ကေတာ့ သတင္းထူး၊ သတင္းဆန္း ဟုတ္မဟုတ္ သတင္းမီဒီယာ သမားမ်ား စဥ္းစားႏိုင္ၾကဖို႔ေတာ့ လိုပါသည္။

ေမျမတ္ႏိုးႏွင့္ အလွမယ္ သရဖူ ျပႆနာမွာ ယခုအခါက်ေတာ့ မီးပြင့္သတင္းႀကီး ျဖစ္လာသည္။ ႐ုံးေရာက္ ဂတ္ေရာက္ ေရာက္ေတာ့မည့္ အေနအထားပင္ ျဖစ္သည္။ ေမျမတ္ႏိုးက ျပည္တြင္း၌ သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲ လုပ္သည္။ ကိုရီးယား အဖြဲ႔အစည္းဘက္ကလည္း သူတို႔ ျပည္တြင္း မီဒီယာမ်ားတြင္ သရဖူအေၾကာင္း သတင္းေတြ ထုတ္ျပန္သည္။

ေမျမတ္ႏိုး သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ အဓိက အေရးႀကီးသည့္ အခ်က္တခ်က္ ပါ၀င္ေနသည္။ ယင္းမွာ စပြန္ဆာ (Sponsor) ရေရးအတြက္ ေတာင္ကိုရီးယား ႏိုင္ငံမွာသာမက ဂ်ပန္ႏုိင္ငံအထိ စပြန္ဆာ သြားရွာရမည္၊ ထိုသို႔ ရွာေဖြရာတြင္ လုပ္ငန္းရွင္ႀကီးအား အေဖာ္ျပဳေပးရမည္ဟု ေတာင္ကိုရီးယား Organization မွ တာ၀န္ရွိသူမ်ားက ေျပာဆိုသည္ ဟူသည့္ အခ်က္ ပါ၀င္သည္။

ေမျမတ္ႏိုး၏ ေျပာဆိုခ်က္ကို ေတာင္ကိုရီးယား အလွမယ္ေဟာင္းတဦး၊ အဂၤလန္မွ ၿပိဳင္ပြဲ၀င္တဦးႏွင့္ ကိုရီးယား-အေမရိကန္ ကျပား ႐ုပ္ရွင္မင္းသမီး တဦးတို႔က ေထာက္ခံ ေျပာဆိုၾကသည္။ ကမၻာေက်ာ္ ၀ီကီပီဒီယားကလည္း ေတာင္ကိုရီးယား Organization လုပ္ရပ္ကို ေဖာ္ထုတ္ခဲ့ၾကသည္။ ကိုရီးယား-အေမရိကန္ ရုပ္ရွင္မင္းသမီး အာဒမ္ခ်ဳိက သူ၏ လူမႈစာမ်က္ႏွာတြင္ ေအာက္ပါအတိုင္း ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

“ဒီကိစၥကို က်မ မေက်နပ္ပါဘူး။ ပလတ္စတစ္ ဆာဂ်ရီ လုပ္ဖို႔နဲ႔ စီးပြားေရးသမားေတြရဲ႕ ေစာင့္ေရွာက္ျခင္း ကို ျငင္းဆန္တဲ့ အတြက္ သူတို႔က ေမျမတ္ႏိုးဆီက သရဖူကို ျပန္သိမ္းခဲ့ပါတယ္။ ေမျမတ္ႏိုးရဲ႕ လုပ္ရပ္ေတြ အတြက္ သူ႔ကို က်မ ေလးစားပါတယ္။ ေမျမတ္ႏိုးဆီက သရဖူ အသိမ္းမခံသင့္ပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ ကံမေကာင္း စြာနဲ႔ အသိမ္းခံရမယ့္ အေနအထား ျဖစ္ေနပါတယ္။ ဒီအဖြဲ႔အစည္းက ယုတ္မာၿပီး တရားမွ်တမႈ မရွိတဲ့ အဖြဲ႔အစည္းပါ။ သူတို႔ရဲ႕ ေတာင္းဆိုခ်က္ကို မလိုက္ေလ်ာႏိုင္ခဲ့တဲ့ က်မလည္း အလုပ္ျပဳတ္ခဲ့ရပါ တယ္” ဟု ၂၀၀၄ မယ္ ကိုရီးယား အလွမယ္ေဟာင္း အာဒမ္ခ်ဳိ (ခ်ီကာဂို) က ေရးသားထားသည္။

ယင္းျပႆနာကို ေတာင္ကိုရီးယား Organization က တရား၀င္ ရွင္းလင္းေပးဖို႔ လိုသည္။ ဒုတိယ အခ်က္မွာ ေမျမတ္ႏိုးကို ပလပ္စတစ္ ဆာဂ်ရီလုပ္ခုိင္းသည့္ ကိစၥျဖစ္ၿပီး တတိယ ေျဖရွင္းရမည့္ အခ်က္မွာ ေမျမတ္ႏိုး မိခင္၏ ဗီဇာအတုကိစၥ ျဖစ္ပါသည္။

ဗီဇာအတု ျဖစ္ေၾကာင္း အရပ္သား အဖြဲ႔အစည္းမ်ားက သိရွိၿပီး ေတာင္ကိုရီးယားႏိုင္ငံ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရး ဌာနက ဘာေၾကာင့္ မသိပါသနည္း။ ျမန္မာႏိုင္ငံဘက္မွလည္း ဗီဇာအတုျဖင့္ ထြက္ခ်ည္ ၀င္ခ်ည္ လုပ္ေန သည္ကို ဘာေၾကာင့္ မသိၾကပါ သနည္း။

ယခု ျပႆနာမွာ ေမျမတ္ႏိုးတဦးတည္း ျပႆနာ မဟုတ္ေတာ့ပါ။ ကိုရီးယား မီဒီယာမ်ားတြင္ ေမျမတ္ႏိုး အမည္ မသုံးဘဲ ၀ါးလုံးရွည္ႏွင့္ ယမ္းကာ Myanmar Beauty Queen အသုံးအႏႈန္းျဖင့္ သတင္းေရးသား ေနၾကသည္။ ယင္းသို႔ ေရးသားျခင္းမ်ိဳးသည္ ကာယကံရွင္သာမက ကာယကံရွင္ႏွင့္ ဆက္စပ္ေနသည့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား အပါအ၀င္ ႏိုင္ငံေတာ္အထိပင္ ထိခိုက္နစ္နာေစသည္။

တဖန္ ျပည္တြင္း အလွမယ္ ေရြးခ်ယ္ေရး အဖြဲ႔ (Organization) မ်ား အေနျဖင့္လည္း ဂ်ဴးစံသာ၊ ခင္၀င့္၀ါႏွင့္ ထားထက္ထက္တို႔ႏွင့္ ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ျပႆနာမ်ား ကိုပါ ရွင္းလင္းေပးၾကဖို႔ လိုၿပီ ျဖစ္သည္။

အလွမယ္ေရြးပြဲသည္ အားကစားၿပိဳင္ပြဲဟု ေခတ္အဆက္ဆက္တြင္ သတ္မွတ္ခဲ့ၾကပါသည္။ အားကစားၿပိဳင္ ပြဲဆိုလ်င္ အားကစားအာဏာပိုင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား ျဖစ္ၾကသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ကာယဗလ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္၊ ျပည္ေထာင္ စုအားကစား၀န္ႀကီးဌာနႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အမ်ဳိးသားအိုလံပစ္ေကာင္စီတို႔က အားကစားေလာကဂုဏ္သတင္း ကို ညစ္ႏြမ္းေစသည့္ အလွမယ္ ေရြးပြဲ အရႈပ္ေတာ္ပုံမ်ားကို ၀င္ေရာက္ကိုင္တြယ္ ေျဖရွင္းသင့္ပါသည္။

အထူးသျဖင့္ ႏိုင္ငံကိုယ္စားျပဳ အလွမယ္ ေရြးခ်ယ္ရာတြင္ – ျပည္တြင္း အလွမယ္ေရြးသည့္ အဖြဲ႔ (Organization) မ်ား မည္သို႔ ေပၚေပါက္လာၿပီး မည္သို႔မည္ပုံ ေဆာင္ရြက္ေနၾကသနည္း၊ မည္သူေတြ ပါ၀င္ပတ္သက္ ေနသနည္း၊ ျဖစ္ေပၚ လာႏိုင္သည့္ ျပႆနာ အရပ္ရပ္ကို မည္သို႔ ကိုင္တြယ္ ေျဖရွင္း သြားမည္ဆုိသည္ကို အားကစား အာဏာပိုင္ အဖြဲ႔ႀကီးက ျပည့္ျပည့္စုံစုံ သိထားသင့္သည္ ဟု ထင္ျမင္ပါသည္။ 

ဧရာ၀တီ

No comments:

Post a Comment

My Blog List