Thursday, January 09, 2014

ႀကိဳတင္မဲ အျငင္းပြားစရာမျဖစ္ရန္ ေကာ္မရွင္ျပင္ဆင္လာမည့္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ႀကိဳတင္မဲေပးမႈတြင္ အျငင္းပြားဖြယ္ရာမ်ားမႀကံဳ ေတြ႕ရန္ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ဆိုင္ရာ နည္းဥပေဒကို ျပင္ဆင္ထားၿပီး မဲ႐ံုတာ၀န္ရိွသူ မ်ား တိက်စြာလိုက္ နာေဆာင္ရြက္ရန္စီစဥ္ေနသည္ဟု ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္အဖြဲ႕၀င္ ဦးေသာင္းလိႈင္က ဇန္န၀ါရီ ၇ ရက္တြင္ မဇိ္ၥ်မကို ေျပာသည္။

“၂၀၁၀ တုန္းက အခ်ိန္ျပင္ဆင္မႈ သိပ္မရလို႔ ျဖစ္ခဲ႔တဲ့ ႀကိဳတင္မဲကိစၥကိုလည္း ဥပေဒနဲ႔အညီ ေသခ်ာ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေအာင္ ျပ႒ာန္းထားတယ္။ အကုန္လံုးကိုေတာ့ ေျပာျပလို႔ မရေသးဘူး။ အခုအခ်ိန္မွာ နည္းဥပေဒက အၾကမ္းၿပီးသြားၿပီ”ဟု ဆိုသည္။

ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ကာလအစျဖစ္သည့္၂၀၁၀ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲတြင္ မသမာေသာ ႀကိဳတင္မဲမ်ားျဖင့္ အႏိုင္ရမႈမ်ားရိွခဲ့သည္ဟု ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားက စြပ္စြဲေျပာဆိုၾကျခင္း ျဖစ္သည္။

အဆိုပါကာလအတြင္း ေစာင့္ၾကည့္ခဲ့သည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဒီမိုကရက္တစ္အင္အားစုအဖြဲ႕ကလည္း ၂၀၁၁ ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလ ၃၀ ရက္တြင္ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ မသမာမႈမ်ားကို ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့ၿပီး ယင္းတြင္ ႀကိဳတင္မဲ မသမာမႈမ်ားလည္း ပါ၀င္ခဲ့သည္။

“၂၀၁၀ တုန္းက ပံုပ်က္ပန္းပ်က္ပဲ ဥပေဒထဲမွာက ႀကိဳတင္မဲဆိုတာ ျပည္သူေတြရဲ႕ မဲေပးႏိုင္ခြင့္ အခြင့္ အေရး မဆံုး႐ႈံးေအာင္လို႔ ရည္ရြယ္ျပ႒ာန္းထားတယ္ဆိုေတာ့ အရမ္းေကာင္းတယ္။ ဒါေပမဲ့ တကယ္ ေဆာင္ရြက္တဲ႔အခါမွာ ဒီႀကိဳတင္မဲဆိုတာကို လက္နက္တစ္ခုလို ကိုင္တြယ္အသံုးျပဳသြားတာရယ္ ဥပေဒကို လိုသလို သံုးသြားတာေတြရိွတယ္”ဟု တိုင္းရင္းသား စည္းလံုးညီၫြတ္ေရးပါတီ ဗဟိုအလုပ္အမႈ ေဆာင္ ေကာ္မတီ၀င္ ဦးထြန္းရီက ေျပာသည္။

၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္ေရြးေကာက္ပြဲမွ စတင္ ပါ၀င္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့သည့္ ၎တို႔ပါတီသည္ ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ မႀကံဳ ဘူးသည့္ အေျခအေနမ်ား ႀကံဳခဲ့ရၿပီး ႀကိဳတင္မဲေၾကာင့္ ႏိုင္ရာမွ ႐ႈံးသြားျခင္းပင္ ရိွခဲ့သည္ဟု ဦးထြန္းရီက ဆိုသည္။ “ႀကိဳတင္မဲဆိုတာက ဖြင့္တာနဲ႔ ေရာက္လာရမယ္။ ဒါေပမဲ့ မေရာက္လာဘဲ မဲေရၿပီးမွေတာင္ ေရာက္လာတာေတြက ရိွေနေသးတယ္”ဟု ေျပာသည္။

၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ပါ၀င္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့သည့္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအင္အားစုပါတီ၏ ဥကၠ႒ အျဖစ္ တာ၀န္ယူထားသူ ဦးခင္ေမာင္ေဆြကမူ ႀကိဳတင္မဲေပးမည့္ ျပည္သူမ်ားစာရင္းကို ႀကိဳတင္ေၾက ညာရန္၊ လံုၿခံဳစြာသိမ္းဆည္းရန္၊ သတ္မွတ္ခ်ိန္အတြင္း အေရာက္ေပးပို႔ရန္၊ ေရတြက္ရာတြင္ ပြင့္လင္း ျမင္သာမႈရိွရန္ ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္အေနျဖင့္ ႀကိဳတင္ေဆာင္ရြက္သင့္သည္ဟု သံုး သပ္သည္။

“၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ မႏၱေလးတိုင္းမွာ ျဖစ္ခဲ့သလို ညက်မွ ေရာက္လာသလို မျဖစ္ဖို႔ အေရးႀကီး တယ္။ ဒါမ်ိဳးေတြကို ေကာ္မရွင္အေနနဲ႔ တာ၀န္ယူႏိုင္သလား။ တိတိက်က် တာ၀န္ေပးထားဖို႔လိုမယ္” ဟု ဦးခင္ေမာင္ေဆြက ေျပာသည္။

ႀကိဳတင္မဲမ်ားကို သက္ဆိုင္ရာနယ္ေျမ ေရြးေကာက္ပြဲတာ၀န္ရိွသူမ်ားက ႀကိဳတင္ေကာက္ခံထား၍ ေရြး ေကာက္ပြဲ က်င္းပသည့္ေန႔မတိုင္မီအထိ လံုၿခံဳစြာ သိမ္းဆည္းထားၿပီး မဲ႐ံုဖြင့္ခ်ိန္ နံနက္ ၆ နာရီမွ မဲ႐ံုပိတ္ ခ်ိန္ ညေန ၄ နာရီအတြင္း အပ္ႏွံရန္ ဥပေဒမ်ားက သတ္မွတ္ထားေသာ္လည္း အျငင္းပြားဖြယ္ရာမ်ား ႀကံဳ ေတြ႕ခဲ့ရျခင္း ျဖစ္သည္။

“ဥပေဒဆိုတာက စာရြက္ေပၚမွာေရးထားတဲ့အရာ လက္ေတြ႕ အေကာင္အထည္ေဖာ္တဲ႔အခါက်မွ ဥပေဒ ကို ေလ်ာ့ခ်င္သလိုေလ်ာ့၊ ဆန္႔ခ်င္သလိုဆန္႔ ဒီလိုမ်ိဳးေတြေၾကာင့္ ျပႆနာေတြျဖစ္ရတယ္” ဟု အမ်ိဳး သားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မတီ၀င္ ဦး၀င္းျမင့္က သံုးသပ္သည္။

ႀကိဳတင္မဲကို ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပခ်ိန္တြင္ သက္ဆိုင္ရာမဲဆႏၵနယ္မွ ေက်ာ္လြန္၍ ခရီးေ၀းသြားလာရန္ရိွ သူမ်ား၊ အနာႀကီးေရာဂါစြဲကပ္သူမ်ား၊ ေရာဂါေ၀ဒနာျပင္းထန္စြာ ခံစားေနရသူမ်ား၊ အသက္အရြယ္ႀကီး ရင့္သူမ်ား၊ သားဖြားေနသူမ်ား၊ ရဲ အခ်ဳပ္စခန္း သို႔မဟုတ္ အက်ဥ္းစခန္းမ်ားတြင္ အခ်ဳပ္က်ခံေနရသူမ်ား ေပးခြင့္ရိွသည္ဟု ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒႏွင့္ နည္းဥပေဒမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

Mizzima - News in Burmese

No comments:

Post a Comment

My Blog List