Friday, January 17, 2014

သမၼတ တက္ေရာက္ေသာမေကြးတိုင္းေဒသႀကီးေက်းလက္ေဒသ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးႏွင့္လူမႈစီးပြားဘ၀ျမွင့္တင္ေရး၊ အခန္းအနားတြင္ အၿငိမ္းစားေက်ာင္းဆရာမတစ္ဦး ဆႏၵေဖာ္ထုတ္မႈ ျဖစ္ပြား


ဇႏၷ၀ါရီလ(၁၆)ရက္ေန႕ နံနက္ကမေကြးၿမိဳ႕ ေတာ္ခန္းမတြင္ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး ေက်း လက္ ေဒသ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးႏွင့္ လူမႈစီးပြားဘ၀ၿမွင့္တင္ေရး အခန္းအနားက်င္းပအၿပီး သမၼတဦးသိန္းစိန္ ျပန္အထြက္တြင္ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဥိး၏ ေအာ္ဟစ္ေတာင္းဆိုမႈအသံထြက္ေပၚခဲ႕သည္။
အဆိုပါအမ်ိဳးသမီးမွာ အၿငိမ္းစား ေက်ာင္းဆရာမတစ္ဥိးျဖစ္သည္႕ ေဒၚသန္းျမင့္ျဖစ္သည္ဟုသိရသည္။

“သမၼတႀကိးရွင့္ က်မကိုခဏေလး(၅)မိနစ္ေလာက္ေတြ႕ခြင့္ျပဳပါ၊က်မ ကိုကယ္ပါ၊အိမ္ႀကီးကို ဖ်က္ပီးသိမ္း ယူလို႕ပါ၊၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ကလစ္လွဴရႈထားပါတယ္၊သမၼတႀကိးကယ္ေတာ္မူပါ၊က်မစစ္မႈထမ္းေဟာင္းရဲ႕ဇနီးပါ၊” အစရိွသျဖင့္ေဟာ္ဟစ္အကူအညီေတာင္းခံခဲ႕သည္။

သမၼတမွ မေကြးတိုင္းေဒသအုပ္ခ်ဳပ္ေရးတာ၀န္ရိွသူတစ္ဦးအားေခၚယူမွာၾကား၍ ဥပေဒႏွင့္ အညီအကူ အညီေပးရန္မွာၾကားခဲ႕သည္၊

ကာယကံရွင္အမ်ိဳးသမီးအားအျပစ္ေပးအေရးယူျခင္းမ်ားမလုပ္ရန္လည္းသတိေပးေျပာၾကားခဲ႕သည္။

နိုင္ငံေတာ္သမၼတသည္ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကိးမ်ားလိုက္ပါလွ်က္ သမ၀ါယမအသင္းစု အသင္း သားမ်ား အတြက္ တရုတ္နိုင္ငံမွာ အတိုးႏႈံးသက္သာစြာျဖင့္ ေခ်းေသာေငြမ်ားႏွင့္ စိုက္ပ်ိဳးေရး သံုးစက္ ပစၥည္း မ်ားအား အရစ္က်စနစ္ျဖင့္ေရာင္းခ်ေပးျခင္းျပုလုပ္သည္႕ေက်းလက္ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး၊ လူမႈစီး ပြားျမွင့္ တင္ ေရးအခန္းအနားတရပ္က်င္းပခဲ႕ျခင္းျဖစ္သည္။

“အထူးသျဖင့္ျမန္မာ့လူဦးေရ(၇၀)ရာခိုင္ႏႈန္းဟာ ေက်းလက္မွာေနထိုင္ၾကတယ္၊အမ်ားစုဟာ ဆင္း ရဲႏြမ္းပါး မႈနဲ႕ရင္ဆိုင္ေနရတယ္။အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းေတြနည္းပါးတဲ႕အတြက္ အိမ္နီးျခင္းနိုင္ငံ ေတြမွာ ရရာ အလုပ္ကိုပင္ပန္းဆင္းရဲစြားသြားေရာက္လုပ္ေနရတယ္။ဒီအေျခအေန၇ပ္ကိုၾကည္႕ၿပီးေက်းလက္ ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးနဲ႕လူမႈဘ၀ျမွင့္တင္ေရးကိုပညာရွင္မ်ားနဲ႕ညိွႏီႈင္းေဆြးေႏြးၿပီးလုပ္ေဆာင္ရျခင္းျဖစ္တယ္” အစရိွ သျဖင့္ ဦးသိန္းစိန္မွေျပာၾကားခဲ႕သည္။

အခန္းအနားတြင္သမ၀ါယမ၀န္ႀကီးဦးေက်ာ္ဆန္းမွလည္းေကာင္း၊မေကြးတိုင္း၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ဦးဘုန္းေမာ္ေရႊတို႕မွ သမ၀ါယမေခ်းေငြမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ေျပာၾကားခဲ႕ၾကၿပီး၊တန္(၃၀)က်ဆီစက္၊ႏွမ္းအခြံခၽြတ္ ႏွင့္ႏွမ္းေလွာ္ စက္ရံုဖြင့္ပြဲသို႕တက္ေရာက္ခ်ီးျမွင့္ၿပီး တာတာကားစက္ရံုထုတ္လုပ္မႈအေျခအေနမ်ားကို ေလ့လာ သြား ခဲ႕သည္။

အကူအညီေတာင္းခံခဲ႕သူေက်ာင္းဆရာမအၿငိမ္းစားအား ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္မွ ေလာေလာဆယ္ ေထာက္ ပံ႕ကူညီေငြ(၅၀၀၀၀)က်ပ္ေပးအပ္ခဲ႕ၿပိး၊အိမ္၀ိုင္းႏွင့္ပတ္သက္ေသာအမႈအားလည္းျပန္လည္ၾကားနာစစ္ေဆးေပးမည္႕ဟု အေႀကာင္းၾကားခဲ႕သည္ဟုအကူအညီေတာင္းခံခဲ႕သူေဒၚသန္းျမင့္မွ၄င္းေန့ညေနပိုင္း တြင္ေျပာၾကားခ်က္ အရသိ ရသည္။

Popular Myanmar News Journal

No comments:

Post a Comment

My Blog List