Wednesday, January 15, 2014

ထိုင္းအစိုးရ ရာထူးမွ ႏုတ္ထြက္ျခင္းမရွိပါက ယာယီဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ရင္လပ္ႏွင့္ ဝန္ႀကီးမ်ားအား ဖမ္းဆီးမည္ဟု အတိုက္အခံ ေခါင္းေဆာင္ ေျပာၾကားထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ ဗန္ေကာက္ၿမိဳ႕ေတာ္အား ခ်ည့္နဲ႔သြားေစရန္ အတြက္ အစိုးရ ဆန္႔က်င္ေရး ဆႏၵျပသူမ်ားက ပိတ္ဆို႔မႈမ်ား ႏွစ္ရက္ၾကာ ျပဳလုပ္ၿပီးေနာက္ ယာယီဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ရင္လပ္ႏွင့္ အစိုးရအဖဲြ႕မွ အဓိက ဝန္ႀကီး မ်ားက ရာထူးမွႏုတ္ထြက္ျခင္းမရွိပါက ယာယီဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ရင္လပ္ႏွင့္ သူမ၏ ဝန္ႀကီးမ်ားအား ဖမ္းဆီး သြား မည္ျဖစ္ေၾကာင္း အတိုက္အခံေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးျဖစ္သူ ဆူသက္ေသာင္ ဆူဘန္က ဇန္နဝါရီ ၁၄ရက္တြင္ ၿခိမ္းေျခာက္ ေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

အစိုးရ ဆန္႔က်င္သည့္ ဆႏၵျပသူမ်ားသည္ လာမည့္ရက္မ်ား အတြင္း ၿမိဳ႕ေတာ္ရွိ အစိုးရအဖဲြ႕၏ အေဆာက္ အအံုမ်ားကို ဝန္းရံပိတ္ဆို႔ သြားမည္ ရာထူးမွႏုတ္ထြက္ရန္ ဆက္လက္ျငင္းဆန္ေနမည္ဆိုပါက ယာယီ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ရင္လပ္ႏွင့္ အစိုးရအဖဲြ႕မွ အဓိကက်သည့္ ဝန္ႀကီးမ်ား၏ေနအိမ္မ်ားကို ပိတ္ဆုိ႔ သြားမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း၊ ယင္းအေျခ အေနတြင္ အစိုးရအေနျဖင့္ ရာထူးမွ ႏႈတ္ထြက္ေပးရန္ ဆက္လက္ျငင္းဆန္ ေနပါက ဆႏၵျပသူ မ်ားက ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ရင္လပ္ႏွင့္ သူမ၏အစိုးရအဖဲြ႕ဝင္ ဝန္ႀကီးမ်ားအား ဖမ္းဆီးရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ဆႏၵျပ ျပည္သူမ်ားအား မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားရာတြင္ ထည့္သြင္း ေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

အတိုက္အခံ ေခါင္းေဆာင္ေသာင္ ဆူဘန္သည္ အစိုးရအဖဲြ႕ႏွင့္ ေတြ႕ဆံု ေဆြးေႏြးေရးကို အျပင္းအထန္ ျငင္းဆိုခဲ့ၿပီး ႏိုင္ငံအတြင္းရွိ ရင္လပ္ ဦးေဆာင္သည့္ ယာယီ အစိုးရက ရာထူးမွ ႏုတ္ထြက္သြား သည္အထိ ဆန္႔က်င္ဆႏၵျပ သြားရန္ ဆံုးျဖတ္ ထားေၾကာင္း သိရသည္။

အစိုးရဆန္႔က်င္ေရး ဆႏၵျပသူမ်ားသည္ ဇန္နဝါရီ ၁၄ရက္ နံနက္ပုိင္းက အစိုးရ အဖဲြ႕၏ အေကာက္ခြန္ဌာန၊ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ အလုပ္သမားဝန္ႀကီးဌာနမ်ားအား ဝန္းရံပိတ္ဆို႔၍ ဆႏၵျပခဲ့ ေၾကာင္း သိရသည္။

ျမ၀တီ

No comments:

Post a Comment

My Blog List